Dodatni kontrolniki v aplikaciji Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Za izkušnjo programa Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, prilagojeno napravam na dotik, lahko uporabite bogat nabor dodatnih kontrolnikov. Ti vključujejo drsnike, stikala, večpredstavnostni predvajalnik, vnosne maske, koledar in druge kontrolnike.

Opomba

Te dodatne kontrolnike lahko uporabite samo v mobilnih aplikacijah. V spletnem programu niso podprti.

Če želite te kontrolnike uporabiti v urejevalniku obrazcev:

 1. Dvokliknite polje ali seznam, ki mu želite dodati kontrolnik.

 2. Kliknite zavihek Kontrolniki.

 3. Kliknite Dodaj kontrolnik.

 4. Izberite kontrolnik, ki ga želite dodati, in nato kliknite Dodaj.

  Opomba

  Na voljo so različni kontrolniki glede na vrsto polja ali seznama. Kontrolnik z drsnikom je na primer lahko na voljo le za številska ali denarna polja, kontrolnik za koledar pa je na voljo samo za sezname.

 5. Izberite naprave, v katerih želite, da bo kontrolnik prikazan (telefon, tablični računalnik ali oboje). Kontrolniki za polja glave v telefonih niso na voljo.

 6. Konfigurirajte vrednosti za vsako lastnost.

 7. Kliknite V redu, ko končate konfiguracijo kontrolnika.

  V nadaljevanju so navedeni opisi za vsak kontrolnik, ki ga lahko uporabite v obrazcih v aplikaciji Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike.

Kontrolnik za koledar

S tem kontrolnikom konfigurirajte obrazce tako, da bodo prikazani kot pogled koledarja v aplikaciji Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike. S tem kontrolnikom lahko tudi zamenjate nadzorne plošče, sezname ali mreže entitet za telefone in tablične računalnike.

Lastnost Opis
Začetni datum Določite začetni datum in čas elementa za upodobitev v pogledu koledarja. Razpoložljive vrednosti so stolpci v tem pogledu vrste datum.
Končni datum Določite končni datum in čas elementa za upodobitev v pogledu koledarja. Razpoložljive vrednosti so stolpci v tem pogledu vrste datum.
Trajanje Trajanje v minutah. Če določite vrednost za končni datum, bo trajanje prezrto.
Opis To je napis, ki ga želite videti za elemente koledarja.

Najkrajše prikazano trajanje v koledarju je 30 minut. Elementi, ki trajajo manj kot 30 minut, bodo prikazani, kot da trajajo 30 minut.

Kontrolnik za koledar podpira vsa vedenja datuma (lokalno pri uporabniku, samo datum in neodvisno od časovnega pasu).

Kontrolnik časovnice

Vnesite časovnico za nedavne, pomembne časopisne članke in tvite za Twitter za račun.

Lastnost Opis
CC_Timeline_Title Lastnost za preslikavo za naslov vsakega elementa časovnice.
CC_Timeline_Title_Desc Opis za naslov.
CC_Timeline_Label1 Polje, prikazano pod naslovom elementa časovnice.
CC_Timeline_Label1_Desc Opis za oznako 1.
CC_Timeline_Label2 Polje za prikaz po oznaki 1.
CC_Timeline_Label2_Desc Opis za oznako 2.
CC_Timeline_Label3 Polje za prikaz po oznaki 2.
CC_Timeline_Label3_Desc Opis za oznako 3.
CC_Timeline_Label4 Polje za prikaz po oznaki 3.
CC_Timeline_Label4_Desc Opis za oznako 4.
CC_Timeline_Label5 Polje za prikaz po oznaki 4.
CC_Timeline_Label5_Desc Opis za oznako 5.
CC_Timeline_Timestamp Polje, ki se uporablja za razvrščanje elementov časovnice v obratnem časovnem zaporedju.
CC_Timeline_Timestamp_Desc Opis za časovni žig.
CC_Timeline_Group Polje za preslikavo za združevanje časovnic.
CC_Timeline_Group_Desc Opis za polje skupine.
CC_Timeline_GroupOrder Vrstni red skupine, v katero spada element, glede na ostale skupine (za prikaz dodelite vrednosti 1, 2, 3 in tako naprej za skupine). Skupina bo prikazana v naraščajočem vrstnem redu vrednosti glede na dodeljeno vrednost za skupino.
CC_Timeline_GroupOrder_Desc Opis za polje vrstnega reda skupine.
CC_Timeline_URL Polje URL za preslikavo za prikaz URL-ja vsakega elementa časovnice.
CC_Timeline_URL_Desc Opis za polje URL-ja.
CC_Timeline_ThumbnailURL Polje za preslikavo za sličico slike/ikone za prikaz za vsak element.
CC_Timeline_ThumnailURL_Desc Opis polja ThumbnailURL.
CC_Timeline_Filter Polje za preslikavo za filter časovnice.
CC_Timeline_Filter_Desc Opis za filter.
CC_Timeline_Footer Spletni vir za prikaz kot noga časovnice.
CC_Timeline_Footer_Desc Opis za polje noge.

