Nastavitev pravil za samodejno ustvarjanje ali posodabljanje zapisov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Vsaka organizacija ima več programov za zajem komunikacije s strankami. Možnost usmerjanja zunanjih podatkov v zapise programa Dynamics 365 for Customer Engagement lahko bistveno izboljša učinkovitost prodaje, trženja in ekip za storitve ter izboljša kakovost podatkov. Te podatke zdaj lahko usmerite iz različnih programov in zunanjih virov v program Dynamics 365 for Customer Engagement s pomočjo pravil za ustvarjanje in posodabljanje zapisa.

S pravili za ustvarjanje in posodabljanje zapisa v programu Dynamics 365 for Customer Engagement lahko samodejno ustvarjate ali posodabljate zapise sistema ali zapise po meri iz dohodnih dejavnosti programa Customer Engagement, kot so e-poštna sporočila, družabne dejavnosti ali dejavnosti po meri, brez pisanja kode. Poleg tega lahko nastavite pravilo za pretvorbo dohodne dejavnosti v več zapisov programa Customer Engagement. Primer in možno stranko lahko na primer ustvarite iz ene družabne dejavnosti.

Pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisa je sestavljeno iz elementov pravil, ki določajo pogoje za ustvarjanje ali posodabljanje zapisov ter določajo, katera dejanja ali korake je treba izvesti v novih zapisih. Pravilo vsebuje tudi lastnosti kanala, ki se uporabljajo za določanje pogojev za pravila in tudi za nastavljanje lastnosti zapisa, ki ga želite ustvariti ali posodobiti.

Če želite omogočiti pravilo za posodabljanje zapisov, morate v pravilo dodati korak Posodobi. Samo entiteta, ki jo izberete v koraku Posodobi, se posodobi na podlagi nastavljenih lastnosti.

Opomba

Pri aplikacijah Customer Engagement različice 9.1 lahko dostopate do vseh opravil upravljanja storitve in jih upravljate prek zemljevida mesta središča storitev za stranke, razen nizov pravil usmerjanja, pravil za samodejno ustvarjanje in pogodb o ravni storitve. Za dostop in upravljanje teh treh skrbniških nastavitev v spletni aplikaciji uporabite možnost Upravljanje storitev v razdelku Nastavitve.
Nizi pravil usmerjanja, samodejno ustvarjanje zapisov in pogodbe o ravni storitve bodo na voljo na zemljevidu mesta središča storitev za stranke, ki izide februarja 2019.

Dejavnosti in entitete, ki jih podpirajo pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisa

Program Customer Engagement privzeto podpira ustvarjanje zapisov iz naslednjih dejavnosti, ki so tudi vrste vira v kontekstu pravil za ustvarjanje in posodabljanje zapisa:

 • E-pošta
 • Družabna dejavnost
 • Opravilo
 • Telefonski klic
 • Sestanek
 • Storitvena dejavnost
 • Dejavnost po meri

Te dejavnosti je mogoče pretvoriti v katere koli privzete (sistemske) zapise entitete ali zapise entitete po meri. Ustvarite lahko na primer možno stranko, priložnost (zapis sistema) ali dogodek (zapis po meri) iz dohodnega e-poštnega sporočila.

Zajem podatkov iz zunanjih virov

Zajamete lahko tudi dodatne dragocene informacije o stranki, ki jih zagotovi zunanji program v obliki JSON (zbirka parov imena in vrednosti), in jih uporabite za izboljšanje kakovosti ciljnih zapisov in nastavitev različnih pogojev za pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisa.

Vsaka privzeta (vnaprej nastavljena) dejavnost ali dejavnost po meri ima atribut »Dodatni parametri«. Ta atribut shrani koristno vsebino JSON, prejeto iz zunanje aplikacije.

Za zajem teh informacij v programu Customer Engagement lahko določite lastnosti kanala in jih povežete z določenim pravilom ali jih daste v skupno rabo z več pravili z isto vrsto vira. Poleg vsebine družabnih objav lahko na primer zajamete pomembne informacije o objavi, kot je vrednost mnenja. Vrednost mnenja je lastnost družabne dejavnosti, zato lahko to lastnost uporabite pri katerem koli drugem pravilu za ustvarjanje in posodabljanje zapisa vrste »Družabna dejavnost«.

