Konfiguracija nadzornih plošč z interaktivno izkušnjo

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Središče storitev za stranke v okviru Dynamics 365 for Customer Service zagotavlja sodobno, intuitivno in interaktivno izkušnjo pri upravljanju postopkov storitev za stranke. Prej se je imenovalo zvezdišče za interaktivne storitve. V središču je na voljo veliko zmogljivosti, interaktivnih nadzornih plošč in preoblikovanih obrazcev s ključnimi informacijami, tako da se lahko predstavniki za stranke osredotočijo na pomembnejše zadeve in jih opravijo hitreje. Za predstavnike storitve so nadzorne plošče z interaktivno izkušnjo enotno delovno mesto za prikaz informacij o delovni obremenitvi in izvajanje dejanj. Nadzorne plošče je mogoče v celoti konfigurirati, temeljijo na varnostni vlogi in zagotavljajo informacije o delovni obremenitvi prek več tokov v realnem času. Predstavnikom za stranke ne bo več treba listati po aplikaciji in iskati določenih primerov; z delom na primeru bodo lahko začeli neposredno z nadzorne plošče. Končni uporabniki bodo dostopali do teh nadzornih plošč prek URL-ja središča storitev za stranke ali središča za interaktivne storitve, vi pa boste kot skrbnik ali prilagojevalec vsa opravila konfiguracije izvedli v uporabniškem vmesniku spletne aplikacije Dynamics 365. Ne bo vam treba pisati kode.

Pomembno

Ta funkcija je bila vključena v paket posodobitev Paket posodobitev za Dynamics CRM Online 2016.

Pregled nadzornih plošč za interaktivne izkušnje

Nadzorne plošče z interaktivno izkušnjo obstajajo v dveh oblikah: z enim tokom ali več tokovi. Nadzorne plošče z več tokovi se ločijo tudi na nadzorne plošče za domače strani ali entitete. Konfiguracija nadzornih plošč za entitete poteka v drugem delu uporabniškega vmesnika, vanje se tudi predhodno delno naložijo informacije o konfiguraciji za entitete.

Nadzorne plošče z več tokovi prikazujejo podatke v realnem času prek več tokov podatkov. Ni omejitev glede števila tokov, ki jih lahko konfigurirate na nadzorni plošči. Podatki v toku lahko temeljijo le na eni entiteti, vendar vsak tok lahko temelji na drugi entiteti. V nadzornih ploščah za entitete vsi tokovi temeljijo na isti entiteti. Podatki prihajajo iz različnih pogledov ali čakalnih vrst, kot na primer Moje dejavnosti, Moji primeri ali Primeri v čakalni vrsti za bančništvo. Nadzorne plošče za domače strani z več tokovi običajno ciljno izberejo podporo za stranke 1. ravni, kjer predstavniki za stranke obravnavajo veliko primerov podpore hkrati. Nadzorne plošče za entitete so lahko primerne tudi za podporo 2. ravni, ki se osredotoča na bolj zapletene primere. Na nadzorni plošči z več tokovi lahko preprosto preklapljate iz standardnega prikaza v prikaz ploščic. Interaktivne ploščice prikazujejo združen prikaz podatkov v pogledih ali čakalnih vrstah. Konfigurirate lahko na primer ploščico, ki temelji na pogledu Moji aktivni primeri in trenutno vsebuje deset aktivnih primerov. Ploščica prikaže številko 10. Predstavnik za stranke lahko klikne ploščico za prikaz na ravni z več podrobnostmi in si ogleda dejanske zapise ter se premakne do določenega primera.

Nadzorne plošče z enim tokom prikazujejo podatke v realnem času prek enega toka, ki temelji na pogledu entitete ali čakalne vrste. Ploščice so postavljene na desno stran nadzornih plošč in so vedno prikazane. Nadzorne plošče z enim tokom običajno pomagajo vodjem in upraviteljem na oddelku za storitve 2. ravni, ki nadzorujejo manj primerov, ki pa so bolj zapleteni ali stopnjevani.

