Dodajanje kontrolnika za iskanje v zbirki znanja v obrazce (Customer Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Kontrolnik Iskanje v zbirki znanja dodajte v obrazce v programu Dynamics 365 in tako uporabnikom v vaši organizaciji poenostavite iskanje člankov zbirke znanja, s katerimi si lahko pomagajo pri običajnih vprašanjih strank in svoje težave odpravijo neposredno v zapisih v programu Dynamics 365, ne da bi jim bilo treba preklopiti v drug program.

Kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja« lahko konfigurirate tako, da bo:

 • prikazoval samodejne predloge v rezultatih iskanja, ki temeljijo na določenih poljih ali analizi besedila; Funkcija analize besedila je na voljo le za Microsoft Dynamics 365 (v spletu).

 • določal filtre, ki jih lahko uporabniki uporabijo v rezultatih iskanja;

 • izbiral med naborom vnaprej določenih kontekstnih dejanj, ki jih lahko uporabniki izvajajo v članku;

 • dodal kontrolnik v kateri koli razdelek katere koli entitete, ki je omogočena za upravljanje znanja, vključno na zid dejavnosti in tudi v entitete po meri. Kontrolnik je mogoče dodati obrazcu »Glavno« in obrazcu »Glavno – interaktivna izkušnja«. Kontrolnik je privzeto dodan obrazcu »Primer« vrste »Glavno – interaktivna izkušnja«.

  Opomba

  Kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja« je mogoče uporabiti v programu Dynamics 365 za tablične računalnike ali Dynamics 365 za telefone. Vendar pa nekatera dejanja, kot so »Odpri v novem oknu«, »Pošlji povezavo po e-pošti« in »Pošlji vsebino po e-pošti«, niso podprta.

Zahteve

Preden dodate kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja«, naredite naslednje:

 • nastavite upravljanje znanja v programu Dynamics 365; Več informacij: Nastavitev upravljanja znanja

 • Entiteto, za katero želite omogočiti upravljanje znanja, izberite med nastavljanjem upravljanja znanja.

Dodajanje kontrolnika za iskanje v zbirki znanja v glavne obrazce

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Izberite Prilagodite sistem.

 4. V raziskovalcu rešitev izberite entiteto, ki jo želite dodati v kontrolnik iskanja, in v Komunikacija in sodelovanje preverite, ali je izbrano potrditveno polje Upravljanje znanja.

  Nastavitev za omogočanje upravljanja znanja za kupca

 5. Razširite entiteto, ki ji dodajate kontrolnik iskanja, in kliknite Obrazci.

 6. Izberite obrazec entitete tipa Glavni.

  Prilagajanje obrazca kupca vrste »Glavni«

 7. Izberite območje, v katerega želite namestiti kontrolnik iskanja, nato na zavihku Vstavi kliknite Iskanje v zbirki znanja.

  Če je možnost za dodajanje »Iskanje v zbirki znanja« onemogočena, morda upravljanje znanja ni nastavljeno ali omogočeno za entiteto, ki ji dodajate kontrolnik iskanja.

 8. V pogovornem oknu Nastavi lastnosti na zavihku Prikaz podajte naslednje.

  Nastavitev lastnosti za kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja«

  1. V razdelek Ime vnesite ime in oznako za kontrolnik.

  2. V razdelek Filtriranje podatkov:

   1. Na spustnem seznamu Filtriraj rezultate iskanja glede na izberite nabor stanj člankov, po katerih naj Dynamics 365 išče.

    • Če uporabljate izvorno rešitev za upravljanje znanja Dynamics 365, lahko izbirate med vsemi osnutki člankov, vsemi odobrenimi članki ali vsemi objavljenimi članki.

    • Če uporabljate zbirko znanja Parature, lahko izbirate med vsemi članki, vsemi osnutki člankov ali vsemi objavljenimi članki.

     Pomembno

     Uporaba zbirke znanja Parature kot rešitve za zbirko znanja v programu Dynamics 365 je zastarela. Za več informacij glejte Pomembne spremembe, ki prihajajo

   2. Če želite uporabnikom omogočiti izbiro drugačnega filtra za rezultate iskanja, s katerim lahko prikažejo druge vrste člankov, izberite potrditveno polje Uporabniki lahko spreminjajo filtre. Uporabniki bodo možnost za spremembo filtra v podoknu »Iskanje« v zapisu videli šele, ko to možnost omogočite.

