Določitev prehodov razlogov stanja za upravljanje primerov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Če ste odgovorni za upravljanje incidentov za organizacijo, je pomembno, da zagotovite preprost model za predstavnike za stranke, odgovorne za vnos in posodobitev stanja primera. V programu Customer Engagement sta v entiteti primera (vrsta zapisa) dve polji, ki skupaj zagotavljata informacije o stanju primera: polje Stanje in polje Razlog stanja. Polje Stanje za entiteto Primer ima tri mogoče vrednosti: Aktivno, Rešeno ali Preklicano. Polje Razlog stanja shrani razlog za specifično vrednost stanja. Za primer s stanjem Aktivno je lahko razlog stanja na primer V teku, Zadržano, Čakanje na podrobnosti ali Raziskovanje.

Pomembno

Ta funkcija je bila vključena v paket posodobitev Paket posodobitev za CRM Online 2016.

Velike organizacije imajo pogosto veliko število kombinacij za polji Stanje in Razlog za stanje. To lahko oteži predstavnikom za stranke izbiro pravilnega naslednjega razloga stanja. Določite lahko prehode razlogov stanja kot dodatno raven filtriranja, s katero se določi, kako se lahko spremeni vrednost razloga stanja za posamezen razlog stanja. Omejevanje te vrednosti samo na dovoljene razloge stanja lahko pomaga predstavnikom za stranke, da se pravilno odločijo.

Posnetek zaslona vrednosti stanj med prehodi na obrazcu

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Kliknite Prilagoditev sistema.

 4. V raziskovalcu rešitev v levem podoknu za krmarjenje razširite možnost Entitete, razširite entiteto Primer in nato dvokliknite Polja.

 5. Pojdite na drugo stran polj in nato odprite polje statuscode (razlog za stanje primera).

 6. V pogovornem oknu Polje: razlog stanja kliknite Urejanje prehodov razloga stanja na vrhu pogovornega okna.

  Posnetek zaslona pogovornega okna prehodov razloga stanja

 7. V pogovornem oknu Prehodi razloga stanja pod možnostjo Novi razlogi stanja kliknite enega od gumbov Vnesi vrednost Gumb »Vnesi vrednost« v pogovornem oknu »Razlog stanja«, ki ustreza enemu od obstoječih razlogov stanja.

 8. V pogovornem oknu Izbira razloga stanja na seznamu Vrednosti, ki so na voljo izberite vrednosti, ki jih želite dodati, in nato kliknite gumb škarnice Zaslonski posnetek gumba škarnice za premikanje predmetov, da jih dodate na seznam Izbrane vrednosti. Kliknite V redu, ko končate s tem razlogom stanja.

 9. Kliknite drug gumb Vnesi vrednost Gumb »Vnesi vrednost« v pogovornem oknu »Razlog stanja«, da prilagodite druge razloge stanja. Ko končate, kliknite V redu.

  Opomba

  Vsaka možnost za razlog stanja pri aktivnem stanju mora dovoliti vsaj eno pot do neaktivnega stanja. Sicer bi lahko ustvarili pogoj, kjer ne bi bilo mogoče rešiti ali preklicati primera.

 10. V pogovornem oknu Prehodi razloga stanja potrdite polje Omogočanje prehodov razloga stanja, da uveljavite določene prehode razloga stanja zapisom primerov. Seznam razpoložljivih razlogov stanja se filtrira za vsak zapis primera na podlagi opredeljenih prehodov.

Glejte tudi

Določanje prehodov razloga stanja
Ustvarjanje ali urejanje polj entitete