Nastavitev delovnih ur za vir

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Nastavite lahko ure, ko uporabnik dela, ali delovne ure za prostor ali opremo. Uporabniki, prostori in oprema so privzeto določeni za 7 dni v tednu s 24-urnim urnikom.

Pomembno

Načrtovanje storitev je zastarelo. Če želite več informacij, glejte Pomembne spremembe, ki prihajajo.

Obstoječi delovni čas lahko uredite tako, da sledite 1. in 2. koraku ter se pomaknete do območja »Uporabniki« ali »Prostori/oprema«. Nato odprite vir, ki ga želite urediti. Urejanje urnika ne vpliva na obstoječe storitvene dejavnosti, ki so bile ustvarjene za vir.

Nastavitev delovnih ur za prostor ali opremo

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

 3. Kliknite Prostori/oprema.

 4. Na seznamu odprite zapis vira, ki ga želite spremeniti.

 5. Kliknite Delovni čas.

 6. Na zavihku Mesečni pogled dvokliknite datum v koledarju, ki je prvi dan, ko želite začeti z novim urnikom, ali kateri koli datum, na katerega bo vplival nov urnik.

 7. V pogovornem oknu Uredi urnik izberite eno od možnosti in nato kliknite V redu.

  • Samo ta datum

   S to možnostjo lahko spremenite samo izbrani datum.

   Preskočite na 10. korak.

  • Od <tega datuma> naprej

   S to možnostjo lahko spremenite samo nadaljevanje urnika.

  • Celoten ponavljajoč tedenski razpored od začetka do konca

   S to možnostjo lahko spremenite celoten urnik od prvega do zadnjega datuma.

   Če izberete to možnost, se lahko pretekli dnevi spremenijo, kar lahko vpliva na poročila o preteklih delovnih urah.

 8. V razdelku Nastavitev ponavljajočega se tedenskega urnika v pogovornem oknu Tedenski urnik izberite eno od možnosti:

  • Enako za vse dni

   Nov urnik je enak za vsak dan v tednu. Ko izberete to možnost, izberite dneve v tednu, ko bo vir na voljo.

  • Spreminjaj po dnevih

   Nov urnik je drugačen za en ali več dni v tednu. Ko izberete to možnost, izberite dneve v tednu, ko bo vir na voljo.

  • Brez. Vir ne dela.

   Novi urnik vključuje čas, ko vir ne dela.

  V pogovornem oknu Tedenski urnik lahko naredite tudi to:

  • Če urnik velja za več kot en dan, izberite dneve v tednu, ko bo urnik veljal.

  • Če vir ne dela med zaprtjem podjetja, izberite možnost Upoštevaj.

  • V možnosti Datumski obseg lahko v polju Začetek spremenite datum, ko urnik začne veljati.

   Datuma konca urnika ni mogoče spremeniti. Če želite končati urnik, morate za ta datum določiti nov urnik.

 9. Izberite povezavo do delovnih ur za urnik, ki ga želite spremeniti.

  Če delovne ure še niso bile določene, se povezava prikaže kot »Nastavi delovne ure«.

 10. V pogovornem oknu Nastavi delovne ure in omejitve storitve izpolnite naslednja polja in nato kliknite V redu:

  • Datum

   Izberite datum, od katerega želite za storitve upoštevati delovne ure.

  • Start

   Izberite uro za začetek delovnega dneva.

  • Konec

   Izberite uro za konec delovnega dneva.

   Če želite v delovni čas dodati odmor, na primer odmor za kosilo, kliknite Dodaj odmor ter nato izberite začetni in končni čas odmora.

 11. Če želite določiti, kdaj storitev ne bo na voljo, na zavihku Omejitve storitve kliknite Novo. V pogovornem oknu Uredi omejitev storitve izberite storitev in določite začetni in končni čas, ko storitev ne bo na voljo, ter nato kliknite V redu.

