Konfiguracija nadzornih plošč z interaktivno izkušnjo

Nadzorne plošče z interaktivno izkušnjo so lahko enotno delovno mesto za uporabnike aplikacije, na primer predstavnike storitev, za prikaz informacij o delovni obremenitvi in ukrepanje. Mogoče jih je v celoti konfigurirati, temeljijo na varnostni vlogi in zagotavljajo informacije o delovni obremenitvi prek več tokov v realnem času. Uporabnikom interaktivne nadzorne plošče se ni treba pomikati po straneh aplikacije in iskati določenega zapisa; urejajo ga lahko neposredno z nadzorne plošče.

Nadzorne plošče z interaktivno izkušnjo obstajajo v dveh oblikah: z enim tokom ali več tokovi. Nadzorne plošče z več tokovi se ločijo tudi na nadzorne plošče za domače strani ali entitete. Konfiguracija nadzornih plošč za entitete poteka v drugem delu uporabniškega vmesnika, vanje se tudi predhodno delno naložijo informacije o konfiguraciji za entitete.

Nadzorne plošče z več tokovi prikazujejo podatke v realnem času prek več tokov podatkov. Ni omejitev glede števila tokov, ki jih lahko konfigurirate na nadzorni plošči. Podatki v toku lahko temeljijo le na eni entiteti, vendar vsak tok lahko temelji na drugi entiteti. V nadzornih ploščah za entitete vsi tokovi temeljijo na isti entiteti. Podatki prihajajo iz različnih pogledov ali čakalnih vrst, na primer Moje dejavnosti, Moji primeri ali Primeri v čakalni vrsti za bančništvo.

Nadzorne plošče z enim tokom prikazujejo podatke v realnem času prek enega toka, ki temelji na pogledu entitete ali čakalne vrste. Ploščice so postavljene na desno stran nadzornih plošč in so vedno prikazane. Nadzorne plošče z enim tokom običajno pomagajo vodjem in upraviteljem na oddelku za storitve 2. ravni, ki nadzorujejo manj primerov, ki pa so bolj zapleteni ali stopnjevani.

Nadzorne plošče z enim tokom ali več tokovi vsebujejo interaktivne grafikone, ki zagotavljajo število ustreznih zapisov, na primer primere po prioriteti ali stanju. Ti grafikoni delujejo tudi kot filtri za vidne elemente. Filtri za vidne elemente (interaktivni grafikoni) temeljijo na več entitetah. V nadzornih ploščah z enim tokom entiteta v toku podatkov določa entiteto filtra za vidne elemente.

Uporabniki lahko uporabijo dodatno filtriranje z globalnim filtrom in časovnim filtrom. Globalni filter deluje na ravni polja na vseh grafikonih ter na tokovih in ploščicah, ki temeljijo na entiteti filtra (entiteto filtra določite pri konfiguraciji filtrov za vidne elemente).

Opomba

Interaktivne nadzorne plošče temeljijo na rešitvah, možno jih je izvoziti in nato kot rešitev uvoziti v drugo okolje. Vendar pa čakalne vrste, ki so podlaga za tokove in ploščice, ne temeljijo na rešitvah. Pred uvozom rešitve nadzorne plošče v ciljni sistem je treba v ciljnem sistemu ročno ustvariti čakalne vrste v možnosti Nastavitve > Upravljanje storitev > Čakalne vrste. Ko ustvarite čakalne vrste, uvozite rešitev nadzorne plošče v ciljni sistem in nato uredite tokove ali ploščice, ki temeljijo na čakalnih vrstah, da ustrezno dodelite novo ustvarjene čakalne vrste.

Slike v tej temi prikazujejo nadzorne plošče z enim tokom ali več tokovi s podoknom glave. Pod glavo so prikazani filtri za vidne elemente in tokovi. Na nadzorni plošči z enim tokom so prikazane tudi ploščice. Za vsako vrsto nadzorne plošče lahko izbirate med različnimi prikazanimi postavitvami. Glava nadzorne plošče vsebuje te kontrolnike in ikone, ki jih je mogoče izbrati in ki si z leve proti desni sledijo tako: izbirnik nadzorne plošče, osvežitev, ikona za filter za vidne elemente, ikona za globalni filter in časovni filter.

Standardni prikaz na nadzorni plošči z več tokovi

Na nadzorni plošči z več tokovi lahko na vrhu vidite vrstico s filtri za vidne elemente, pod njimi pa so tokovi podatkov.

Interaktivna nadzorna plošča z več tokovi

Prikaz ploščic na nadzorni plošči z več tokovi

Ista nadzorna plošča, le s prikazom ploščic.

Prikaz ploščic na nadzorni plošči z več tokovi

Postavitve nadzornih plošč z več tokovi

Za nadzorne plošče z več tokovi lahko izbirate med štirimi različnimi postavitvami.

