Vsiljevanje dejavnosti v časovni okvir v razpored storitev

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Storitveno dejavnost lahko ustvarite z iskanjem naslednjih prostih terminov virov za storitev ali brez preverjanja prekrivanja. Po potrebi lahko storitveno dejavnost vsilite v časovni okvir, tako da vnesete drugo storitveno dejavnost v preostali čas prejšnje storitvene dejavnosti. Če shranite storitveno dejavnost, ne da bi poiskali proste termine v urniku, jo Dynamics 365 for Customer Engagement prikaže v urniku brez preverjanja prekrivanja.

Razlog za vnos storitvene dejavnosti v časovni okvir je, da lahko drugo storitev strpate v preostanek časa prejšnje storitvene dejavnosti.

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo razporejevalnika ali enakovredna dovoljenja.

  2. Odprite možnost Storitev > Koledar storitev.

  3. V ukazni vrstici kliknite Storitvena dejavnost.

  4. V obrazcu »Storitvena dejavnost« vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom.

    V lebdečih namigih so namigi za vnašanje.

  5. Ko želite shraniti podatke, kliknite Shrani.

Nasvet

V zapis stranke na zavihku Skrbništvo lahko zabeležite želje stranke glede določenega časa, dneva, storitve, prostora, opreme in predstavnika za stranke. Ko načrtujete storitveno dejavnost, so želje stranke prikazane v podoknu Pomočnik za obrazce.

Opomba

  • Če želite v urniku poiskati prost termin, preden shranite storitveno dejavnost, v skupini Dejanja kliknite Načrtovanje, da odprete pogovorno okno Načrtovanje storitvene dejavnosti.
  • Če želite preveriti prekrivanja v urniku, v možnosti Koledar storitev v skupini Dejanja kliknite Spori.

Glejte tudi

Pregled storitve in razporejanja storitev