Tukaj je pravilna oblika zapisa, v kateri mora program Customer Engagement prejeti koristno vsebino JSON (podatke, prejete kot par imena in vrednosti v obliki zapisa JSON) iz zunanje aplikacije:

{“PropertyName1”:”Propertyvalue1”; “PropertyName2”:”Propertyvalue2”}

Opomba

Morebitne konfiguracije, izvedene v lastnostih kanala, so veljavne samo, če ti pari imena in vrednosti obstajajo v koristni vsebini JSON. Poleg tega lahko parametre, prejete iz zunanjega programa, uporabljate samo v pogojih elementa pravila in kot lastnosti zapisa.

Aktiviranje ali deaktiviranje pravila

Za vsako pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisov, ki ga želite uporabiti za ujemajočo se dohodno dejavnost, po tem ko dodate elemente pravila, je treba aktivirati pravilo.

Ko je pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisa aktivirano, se samodejno ustvari tudi ustrezen potek dela. Lastnosti kanala lahko uporabite za določitev pogojev poteka dela in operatorjev pri preslikavanju vrednosti atributa ciljne entitete. Za zapletene primere lahko konfigurirate podrejene poteke dela.

Več informacij: Konfiguracija korakov poteka dela

Kako pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisa delujejo s čakalnimi vrstami?

Ko za pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisa določite čakalno vrsto za vrsto vira, se vsaka dohodna dejavnost iz tega vira doda kot element čakalne vrste za to določeno čakalno vrsto. To pomeni, da če je pravilo za določeno izvorno dejavnost in kombinacijo čakalne vrste aktivirano, pravilo obdela dohodno dejavnost v tej čakalni vrsti za ustvarjanje ali posodabljanje zapisa.

Za vrsto vira »e-pošta« je določanje čakalne vrste obvezno. Za vse druge vrste vira, vključno z dejavnostmi po meri, je izbirno.

Opomba

Ko je pravilo samodejnega ustvarjanja zapisov (ACR) uporabljeno za element čakalne vrste e-pošte, je deaktivirano.

Pravila v rešitvah

Pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisa je mogoče zapakirati kot del rešitve Customer Engagement. Avtorji prilagoditev in razvijalci razporedijo rešitve tako, da lahko organizacije uporabljajo program Dynamics 365 for Customer Engagement za namestitev in odstranitev poslovne funkcionalnosti, opredeljene z rešitvijo.

Pri uporabi pravil in rešitev upoštevajte naslednje:

 • Morebitnih pravil, ki ste jih ustvarili v programu Paket posodobitev 1 za Dynamics CRM Online 2015 ali novejši različici, ni mogoče izvoziti v starejšo izdajo.

 • Morebitnih pravil, ki ste jih nadgradili in uredili v programu Paket posodobitev 1 za Dynamics CRM Online 2015 ali novejši različici, ni mogoče izvoziti nazaj v starejšo izdajo.

Zahteve

Preden lahko uporabite samodejna pravila za ustvarjanje zapisa, morate preveriti, ali je zunanji program/sistem za družabno dejavnost že integriran v primerek programa Customer Engagement.

Če vaš primerek programa Customer Engagement izpolnjuje zahteve, je treba nastaviti pravila v programu Customer Engagement, ki bodo samodejno ustvarjala ali posodabljala podporni primer, možno stranko, priložnost, sestanek, opravilo in druge elemente iz dohodnih dejavnosti.

Nastavljanje pravila za samodejno ustvarjanje in posodabljanje zapisov

 1. Preverite, ali imate vlogo skrbnika storitev za stranke, vodje prodaje, vodje trženja ali enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

 3. Izberite Pravila za samodejno ustvarjanje in posodabljanje zapisov.

 4. Če želite ustvariti pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisa, izberite Novo.

  -ALI-

  Če želite urediti obstoječe pravilo, na seznamu pravil izberite in odprite pravilo, ki ga želite urediti.

 5. Vnesite ali spremenite podatke v poljih.

  S kazalcem miške se pomaknite na oznake polj, da vidite, kaj morate vnesti:

  • Ime. Vnesite ime pravila.

  • Vrsta vira. V spustnem meniju izberite dejavnost, ki je vir zapisa.