   3. Če želite, da uporabniki vidijo rezultate iskanja le za članke v določenem jeziku, v spustnem seznamu Nastavi privzeti jezik izberite privzeti jezik.

    Opomba

    Ta možnost je na voljo le, ko uporabljate izvorno rešitev upravljanja znanja Dynamics 365.

    • Če izberete možnost Uporabnikov privzeti jezik, bodo rezultati iskanja filtrirani glede na privzeti jezik prijavljenega uporabnika.

    • Če izbrani jezik ni dejavni jezik, bodo rezultati iskanja filtrirani glede na privzeti jezik prijavljenega uporabnika.

    • Če izberete Uporabnikov privzeti jezik in če uporabnikov privzeti jezik ni dejavni jezik, se za privzeti filter uporabi prvi dejavni jezik po abecedi, ki je na voljo.

   4. Če želite uporabnikom omogočiti izbiro filtra drugačnega jezika za rezultate iskanja, s katerim lahko prikažejo članke v drugih jezikih, izberite potrditveno polje Uporabniki lahko spreminjajo filtre jezika. Uporabniki bodo možnost za spremembo filtra v podoknu »Iskanje« v zapisu videli šele, ko to možnost omogočite.

  3. V razdelku Dodatne možnosti:

   1. Če želite, da program Dynamics 365 samodejno predlaga članke na podlagi vrednosti v določenih poljih entitete, kliknite Omogoči samodejne predloge.

   2. Če ste omogočili samodejne predloge, izberite polje za entiteto, na podlagi katerega bo program Dynamics 365 predlagal rezultate člankov v spustnem seznamu Za predloge zbirke znanja uporabljaj.

    Če na primer kontrolnik iskanja dodajate v entiteto Account in želite, da program Dynamics 365 samodejno prikaže rezultate iskanja, ki vključujejo ime kupca, na spustnem seznamu izberite Ime kupca.

    Opomba

    Ta spustni seznam lahko vključuje vsa polja, ki so besedilna, besedilna z več vrsticami ali namenjena iskanju.

    Če ste uporabnik storitve Dynamics 365 (v spletu) in vaša organizacija uporablja izvorno upravljanje znanja Dynamics 365 kot rešitev za upravljanje znanja, lahko za prikaz predlaganih člankov uporabite tudi analizo besedila. To naredite tako, da izberete možnost Analiza besedila iz spustnega seznama Za predloge zbirke znanja uporabljaj.

   3. Če želite omogočiti prikaz ocene članka za vsak članek v rezultatih iskanja, potrdite polje Omogoči ocenjevanje rezultatov iskanja člankov zbirke znanja na podlagi navedenega polja in nato izberite polje s spustnega seznama.

   4. V Izberi primarno stranko izberite osebo, ki bo prejela e-poštno sporočilo predstavnika za stranke, ko ta pošlje e-poštno sporočilo s povezavo do članka. Ta spustni seznam vključuje vsa polja za entitete, ki so omogočena za e-pošto, npr. kupca ali stik. Ko predstavnik za stranke izbere možnost pošiljanja povezave do članka stranki, se polje Za samodejno dopolni z vrednostjo tukaj izbranega polja.

   5. V Število rezultatov izberite število člankov, ki bodo najprej prikazani v rezultatih iskanja.

   6. V spustnem seznamu Dejanja izberite, ali želite predstavnikom za stranke dati na voljo vsa privzeta dejanja ali le izbrana. Če izberete Pokaži izbrana dejanja, izberite dejanja, ki jih želite prikazati.

    Na voljo so naslednja dejanja:

    • Povezava do članka zbirke znanja. Uporabnikom omogoča, da povežejo članek zbirke znanja z zapisom, v katerem si ogledujejo rezultate iskanja člankov zbirke znanja.

    • Odstrani povezavo. Uporabnikom omogoča, da iz primarnega zapisa odstranijo povezavo do članka zbirke znanja.

    • Kopiraj povezavo. Uporabnikom omogoča, da kopirajo zunanji URL članka, tako da ga lahko delijo prek kanalov, kot sta klepet ali e-pošta. Če uporabljate izvorno rešitev za upravljanje znanja v programu Dynamics 365, je možnost Kopiraj povezavo na voljo le za objavljene članke.

    • Poveži članek zbirke znanja in pošlji povezavo po e-pošti. Uporabnikom omogoča, da članek povežejo s primarnim zapisom in povezavo do članka delijo s stranko po e-pošti.

    • Poveži članek in pošlji vsebino po e-pošti. Uporabnikom omogoča, da članek povežejo s primerom in vsebino članka delijo po e-pošti.

