Skupne lastnosti polj

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Polja na obrazcu prikazujejo kontrolnike, ki jih uporabniki uporabljajo za prikaz ali urejanje podatkov v zapisu entitete. Polja so lahko oblikovana tako, da zavzamejo največ štiri stolpce v odseku.

Do možnosti Skupne lastnosti polj lahko dostopate v raziskovalcu rešitev. V razdelku Komponente razširite Entitete, razširite želeno entiteto ter nato izberite Obrazci. Na seznamu obrazcev odprite obrazec vrste Glavni. Nato dvokliknite eno od polj, da prikažete skupne lastnosti polja.

skupne lastnosti polj

V spodnji tabeli so opisane lastnosti, ki jih imajo vsa polja. Nekatere vrste polj imajo posebne lastnosti. Te so opisane v razdelku Posebne lastnosti polj.

Tabulator Lastnost Opis
Prikaži Oznaka Obvezno: oznaka se privzeto ujema s prikaznim imenom polja. To ime za obrazec lahko preglasite tako, da tukaj vnesete drugo oznako.
Prikaži oznako na obrazcu Izberete lahko tudi, da oznake ne prikažete.
Delovanje polja S potrditvenimi polji določite način delovanja na ravni polja.
Zaklepanje Ta lastnost prepreči nenamerno odstranitev polja iz obrazca. Prepreči tudi brisanje konfiguracije, ki ste jo uporabili v polju, na primer rutine za obravnavo dogodkov, če je polje odstranjeno. Če želi prilagojevalec odstraniti to polje, mora najprej počistiti to nastavitev.
Vidljivost Prikaz polja je izbiren, upravljate pa ga lahko s skripti. Več informacij: Možnosti vidljivosti
Razpoložljivost Izberite, če želite, da je zavihek na voljo v telefonu.
Oblikovanje Izbira števila stolpcev, ki jih kontrolnik zaseda Če ima odsek, v katerem so polja, več stolpcev, lahko polje nastavite tako, da zavzame največ toliko stolpcev kot jih ima odsek.
Podrobnosti Prikazno ime, Ime in Opis Ta polja samo za branje so za referenco. Kliknite gumb Uredi, če želite odpreti definicijo polja in jo urediti.

Vsak primerek polja v obrazcu ima lastnost imena, tako da se je nanj mogoče sklicevati v skriptih obrazca, vendar pa to ime upravlja program. Prvi primerek polja je ime polja, ki je bilo določeno, ko je bilo polje ustvarjeno. Več informacij: Ustvarjanje in urejanje polj

Za vsak dodaten primer, ko je polje vključeno v obrazec, je imenu dodana številka od 1 naprej. Če je torej ime polja »new_cost«, se prvi primerek imenuje »new_cost«, drugi »new_cost1« in tako naprej za vsak primerek polja v obrazcu.

Opomba: vrednost v polju Opis je besedilo opisa orodja za polje, ki se prikaže, ko se uporabnik s kazalcem pomakne nanj.
Dogodki Knjižnice obrazcev Določite spletne vire JavaScript, ki bodo uporabljeni v rutini za obravnavo dogodka OnChange v polju.

Rutine za obravnavo dogodkov Konfigurirajte funkcije iz knjižnic obrazcev, ki naj bodo priklicane za dogodek OnChange v polju. Več informacij: Konfiguracija rutin za obravnavo dogodkov
Pravila poslovanja Pravila poslovanja Prikažite in upravljajte pravila poslovanja, ki se sklicujejo na to polje. Več informacij: Ustvarjanje pravil poslovanja in priporočil
Kontrolniki Kontrolniki Dodajte kontrolnike in določite njihovo razpoložljivost v spletu, telefonu in tabličnem računalniku.

Glejte tudi

Uporaba glavnega obrazca in njegovih komponent