  • Čakalna vrsta. Izberite čakalno vrsto, za katero velja pravilo. Dohodna dejavnost prispe v čakalno vrsto, nato pa se veljavno pravilo in element pravila uporabita za ustvarjanje ali posodabljanje zapisov.

   Upoštevati je treba naslednje stvari:

   • Za vse dejavnosti in dejavnosti po meri, razen za e-pošto, je določanje čakalne vrste izbirno. Za vse take dejavnosti imate lahko kadar koli hkrati aktivirano samo eno pravilo s povezano čakalno vrsto in eno pravilo brez povezane čakalne vrste. Za vrsto vira »Družabna dejavnost« imate lahko aktivirani dve pravili; eno z določeno čakalno vrsto in eno brez čakalne vrste.

   • Če ste kot vrsto vira za to pravilo izbrali »E-pošta«, pravila ni mogoče aktivirati, razen če izberete čakalno vrsto.

   Opomba

   Na vrsto vira lahko z določeno čakalno vrsto povežete le eno pravilo. Primer: če želite ustvariti pravilo za pretvorbo e-pošte v primer, poskrbite, da za to čakalno vrsto določite e-poštni naslov. V nasprotnem primeru samodejno ustvarjanje zapisa za e-pošto ne bo delovalo. Več informacij: Ustvarjanje ali spreminjanje čakalne vrste

 6. Izberite Shrani.

Nastavljanje lastnosti kanala

 1. V polju Dodatne lastnosti v možnosti Lastnosti kanala izberite skupino lastnosti kanala.

  Opomba

  Ko izberete skupino lastnosti za pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisa, lahko uporabite elemente lastnosti skupine lastnosti kanala v pogojih elementa pravila ali pri nastavljanju lastnosti za ciljni zapis. Ko aktivirate pravilo, ni mogoče odstraniti ali spremeniti izbrane skupine lastnosti. Drugo skupino lastnosti lahko izberete šele, ko iz elementov pravila odstranite elemente lastnosti, na katere se je sklicevalo v prejšnji skupini lastnosti. Če boste poskusili izbrati novo skupino lastnosti, ne da bi odstranili lastnosti, na katere se je sklicevalo v prejšnji skupini lastnosti, se bo prikazala napaka.

Če želite več informacij o ustvarjanju skupin lastnosti kanala in dodajanju lastnosti vanje, glejte razdelek Nastavljanje lastnosti kanala v tej temi.

Nastavitev pogojev e-pošte

Če je vrsta vira za pravilo nastavljena na E-pošta, določite pravila za pretvorbo e-poštnega sporočila v ciljni zapis.

 1. Ustvari zapise za e-pošto od neznanih pošiljateljev. Če potrdite to polje, se e-poštna sporočila neznanih pošiljateljev (njihovega e-poštnega naslova ni v nobenem zapisu programa Customer Engagement) pretvorijo v nove zapise (glede na pogoje, ki jih določite). Zapis stika se ustvari tudi za neznanega pošiljatelja.

  Opomba

  Program Customer Engagement določi, kateri zapis bo ustvarjen na podlagi entitete, ki jo izberete v koraku Ustvari zapis v možnosti Dejanja.

  Če ne potrdite tega polja, bodo zapisi ustvarjeni le za e-poštna sporočila, ki imajo v programu Customer Engagement za pošiljatelja stik ali kupca.

  Ta možnost v povezavi z možnostjo Samodejno ustvari zapise v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement v osebnih možnostih lastnika pravila določa, ali se ustvari zapis primera in stika (glejte Nastavitev osebnih možnosti).

 2. Ustvari primer, če za stranko obstaja veljavna upravičenost. Če potrdite to polje, Customer Engagement ustvari primeru le, če za stranko obstaja aktivna upravičenost.

  Če je pošiljatelj e-poštnega sporočila stik z nadrejenim računom, Customer Engagement ustvari zapis, če ima nadrejeni račun stika veljavno upravičenost in je stik naveden v razdelku upravičenosti Stiki ali če je razdelek Stiki prazen (kar pomeni, da upravičenost velja za vse stike stranke).

 3. Ustvari primere za dejavnosti, povezane z razrešenim primerom. Če potrdite to polje, Customer Engagement ustvari primer, če je e-poštno sporočilo povezano z razrešenim primerom. Če je e-poštno sporočilo povezano z aktivnim primerom, nov primer ne bo ustvarjen.

