Ustvarjanje in upravljanje prazničnih urnikov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Preprečite, da bi zaprtje vaše organizacije storitev vplivalo na pogodbe o ravni storitve, tako da ustvarite praznični urnik in ga dodate v svoj koledar storitev.

Če je v vaši pogodbi o ravni storitev vaše organizacije storitev na primer navedeno, da na primere prek e-pošte odgovarjate v roku dveh delovnih dni, lahko ustvarite praznični urnik in ga dodate v svoj koledar storitev. Če nato stranka pošlje e-pošto na praznični dan, je vaša pogodba o ravni storitev jasno opredeljena in zaprtje ne vpliva nanjo.

Opomba

Pri aplikacijah Customer Engagement, izdaja različice 9.1, je praznični urnik pri upravljanju storitev na voljo v središču storitev za stranke. Priporočamo, da praznične urnike ustvarjate in upravljate z novo izkušnjo.

Ustvarjanje prazničnega urnika (središče storitev za stranke)

Sledite tem korakom za ustvarjanje novega prazničnega urnika:

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Na zemljevidu mesta središča storitev za stranke odprite Upravljanje storitev in izberite Pogoji storitve > Praznični urnik.

 3. Izberite Novo in v pogovornem oknu Ustvari praznični urnik vnesite ime in opis praznika ter nato izberite Ustvari.

 4. Ko se praznik odpre, v mreži Prazniki izberite možnost Novo, da praznik dodate v koledar storitev za stranke.

 5. V pogovornem oknu Dodaj praznik določite Ime, Začetni datum, Končni datum in Trajanje praznika, nato pa izberite V redu.

  Praznik je ustvarjen in povezan z vašim koledarjem storitev za stranke. Ko je urnik storitev za stranke povezan s pogodbo o ravni storitev, delovne ure ne vplivajo na pogodbo o ravni storitev. Več informacij: Določanje pogodb o ravni storitve

  holiday-schedule-csh

Če želite med prazniki odpraviti težave s pogodbo o ravni storitve, glejte razdelek Časovnik pogodbe o ravni storitve se ne zaustavi, ko je stanje med prazničnim urnikom spremenjeno iz »V teku« v »Na čakanju«.

Ustvarjanje prazničnega urnika (aplikacija Customer Service)

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

 3. Izberite Praznični urnik.

 4. Izberite + Novo in v pogovornem oknu Ustvari praznični urnik vnesite ime in opis praznika ter nato izberite Ustvari.

 5. Na seznamu praznikov izberite praznik, ki ste ga ustvarili.

 6. Ko je praznik odprt, izberite Novo in ga dodajte v svoj koledar storitev za stranke.

 7. V pogovornem oknu Dodaj praznik določite ime in izberite čas praznika in nato izberite V redu.

  Praznik je ustvarjen in povezan z vašim koledarjem storitev za stranke. Ko je urnik storitev za stranke povezan s pogodbo o ravni storitev, delovne ure ne vplivajo na pogodbo o ravni storitev. Več informacij: Določanje pogodb o ravni storitve

Dodatna dejanja

 • Če želite urediti obstoječi praznični urnik, odprite možnost Upravljanje storitev > Praznični urnik. Prikaže se pogled Vsi praznični urniki. S seznama prazničnih urnikov izberite praznični urnik, ki ga želite urediti in v ukazni vrstici izberite Uredi.

  • Uredite lahko možnost Ime ali Opis, lahko pa v praznični urnik dodate nove praznike.
  • Privzeto so prikazani vsi prazniki v tekočem letu. Če želite preklopiti na drugo leto, izberite in vnesite leto v mrežo Prazniki:
 • Če želite natisniti praznični urnik, v razdelku Prazniki prazničnega urnika izberite možnost Predogled tiskanja. Praznični urnik lahko tudi izvozite ali uvozite v obliki zapisa programa Excel.

Glejte tudi

Izdelava urnika storitev za stranke in določitev delovnih ur