Ustvarjanje in upravljanje prazničnih urnikov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Preprečite, da bi zaprtje vaše organizacije storitev vplivalo na pogodbe o ravni storitve, tako da ustvarite praznični urnik in ga dodate v svoj koledar storitev.

Če je v vaši pogodbi o ravni storitev vaše organizacije storitev na primer navedeno, da na primere prek e-pošte odgovarjate v roku dveh delovnih dni, lahko ustvarite praznični urnik in ga dodate v svoj koledar storitev. Če nato stranka pošlje e-pošto na praznični dan, je vaša pogodba o ravni storitev jasno opredeljena in zaprtje ne vpliva nanjo.

Ustvarjanje prazničnega urnika

Za ustvarjanje novega prazničnega urnika upoštevajte spodnji postopek:

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

  3. Kliknite Praznični urnik.

  4. Kliknite + Novo in v pogovornem oknu Ustvari praznični urnik vnesite ime in opis praznika ter nato kliknite Ustvari.

  5. Na seznamu praznikov kliknite praznik, ki ste ga ustvarili.

  6. Ko je praznik odprt, kliknite Novo in ga dodajte v svoj koledar storitev za stranke.

  7. V pogovornem oknu Dodaj praznik določite ime in izberite čas praznika in nato kliknite V redu.

    Praznik je ustvarjen in povezan z vašim koledarjem storitev za stranke. Ko je urnik storitev za stranke povezan s pogodbo o ravni storitev, delovne ure ne vplivajo na pogodbo o ravni storitev. Več informacij: Določanje pogodb o ravni storitve

Glejte tudi

Izdelava urnika storitev za stranke in določitev delovnih ur