 4. Ustvari primer, če je primer, povezan z dejavnostjo, razrešen od. Če potrdite polje Ustvari primere za dejavnosti, povezane z razrešenim primerom, tukaj izberite trajanje. Program Customer Engagement ustvari primer le, če je primer razrešen pred trajanjem, ki ga določite. Če je dohodno e-poštno sporočilo povezano s primerom, ki se razreši po izteku določenega trajanja, Customer Engagement poveže dohodno e-poštno sporočilo le z že obstoječim razrešenim primerom, nov primer ne bo ustvarjen.

 5. Pošlji samodejni e-poštni odgovor stranki, ko je zapis ustvarjen. Potrdite to polje, če želite samodejno pošiljati odgovore na e-poštno sporočilo pošiljatelju, ko je ustvarjen ciljni zapis za e-poštno sporočilo.

 6. Izberi predlogo e-pošte za odgovor stranki Če potrdite polje Pošlji samodejni e-poštni odgovor stranki, ko je zapis ustvarjen, izberite predlogo e-poštnega sporočila (globalno predlogo e-poštnega sporočila ali predlogo e-poštnega sporočila za katero koli vrsto entitete). Če ne izberete predloge, samodejni odgovor ne bo poslan.

Nastavitev pogojev družabne dejavnosti

Če je vrsta vira za pravilo nastavljena na »Družabna dejavnost«, določite pravila za pretvorbo družabne dejavnosti v ciljni zapis.

 1. Ustvari zapise za blokirane družabne profile. Če potrdite to polje, Customer Engagement ustvari ali posodobi ciljni zapis za objave družabnih profilov, ki ste jih blokirali, v družabnih medijih (družabne dejavnosti).

  Opomba

  Objave v družabnih medijih so prikazane v programu Customer Engagement kot družabne dejavnosti.

 2. Ustvari primere samo za neposredna sporočila. Če potrdite to polje, Customer Engagement ustvari ciljni zapis samo, če so objave v družabnih medijih poslane kot neposredna ali zasebna sporočila. Če potrditveno polje počistite, se zapisi ustvarijo za vse objave v družabnih medijih, vključno z javnimi sporočili (časovnica).

  Opomba

  Program Customer Engagement določi, kateri zapis bo ustvarjen na podlagi entitete, ki jo izberete v koraku Ustvari zapis v možnosti Dejanja.

Nastavitev podrobnosti ustvarjanja zapisov

V razdelku Določi podrobnosti ustvarjanja in posodabljanja zapisa izberite Gumb za dodajanje zapisa, da določite pogoje za ustvarjanje ali posodabljanje zapisa in določite lastnosti zapisa.

 1. V polje Ime vnesite smiselno ime za element pravila.

 2. V razdelku Pogoji izberite zapis, lastnosti kanala, polja in operatorje, povezane s poizvedbo, da določite, kdaj naj se ciljni zapis ustvari ali posodobi.

  Če želite na primer ustvariti zapis iz družabne objave (družabne dejavnosti) z vrednostjo mnenja, ki je manjša od 3, rezultatom vpliva, ki je večji od 60, in označevalci, ki vsebujejo SilverCreditCard, lahko dodate naslednje pogoje:

  Dodajanje pogojev za pravila za ustvarjanje zapisa ali posodobitve

  Opomba

  V pogojih lahko uporabite tudi lastnosti kanala.

  Uporaba lastnosti kanala v pravilih za ustvarjanje zapisa

  To je element pravila, ko dodate vse pogoje:

  Element pravila z določenimi pogoji

 3. Dodajte korake za ustvarjanje ali posodabljanje zapisov za dohodno dejavnost, ki se ujema s prej določenimi pravili.

  a. V možnosti Dejanja izberite Dodaj korak > Ustvari zapis.

  b. V polju Ustvari izberite vrsto zapisa za zapis, ki ga želite ustvariti iz dohodne dejavnosti. Če na primer iz družabne dejavnosti želite ustvariti primer, izberite Primer.

  Opomba

  Če ima dohodna dejavnost nastavljen predmet zadeve in če entiteta predmeta zadeve in entiteta, izbrana v koraku Ustvari zapis, nista enaki, se ne uporabi noben potek dela in dejanja, določena v pravilu, se ne izvedejo.

  c. Izberite Nastavi lastnosti.