Nadzorne plošče z enim tokom ali več tokovi vsebujejo interaktivne grafikone, ki zagotavljajo število ustreznih zapisov, kot na primer primere po prioriteti ali stanju. Ti grafikoni delujejo tudi kot filtri za vidne elemente. Filtri za vidne elemente (interaktivni grafikoni) temeljijo na več entitetah. V nadzornih ploščah z enim tokom entiteta v toku podatkov določa entiteto filtra za vidne elemente. Če kliknete krog Prednostni primeri v grafikonu Primeri po prioriteti, se bo nadzorna plošča osvežila in vam prikazala le prednostne primere. Z uporabo grafikonov in ploščic si bodo predstavniki za storitve lahko ogledali spremembe in vzorce v podatkih ter se hitro odzvali na težave, ki so zanje najpomembnejše.

Predstavniki za storitve lahko podatke dodatno filtrirajo z globalnim filtrom in časovnim filtrom. Globalni filter deluje na ravni polja na vseh grafikonih ter na tokovih in ploščicah, ki temeljijo na entiteti filtra (entiteto filtra določite pri konfiguraciji filtrov za vidne elemente). Predstavniki lahko na primer uporabijo globalni filter, če si želijo ogledati le stopnjevane primere in primere, ki so označeni z oznako »Zahteva«. Časovni filter predstavnikom za storitve omogoča prikaz primerov iz določenega časovnega obdobja. Filtriranje pomaga odstranjevati šaro z zaslona in prikazovati le delovne naloge, na katere se uporabnik želi osredotočiti. Če si predstavnik za storitve želi ogledati celotno nefiltrirano delovno breme, lahko preprosto odstrani določen filter ali vse filtre. V nekaterih grafikonih in tokovih lahko konfigurirate določene barve za polja nabora možnosti (vseh grafikonov ni možno prikazati v barvah). Lahko, na primer, z rdečo označite prednostne primere in z rumeno primere z nizko prioriteto. Predstavniki lahko podatke razvrstijo v tokove glede na različne kriterije, povezane z določenim poljem entitete, kot so prioriteta, stanje ali datum nastanka ali spremembe zapisa. Več informacij: Konfiguracija barv za nadzorno ploščo

Opomba

Interaktivne nadzorne plošče temeljijo na rešitvah, možno jih je izvoziti in nato kot rešitev uvoziti v drugo okolje. Vendar pa čakalne vrste, ki so podlaga za tokove in ploščice, ne temeljijo na rešitvah. Pred uvozom rešitve nadzorne plošče v ciljni sistem je treba v ciljnem sistemu ročno ustvariti čakalne vrste v možnosti Nastavitve > Upravljanje storitev > Čakalne vrste. Ko ustvarite čakalne vrste, uvozite rešitev nadzorne plošče v ciljni sistem in nato uredite tokove ali ploščice, ki temeljijo na čakalnih vrstah, da ustrezno dodelite novo ustvarjene čakalne vrste.

Slike v tej temi prikazujejo nadzorne plošče z enim tokom ali več tokovi s podoknom glave. Pod glavo so prikazani filtri za vidne elemente in tokovi. Na nadzorni plošči z enim tokom so prikazane tudi ploščice. Za vsako vrsto nadzorne plošče lahko izbirate med različnimi prikazanimi postavitvami. Glava nadzorne plošče vsebuje naslednje kontrolnike in ikone, na katere je mogoče klikniti in ki si z leve proti desni sledijo tako: izbirnik nadzorne plošče, osvežitev, ikona za filter za vidne elemente, ikona za globalni filter in časovni filter.

Standardni prikaz na nadzorni plošči z več tokovi

Na nadzorni plošči z več tokovi lahko na vrhu vidite vrstico s filtri za vidne elemente, pod njimi pa so tokovi podatkov.

