Konfiguracija rutin za obravnavo dogodkov

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Rutine za obravnavo dogodkov v obrazcih Dynamics 365 for Customer Engagement lahko konfigurirate za naslednja območja na obrazcu:

Element Dogodek Opis
Obrazec OnLoad Se zgodi, ko se naloži obrazec.
OnSave Se zgodi, ko shranite podatke.
Zavihek TabStateChange Se zgodi, ko razširite ali strnete zavihek.
Polje OnChange Se zgodi, ko se podatki v polju spremenijo in kontrolnik izgubi fokus.
IFRAME OnReadyStateComplete Se zgodi, ko se naloži vsebina elementa IFRAME.

Rutino za obravnavo dogodkov sestavljata sklic na spletni vir JavaScript in funkcija, ki je določena v tem spletnem viru in se bo izvedla ob dogodku. Vsak element ima lahko konfiguriranih največ 50 ločenih rutin za obravnavo dogodkov.

Pomembno

Nepravilna konfiguracija rutine za obravnavo dogodkov lahko povzroči napake skripta, zaradi česar se obrazec ne naloži oz. ne deluje pravilno. Če niste razvijalec skripta, natančno preverite, kakšne možnosti konfiguracije zahteva skript.

Ne konfigurirajte rutine za obravnavo dogodkov za skript s knjižnico, ki ni iz zaupanja vrednega vira. Skripti se lahko uporabijo za vsa dejanja, ki jih lahko izvede uporabnik, in slabo napisan skript lahko škodljivo vpliva na delovanje obrazca.

Ko konfigurirate rutino za obravnavo dogodkov, vedno preverite, ali deluje pravilno.

Konfiguracija rutine za obravnavo dogodkov

 1. V urejevalniku obrazcev izberite element z dogodkom, za katerega želite konfigurirati rutino za obravnavo.

 2. Na zavihku »Osnovno« v skupini Uredi izberite Spremeni lastnosti ali preprosto dvokliknite element.

 3. V pogovornem oknu z lastnostmi elementa izberite zavihek Dogodki.

 4. Razširite območje Knjižnica obrazcev. Če knjižnice s funkcijo, ki jo želite nastaviti kot rutino za obravnavo dogodkov, še ni na seznamu, jo dodajte.

 5. Dodajanje knjižnice obrazcev v rutino za obravnavo dogodkov

  1. V razdelku Knjižnice obrazcev v možnosti Seznam dogodkov izberite Dodaj.

  2. Poiščite spletni vir JavaScript na seznamu spletnih virov, ki so na voljo. Izberite ga in nato še Dodaj.

   Če spletni vir JavaScript, ki ga potrebujete, ne obstaja, izberite Novo, da odprete nov obrazec spletnega vira in ga ustvarite.

  3. Ustvarjanje spletnega vira JavaScript

   1. V obrazcu spletnega vira nastavite te lastnosti:

    Lastnost Vrednost
    Ime Obvezno. Vnesite ime spletnega vira.
    Uporabniku prijazno ime Obvezno. Vnesite ime, ki bo prikazano na seznamu spletnih virov.
    Opis Izbirno. Vnesite opis spletnega vira.
    Tip Obvezno. Izberite Skript (JScript).
    Jezik Izbirno. Izberite enega od jezikov, ki so na voljo za vašo organizacijo.
   2. Če že imate skript, priporočamo, da z gumbom Prebrskaj poiščete datoteko in jo prenesete.

    Lahko pa tudi izberete gumb Urejevalnik besedil in prilepite ali vnesete vsebino skripta v pogovorno okno Uredi vsebino.

    Opomba

    Ker ta preprost urejevalnik besedil nima funkcij za preverjanje pravilnosti skripta, poskusite vedno uporabiti poseben program, na primer Visual Studio, da uredite skripte in jih nato prenesete.

   3. Izberite Shrani in zaprite pogovorno okno spletnega vira.

   4. Spletni vir, ki ste ga ustvarili, je zdaj izbran v pogovornem oknu Poišči zapis. Izberite Dodaj, da zaprete pogovorno okno.

 6. V razdelku Rutine za obravnavo dogodkov izberite dogodek, za katerega želite nastaviti rutino za obravnavo dogodkov.

 7. Izberite Dodaj, da odprete pogovorno okno Lastnosti rutine za obravnavo.

 8. Na zavihku Podrobnosti izberite ustrezno knjižnico in vnesite ime funkcije, ki se mora izvesti za dogodek.

 9. Rutina za obravnavo dogodkov je privzeto omogočena. Če ne želite omogočiti tega dogodka, počistite potrditveno polje Omogočeno.

  Nekatere funkcije zahtevajo kontekst izvajanja. Po potrebi izberite Podaj kontekst izvajanja kot prvi parameter.

  Nekatere funkcije lahko sprejmejo nabor parametrov za nadzor delovanja funkcije. Če so potrebni, kij vnesite v možnosti Seznam parametrov, ločenih z vejico, ki bo podan funkciji.

 10. Na zavihku Odvisnosti dodajte vsa polja, od katerih je odvisen skript, v območje Odvisna polja.

 11. Izberite V redu, da zaprete pogovorno okno Lastnosti rutine za obravnavo.

 12. Ko jo rutina za obravnavo dogodkov vnesena, lahko prilagodite vrstni red izvajanja funkcije glede na druge funkcije, tako da jo z zelenima puščicama premaknete navzgor ali navzdol.

 13. Izberite V redu, da zaprete pogovorno okno z lastnostmi elementa.

 14. Izberite Shrani, da shranite spremembe. Izberite Objavi, da objavite obrazec.

Opomba

Z uporabniškim vmesnikom lahko prilagodite vrstni red za nalaganje skriptov s pomočjo zelenih puščic gor in dol, a skripti dejansko niso naloženi v zaporedju.

Glejte tudi

Uporaba glavnega obrazca in njegovih komponent