Hitra nastavitev upravičenosti s predlogami (Customer Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

S predlogo upravičenosti v programu Dynamics 365 hitro ustvarite druge upravičenosti, ki so vnaprej izpolnjene z osnovnimi informacijami, na primer začetnim in končnim datumom, pogodbo o ravni storitve, vrsto dodelitve in skupnim trajanjem. Ustvarite na primer predlogo za standardno upravičenost in nato uporabite to predlogo za vse standardne stranke v organizaciji.

Opomba

Ta funkcija je bila vključena v paket posodobitev Paket posodobitev za CRM Online 2016.

Ustvarjanje predloge upravičenosti

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

 3. Izberite Predloge upravičenosti.

 4. Če želite ustvariti novo predlogo upravičenosti, izberite + Novo.

  -ALI-

  Če želite urediti predlogo upravičenosti, na seznamu zapisov izberite predlogo in v ukazni vrstici izberite Uredi.

 5. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom.

  V lebdečih namigih so namigi za vnašanje.

  • Ime predloge upravičenosti

  • Začetni datum. Izberite datum, od katerega je upravičenost veljavna.

  • Končni datum. Izberite datum, do katerega je upravičenost veljavna.

  • Omejitev temelji na pogojih upravičenosti. Če želite omejiti ustvarjanje primera, ko je obdobje upravičenosti končano, izberite »Da«. V nasprotnem primeru izberite Ne.

  • Pogodba o ravni storitve Izberite zapis pogodbe o ravni storitve, da povežete ravni storitve ali ključne kazalnike učinkovitosti za podporo, ki jo zagotavljate s to upravičenostjo.

   Pod Pogoji upravičenosti navedite podrobnosti pogojev za upravičenost.

  • Vrsta dodelitve. Izberite, ali upravičenosti velja za število ur ali primerov.

  • Zmanjšaj preostalo na. Izberite, ali želite zmanjšati preostalo obdobje pri ustvarjanju ali reševanju primera.

  • Skupno trajanje. Navedite skupno količino podpore, do katere je stranka upravičena glede na vrsto dodelitve. Če je vrsta dodelitve na primer število primerov in v možnost »Skupno trajanje« vnesete število 100, je stranka upravičena do podpore za največ 100 primerov.

 6. Izberite možnost Shrani.

Dodajanje kanalov za upravičenost

Uporabite razdelek Kanali za upravičenost in navedite kanale, do katerih so upravičene vaše stranke, ter spremljajte trajanje podpore za stranke za vsak kanal posebej. Če želite kot kanale za podporo na primer uporabiti telefon in e-pošto ter jih omejiti na 80 oz. 20 ur, za vsakega ustvarite kanal za upravičenost.

Opomba

Preden lahko predlogi dodate kanale za upravičenost, morate shraniti zapis predloge.

 1. V razdelku Kanal za upravičenost izberite +.

 2. Navedite skupno trajanje, ki ga želite dodeliti posameznemu kanalu.

  Preostalo trajanje je samodejno izračunano in prikazuje skupno število preostalih ur ali primerov za strankino upravičenost.

Povezovanje izdelka s predlogo upravičenosti

Če želite, da predloga upravičenosti velja za določene izdelke za posamezno stranko, povežite izdelek s predlogo.

 1. V zapisu predloge v razdelku Izdelki izberite +.

 2. V polje Iskanje vnesite prvih nekaj črk imena izdelka, ki ga želite povezati s predlogo.

  Če izdelek ni na voljo, izberite Novo, da ustvarite nov zapis izdelka.

Glejte tudi

Določanje pogodb o ravni storitve
Ustvarjanje upravičenosti za določanje pogojev podpore za stranko