Interaktivna nadzorna plošča z več tokovi

Prikaz ploščic na nadzorni plošči z več tokovi

Ista nadzorna plošča, le s prikazom ploščic.

Prikaz ploščic na nadzorni plošči z več tokovi

Postavitve nadzornih plošč z več tokovi

Za nadzorne plošče z več tokovi lahko izbirate med štirimi različnimi postavitvami.

Postavitve nadzornih plošč z več tokovi

Nadzorna plošča za entitete z več tokovi

Nadzorna plošča za entitete za entiteto Case je prikazana tukaj.

Nadzorna plošča z odprtimi primeri

Nadzorna plošča z enim tokom

V nadzorni plošči z enim tokom na levi najdete tok podatkov, na desni pa filtre za vidne elemente ter ploščice.

Nadzorna plošča središča za interaktivne storitve z enim tokom

Postavitve nadzornih plošč z enim tokom

Za nadzorne plošče z enim tokom lahko izbirate med štirimi različnimi postavitvami.

Postavitve nadzornih plošč z enim tokom.

Konfiguracija entitet, polj in varnostnih vlog v interaktivnih nadzornih ploščah

Ko konfigurirate interaktivne nadzorne plošče, je vaše prvo opravilo omogočiti entitete, polja in varnostne vloge za interaktivno izkušnjo.

Omogočanje entitet

Ustvarite lahko le nadzorne plošče za entitete, ki so omogočene za interaktivno izkušnjo. Omogočite lahko tudi entitete in dejavnosti po meri za interaktivne nadzorne plošče.

Naslednje sistemske entitete so vnaprej omogočene za interaktivne nadzorne plošče:

 • Primer
 • Stik
 • Račun
 • Družabni profil
 • Element čakalne vrste
 • Članek zbirke znanja
 • Dejavnosti:
  • Pošlji po e-pošti
  • Telefonski klic
  • Opravilo
  • Sestanek
  • Družabna dejavnost

Omogočite entiteto po meri za interaktivno izkušnjo:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite entiteto, ki jo želite omogočiti.

 4. Na zavihku Splošno potrdite polje Omogoči za interaktivno izkušnjo. Kliknite Shrani in zapri.

 5. Kliknite Objavi, če želite uporabiti spremembe.

 6. Kliknite Pripravi prilagoditev odjemalca.

  Omogočite entiteto za interaktivne nadzorne plošče.

Konfiguracija polj

Če želite, da se polje pojavi v globalnem filtru in je vključeno v razvrščanje toka podatkov, morate nastaviti dve zastavici, kot prikazuje spodnji primer za polje IsEscalated entitete »Primer«.

Omogočanje polja za globalni filter in razvrščanje

Konfiguracija polj globalnega filtra

Če želite, da se polje pojavi v globalnem filtru, morate za to polje nastaviti zastavico Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji. Polja, ki jih konfigurirate, se prikažejo v oknu pojavnega menija globalnega filtra, ko kliknete ikono globalnega filtra v glavi nadzorne plošče. V oknu pojavnega menija lahko predstavniki za storitve izberejo polja, v katerih želijo globalno filtrirati, v grafikonih in tudi v tokovih in ploščicah, ki temeljijo na entiteti filtra. Če želite več informacij o entiteti filtra, si oglejte razdelek »Konfiguracija interaktivne nadzorne plošče z več tokovi« v nadaljevanju te teme.

Pojavno okno globalnega filtra je prikazano tu:

Dodajanje dveh polj globalnega filtra

Opomba

Ko konfigurirate filter za vidne elemente (interaktivni grafikon), ki temelji na poljih kot sta »Prioriteta« ali »Stanje«, je najbolje omogočiti pojav teh polj (»Prioriteta«, »Stanje«) tudi v globalnem filtru.

