Dodajanje kontrolnika za iskanje v zbirki znanja v obrazce

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Dodajte kontrolnik Iskanje v zbirki znanja v obrazce rešitve Dynamics 365 in poenostavite iskanje člankov zbirke znanja za uporabnike v svoji organizaciji, tako da lahko odgovorijo na pogosta vprašanja strank in odpravijo njihove težave neposredno iz zapisov, ne da bi morali preklopiti na drugo aplikacijo.

Kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja« lahko konfigurirate tako, da bo:

 • prikazoval samodejne predloge v rezultatih iskanja, ki temeljijo na določenih poljih ali analizi besedila; Funkcija analize besedila je na voljo le za Dynamics 365 (online).

 • določal filtre, ki jih lahko uporabniki uporabijo v rezultatih iskanja;

 • izbiral med naborom vnaprej določenih kontekstnih dejanj, ki jih lahko uporabniki izvajajo v članku;

 • Dodajte kontrolnik v kateri koli razdelek katere koli entitete, ki je omogočena za upravljanje znanja, vključno na časovnico in entitete po meri. Kontrolnik je omogočen v vnaprej pripravljeni entiteti primera in se doda naslednjim obrazcem:

  • Glavni obrazec primera – v razdelku Zid dejavnosti
  • Primer za glavni obrazec interaktivne izkušnje – v razdelku Povezano

  Opomba

  Kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja« lahko uporabite v programu Microsoft Dynamics 365 za tablične računalnike in telefone. Vendar pa nekatera dejanja, kot so »Odpri v novem oknu«, »Pošlji povezavo po e-pošti« in »Pošlji vsebino po e-pošti«, niso podprta.

Microsoft Dynamics 365 podpira izvorno upravljanje znanja v programu Dynamics 365. Ta možnost je na voljo samo za uporabnike programa Dynamics 365 v spletu.

Zahteve

Preden dodate kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja«, naredite naslednje:

 • nastavite upravljanje znanja v programu Dynamics 365; Več informacij: Nastavitev upravljanja znanja

 • Entiteto, za katero želite omogočiti upravljanje znanja, izberite med nastavljanjem upravljanja znanja.

Opomba

Vsa opravila prilagajanja za zvezdišče za središče storitev za stranke morate izvesti v spletni aplikaciji Microsoft Dynamics 365.

Dodajanje kontrolnika za iskanje v zbirki znanja v glavne obrazce

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Izberite Prilagodite sistem.

 4. V raziskovalcu rešitev izberite entiteto, ki jo želite dodati v kontrolnik iskanja, in v Komunikacija in sodelovanje preverite, ali je izbrano potrditveno polje Upravljanje znanja.

  Nastavitev za omogočanje upravljanja znanja

  Izberite ikono Shrani, da shranite nastavitev za entiteto.

 5. Razširite entiteto, ki ji dodajate kontrolnik iskanja, in izberite Obrazci.

 6. Izberite obrazec entitete tipa Glavni.

  Izbira vrste obrazca

 7. Izberite območje, v katerega želite namestiti kontrolnik iskanja, in nato na zavihku Vstavi izberite Iskanje v zbirki znanja.

  Če je možnost za dodajanje »Iskanje v zbirki znanja« onemogočena, morda upravljanje znanja ni nastavljeno ali omogočeno za entiteto, ki ji dodajate kontrolnik iskanja.

