Obrazcu »Primer« dodajte kontrolnik časovnika za sledenje časa glede na pogodbo o ravni storitve

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Obrazcu entitete dodajte kontrolnik časovnika, da bodo uporabniki lažje ocenili količino časa, ki jim je na voljo za dokončanje opravila – običajno glede na določila v pogodbi o ravni storitve. Kontrolnik časovnika najprej prikaže časovnik odštevanja, ki prikazuje preostanek časa za dokončanje opravila.

Kontrolnik časovnika lahko na obrazcu primera pokaže naslednje, odvisno od dejanj predstavnika za stranke in od tega, kar določite ob nastavitvi kontrolnika časa:

 • Če predstavnik za stranke dokonča opravilo v preostalem času, kontrolnik prikaže besedo Uspelo.

 • Če predstavnik za stranke ne dokonča opravila v preostalem času, kontrolnik prikaže besedo Poteklo.

 • Ko časovnik odšteva čas, se barva spreminja v rumeno, ko se preostali čas izteka in neskladnost približuje. Če preostali čas preteče, časovnik prikaže besedo Poteklo. Nato se barva časovnika spremeni v rdečo in časovnik začne meriti čas, da prikazuje pretečen čas od roka, ko bi opravilo moralo biti dokončano. To vedenje je izbirno.

 • Če določen pogoj povzroči, da je mejnik odpovedan, kontrolnik prikaže besedo Preklicano. To vedenje je izbirno.

 • Če potrebna polja v pogovornem oknu Kontrolnik časovnika nimajo vrednosti v zapisu, kontrolnik prikaže besede Ni nastavljeno.

  Stanje kontrolnika časovnika v središču storitev za stranke

  Kontrolnik časovnika je potekel v središču storitev za stranke

Pomembno

 • Navodila v tej temi upoštevajte, če želite dodati časovnik za sledenje časa v polju »date/time« poljubne entitete ali za sledenje časa glede na standardno pogodbo o ravni storitve za zapise primerov. Če uporabljate izboljšane pogodbe o ravni storitve in želite v obrazce dodati časovnik, glejte Dodajanje časovnika v obrazce za sledenje časa glede na izboljšane pogodbe o ravni storitve.
 • Kontrolnik časovnika je zasnovan za vizualni prikaz trenutnega stanja ali prikaz preostalega ali pretečenega časa glede na datum in čas, navedena v polju Čas neuspeha primerka KPI pogodbe o ravni storitve. Ne izračuna in ne spremlja časa, za katerega velja pogoj prekinitve.

Opomba

Zgornji zasloni prikazujejo kontrolnik časovnika v aplikaciji, ki temelji na poenotenem vmesniku. V aplikaciji spletnega odjemalca je kontrolnik časovnika prikazan tako:

Kontrolnik časovnika v aplikaciji spletnega odjemalca

Če želite več informacij, glejte: Sledenje podrobnostim pogodbe o ravni storitve s kontrolnikom časovnika

Dodajanje kontrolnika časovnika obrazcu Primer

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Izberite Prilagajanje sistema.

 4. V raziskovalcu rešitev v levem podoknu za krmarjenje razširite Entitete in entiteto Primer ter izberite Obrazci.

  Če želite obrazcu dodati časovnik, da ga bodo predstavniki za stranke lahko uporabljali v središču storitev za stranke, odprite obrazec primera vrste Glavni.

 5. Na obrazcu izberite mesto, kamor želite postaviti kontrolnik. Dodate ga lahko kamor koli, razen v glavo ali nogo obrazca.

 6. Na zavihku Vstavi v skupini Kontrolnik izberite Časovnik.

  Gumb kontrolnika časovnika na zavihku »Vstavi« v središču storitev za stranke

 7. V pogovornem oknu Kontrolnik časa:

  1. V razdelku Splošno vnesite ime in oznako za kontrolnik.

  2. Pod možnostjo Vir podatkov, poleg možnosti Polje za čas neuspeha, izberite polje datuma in časa, ki predstavlja čas, ko mora biti mejnik dokončan. Izberite na primer polje Prvi odziv po.

  3. Poleg možnosti Pogoj za uspeh izberite polje, ki bo uporabljeno za ocenjevanje uspeha mejnika, nato pa izberite pogoj, ki bo označeval uspeh. Izberite na primer polje Prvi odziv poslan in izberite Da za označevanje pogojev uspešnosti metrike Prvi odziv. Ta nastavitev je obvezna.

  4. Poleg možnosti Pogoj napake izberite polje, ki bo uporabljeno za ocenjevanje neuspeha mejnika, nato pa izberite pogoj, ki bo označeval neuspeh. Na prvem spustnem seznamu na primer izberite IsEscalated. Na drugem spustnem seznamu izberite Da.

  5. Poleg možnosti Pogoj za opozorilo vnesite pogoj, ki bo povzročil, da kontrolnik časovnika prikaže opozorilo, ko bo čas kmalu potekel. Na prvem seznamu poleg možnosti Pogoj za opozorilo na primer izberite Stanje pogodbe o ravni storitve za prvi odziv. Na seznamu na desni strani izberite Približuje se neskladnost. Ta nastavitev je izbirna.

  6. Poleg možnosti Pogoj za preklic izberite polje, ki bo ocenilo, ali je doseganje mejnika treba preklicati. Nato izberite možnost, ki označuje, da je mejnik preklican. Ta nastavitev je izbirna.

  7. Poleg možnost Stanje prekinitve vnesite pogoj, ki bo povzročil, da bo časovnik prekinil odštevanje. Časovnik lahko na primer prekine odštevanje, ko je stanje primera »Zadržano«. Če želite to nastaviti, na prvem spustnem seznamu izberite Stanje. Na drugem spustnem seznamu izberite Zadržano.

   Kontrolnik časovnika v središču storitev za stranke

 8. Za dodajanje kontrolnika v obrazec izberite V redu.

  Opombe

 • Kontrolnik časovnika se osveži na dogodku obrazca OnChange in tudi, ko je obrazec naložen.

 • Kontrolnik časovnika lahko dodate v obrazec na podlagi katere koli vrste zapisa (entiteta), vključno z vrstami zapisa po meri.

 • Dodate lahko več kontrolnikov časovnika za različnih ključne kazalnike učinkovitosti (KPI).

 • Kontrolnik časovnika lahko dodate v kateri koli obrazec vrste »Glavni« ali »Glavni – interaktivna izkušnja« za druge entitete, vendar kontrolniki časovnikov ne bodo prikazani v programu Dynamics 365 za tablične računalnike.

Glejte tudi

Dodajanje časovnika v obrazce za sledenje časa glede na razširjene pogodbe o ravni storitve

Sledenje podrobnostim pogodbe o ravni storitve s kontrolnikom časovnika