Nastavitev zastavice globalnega filtra

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

 4. V podoknu za krmarjenje kliknite Polja in v mreži dvokliknite polje, ki ga želite omogočiti.

 5. Na zavihku Splošno potrdite polje Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji. Kliknite Shrani in zapri.

 6. Kliknite Objavi, če želite uporabiti spremembe.

 7. Kliknite Pripravi prilagoditev odjemalca.

Konfiguracija polj, ki jih je mogoče razvrščati

Če želite polje uporabiti pri razvrščanju podatkov toka, morate za to polje nastaviti zastavico Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo. Polja, ki jih konfigurirate za razvrščanje, se pojavijo v spustnem seznamu v pojavnem pogovornem oknu Uredi lastnosti, ko uporabnik v glavi toka klikne Več (…). Naslednja slika prikazuje pojavno pogovorno okno s seznamom polj, ki so na voljo za razvrščanje, v spustnem seznamu Razvrsti po. Privzeto razvrščanje je vedno nastavljeno na polje Spremenjeno dne.

Spustni seznam »Razvrsti po«

Nastavitev zastavice za razvrščanje

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

 4. V podoknu za krmarjenje kliknite Polja in v mreži dvokliknite polje, ki ga želite omogočiti.

 5. Na zavihku Splošno potrdite polje Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo. Kliknite Shrani in zapri.

 6. Kliknite Objavi, če želite uporabiti spremembe.

 7. Kliknite Pripravi prilagoditev odjemalca.

Omogočanje varnostnih vlog

Izberite in omogočite varnostne vloge, s katerimi si bo možno ogledati interaktivne nadzorne plošče.

Omogočanje varnostnih vlog za interaktivno izkušnjo

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V možnosti Komponente kliknite Nadzorne plošče.

 4. V mreži izberite želeno interaktivno nadzorno ploščo in v opravilni vrstici kliknite Omogoči varnostne vloge.

 5. V dialogu Dodeli varnostne vloge izberite možnost Prikaži le tem izbranim varnostnim vlogam in nato izberite vloge, ki jih želite omogočiti. Kliknite V redu.

 6. Kliknite Objavi, če želite uporabiti spremembe.

 7. Kliknite Pripravi prilagoditev odjemalca.

  Omogočanje varnostnih vlog

  Dodeljevanje varnostnih vlog

Konfiguracija nadzornih plošč z interaktivno izkušnjo

Spodnji razdelki opisujejo, kako konfigurirati različne vrste interaktivnih nadzornih plošč.

Konfigurirajte interaktivno nadzorno ploščo z več tokovi z uporabo postavitve s štirimi stolpci.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V možnosti Komponente kliknite Nadzorne plošče.

 4. V mreži kliknite Novo in na spustnem seznamu izberite Nadzorna plošča z interaktivno izkušnjo, kot je prikazano tukaj.

  Izbira nadzorne plošče z interaktivno izkušnjo

 5. Izberite postavitev in kliknite Ustvari.

 6. Ko se odpre obrazec nadzorne plošče, vnesite informacije o filtriranju na vrhu obrazca, kot je prikazano tukaj.

  Dodajanje filtrov za vidne elemente

  • Filtriraj po entiteti: Atributi filtrov za vidne elemente (interaktivni grafikoni) in globalne filtre temeljijo na tej entiteti.

  • Pogled entitete: Filtri za vidne elemente (interaktivni grafikoni) temeljijo na tem pogledu.

  • Filtriraj po: Polje, na katerega se nanaša časovni filter.

  • Časovni okvir: Privzeta vrednost za časovni filter za polje Filtriraj po.

  Ko ste določili informacije o filtriranju, začnite dodajati komponente za grafikone in tokove podatkov. Če želite dodati komponento, preprosto kliknite na element na sredini grafikona ali toka, in ko se prikaže pogovorno okno, vnesite zahtevane podatke, kot je prikazano na naslednjih slikah.

  Spodaj je prikazano dodajanje kolobarnega grafikona Primeri po prioriteti.

