Vodnik za načrtovanje storitve

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Zagotovite optimalno in učinkovito načrtovanje virov in se izognite motnjam v storitvi. V središču storitev za stranke z možnostjo razporejanja lahko načrtujete in razporejate dejavnosti storitev za vaše stranke, pri čemer združite vse svoje vire.

Razumevanje nove izkušnje načrtovanja

Razporejanje storitev, ki ga sedaj omogoča rešitev Universal Resource Scheduling (URS), je učinkovit način razporejanja virov za storitveno dejavnost. Upošteva razpoložljivost zaposlenih, prostorov in opreme, na podlagi katere ustvari razpored. Prav tako pomaga organizacijam za storitve za stranke zagotavljati izboljšane storitve, saj preprečuje načrtovanje prevelikega števila storitev za posamezen vir.

Z aplikacijo Customer Engagement različice 9.1 lahko novo izkušnjo razporejanja omogočite v zemljevidu mesta središča storitev za stranke.

Več informacij: Nastavitev nove izkušnje načrtovanja

V novi izkušnji so entitete navedene v naslednjem vrstnem redu (glede na predhodno izkušnjo):

Zastarelo razporejanje Novo razporejanje
Prostori/oprema Viri
Storitev Storitev, skupine zahtev
Resource Groups Kategorije vira
Sites Organizacijske enote
Zaprtje podjetja Zaprtje podjetja
Koledar storitev Plošča razporeda
Storitvena dejavnost Storitvena dejavnost

Scenarij razporejanja

Naslednji scenarij vam pomaga razumeti, kako vam nova izkušnja razporejanja omogoča nemoteno upravljanje dejavnosti storitev:

Servis kole Contoso razporeja storitve popravil za stranke. Za omogočanje tega postopka, mora Contoso zbrati naslednje informacije:

 • Geografsko lokacijo, kjer želijo ponujati storitve.
 • Osebje in opremo, ki jo potrebujejo za izvajanje teh storitev.
 • Vrste popravil koles, ki jih ponujajo.
 • Delovni čas v katerem opravljajo svoje storitve.
 • Zmogljivost in raven usposobljenosti za vse osebje.

Contoso lahko izkoristi funkcijo razporejanja tako, da strankam hitro zagotovi storitev popravila. Z različnimi entitetami razporejanja lahko načrtuje dejavnosti storitev za stranke, pri čemer upošteva razpoložljivost virov, prostora in opreme.

Poglejmo, kako Contoso izvede opravilo:

1. korak: Ustvarite organizacijske enote.
Organizacijske enote so lokacije, kjer Contoso zagotavlja storitev za svoje stranke.

Opomba

V zastareli izkušnji so lokacije imenovane mesta, v novi pa organizacijske enote.

V tem primeru je Servis koles Contoso mesto storitve.

Zastarelo razporejanje Novo razporejanje
mesta organizacijske enote
Več informacij: Upravljanje lokacij storitev z mesti (aplikacija Customer Service) Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje organizacijskih enot

2. korak: Ustvarite vire
Contoso navede vire, potrebne za izvedbo storitev.

Opomba

Za razliko od zastarele izkušnje lahko v novi izkušnji ustvarite vse vrste virov iz entitete vira.

V tem primeru sta ustvarjena dva vira (stika) Bert Hair in Gilda Moss. Podobno sta ustvarjena dva vira (prostor/oprema), ki sta obvezna za izvedbo storitev, in sicer kot delovni prostor za popravilo koles -1 in delovni prostor za popravilo koles -2.

Zastarelo razporejanje Novo razporejanje
resources-cs resouces-csh
Več informacij: Ustvarjanje ali spreminjanje skupine virov (Customer Service) Več informacij: Ustvarjanje in nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati

3. korak: Nastavite delovni čas za vire, skupine virov ali prostor/opremo
Razpoložljivost virov je opredeljena v razdelku z delovnim časom.

Načrtovanje
set-work-hours
Več informacij: Nastavitev delovnega časa virov

4. korak: Ustvarite skupine virov
Viri v skupinah virov so usklajeni.

