Določanje nastavitev nadrejenega in podrejenega primera

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

V programu Dynamics 365 for Customer Engagement lahko z uporabo nadrejenih in podrejenih primerov sledite več težavam ene stranke ali enaki težavi, ki jo ima več strank. Sledite lahko primeru, na katerem morajo delati tudi drugi oddelki. Primarni primer ali težava se imenuje nadrejeni primer. Sorodni primeri se imenujejo podrejeni primeri. Preden lahko ekipa za storitve začne uporabljati to funkcijo, morate odpreti možnost upravljanja storitev in določiti nekaj pravil o dedovanju informacij.

Opomba

Pri aplikacijah Customer Engagement, izdaja različice 9.1, so nastavitve nadrejenega in podrejenega primera pri upravljanju storitev na voljo v središču storitev za stranke. Priporočamo, da nastavitve nadrejenega in podrejenega primera ustvarjate in upravljate z novo izkušnjo.

Nastavitev atributov nadrejenega in podrejenega primera (Središče storitev za stranke)

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Na zemljevidu mesta središča storitev za stranke odprite Upravljanje storitev in izberite Nastavitve primera > Nastavitve nadrejenega in podrejenega primera.

 3. V pogovornem oknu Nastavitve primera izberite atribute, ki jih bo podrejeni primer podedoval od nadrejenega primera.

  Atributa Na voljo in Izbrano lahko prikažete v obliki dveh seznamov. S puščicami >, <, >> in << lahko atribute premikate z enega seznama na drugega.

 4. Izberete lahko tudi nastavitev za zapiranje primera, ki določa, kako se nadrejeni in podrejeni primer zapreta. Izberite eno od nastavitev za zapiranje primera za nadrejene in podrejene primere:

  • Zapri vse podrejene primere, ko se zapre nadrejeni primer: takoj ko se zapre nadrejeni primer, se zaprejo tudi vsi podrejeni primeri.
  • Ne dovoli zapiranja nadrejenega primera, dokler niso zaprti vsi podrejeni primeri: nadrejenega primera ni mogoče zapreti, dokler niso zaprti vsi podrejeni primeri.
 5. Ko končate, izberite V redu.

Nastavitev atributov nadrejenega in podrejenega primera (aplikacija Customer Service)

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. V vrstici za krmarjenje izberite Microsoft Dynamics 365 > Nastavitve.

 3. Izberite Nastavitve > Upravljanje storitev.

 4. Izberite Nastavitve nadrejenega in podrejenega primera.

 5. V pogovornem oknu Nastavitve primera izberite atribute, ki jih bo podrejeni primer podedoval iz nadrejenega primera.

 6. V možnosti Nastavitve nadrejenega in podrejenega primera določite informacije, ki bodo podedovane iz nadrejenega v podrejeni primer. Izberete lahko tudi nastavitev za zapiranje primera, ki določa, kako se nadrejeni in podrejeni primer zapreta. Izberite eno od nastavitev za zapiranje primera za nadrejene in podrejene primere:

  • Zapri vse podrejene primere, ko se zapre nadrejeni primer: nadrejenega primera ni mogoče zapreti, dokler niso zaprti vsi podrejeni primeri.

  Opomba

  Če izberete Brez, je mogoče nadrejene in podrejene primere zapirati neodvisno drug od drugega. To je privzeta nastavitev.

 7. Ko končate, izberite V redu.

Glejte tudi

Ustvarjanje in upravljanje nadrejenih in podrejenih primerov