  Prikaže se obrazec entitete. Ciljna polja entitete lahko preslikate v podatke o zapisu družabne dejavnosti, vključno z lastnostmi kanala. Nekatere preslikave so nastavljene vnaprej: »Naslov primera«, »Stranka« in »Izvor« (poudarjeno z rumeno). Vnaprej nastavljene preslikave lahko spremenite, nove preslikave pa lahko dodate prek kontrolnika Pomočnik za obrazce.

  Nastavite lastnosti zapisa v pravilu za ustvarjanje primera

  Novo ustvarjeni zapis bo samodejno nastavljen kot zadevni zapis zapisa dohodne dejavnosti. Družabna dejavnost ima samo en zadevni predmet, zato je v razdelku Dejanja mogoče samo eno dejanje Ustvari za zapis.

  d. Če želite dodati več dejanj, v možnosti Navedi druga dejanja izberite Dodaj korak > <Dejanje>. Dejanja, ki so na voljo: »Ustvari zapis«, »Posodobi zapis«, »Pošlji e-pošto« ali »Začni podrejeni potek dela«.

  Če želite več informacij o teh dejanjih, glejte razdelek Konfiguracija korakov poteka dela.

 4. Izberite Shrani in zapri.

  Opomba

  • Vrsti podatkov »Nabor možnosti« in »Dve možnosti« nista podprti v pogojih vrste »Niz«.
  • Elementi lastnosti za vsako od podprtih vrst podatkov morajo imeti privzeto vrednost. Ta zahteva je pomembna pri scenarijih, kjer imajo konfigurirani elementi vrstice lastnosti prazno dohodno spletno zahtevo. V takih primerih bo element vrstice lastnosti prevzel privzeto vrednost, ko se bo sklicevalo nanj v poteku dela.

Vklop pravila

Vklopite pravilo, da lahko program Customer Engagement začne ustvarjati ali posodabljati zapise za dohodne dejavnosti na podlagi določenih pogojev. Več informacij: Aktiviranje pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisa.

Nasvet

Razvijalci lahko pravila uporabijo tudi retroaktivno za dohodne zapise programa Customer Engagement, ki so bili morda izpuščeni, ko se je pravilo urejalo.

Nastavljanje lastnosti kanala

Vsaka privzeta dejavnost ali dejavnost po meri ima atribut Dodatni parametri. Ta atribut shrani koristno vsebino JSON, prejeto iz zunanje aplikacije.

Te parametre lahko najdete v polju Dodatni parametri katere koli dohodne dejavnosti.

Za zajem teh informacij v programu Customer Engagement in njihovo povezavo s pravilom za ustvarjanje in posodabljanje zapisa lahko določite lastnosti kanala v skupini lastnosti kanala in jih povežete s pravilom ali jih daste v skupno rabo z več pravili. Poleg vsebine družabnih objav lahko na primer zajamete pomembne informacije o objavi, kot je ocena ali rezultat vplivneža. Ocena in rezultat vplivneža sta lastnosti družabnega kanala.

Ustvarjanje skupin lastnosti kanala in dodajanje lastnosti kanala

 1. Ko shranite obrazec pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisa, v polju Dodatne lastnosti v razdelku Lastnosti kanala izberite gumb za iskanje in nato Novo.

  Dodajanje lastnosti kanala v pravilu za ustvarjanje zapisa

  Odpre se obrazec skupine lastnosti kanala.

  Pomembno

  Zapis skupine lastnosti vsebuje več elementov lastnosti.

  Če želite odpraviti to težavo, izbrišite lastnosti, ki uporabljajo zapis, iz pogojev in korakov in nato shranite ali aktivirajte pravilo.

 2. Vnesite smiselno ime za skupino lastnosti, da jo boste lahko zlahka prepoznali, ko jo boste dodali poljubnemu pravilu za ustvarjanje in posodabljanje zapisa.

 3. Polje Vrsta vira bo samodejno nastavljeno na vrsto vira pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisa.

 4. Izberite Shrani.

 5. V razdelku Lastnosti kanala izberite +, da dodate lastnosti kanala, ki so značilne za skupino.

 6. V obrazec Lastnost kanala vnesite te podatke:

  a. Ime. Vnesite ime lastnosti, kot je prikazano v koristni vsebini dejavnosti.