Linearni drsnik

Kontrolnik za linearni drsnik uporabnikom omogoča vnašanje številskih vrednosti z vlečenjem drsnika, ravno tako pa zagotavlja možnost vnašanja količine. Drsnik omogoča vnos in prikaz samo celih števil. Kontrolnik uporabite za poljubno številsko ali denarno polje.

Lastnost Opis
Maks. Določite največjo vrednost, ki je lahko prikazana na drsniku.
Min. Določite najmanjšo vrednost, ki je lahko prikazana na drsniku.
Vrednost Vrednost za prikaz na drsniku.
Korak Določite vsoto, ki naj bo prišteta ali odšteta od trenutne vrednosti pri vnosu podatkov s tem kontrolnikom.

Nabori možnosti

Kontrolnik za nabor možnosti omogoča nabor možnosti, med katerimi lahko izbirajo uporabniki, ko vnašajo podatke. Uporabite ta kontrolnik za nabore možnosti s samo dvema ali tremi možnostmi.

Lastnost Opis
Polje Prikaže polje, v katerega je preslikan kontrolnik.

Preklopno stikalo

Preklopno stikalo je kot stikalo za vklop oz. izklop in omogoča izbiro med dvema vrednostma.

Lastnost Opis
Polje Prikaže polje, v katerega je preslikan kontrolnik.

Ocena z zvezdico

Uporabite oceno z zvezdicami za grafično ponazoritev ocene. Nastavite lahko največ pet zvezdic. Ta kontrolnik lahko uporabite samo za cela števila; decimalnih vrednosti ne podpira.

Opomba

Za ta kontrolnik izberite možnost Skrij na spletu.

Lastnost Opis
Maks. Na spustnem seznamu izberite največje število zvezdic za kontrolnik.

Vrtljivi gumb

Vrtljivi gumb uporabnikom omogoča, da vnesejo podatke s pomikanjem gumba, na zaslonu pa je prikazan v obliki kroga. Kontrolnik za vrtljivi gumb omogoča vnos in prikaz samo celih števil. Ta kontrolnik uporabite za številska ali denarna polja. Če želite spremeniti vrednost, lahko uporabite zaslon na dotik, ali pa za urejanje števila uporabite številčnico.

Opomba

Ta kontrolnik ni podprt v napravah z operacijskim sistemom Android 4.2 in 4.3. To vpliva na način drsenja v teh različicah.

Lastnost Opis
Maks. Določite največjo vrednost, ki je lahko prikazana na merilniku.
Min. Določite najmanjšo vrednost, ki je lahko prikazana na merilniku.
Vrednost Pridobite ali določite vrednost za prikaz na merilniku.
Korak Določite vsoto, ki naj bo prišteta ali odšteta od trenutne vrednosti pri vnosu podatkov s tem kontrolnikom.

Predogled spletnega mesta

Uporabite kontrolnik za predogled spletnega mesta za preslikavo polja URL in prikaz predogleda spletnega mesta.

Pomembno

Če omogočite ta kontrolnik, soglašate, da lahko uporabniki delijo določene določljive informacije o napravi z zunanjim sistemom. Za podatke, ki so v program Dynamics 365 uvoženi iz zunanjih sistemov, velja naša izjava o zasebnosti: Microsoftova zasebnost in piškotki.

Izjave o zasebnosti

Lastnost Opis
Polje Prikaže polje, v katerega je preslikan kontrolnik.

Vrstični grafikon

Kontrolnik za vrstični grafikon prikazuje ključno mero skupaj z mero za primerjavo ter kvalitativnimi obsegi, iz česar je razvidno, ali je mera dobra, slaba ali v drugem stanju. Ta kontrolnik uporabite na nadzornih ploščah za poljubno številsko ali denarno polje. Vrednost lahko na primer preslikate v dejanski prihodek in cilj v ocenjeni prihodek, da upodobite primerjavo med dejanskim in ocenjenim prihodkom.

Lastnost Opis
Maks. Določite največjo vrednost, ki je lahko prikazana na grafu.
Min. Določite najmanjšo vrednost, ki je lahko prikazana na grafu.
Dobro Določite vrednost, ki je dobra za mero (izbirno).
Slabo Določite vrednost, ki je slaba za mero (izbirno).
Vrednost Prikaže polje, v katerega je preslikan kontrolnik.
Cilj To preslikajte v polje, s katerim želite primerjati vrednost. Če na primer Vrednost preslikate v polje Dejanski prihodki, lahko Cilj preslikate v polje Ocenjeni prihodki ali pa vnesete statično vrednost.

Peresni kontrolnik

Peresni kontrolnik uporabite za zajem pisnega vnosa, kot so podpisi.

Opomba

Najmanjša priporočena vrednost Največja dolžina, ki je določena za polje, v katerega se preslika ta kontrolnik, je 15000.

Za ta kontrolnik izberite možnost Skrij na spletu.

Lastnost Opis
PenMode Nastavite PenMode!Draw, PenMode!Erase ali PenMode!Select, da določite, kaj se zgodi, ko uporabnik povleče kazalno napravo v peresnem kontrolniku.