Opomba

Skupine virov se v novi izkušnji imenujejo kategorije virov.

Na primer, Bert Hair in Gilda Moss sta v skupini tehnikov, delovni prostor za popravilo koles -1 in delovni prostor za popravilo koles -2 pa sta v skupini delovnih prostorov.

Zastarelo razporejanje Novo razporejanje
resource-groups skupina virov
Več informacij: Ustvarjanje ali spreminjanje skupine virov (Customer Service) Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje kategorij virov

5. korak: ustvarjanje zapisa storitve
Contoso zdaj zbere vse zgoraj navedene podatke, da ustvari zapis storitve za stranko. Prav tako navede tudi vire/skupine virov, ki jih potrebuje za izvedbo storitve.

Zastarelo razporejanje Novo razporejanje
service-cs service-csh
Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje storitve (aplikacija Customer Service) Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje storitve v razporejanju storitev

6. korak: Ustvarjanje storitvene dejavnosti
Storitvena dejavnost je določena tako, da poišče naslednji razpoložljivi časovni okvir za razporeditev storitve in dodeli ustrezne vire.

Opomba

V storitveni dejavnosti:
- V novi izkušnji izberite Rezerviraj, da odprete ploščo razporeda.
- V stari izkušnji izberite Razporedi, da odprete ploščo razporeda.

Zastarelo razporejanje Novo razporejanje
service-activity-cs service-activity
Več informacij: Razporejanje storitvene dejavnosti (aplikacija Customer Service) Več informacij: Razporejanje storitvene dejavnosti

7. korak: Rezervirajte storitev na plošči razporeda
Na plošči razporeda so na enem mestu prikazane vse konfiguracije storitve, tako da lahko hitro razporedite storitev.

Zastarelo razporejanje Novo razporejanje
service-calendar schedule-board
Več informacij: Krmarjenje po koledarju storitev (aplikacija Customer Service)
Več informacij: Uporaba plošče razporeda za konfiguracijo storitvene dejavnosti

Nastavitev nove izkušnje načrtovanja

Preverite, ali imate v programu ustrezno varnostno vlogo razporejevalnika ali enakovredna dovoljenja.

Več informacij: Upravljanje varnostnih vlog pri načrtovanju storitev

 1. Preverite različico Universal Resource Scheduling (URS)

  Za novo izkušnjo razporejanja potrebujete določeno najnižjo različico (3.2.0.405) storitve URS, nameščeno v sistemu. Če želite preveriti različico storitve URS, nameščeno v vašem sistemu, pojdite v Nastavitve in izberite Rešitve.

  Več informacij: Načrtovanje s storitvijo Universal Resource Scheduling (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation).

  Opomba

  Upoštevajte, da uvoz paketov razporejanja nadgradi storitev URS na zahtevano različico. Če sta rešitvi Field Service ali Project Service že nameščeni v vaši organizaciji s starejšo različico storitve URS, bo storitev URS tudi nadgrajena.
  Najnovejša storitev URS morda ni združljiva s starejšimi rešitvami Field Service ali Project Service.

 2. Pridobi paket za razporejanje.

  a. Dostop do portala Dynamics Insider Portal.
  b. Prijavite se s poverilnicami za portal Insider.
  c. Na domači strani portala Insider poiščite Načrtovanje storitev za Dynamics 365 for Customer Engagement.
  d. V rezultatih iskanja izberite povezavo do programa in izberite Pridruži se zdaj. Tako boste dodani programu kot udeleženec.
  e. Na strani s programom se vpišite, da omogočite razporejanje storitev v storitvi URS. Povezava odpre preprost vprašalnik, pri čemer je eno od vprašanj primerek URL-ja; navedite primerek URL-ja.

  Ko prejmemo vaše podatke, bomo v vašem primerku Dynamics 365 for Customer Engagement omogočili paket načrtovanja storitev, in prejeli boste potrditveno e-poštno sporočilo Microsofta.

  Ko prejmete e-poštno sporočilo, lahko dostopite do skrbniškega portala Dynamics 365 for Customer Engagement in na omogočeni primerek namestite funkcijo načrtovanja storitev za Dynamics 365 for Customer Engagement.

