Spreminjanje predpone izdajatelja rešitve za privzetega izdajatelja

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Vsaka rešitev ima izdajatelja. Privzeta rešitev ima izdajatelja z imenoma »Privzeti izdajatelj za <ime organizacije>«.

Zapis o izdajatelju vsebuje vrednost predpone. Privzeta vrednost te predpone je »nov«. Ko ustvarite nove komponente rešitve, se ta predpona doda imenu. Na ta način lahko uporabniki hitro spoznajo, kateri rešitvi pripadajo komponente.

Priporočamo, da pred začetkom prilagajanja sistema spremenite vrednost predpone za privzetega izdajatelja v vrednost, ki označuje vaše podjetje.

Navodila za spreminjanje predpone izdajatelja rešitve

  1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

  2. Izberite Izdajatelji.

  3. Če obstaja več kot en izdajatelj, odprite tistega, za katerega se Prikazno ime začne z besedilom Privzeti izdajatelj za <ime organizacije>.

  4. Posodobite polje Predpona na dnu obrazca in spremenite privzeto vrednost »nov« v vrednost, ki označuje vašo organizacijo.

  5. Ko spremenite vrednost, se premaknite na naslednje polje. V polju Predpona za vrednost možnosti se bo samodejno ustvarila številka na podlagi predpone prilagoditve. Ta številka se uporabi pri dodajanju možnosti v nabore možnosti in označuje rešitev, ki je bila uporabljena za dodajanje možnosti.