Postavitve nadzornih plošč z več tokovi

Nadzorna plošča za entitete z več tokovi

Nadzorna plošča za entitete za entiteto Case je prikazana tukaj.

Nadzorna plošča z odprtimi primeri

Nadzorna plošča z enim tokom

V nadzorni plošči z enim tokom na levi najdete tok podatkov, na desni pa filtre za vidne elemente ter ploščice.

Nadzorna plošča središča za interaktivne storitve z enim tokom

Postavitve nadzornih plošč z enim tokom

Za nadzorne plošče z enim tokom lahko izbirate med štirimi različnimi postavitvami.

Postavitve nadzornih plošč z enim tokom.

Konfiguracija entitet, polj in varnostnih vlog v interaktivnih nadzornih ploščah

Ko konfigurirate interaktivne nadzorne plošče, je vaše prvo opravilo omogočiti entitete, polja in varnostne vloge za interaktivno izkušnjo.

Entitete, omogočene za interaktivno izkušnjo

Vse entitete, podprte v poenotenem vmesniku, so omogočene za nadzorne plošče za interaktivno izkušnjo.

Konfiguracija polj

Če želite, da se polje pojavi v globalnem filtru in je vključeno v razvrščanje toka podatkov, morate nastaviti dve zastavici, kot prikazuje spodnji primer za polje IsEscalated entitete »Primer«.

Omogočanje polja za globalni filter in razvrščanje

Konfiguracija polj globalnega filtra

Če želite, da se polje pojavi v globalnem filtru, morate za to polje nastaviti zastavico Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji. Polja, ki jih konfigurirate, se prikažejo v oknu pojavnega menija globalnega filtra, ko kliknete ikono globalnega filtra v glavi nadzorne plošče. V oknu pojavnega menija lahko predstavniki za storitve izberejo polja, v katerih želijo globalno filtrirati, v grafikonih in tudi v tokovih in ploščicah, ki temeljijo na entiteti filtra. Če želite več informacij o entiteti filtra, si oglejte razdelek »Konfiguracija interaktivne nadzorne plošče z več tokovi« v nadaljevanju te teme.

Pojavno okno globalnega filtra je prikazano tu:

Dodajanje dveh polj globalnega filtra

Opomba

Ko konfigurirate filter za vidne elemente (interaktivni grafikon), ki temelji na poljih kot sta »Prioriteta« ali »Stanje«, je najbolje omogočiti pojav teh polj (»Prioriteta«, »Stanje«) tudi v globalnem filtru.

V naslednjem postopku so koraki za nastavitev zastavice globalnega filtra:

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto. Če želena entiteta ni prikazana, izberite Dodaj obstoječo, da jo dodate.

 3. V podoknu za krmarjenje izberite Polja in v mreži dvokliknite polje, ki ga želite omogočiti.

 4. Na zavihku Splošno potrdite polje Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji. Izberite Shrani in zapri.

 5. Izberite Objavi, da bodo spremembe začele veljati.

 6. Izberite Pripravi prilagoditve odjemalca.

Konfiguracija polj, ki jih je mogoče razvrščati

Če želite polje uporabiti pri razvrščanju podatkov toka, morate za to polje nastaviti zastavico Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo. Polja, ki jih konfigurirate za razvrščanje, se prikažejo na spustnem seznamu v pojavnem pogovornem oknu Urejanje lastnosti, ko uporabnik v glavi toka izbere Več (…). Naslednja slika prikazuje pojavno pogovorno okno s seznamom polj, ki so na voljo za razvrščanje, v spustnem seznamu Razvrsti po. Privzeto razvrščanje je vedno nastavljeno na polje Spremenjeno dne.

Spustni seznam »Razvrsti po«

V naslednjem postopku so koraki za nastavitev zastavice za razvrščanje:

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto. Če želena standardna entiteta ni prikazana, izberite Dodaj obstoječo, da jo dodate.

 3. V podoknu za krmarjenje izberite Polja in v mreži dvokliknite polje, ki ga želite omogočiti.

 4. Na zavihku Splošno potrdite polje Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo. Izberite Shrani in zapri.

 5. Izberite Objavi, da bodo spremembe začele veljati.

 6. Izberite Pripravi prilagoditve odjemalca.

Omogočanje varnostnih vlog

Izberite in omogočite varnostne vloge, s katerimi si bo možno ogledati interaktivne nadzorne plošče.

V naslednjem postopku so koraki za omogočanje varnostnih vlog za interaktivno izkušnjo:

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. V možnosti Komponente izberite Nadzorne plošče.

 3. V mreži izberite želeno interaktivno nadzorno ploščo in v opravilni vrstici izberite Omogoči varnostne vloge.

 4. V dialogu Dodeli varnostne vloge izberite možnost Prikaži le tem izbranim varnostnim vlogam in nato izberite vloge, ki jih želite omogočiti. izberite V redu.