    • Odpri v novem oknu. Uporabnikom omogoča, da članek odprejo v novem oknu.

 9. Izberite Nastavi.

Dodajanje kontrolnika za iskanje na zid dejavnosti glavnega obrazca

Kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja« je privzeto dodan v podokno družabnih virov obrazca primera.

 1. Odprite obrazec entitete, v katerega želite dodati kontrolnik iskanja.

 2. V obrazcu v razdelku Podokno družabnih virov dvokliknite polje Lastnosti opomb.

  Dodajanje kontrolnika za iskanje v zbirki znanja v podokno družabnih virov

 3. V pogovornem oknu Lastnosti zavihka »Dejavnosti« izberite potrditveno polje Pokaži kontrolnik iskanja v zbirki znanja.

  Ko izberete potrditveno polje, se v pogovorno polje Lastnosti zavihka »Dejavnosti« doda nov zavihek »Iskanje v zbirki znanja«.

  Nastavitev lastnosti zavihka »Dejavnosti«

 4. Izberite zavihek Iskanje v zbirki znanja.

 5. Sledite korakoma 8 in 9, kot je opisano zgoraj.

Nasvet

Zavihek »Iskanje v zbirki znanja« lahko nastavite za privzeti zavihek, tako da je vsakič, ko uporabniki odprejo obrazec, na zidu dejavnosti odprt zavihek »Zbirka znanja«. Če želite to storiti, v pogovornem polju Lastnosti zavihka »Dejavnosti« v razdelku Privzeti zavihek izberite Iskanje v zbirki znanja.

Dodajanje kontrolnika iskanja referenčni plošči v interaktivnem obrazcu

Kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja« lahko dodate kateremu koli razdelku obrazca »Glavno – interaktivna izkušnja«. Obrazci »Glavno – interaktivna izkušnja« se uporabljajo v središču storitev za stranke. Kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja« je že privzeto dodan referenčni plošči obrazca »Primer« vrste »Glavno – interaktivna izkušnja«. Ko referenčni plošči dodate kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja«, se prikaže kot navpični zavihek med izvajanjem.

Pomembno

Ker središče storitev za stranke ne podpira zbirke znanja Parature, izberite izvorno rešitev za upravljanje znanja Dynamics 365, tako da uporabniki lahko iščejo zapise v središču storitev za stranke.

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Izberite Prilagodite sistem.

 4. V raziskovalcu rešitev izberite entiteto, ki jo želite dodati v kontrolnik iskanja, in v Komunikacija in sodelovanje preverite, ali je izbrano potrditveno polje Upravljanje znanja.

 5. Razširite entiteto, ki ji dodajate kontrolnik iskanja, in kliknite Obrazci.

 6. Izberite obrazec entitete vrste Glavno – interaktivna izkušnja.

  Obrazec »Glavni InteractionCentric« na seznamu obrazcev

 7. V obrazcu izberite razdelek, v katerega želite dodati kontrolnik iskanja, nato na zavihku Vstavi kliknite Iskanje v zbirki znanja.

 8. V pogovornem oknu Nastavi lastnosti na zavihku Prikaz podajte naslednje.

  Nastavitev lastnosti za kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja«

  1. V razdelek Ime vnesite ime in oznako za kontrolnik.

  2. V razdelek Filtriranje podatkov:

   1. Na spustnem seznamu Filtriraj rezultate iskanja glede na izberite nabor stanj člankov, po katerih naj Dynamics 365 išče.

    Če za svojo rešitev izberete izvorno upravljanje znanja Dynamics 365, lahko izbirate med prikazom vseh osnutkov člankov, vseh odobrenih člankov ali vseh objavljenih člankov.

    Ta nastavitev bo uporabljena kot privzeti filter za rezultate iskanja, ki so prikazani uporabnikom.

   2. Če želite uporabnikom omogočiti izbiro drugačnega filtra za rezultate iskanja, s katerim lahko prikažejo druge vrste člankov, izberite potrditveno polje Uporabniki lahko spreminjajo filtre. Uporabniki bodo možnost za spremembo filtra v podoknu »Iskanje« v zapisu videli šele, ko to možnost omogočite.

   3. Če želite, da uporabniki vidijo rezultate iskanja le za članke v določenem jeziku, v spustnem seznamu Nastavi privzeti jezik izberite privzeti jezik.

    Opomba

    Ta možnost je na voljo le, ko uporabljate izvorno rešitev upravljanja znanja Dynamics 365.