  Dodajte komponento kolobarnega grafikona.

  Nekateri grafikoni, kot so palični grafikoni ali tortni grafikoni, prikazujejo podatke, ki so shranjeni v sistemu. Kolobarni grafikoni in grafikoni z oznakami se naložijo kot statične slike in ne prikažejo predogleda dejanskih podatkov.

Opomba

Grafikoni, konfigurirani za filtre za vidne elemente, lahko uporabljajo polja entitete Filter in povezanih entitet. Ko uporabljate grafikone na osnovi polj sorodnih entitet, lahko predstavnih storitev za stranke filtrira grafikone, pri čemer uporabi polja povezanih entitet. Polja, ki temeljijo na povezanih entitetah, imajo običajno v oknu s konfiguracijo grafikona naslednjo obliko: »ime polja (ime entitete)«, na primer poljeSpremenil (pooblaščenec). Če želite ustvariti grafikone za več entitet, morate dodati polja povezane entitete za vsak pogled, in nato ta polja uporabiti pri ustvarjanju grafikonov.

Ustvarjanje grafikonov za filtre za vidne elemente

Nato konfigurirajte tokove. Tako kot pri dodajanju komponent v grafikone, kliknite element na plošči s tokovi. Ko se prikaže dialog, izberite Pogled ali Čakalna vrsta, odvisno od tega, kateri element želite uporabiti v toku. Vnesite zahtevane informacije, kot je prikazano na naslednjih slikah.

Opomba

Možnost Čakalna vrsta je v pogovornem oknu na voljo samo za entitete, ki imajo omogočeno čakalno vrsto. Pri nadzornih ploščah entitet, pri katerih entiteta nima omogočene čakalne vrste, v pogovornem oknu ne bo prikazana možnost Čakalna vrsta. Pri entitetah, ki nimajo omogočene čakalne vrste, lahko v toku nadzornih plošč uporabite samo možnost Pogled.

Konfigurirajte tok za možnost Elementi, ki so na voljo za delo, kot je prikazano tu:

Dodajanje toka mojih dejavnih primerov.

Spodnja slika prikazuje primer plošče grafikona, in sicer od leve proti desni kolobarni grafikon, grafikon z oznakami in palični grafikon:

Vsi interaktivni grafikoni

Ta slika prikazuje primer plošče toka z nekaj tokovi:

Dodajanje vseh tokov

Ko ste končali s konfiguracijo nadzorne plošče, jo shranite in objavite prilagoditve, da bodo vaše spremembe začele veljati. Prav tako se prepričajte, da kliknete Pripravi prilagoditve odjemalca.

Uredite ali izbrišite posamezne tokove obstoječe nadzorne plošče

Če ste v prejšnjih izdajah želeli spremeniti enega od tokov obstoječe nadzorne plošče, ste morali izbrisali vse tokove nadzorne plošče in dodati samo želene. S paketom posodobitev 1 za CRM Online lahko urejate posamezne tokove obstoječe nadzorne plošče.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V možnosti Komponente kliknite Nadzorne plošče.

  -ALI-

  Če želite urediti tok obstoječe nadzorne plošče, pod možnostjo Komponente razširite Entitete in kliknite želeno entiteto. V podoknu za krmarjenju pod entiteto kliknite Nadzorne plošče.

 4. V mreži kliknite ime interaktivne nadzorne plošče, ko jo želite urediti in jo odprite.

 5. Kliknite tok, ki ga želite urediti, da ga izberete, nato kliknite Uredi komponento.

 6. Odvisno od tega, ali želite dodati pogled ali čakalno vrsto v tok, izberite podrobnosti pogleda ali čakalne vrste za tok in nato kliknite Nastavi.

 7. Kliknite Shrani.

  Z nadzorne plošče lahko izbrišete tudi posamezen tok. To storite tako, da izberete tok in v ukazni vrstici izberete Izbriši.