 8. V pogovornem oknu Nastavitev lastnosti na zavihku Prikaz nastavite polja, kot je navedeno v spodnji tabeli:

  Nastavitev lastnosti za kontrolnik »Iskanje v zbirki znanja«

 9. Izberite Nastavi, da uveljavite nastavitve.

Tabulator Lastnost Opis
Prikaži Ime Obvezno: enolično ime zavihka, ki se uporablja pri sklicevanju v skriptih. V imenu so lahko le alfanumerični znaki in podčrtaji.
Nalepka Obvezno: oznaka, ki jo je mogoče lokalizirati, za zavihek, viden uporabnikom.
Filtriraj rezultate iskanja glede na Na spustnem seznamu Filtriraj rezultate iskanja glede na izberite nabor stanj člankov, po katerih naj išče Dynamics 365:
 • V izvorni rešitvi za upravljanje znanja Dynamics 365 lahko izbirate med vsemi osnutki člankov, vsemi odobrenimi članki ali vsemi objavljenimi članki.
 • Če želite uporabnikom omogočiti izbiro drugačnega filtra za rezultate iskanja, s katerim lahko prikažejo druge vrste člankov, izberite potrditveno polje Uporabniki lahko spreminjajo filtre. Uporabniki bodo možnost za spremembo filtra v podoknu »Iskanje« v zapisu videli šele, ko to možnost omogočite.
Med iskanjem članka zbirke znanja v razdelku »Sorodno« (imenovanem tudi referenčna plošča) se iskanje ključnih besed, ki jih vnesete, izvede v naslednjih poljih člankov zbirke znanja: Naslov, Vsebina, Ključne besede, Opis in Javna številka članka. Več informacij poiščite v poglavju Iskanje člankov zbirke znanja.
Nastavi privzeti jezik Če želite, da uporabniki vidijo rezultate iskanja le za članke v določenem jeziku, v spustnem seznamu Nastavi privzeti jezik izberite jezik. Privzeto je izbran privzeti jezik uporabnika:
 • Če izberete možnost Uporabnikov privzeti jezik, bodo rezultati iskanja filtrirani glede na privzeti jezik prijavljenega uporabnika.
 • Če izbrani jezik ni dejavni jezik, bodo rezultati iskanja filtrirani glede na privzeti jezik prijavljenega uporabnika.
 • Če izberete Uporabnikov privzeti jezik in če uporabnikov privzeti jezik ni dejavni jezik, se za privzeti filter uporabi prvi dejavni jezik po abecedi, ki je na voljo.
 • Če želite uporabnikom omogočiti izbiro filtra drugačnega jezika za rezultate iskanja, s katerim lahko prikažejo članke v drugih jezikih, izberite potrditveno polje Uporabniki lahko spreminjajo filtre jezika. Uporabniki bodo možnost za spremembo filtra v podoknu »Iskanje« v zapisu videli šele, ko to možnost omogočite.
Dodatne možnosti Če želite, da storitev Dynamics 365 samodejno predlaga članke na podlagi vrednosti v določenih poljih entitete, izberite Omogoči samodejne predloge.

Če ste omogočili samodejne predloge, izberite polje za entiteto, na podlagi katerega bo program Dynamics 365 predlagal rezultate člankov v spustnem seznamu Za predloge zbirke znanja uporabljaj.

Če na primer kontrolnik iskanja dodajate v entiteto »Kupec« in želite, da program Dynamics 365 samodejno prikaže rezultate iskanja, ki vključujejo ime kupca, na spustnem seznamu izberite »Ime kupca«. Opomba: Ta spustni seznam lahko vključuje vsa polja, ki so besedilna, besedilna z več vrsticami ali namenjena iskanju.

Če ste uporabnik storitve Dynamics 365 (online) in vaša organizacija uporablja izvorno upravljanje znanja Dynamics 365 kot rešitev za upravljanje znanja, lahko za prikaz predlaganih člankov uporabite tudi analizo besedila. To naredite tako, da izberete možnost Analiza besedila na spustnem seznamu Za predloge zbirke znanja uporabljaj.

Če želite omogočiti prikaz ocene članka za vsak članek v rezultatih iskanja, potrdite polje Omogoči ocenjevanje rezultatov iskanja člankov zbirke znanja na podlagi navedenega polja in nato izberite polje s spustnega seznama.
Izberi primarno stranko V Izberi primarno stranko izberite osebo, ki bo prejela e-poštno sporočilo predstavnika za stranke, ko ta pošlje e-poštno sporočilo s povezavo do članka. Ta spustni seznam vključuje vsa polja za entitete, ki so omogočena za e-pošto, npr. »Stranka«, »Stik« ali »Odgovorni stik«.

Ko predstavnik za stranke izbere možnost pošiljanja povezave do članka stranki, se polje Za samodejno dopolni z vrednostjo tukaj izbranega polja.
Število rezultatov Izberite število člankov, ki bodo najprej prikazani v rezultatih iskanja.
Dejanja Izberite, ali želite predstavnikom za stranke dati na voljo vsa privzeta dejanja ali le izbrana. Če izberete Pokaži izbrana dejanja, izberite dejanja, ki jih želite prikazati.
Na voljo so naslednja dejanja:
 • Povezava do članka zbirke znanja. Uporabnikom omogoča, da povežejo članek zbirke znanja z zapisom, v katerem si ogledujejo rezultate iskanja člankov zbirke znanja.
 • Odstrani povezavo. Uporabnikom omogoča, da iz primarnega zapisa odstranijo povezavo do članka zbirke znanja.
 • Kopiraj povezavo. Uporabnikom omogoča, da kopirajo zunanji URL članka, tako da ga lahko delijo prek kanalov, kot sta klepet ali e-pošta. V izvorni rešitvi za upravljanje znanja v programu Dynamics 365 je možnost »Kopiraj povezavo« na voljo le za objavljene članke.
 • Poveži članek zbirke znanja in pošlji povezavo po e-pošti. Uporabnikom omogoča, da članek povežejo s primarnim zapisom in povezavo do članka delijo s stranko po e-pošti.
Oblikovanje Postavitev Izberite vrsto postavitve, da določite število stolpcev, ki jih zasede kontrolnik.
Postavitev vrstice Izberite največje dovoljeno število vrstic na stran.

Glejte tudi

Skrajšanje časov obravnave klicev s članki zbirke znanja v središču storitev za stranke

Nastavitev upravljanja znanja z vdelanim iskanjem v zbirki znanja

Razumevanje mehanizmov iskanja v zbirki znanja