    • Če izberete možnost Uporabnikov privzeti jezik, bodo rezultati iskanja filtrirani glede na privzeti jezik prijavljenega uporabnika.

    • Če izbrani jezik ni dejavni jezik, bodo rezultati iskanja filtrirani glede na privzeti jezik prijavljenega uporabnika.

    • Če izberete Uporabnikov privzeti jezik in če uporabnikov privzeti jezik ni dejavni jezik, se za privzeti filter uporabi prvi dejavni jezik po abecedi, ki je na voljo.

   4. Če želite uporabnikom omogočiti izbiro filtra drugačnega jezika za rezultate iskanja, s katerim lahko prikažejo članke v drugih jezikih, izberite potrditveno polje Uporabniki lahko spreminjajo filtre jezika. Uporabniki bodo možnost za spremembo filtra v podoknu »Iskanje« v zapisu videli šele, ko to možnost omogočite.

  3. V razdelku Dodatne možnosti:

   1. Če želite, da program Dynamics 365 samodejno predlaga članke na podlagi vrednosti v določenih poljih entitete, izberite Omogoči samodejne predloge.

   2. Če ste omogočili samodejne predloge, izberite polje entitete, na podlagi katerega bo program Dynamics 365 predlagal rezultate člankov v spustnem seznamu Za predloge zbirke znanja uporabljaj.

    Če na primer kontrolnik iskanja dodajate v entiteto Account in želite, da program Dynamics 365 samodejno prikaže rezultate iskanja, ki vključujejo ime kupca, na spustnem seznamu izberite Ime kupca.

    Opomba

    Ta spustni seznam lahko vključuje vsa polja, ki so besedilna, besedilna z več vrsticami ali namenjena iskanju.

    Čeprav boste videli možnost izbire Analiza besedila v spustnem seznamu Za predloge zbirke znanja uporabljaj, ta možnost podprta in ne bo delovala med izvajanjem.

   3. Če želite omogočiti prikaz ocene članka za vsak članek v rezultatih iskanja, potrdite polje Omogoči ocenjevanje rezultatov iskanja člankov zbirke znanja na podlagi navedenega polja in nato izberite polje na spustnem seznamu.

   4. V Izberi primarno stranko izberite osebo, ki bo prejela e-poštno sporočilo predstavnika za stranke, ko ta izbere e-poštno sporočilo s povezavo do članka. Ta spustni seznam vključuje vsa polja za entitete, ki so omogočena za e-pošto, npr. kupca ali stik. Ko predstavnik za stranke izbere možnost pošiljanja povezave do članka stranki, se polje Za samodejno dopolni z vrednostjo tukaj izbranega polja.

   5. V Število rezultatov izberite število člankov, ki bodo najprej prikazani v rezultatih iskanja.

   6. V spustnem seznamu Dejanja izberite, ali želite predstavnikom za stranke dati na voljo vsa privzeta dejanja ali le izbrana. Če izberete Pokaži izbrana dejanja, izberite dejanja, ki jih želite prikazati.

    Na voljo so naslednja dejanja:

    • Povezava do članka zbirke znanja. Uporabnikom omogoča, da povežejo članek zbirke znanja z zapisom, v katerem si ogledujejo rezultate iskanja člankov zbirke znanja.

    • Odstrani povezavo. Uporabnikom omogoča, da s primarnega zapisa odstranijo povezavo do članka zbirke znanja.

    • Kopiraj povezavo. Uporabnikom omogoča, da kopirajo zunanji URL članka, tako da ga lahko delijo prek kanalov, kot sta klepet ali e-pošta. Če uporabljate izvorno rešitev za upravljanje znanja v programu Dynamics 365, je možnost Kopiraj povezavo na voljo le za objavljene članke.

    • Poveži članek zbirke znanja in pošlji povezavo po e-pošti. Uporabnikom omogoča, da članek povežejo s primarnim zapisom in povezavo do članka delijo po e-pošti.

    • Poveži članek in pošlji vsebino po e-pošti. Uporabnikom omogoča, da članek povežejo s primerom in vsebino članka delijo po e-pošti.

    • Odpri v novem oknu. Uporabnikom omogoča, da članek odprejo v novem oknu.

    Opomba

    Čeprav je možnost »Odpri v novem oknu« na voljo za izbor v spustnem seznamu, ni podprta med izvajanjem v središču storitev za stranke.

Glejte tudi

Nastavitev upravljanja znanja