  Opomba

  Ime je lahko sestavljeno le iz alfanumeričnih znakov in podčrtaja ter ne sme biti daljše od 300 znakov.

  Že si želite ogledati lastnosti, prejete za neko dejavnost, pojdite v možnost Prodaja, Storitev ali Trženje > Dejavnosti, nato odprite dejavnost in si oglejte polje Dodatni parametri.

  Opomba

  To polje ni privzeto na voljo v obrazcu dejavnosti. Prilagojevalec sistema lahko polje doda v obrazce dejavnosti. Koristna vsebina JSON bo v polju šele, ko jo bo zunanji program poslal za dejavnost.

  Koristna vsebina tvitov v zapisu družbene dejavnosti

  Pomembno

  • Ustvarite lastnost kanala za vsako ime v paru imena in vrednosti, ki ga želite uporabiti v pravilu za ustvarjanje in posodabljanje zapisa. Kot ime lastnosti lahko na primer uporabite influenceScore.
  • Podatkov v koristni vsebini JSON ni lahko prebrati. Podatki bodo lažje berljivi, če uporabite spletni razčlenjevalnik JSON, ki bo zagotovil boljši prikaz.
  • Skupina lastnosti ne podpira dodajanja ugnezdenih vrednosti v koristni vsebini JSON kot lastnosti kanala. Naslednji primer prikazuje »Število spremljevalcev« pod vozliščem uporabnika kot ugnezdeni par ključa in vrednosti JSON.

  Ugnezdena vrednost koristne vsebine JSON

  b. Vrsta podatkov. Izberite vrsto podatkov za lastnost kanala. Če je lastnost na primer rezultat vpliva, uporabite vrsto podatkov kot »Celo število«, saj njena vrednost ne sme biti v decimalkah.

  Izbrana vrsta podatkov bo določila operatorje, povezane s poizvedbo, ko lastnost uporabite za določitev pogojev pri ustvarjanju zapisa in posodabljanje elementov pravila. Customer Engagement podpira ustvarjanje lastnosti samo za naslednje vrste podatkov: število s plavajočo vejico, ena vrstica besedila in celo število.

  Opomba

  • Vrsti podatkov »Nabor možnosti« in »Dve možnosti« sta podprti v pogojih vrste »Niz«. Vnesti boste morali vrednost nabora možnosti v pogojih.
  • Program Customer Engagement nastavi privzeto vrednost za elemente lastnosti za vsako od podprtih vrst podatkov. To velja za scenarije, ko je lastnost kanala uporabljena v poteku dela, vendar dohodna koristna vsebina nima vrednosti, zagotovljene iz zunanjega kanala; pogoji poteka dela, v katerih se sklicuje na lastnost, uporabljajo eno od teh privzetih vrednosti: »Niz«: “”, »Celo število«: –2.147.483.648, »Plavajoče«: -1e+011.

  c. Vir programa. Vnesite ime programa, s katerim je povezana ta lastnost, na primer Microsoft Social Engagement.

  d. Opis. Vnesite podrobnosti, da dodatno razložite namen lastnosti.

 7. Ko končate, izberite Shrani in zapri.

  Vidite lahko vse lastnosti v obrazcu skupine lastnosti kanala.

  Dodajanje lastnosti kanala skupini lastnosti kanala

Aktiviranje pravila za ustvarjanje in posodabljanje zapisa

Za vsako pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisov, ki ga želite uporabiti za ujemajočo se dohodno dejavnost, po tem ko dodate elemente pravila, je treba aktivirati pravilo.

Če želite aktivirati pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisa

 1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

 2. Izberite Pravila za samodejno ustvarjanje in posodabljanje zapisov.

 3. Odprite pravilo, ki ga želite aktivirati, in v ukazni vrstici izberite Aktiviraj.

  Opomba

  Hkrati imate lahko aktivirani dve pravili za ustvarjanje in posodabljanje zapisa za katero koli vrsto vira, razen za e-pošto – eno s čakalno vrsto in eno brez čakalne vrste. Za vrsto »E-pošta« imate lahko aktivirano le eno pravilo za ustvarjanje in posodabljanje zapisa, ki mora imeti določeno čakalno vrsto.