Konfiguracija nadzorne plošče za entiteto

Nadzorna plošča za entitete je nadzorna plošča z več tokovi. Konfiguracija te nadzorne plošče je podobna konfiguraciji nadzorne plošče z več tokovi za domače strani, bistveno se razlikuje le v tem, da jo opravite na drugem mestu v uporabniškem vmesniku. Nekatera polja v nadzornih ploščah za entitete so že vnaprej nastavljena za entiteto, za katero ustvarjate nadzorno ploščo, zato je ni treba posebej izbrati.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in kliknite želeno entiteto. V podoknu za krmarjenju pod entiteto kliknite Nadzorne plošče.

 4. V mreži kliknite Novo in na spustnem seznamu izberite Nadzorna plošča z interaktivno izkušnjo.

 5. Izberite postavitev in kliknite Ustvari.

 6. Ko se odpre obrazec nadzorne plošče, je možnost Filtriraj po entiteti vnaprej nastavljena za entiteto, za katero ustvarjate nadzorno ploščo. Na spustnem seznamu Pogled entitete so pogledi za entiteto, ki so na voljo. Izberite pogled in izpolnite preostanek zahtevanih informacij na strani.

  Preostanek namestitve je zelo podoben namestitvi nadzorne plošče z več tokovi za domače strani, ki je opisana v prejšnjem razdelku.

Konfiguracija nadzorne plošče z enim tokom

Konfiguracija nadzorne plošče z enim tokom je podobna konfiguraciji nadzorne plošče z več tokovi. Vsi koraki krmarjenja v uporabniškem vmesniku so enaki kot v nadzorni plošči z več tokovi. Izberete lahko postavitev s ploščicami ali brez ploščic. Če ploščice so vključene v postavitev, so vedno prikazane na nadzorni plošči. Če želite konfigurirati ploščico, kliknite na ikono v sredini ploščice. Ko se odpre okno Dodaj ploščico, vnesite zahtevane podatke. Na spodnji sliki je prikaz namestitve ploščice.

Dodajanje ploščice na nadzorno ploščo z enim tokom

Konfiguracija barv za nadzorno ploščo

Za vsa polja vrste Nabor možnosti in Dve možnosti, kot so Vrsta primera, Je stopnjevano ali Prioriteta entitete Case, lahko konfigurirate določeno barvo, ki se bo prikazala v grafikonih in tokovih za določene vrednosti polja. Na primer, v interaktivnih grafikonih so lahko prednostni primeri prikazani z rdečo, primeri s srednjo prioriteto z modro in primeri z nizko prioriteto z zeleno. V tokovih bo poleg opisa delovne naloge tanka navpična barvna črta.

Opomba

Barvno kodiranje ni na voljo za grafikone z oznakami in kolobarne grafikone. Ti grafikoni so na nadzorni plošči prikazani v odtenkih bele, sive in črne.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

 4. V podoknu za krmarjenje kliknite Polja. V mreži dvokliknite polje, za katerega želite konfigurirati barvo.

 5. Na zavihku Splošno v podobmočju Vrsta izberite Da in kliknite Uredi.

 6. Ko se pojavi pogovorno okno Spremeni vrednost seznama, nastavite novo vrednost v polju z besedilom Barva. Kliknite V redu.

  Kliknite Shrani in zapri.

 7. Kliknite Objavi, če želite uporabiti spremembe.

V naslednjem primeru bomo spremenili barvo za polje Je stopnjevano. Uporabite gumb Uredi, da se odpre pogovorno okno Spremeni vrednost seznama:

Spreminjanje barve na nadzorni plošči

Ko se odpre pogovorno okno Spremeni vrednost seznama, izberite barvo, kot je prikazano tukaj:

Spreminjanje barve nadzorne plošče

Glejte tudi

Interaktivna izkušnja za storitve za stranke
Ustvarjanje in urejanje nadzornih plošč
Ustvarjanje ali urejanje grafikona