Nastavljanje terminov, ko podjetje ne obratuje (Customer Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Preprečite načrtovanje virov ob praznikih ali drugih dela prostih dnevih z opredelitvijo zaprtja podjetja v Dynamics 365. Nastavite lahko dneve in čase, ko je vaša organizacija zaprta.

Pomembno

Načrtovanje storitev je zastarelo. Če želite več informacij, glejte Pomembne spremembe, ki prihajajo.

 1. Poskrbite, da imate varnostno vlogo vodje načrtovanja ali enakovredno dovoljenje za posodobitev zaprtja podjetja.

  Preverite svojo varnostno vlogo

 2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

 3. Kliknite Zaprtje podjetja.

 4. Če želite ustvariti novo zaprtje podjetja, v orodni vrstici kliknite Novo.

  -ALI-

  Za urejanje obstoječega zapisa zaprtja podjetja, ga odprite s seznama.

 5. V pogovornem oknu Načrtovanje zaprtja podjetja vnesite ali spremenite podatke v besedilnih poljih:

  1. V polje Ime vnesite ime, ki opisuje namen zaprtja.

   Prvih 12 znakov imena se pojavi vsak dan zaprtja v pogledu koledarja za spremenjen Delovni čas vira.

  2. V polja Začetni čas in Končni čas vnesite začetni in končni datum zaprtja.

  3. Če želite namesto končnega časa vnesti trajanje zaprtja, potrdite polje Trajanje. Dynamics 365 samodejno izračuna končni čas.

  4. Če je zaprtje celodnevni dogodek, potrdite polje Celodnevni dogodek. Dynamics 365 samodejno vnese trajanje 1 dan.

   Če želite vnesti določeno časovno obdobje, počistite potrditveno polje Celodnevni dogodek. Nato lahko določite ure, ko bo vaša organizacija zaprta.

 6. Če želite shraniti zaprtje podjetja, kliknite V redu.

Glejte tudi

Nastavitev delovnih ur za vir
Nastavitev prazničnega urnika
Izdelava urnika storitev za stranke in določitev delovnih ur