  Ko je pravilo aktivirano, ga lahko spremenite le, če ga deaktivirate. Odprite pravilo in v ukazni vrstici izberite Deaktiviraj.

Upravljanje samodejnega ustvarjanja in posodabljanja zapisa iz obrazca čakalne vrste

Lahko tudi ustvarite ali upravljajte pravilo za samodejno ustvarjanje zapisa in pravilo posodobite iz obrazca čakalne vrste. Če želite to narediti, odprite zapis čakalne vrste in v ukazni vrstici izberite Nastavitve pretvorbe e-poštnih dejavnosti ali Nastavitve pretvorbe družabnih dejavnosti.

Več informacij: Ustvarjanje ali spreminjanje čakalne vrste

Vidiki nadgradnje

Če starejšo izdajo želite nadgraditi na Paket posodobitev 1 za Dynamics CRM Online 2015 ali novejšo različico in imate obstoječa pravila za ustvarjanje primera za e-pošto in družabno dejavnost, morate upoštevati nekaj stvari.

Obstoječa pravila pred nadgradnjo Kaj se zgodi s pravili po nadgradnji?
Pravilo, ki ima elemente pravila z določenimi pogoji in lastnostmi - Pravilo in elementi pravila se nadgradijo, pri čemer se lastnosti in pogoji v obstoječem pravilu ohranijo.
- Nov element pravila je ustvarjen s praznimi pogoji. Dodan je nov korak »Ustvari zapis« (z izbranim primerom) z vnaprej nastavljenimi preslikavami lastnosti. Elementi pravila se uporabijo v vrstnem redu, pri čemer je na novo ustvarjen element pravila zadnji v vrsti.
Pravilo, ki ima elemente pravila z določenimi pogoji, nima pa določenih lastnosti - Pravilo in elementi pravila se nadgradijo, pri čemer se pogoji in elementi pravila ohranijo.
- Nov element pravila je ustvarjen s praznimi pogoji. Dodan je nov korak »Ustvari zapis« (z izbranim primerom) z vnaprej nastavljenimi preslikavami lastnosti. Elementi pravila se uporabijo v vrstnem redu, pri čemer je na novo ustvarjen element pravila zadnji v vrsti.
Pravilo, ki ima elemente pravila, vendar nima določenih pravil ali lastnosti - Pravilo in elementi pravila se nadgradijo.
- Nov element pravila je ustvarjen s praznimi pogoji. Dodan je nov korak »Ustvari zapis« (z izbranim primerom) z vnaprej nastavljenimi preslikavami lastnosti. Elementi pravila se uporabijo v vrstnem redu, pri čemer je na novo ustvarjen element pravila zadnji v vrsti.
Pravilo, ki ima elemente pravila z določenimi lastnostmi, nima pa določenih pogojev - Pravilo in elementi pravila se nadgradijo, pri čemer se lastnosti v elementih pravila ohranijo.
- Nov element pravila je ustvarjen s praznimi pogoji. Dodan je nov korak »Ustvari zapis« (z izbranim primerom) z vnaprej nastavljenimi preslikavami lastnosti. Elementi pravila se uporabijo v vrstnem redu, pri čemer je na novo ustvarjen element pravila zadnji v vrsti.
Pravilo brez elementov pravila - Pravilo se nadgradi.
- Nov element pravila je ustvarjen s praznimi pogoji. Dodan je nov korak »Ustvari zapis« (z izbranim primerom) z vnaprej nastavljenimi preslikavami lastnosti. Elementi pravila se uporabijo v vrstnem redu, pri čemer je na novo ustvarjen element pravila zadnji v vrsti.
Aktivirano pravilo za ustvarjanje pravila za vrste vira »družabno« ali »e-pošta«, z določeno čakalno vrsto Vsa taka pravila bodo nadgrajena v aktivnem stanju.
Aktivirano pravilo za ustvarjanje pravila za vrste vira »družabno« ali »e-pošta«, brez določene čakalne vrste Vsa taka pravila bodo nadgrajena in deaktivirana. Razlog za to je, da tudi v programu Dynamics CRM Online – pomlad 2014 pravilo za ustvarjanje primera brez čakalne vrste ni uporabilo in ustvarilo nobenega zapisa.

Glejte tudi

Ustvarite pravila za samodejno usmerjanje primerov

Ustvarjanje ali spreminjanje čakalne vrste