Ustvarjanje ali spreminjanje storitve (Customer Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Da bi bilo razporejanje storitev hitro in preprosto, je koristno predhodno določijo posebnosti storitev, ki jih želite zagotavljati strankam. Z uporabo storitvenih zapisov v programu Dynamics 365 for Customer Engagement lahko določite:

 • Kako dolgo bi storitvena dejavnost potekala

 • Kakšna sredstva so na voljo za storitveno dejavnost, kot na primer uporabniki, prostori ali oprema

Storitev zahteva vsaj eno pravilo izbora in več virov, skupin virov ali ekip, preden jo lahko razporedite v storitveno dejavnost.

Pomembno

Načrtovanje storitev je zastarelo. Več informacij: Najava pomembnih sprememb.

Ustvarjanje ali spreminjanje storitve

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

 3. Kliknite Storitve.

 4. Če želite ustvariti novo storitev, kliknite Novo.

  -ALI-

  Če želite urediti storitev, jo odprite na seznamu.

 5. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom.

  1. Pod Splošno vnesite ime in opis, ki bosta odražala posebnosti storitve in opisala, kaj storitev sploh je. Prav tako določite začetno stanje storitvene dejavnosti, ko je ta ustvarjena. Če bi vaša organizacija rajši odobrila vse storitvene dejavnosti, preden jih začne načrtovati, lahko izberete Zahtevano ali Pogojno.

  2. Pod možnostjo Načrtovanje, v možnosti Privzeto trajanje, izberite, kako dolgo traja storitev. To lahko spremenite, ko ustvarite storitveno dejavnost. Najdaljši možni čas trajanja sestanka ali storitvene dejavnosti je 10 dni.

  3. V možnosti Začni dejavnosti vsakih, izberite, kako pogosto se lahko začnejo storitvene dejavnosti. Tako se lahko začetni časi storitvenih dejavnosti razporedijo.

  4. V možnosti Začni pri izberite čas, ko se morajo storitvene dejavnosti začeti.

 6. V območju Zahtevani viri določite pravilo izbora:

  1. Izberite pravilo izbora v podoknu na desni strani.

   Pravila izbora so prikazana v drevesu zraven gumba Pravilo izbora Gumb mehanizma.

  2. Izberite enega od elementov pod možnostjo Skupna opravila, da navedete, koliko sredstev je potrebnih in v kakšni kombinaciji, ter določite pravilo izbora.

Dodajanje pravila izbora

Zapletenost pravila lahko povečate tako, da mu dodate podpravilo.

Dodaj vire

Dodajte uporabnike, prostore, opremo ali ekipe kot sredstva za pravilo izbora.

Dodaj skupine virov

Skupine virov so uporabniki, prostori ali oprema, ki jih lahko izmenljivo načrtujete.

Opomba

Storitev lahko shranite, ne da bi prej morali določiti pravilo izbora, vendar te storitve ne boste mogli načrtovati.
Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje pravila izbora

 1. Ko želite shraniti podatke, kliknite Shrani.

Aktiviranje ali deaktiviranje storitve

Lahko spreminjate ali je storitev na voljo ali ni na voljo za načrtovanje, tako da je aktivirate ali deaktivirate. Na seznamu storitvenih zapisov izberite storitev in nato kliknite Več dejanj > Aktiviraj ali Več dejanj > Deaktiviraj.

Glejte tudi

Nastavitev zmogljivosti, ki jo potrebujete za storitev ali vir
Ustvarjanje ali urejanje pravila izbora
Ustvarjanje ali spreminjanje skupine virov
Nastavitev delovnih ur za vir