 3. Dostop do razporejanja na zemljevidu mesta središča storitev za stranke

  Več informacij: Dostop do razporejanja na zemljevidu mesta središča storitev za stranke

Konfiguracija zapisov entitet v novi izkušnji razporejanja

Vse zapise entitet v novi izkušnji konfigurirajte ročno prek uporabniškega vmesnika.

Preverite, ali imate v programu ustrezno varnostno vlogo razporejevalnika ali enakovredna dovoljenja. Več o varnostnih vlogah: Upravljanje varnostnih vlog in razporejanje storitev.

Pomembno

Skrbniki morajo pri konfiguraciji zapisov entitet v novi izkušnji razporejanja upoštevati vrstni red, naveden v scenariju razporejanja.

Opomba

Če uporabljate zastarelo razporejanje, morate še vedno konfigurirati zapise entitet v novi izkušnji.
Vse zapise entitet, razen entitete storitvene dejavnosti, je mogoče konfigurirati iz uporabniškega vmesnika.

Selitev entitete storitvene dejavnosti

Če želite vedeti, kako preseliti zapis entitete storitvene dejavnosti iz stare v novo izkušnjo prek izvajanja vzorcev kot SDK, glejte Selitev entitete storitvene dejavnosti.

Dostop do razporejanja v središču storitev za stranke

Z izdajo različice 9.1 aplikacije Customer Engagement razporejanje zagotavlja Universal Resource Scheduling (URS), ki je na voljo na zemljevidu mesta središča storitev za stranke.

 • Na ikoni zemljevida mesta zemljevid mesta izberite ... da odprete Razporejanje in dostopite do vrst zapisov entitete

  access-service-scheduling

Razumevanje entitet razporejanja

Entitete razporejanja so združene v naslednje logične skupine:

Načrtovanje

 • Viri
  Vse, kar je potrebno razporediti, je lahko označeno kot Viri. To so lahko osebje, ekipe virov, središča za storitve, sredstva podjetja (oprema), kupci ali stiki.

  Več informacij: Ustvarjanje in nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati

 • Kategorije vira
  S kategorijo vira lahko združite vire, ki jih je mogoče rezervirati, glede na vrsto. Ustvarite lahko na primer kategorije, kot so »tehnik«, »nadzornik«, »podpogodbenik«, »vozila« ali »oprema«.

  Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje kategorij virov

 • Prostori/oprema
  Prostori in oprema so sredstva, ki jih uporabljate za izvajanje storitev za stranke. Prostori so lahko fizični prostori, kot so oddelki za storitve ali konferenčne sobe, oprema pa je lahko orodje ali druga sredstva.

  Več informacij: Dodajanje prostorov in opreme za načrtovanje storitev

 • Storitve
  Da bi bilo razporejanje storitev hitro in preprosto, je koristno predhodno določijo posebnosti storitev, ki jih želite zagotavljati strankam.

  Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje storitve

 • Storitvene dejavnosti
  Ustvarite storitveno dejavnost, tako da poiščete naslednje časovne vire, ki so na voljo za storitev.

  Več informacij: Razporejanje storitvene dejavnosti

 • Nastavitve izpolnitve
  Izberite in prilagodite način prikaza rezultatov pomočnika za razporejanje – na primer v obliki preglednega urnega prikaza sestankov ali v obliki dopoldanskih in popoldanskih časovnih okvirov.

  Več informacij: Nastavitve izpolnitve

Orodja

Nastavitve

 • Organizacijske enote
  V vašem podjetju je poslovanje organizirane glede na geografsko lokacijo, funkcijo ali druga področja. Če želite odraziti svoj način poslovanja, lahko ustvarite organizacijske enote.

  Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje organizacijskih enot

 • Zaprtje podjetja
  Preprečite načrtovanje virov ob praznikih ali drugih dela prostih dnevih z opredelitvijo zaprtja podjetja.

  Več informacij: Nastavljanje terminov, ko podjetje ne obratuje

Glejte tudi

Pogosta vprašanja o načrtovanju storitev