 12. Kliknite Shrani in zapri, da zaprete pogovorno okno Tedenski urnik.

Opomba

 • Delovni čas za posamezen dan lahko nastavite tako, da dvokliknete dan in v pogovornem oknu Uredi urnik izberete Samo ta datum ter nato kliknite V redu. Nato izvedite korak 10.
 • Pri vseh možnosti morda ne boste mogli izbrati, kolikšen obseg urnika želite urediti. Možnosti, ki so na voljo, temeljijo na že sestavljenih urnikih.

Nastavitev delovnih ur za uporabnika

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite Nastavitve > Varnost.

 3. Kliknite Uporabniki.

 4. Odprite zapis uporabnika, za katerega želite nastaviti delovne ure.

 5. Na vrhu izberite puščico ob imenu uporabnika.

 6. Kliknite Delovni čas.

 7. Na spustnem seznamu Nastavitev izberite želeni prikaz urnika.

  Opomba

  Privzeto so prikazani mesečni urniki; izberete lahko tudi tedenske ali dnevne urnike.

 8. Dvokliknite datum na koledarju, ki je prvi dan, za katerega želite nastaviti delovne ure.

 9. V pogovornem oknu Uredi urnik izberite eno od možnosti in nato kliknite V redu.

  • Samo ta datum

   S to možnostjo spremenite samo izbrani dan.

   Preskočite na 12. korak.

  • Od <tega datuma> naprej

   S to možnostjo lahko spremenite samo nadaljevanje urnika.

  • Celoten ponavljajoč tedenski razpored od začetka do konca

   S to možnostjo lahko spremenite celoten urnik od prvega do zadnjega datuma.

   Če izberete to možnost, se lahko pretekli dnevi spremenijo, kar lahko vpliva na poročila o preteklih delovnih urah.

 10. V razdelku Nastavitev ponavljajočega se tedenskega urnika v pogovornem oknu Tedenski urnik izberite eno od možnosti:

  • Enako za vse dni

   Nov urnik je enak za vsak dan v tednu. Ko izberete to možnost, izberite dneve v tednu, ko bo vir na voljo.

  • Spreminjaj po dnevih

   Nov urnik je drugačen za en ali več dni v tednu. Ko izberete to možnost, izberite dneve v tednu, ko bo vir na voljo.

  • Ni na voljo. Uporabnik trenutno ne dela

   Novi urnik vključuje čas, ko vir ne dela.

  V pogovornem oknu Tedenski urnik lahko naredite tudi to:

  • Če urnik velja za več kot en dan, izberite dneve v tednu, ko bo urnik veljal.

  • Če vir ne dela med zaprtjem podjetja, izberite možnost Upoštevaj.

  • V možnosti Datumski obseg lahko v polju Začetek spremenite datum, ko urnik začne veljati.

   Datuma konca urnika ni mogoče spremeniti. Če želite končati urnik, morate za ta datum določiti nov urnik.

 11. Izberite povezavo do delovnih ur za urnik, ki ga želite spremeniti.

  Če delovne ure še niso bile določene, se povezava prikaže kot »Nastavi delovne ure«.

 12. V pogovornem oknu Nastavi delovne ure in omejitve storitve izpolnite naslednja polja in nato kliknite V redu:

  • Datum

   Izberite datum, od katerega želite za storitve upoštevati delovne ure.

  • Start

   Izberite uro za začetek delovnega dneva.

  • Konec

   Izberite uro za konec delovnega dneva.

   Če želite v delovni čas dodati odmor, na primer odmor za kosilo, kliknite Dodaj odmor ter nato izberite začetni in končni čas odmora.

 13. Če želite določiti, kdaj storitev ne bo na voljo, na zavihku Omejitve storitve kliknite Novo. V pogovornem oknu Uredi omejitev storitve izberite storitev in določite začetni in končni čas, ko storitev ne bo na voljo, ter nato kliknite V redu.

 14. Kliknite Shrani in zapri, da zaprete pogovorno okno Tedenski urnik.

Glejte tudi

Nastavitev zmogljivosti, ki jo potrebujete za storitev ali vir
Nastavljanje terminov, ko podjetje ne obratuje