 5. Izberite Objavi, da bodo spremembe začele veljati.

 6. Izberite Pripravi prilagoditve odjemalca.

  Omogočanje varnostnih vlog

  Dodeljevanje varnostnih vlog

Konfiguracija nadzornih plošč z interaktivno izkušnjo

Spodnji razdelki opisujejo, kako konfigurirati različne vrste interaktivnih nadzornih plošč.

Konfigurirajte interaktivno nadzorno ploščo z več tokovi z uporabo postavitve s štirimi stolpci.

 1. Vpišite se v storitev Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema.

 3. V možnosti Komponente izberite Nadzorne plošče.

 4. V mreži izberite Novo in nato na spustnem seznamu izberite Nadzorna plošča z interaktivno izkušnjo.

 5. Izberite postavitev s širino stolpca 2, 3 ali 4 in nato izberite Ustvari.

 6. Ko se odpre obrazec nadzorne plošče, vnesite informacije o filtriranju na vrhu obrazca, kot je prikazano tukaj.

  Dodajanje filtrov za vidne elemente

  • Filtriraj po entiteti: Atributi filtrov za vidne elemente (interaktivni grafikoni) in globalne filtre temeljijo na tej entiteti.

  • Pogled entitete: Filtri za vidne elemente (interaktivni grafikoni) temeljijo na tem pogledu.

  • Filtriraj po: Polje, na katerega se nanaša časovni filter.

  • Časovni okvir: Privzeta vrednost za časovni filter za polje Filtriraj po.

  Ko ste določili informacije o filtriranju, začnite dodajati komponente za grafikone in tokove podatkov. Če želite dodati komponento, preprosto izberite element na sredini grafikona ali toka, in ko se prikaže pogovorno okno, vnesite zahtevane podatke, kot je prikazano na naslednjih slikah.

  Dodajte kolobarni grafikon funkcije Primeri po prioriteti.

  Dodajte komponento kolobarnega grafikona.

  Nekateri grafikoni, kot so palični grafikoni ali tortni grafikoni, prikazujejo podatke, ki so shranjeni v sistemu. Kolobarni grafikoni in grafikoni z oznakami se naložijo kot statične slike in ne prikažejo predogleda dejanskih podatkov.

Opomba

Grafikoni, konfigurirani za filtre za vidne elemente, lahko uporabljajo polja entitete Filter in povezanih entitet. Ko uporabljate grafikone na osnovi polj sorodnih entitet, lahko predstavnih storitev za stranke filtrira grafikone, pri čemer uporabi polja povezanih entitet. Polja, ki temeljijo na povezanih entitetah, imajo običajno v oknu s konfiguracijo grafikona naslednjo obliko: »ime polja (ime entitete)«, na primer polje Spremenil (pooblaščenec). Če želite ustvariti grafikone za več entitet, morate dodati polja povezane entitete za vsak pogled, in nato ta polja uporabiti pri ustvarjanju grafikonov.

Ustvarjanje grafikonov za filtre za vidne elemente

Nato konfigurirajte tokove. Tako kot pri dodajanju komponent v grafikone, izberite element na plošči s tokovi. Ko se prikaže dialog, izberite Pogled ali Čakalna vrsta, odvisno od tega, kateri element želite uporabiti v toku. Vnesite zahtevane informacije, kot je prikazano na naslednjih slikah.

Opomba

Možnost Čakalna vrsta je v pogovornem oknu na voljo samo za entitete, ki imajo omogočeno čakalno vrsto. Pri nadzornih ploščah entitet, pri katerih entiteta nima omogočene čakalne vrste, v pogovornem oknu ne bo prikazana možnost Čakalna vrsta. Pri entitetah, ki nimajo omogočene čakalne vrste, lahko v toku nadzornih plošč uporabite samo možnost Pogled.

Konfigurirajte tok za možnost Elementi, ki so na voljo za delo, kot je prikazano tu:

Dodajanje toka mojih dejavnih primerov.

Spodnja slika prikazuje primer plošče grafikona, in sicer od leve proti desni kolobarni grafikon, grafikon z oznakami in palični grafikon:

Vsi interaktivni grafikoni

Ta slika prikazuje primer plošče toka z nekaj tokovi:

Dodajanje vseh tokov

Ko ste končali s konfiguracijo nadzorne plošče, jo shranite in objavite prilagoditve, da bodo vaše spremembe začele veljati. Prav tako se prepričajte, da izberete Pripravi prilagoditve odjemalca.

Uredite ali izbrišite posamezne tokove obstoječe nadzorne plošče

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema.