Samodokončanje

Kontrolnik za samodokončanje med vnašanjem filtrira seznam elementov in omogoča, da na spustnem seznamu izberete vrednost. S tem kontrolnikom lahko uporabnikom na primer omogočite izbiranje s spustnega seznama držav ali regij. Ta kontrolnik se preslika v polje vrste Ena vrstica besedila.

Lastnost Opis
Polje Prikaže polje, v katerega je preslikan kontrolnik.
Vir Nastavite vir podatkov (združene možnosti, nabor možnosti ali pogled).
Nabor možnosti Izberite nabor možnosti za to polje.
Prikaz Izberite entiteto in pogled za to polje.
Polje Izberite polje v primarni entiteti pogleda za uporabo kot vir podatkov.

Večpredstavnost

Vdelate lahko videoposnetke ter tako prodajalcem in posrednikom na terenu kjerkoli zagotovite bogatejšo uporabniško izkušnjo. Ta kontrolnik uporabite, če želite preslikati polje URL s povezavo do zvočnega ali videoposnetka za predvajanje v kontrolniku.

Opomba

Ta kontrolnik je podprt v operacijskem sistemu Android 4.4 in novejših različicah.

V tabličnih računalnikih in telefonih z operacijskim sistemom Windows 8 in Windows 8.1 videoposnetki YouTube trenutno niso podprti. V operacijskem sistemu 10 so trenutno podprti le videoposnetki HTTPS (vključno z videoposnetki YouTube).

Podprte predstavnostne vsebine so:

 • pretakanje datotek MP4

 • videoposnetki YouTube

 • predstavnostne vsebine Azure

 • pretakanja zvoka

  Izjava o zasebnosti

Lastnost Opis
Predstavnosti Vnesite URL predstavnostne vsebine, ki bo predvajana v kontrolniku.

Vnos številk

Uporabite kontrolnik za vnos številk, da bodo lahko uporabniki hitreje vnašali podatke. Uporabnik morajo le tapniti gumba plus in minus, da spremenijo številsko vrednost po korakih, ki jih nastavite. Kontrolnik uporabite za poljubno številsko ali denarno polje. Uporabniki lahko število tudi neposredno vnesejo v polje. To polje je podprto samo v načinu urejanja.

Lastnost Opis
Korak Določite vsoto, ki naj bo prišteta ali odšteta od trenutne vrednosti pri vnosu podatkov s tem kontrolnikom.
Polje Prikaže polje, v katerega je preslikan kontrolnik.

Vnosna maska

S kontrolnikom z vnosno masko nastavite oblikovanje za polje, kot je telefonska številka ali kreditna kartica, in tako preprečite vnos neveljavnih podatkov. Če na primer želite, da uporabniki telefonsko številko za Združene države vnesejo v obliki +1-222-555-1011, uporabite vnosno masko +1-000-000-0000.

Lastnost Opis
Maska Vnesite masko za preverjanje veljavnosti podatkov, medtem ko jih uporabniki vnašajo. Za masko lahko uporabite kombinacijo naslednjih znakov:

0 – števka

9 – števka ali presledek

# – števka, znak ali presledek

L – črka

I – črka ali presledek

A – alfanumerični znak

A – alfanumerični znak ali presledek

< – znake, ki sledijo, pretvori v male črke

> – znake, ki sledijo, pretvori v velike črke

| – onemogoči pretvorbo v male/velike črke

\ – prezre vse znake, tako da jih pretvori v niz

Vsi drugi – nizi
Polje Prikaže polje, v katerega je preslikan kontrolnik.

Linearni merilnik

Linearni merilnik uporabnikom omogoča vnos številske vrednosti z vlečenjem drsnika namesto vnašanja točne količine. Drsnik omogoča vnos in prikaz samo celih števil. Ta kontrolnik uporabite za številska in denarna polja.

Lastnost Opis
Maks. Določite največjo vrednost, ki je lahko prikazana na merilniku.
Min. Določite najmanjšo vrednost, ki je lahko prikazana na merilniku.
Vrednost Pridobite ali določite vrednost za prikaz na merilniku.
Korak Določite vsoto, ki naj bo prišteta ali odšteta od trenutne vrednosti pri vnosu podatkov s tem kontrolnikom.

Obločni gumb

Obločni gumb uporabnikom omogoča vnos podatkov s pomikanjem gumba, na zaslonu pa je prikazan v obliki obloka. Kontrolnik za obločni gumb omogoča vnos in prikaz samo celih števil. Ta kontrolnik uporabite za številska in denarna polja. Če želite spremeniti vrednost, lahko uporabite zaslon na dotik, ali pa število uredite s številčnico.

Opomba

Ta kontrolnik ni podprt v napravah z operacijskim sistemom Android 4.2 in 4.3. To vpliva na način drsenja v teh različicah.

Lastnost Opis
Maks. Določite največjo vrednost, ki je lahko prikazana na merilniku.
Min. Določite najmanjšo vrednost, ki je lahko prikazana na merilniku.
Vrednost Pridobite ali določite vrednost za prikaz na merilniku.
Korak Določite vsoto, ki naj bo prišteta ali odšteta od trenutne vrednosti pri vnosu podatkov s tem kontrolnikom.