Razvrščanje zapisov v pogledu

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

  1. Pri ustvarjanju ali urejanju pogleda izberite Konfiguriraj razvrščanje.

  2. V pogovornem oknu Konfigurirajte vrstni red na seznamu Razvrsti po izberite stolpec, ki ga želite razvrstiti, in izberite Naraščajoči vrstni red ali Padajoči vrstni red.

  3. Izberite V redu, da zaprete pogovorno okno Konfigurirajte vrstni red.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje pogleda