 2. V razdelku Komponente izberite Nadzorne plošče.

  Če želite urediti tok nadzorne plošče entitete, pod možnostjo Komponente razširite Entitete in izberite želeno entiteto. V podoknu za krmarjenju pod entiteto izberite Nadzorne plošče.

 3. V mreži izberite interaktivno nadzorno ploščo, ki jo želite urediti, in jo odprite.

 4. Izberite tok, ki ga želite urediti, in nato izberite Uredi komponento.

 5. Odvisno od tega, ali želite dodati pogled ali čakalno vrsto v tok, izberite podrobnosti pogleda ali čakalne vrste za tok in nato izberite Nastavi.

 6. Izberite Shrani.

  Z nadzorne plošče lahko izbrišete tudi posamezen tok. To storite tako, da izberete tok in nato v ukazni vrstici še Izbriši.

Konfiguracija nadzorne plošče za entiteto

Nadzorna plošča za entitete je nadzorna plošča z več tokovi. Konfiguracija te nadzorne plošče je podobna konfiguraciji nadzorne plošče z več tokovi za domače strani, bistveno se razlikuje le v tem, da jo opravite na drugem mestu v uporabniškem vmesniku. Nekatera polja v nadzornih ploščah za entitete so že vnaprej nastavljena za entiteto, za katero ustvarjate nadzorno ploščo, zato je ni treba posebej izbrati.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema.

 2. V razdelku Komponente razširite Entitete in izberite želeno entiteto. V podoknu za krmarjenju pod entiteto izberite Nadzorne plošče.

 3. V mreži izberite Novo in nato na spustnem seznamu izberite Nadzorna plošča z interaktivno izkušnjo.

 4. Izberite postavitev s širino stolpca 2, 3 ali 4.

 5. Ko se odpre obrazec nadzorne plošče, je možnost Filtriraj po entiteti vnaprej nastavljena za entiteto, za katero ustvarjate nadzorno ploščo. Na spustnem seznamu Pogled entitete so pogledi za entiteto, ki so na voljo. Izberite pogled in izpolnite preostanek zahtevanih informacij na strani.

  Preostanek namestitve je zelo podoben namestitvi nadzorne plošče z več tokovi za domače strani, ki je opisana v prejšnjem razdelku.

Konfiguracija nadzorne plošče z enim tokom

Konfiguracija nadzorne plošče z enim tokom je podobna konfiguraciji nadzorne plošče z več tokovi. Vsi koraki krmarjenja v uporabniškem vmesniku so enaki kot v nadzorni plošči z več tokovi. Izberete lahko postavitev s ploščicami ali brez ploščic. Če ploščice so vključene v postavitev, so vedno prikazane na nadzorni plošči. Če želite konfigurirati ploščico, izberite ikono na sredini ploščice. Ko se odpre okno Dodaj ploščico, vnesite zahtevane podatke. Na spodnji sliki je prikaz namestitve ploščice.

Dodajanje ploščice na nadzorno ploščo z enim tokom

Konfiguracija barv za nadzorno ploščo

Za vsa polja vrste Nabor možnosti in Dve možnosti, kot so Vrsta primera, Je stopnjevano ali Prioriteta entitete Case, lahko konfigurirate določeno barvo, ki se bo prikazala v grafikonih in tokovih za določene vrednosti polja. Na primer, v interaktivnih grafikonih so lahko prednostni primeri prikazani z rdečo, primeri s srednjo prioriteto z modro in primeri z nizko prioriteto z zeleno. V tokovih bo poleg opisa delovne naloge tanka navpična barvna črta.

Opomba

Barvno kodiranje ni na voljo za grafikone z oznakami in kolobarne grafikone. Ti grafikoni so na nadzorni plošči prikazani v odtenkih bele, sive in črne.

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto. Če želena entiteta ni prikazana, izberite Dodaj obstoječo, da jo dodate.

 3. V podoknu za krmarjenje izberite Polja. V mreži dvokliknite polje, za katerega želite konfigurirati barvo.

 4. Na zavihku Splošno v podobmočju Vrsta izberite Da in nato izberite Uredi.

 5. Ko se pojavi pogovorno okno Spremeni vrednost seznama, nastavite novo vrednost v polju z besedilom Barva. izberite V redu.

  Izberite Shrani in zapri.

 6. Izberite Objavi, da bodo spremembe začele veljati.

V naslednjem primeru bomo spremenili barvo za polje Je stopnjevano. Uporabite gumb Uredi, da se odpre pogovorno okno Spremeni vrednost seznama:

Spreminjanje barve na nadzorni plošči

Ko se odpre pogovorno okno Spremeni vrednost seznama, izberite barvo, kot je prikazano tukaj:

Spreminjanje barve nadzorne plošče

Naslednji koraki

Ustvarjanje in urejanje nadzornih plošč
Ustvarjanje ali urejanje grafikona