Dodelitev naročila obrazca

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Ko imate za entiteto več glavnih obrazcev, obrazcev za hitro ustvarjanje ali obrazcev za mobilne naprave, lahko dodelite naročilo obrazca. Naročilo obrazca določa, kateri od razpoložljivih obrazcev bo prikazan privzeto. Razpoložljivi glavni obrazec ali obrazec za mobilne naprave lahko nadalje nadzorujete tako, da obrazcem dodelite varnostne vloge. Če želite več informacij, glejte Nadzor dostopa do obrazcev.

Varnostnih vlog ne morete dodeliti hitrim obrazcem, edini obrazec, ki ga bodo uporabljali vsi, je tisti, ki je na vrhu naročila obrazca.

Če želite dodeliti naročilo obrazca

  1. V raziskovalcu rešitev razširite entiteto, ki jo želite, in izberite Obrazci.

  2. Na seznamu orodne vrstice obrazca izberite Naročilo obrazca.

  3. Glede na vrsto obrazca, s katerim želite delati, izberite Nastavitev glavnega obrazca, Nastavitev obrazca za hitro ustvarjanje ali Nastavitev obrazca za mobilne naprave.

  4. V pogovornem oknu Naročilo obrazca je preprost seznam, na katerem lahko izbrani obrazec pomaknete navzgor ali navzdol na naročilu obrazca.

  5. Ko ustvarite želeni vrstni red, kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno.