Nadzor dostopa do obrazcev

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Dostop do glavnih obrazcev lahko nadzorujete na dva načina:

 • Nastavitev glavnega obrazca kot nedejavnega

  Za glavne obrazce lahko nastavite stanje »Dejavno« ali »Nedejavno«. Ta funkcija je na voljo predvsem zaradi upravljanja novih obrazcev, ki so vključeni, ko se organizacije odločijo za nadgradnjo, uporabite pa jih lahko tudi, če želite drugim onemogočiti uporabo glavnih obrazcev.

 • Dodeljevanje varnostnih vlog glavnemu obrazcu

  S to možnostjo lahko določite posebne skupine, katerim je glavni obrazec na voljo.

  Različni uporabniki v vaši organizaciji lahko na različne načine pridejo v stik z istimi podatki. Upravitelji se zanašajo na to, da lahko hitro preletijo podatke v zapisu, storitveni kader pa potrebuje obrazec, ki mu olajša vnos podatkov. Različnim zahtevam lahko zadostite tako, da varnostnim vlogam, ki jim pripadajo različne skupine ljudi, dodelite obrazce.

  Če si želite ogledati postopek po korakih, glejte Dodeljevanje varnostnih vlog obrazcem.

  Ko imate več kot en glavni obrazec ali obrazec za mobilne naprave, lahko na osnovi varnostnih vlog uporabnikov izberete, katere obrazce smejo uporabljati. Vsaka entiteta mora biti zmožna prikazati obrazec kateremu koli uporabniku, zato mora biti vsaj en obrazec določen kot rezervni obrazec, to je obrazec, ki ga lahko vidijo tudi tisti uporabniki, ki pripadajo varnostnim vlogam, katerim niso izrecno dodeljeni nobeni obrazci.

Opomba

Varnostnih vlog ne morete dodeliti obrazcem za hitro ustvarjanje in obrazcem za hitri vpogled.

Varnostne vloge lahko obrazcu dodelite v urejevalniku obrazcev ali iz mreže obrazcev. Vendar, če za entiteto obstaja le en obrazec, ne boste mogli počistiti možnosti Omogočeno za rezervne v pogovornem oknu Dodeli varnostne vloge. Čeprav ste obrazcu določili varnostne vloge, bo v tem primeru lahko kdor koli, ki je povezan z varnostno vlogo, ki je niste vključili, še vedno videl obrazec, saj je ta omogočen za rezervne.

Potem ko za entiteto ustvarite drugi glavni obrazec ali obrazec za mobilne naprave, lahko enega od njiju počistite možnost Omogočeno za rezervne. Sistem bo vedno poskrbel za to, da bo vsaj en obrazec omogočen za rezervne.

Če imate več kot en glavni obrazec, lahko določite naročilo obrazca, ki nadzoruje, kateri obrazec lahko nekdo vidi, in ki poskrbi, da ga bo videl kot privzetega. Če lahko uporabljajo več kot en obrazec, lahko obrazce spreminjajo in obrazec, ki ga izberejo, bo njihov privzeti obrazec, dokler ne izberejo drugega. Ta prednostna nastavitev je shranjena v njihov brskalnik. Če bodo uporabili drug računalnik ali brskalnik, bodo videli izvirni privzeti obrazec.

Strategije za upravljanje rezervnega obrazca

Strategije za upravljanje rezervnega obrazca vključujejo naslednje:

Vsi uporabniki vidijo enak obrazec

Če za neko entiteto ne potrebujete več obrazcev, potem ne potrebujete niti rezervnega obrazca.

Ustvarjanje obrazca za nepredvidene dogodke

Če uporabljate obrazce na podlagi vlog, ker želite omejiti informacije, ki jih ljudje lahko vidijo ali urejajo, potem raje ustvarite obrazec, ki prikaže le najnujnejše informacije. V pogovornem oknu Dodeli varnostne vloge izberite Prikaži le tem izbranim varnostnim vlogam, vendar ne izberite nobene vloge razen skrbnika sistema in izberite Omogočeno za rezervne. Ta obrazec bo lahko videl le skrbnik sistema in tisti z varnostnimi vlogami, ki niso povezane z določenim obrazcem. V obrazec lahko vključite spletni vir HTML s podatki o tem, zakaj je v obrazcu vidnih le malo informacij, in s povezavo do navodil, kako lahko nekdo zaprosi za to, da se ga doda varnostni vlogi, ki je povezana z obrazcem, ali da se za obrazec vključi nova varnostna vloga.

Opomba

Spletnega vira ni mogoče vključiti v glavo ali nogo obrazca.

Ustvarjanje splošnega obrazca

Če za zagotavljanje uporabniške izkušnje po meri, ki temelji na vlogi nekoga v organizaciji, uporabljate obrazce na podlagi vlog, lahko nastavite najmanj specializirani obrazec kot rezervni obrazec in ga konfigurirate tako, da se prikaže vsem. Nato za določne varnostne vloge ustvarite obrazce po meri in jih konfigurirajte tako, da se prikažejo le tistim varnostnim vlogam, ki jih potrebujejo. Teh obrazcev ne omogočite za rezervne. Na seznamu Obrazci v pogovornem oknu Naročilo obrazca določite obrazce, ki se jih lahko prikaže, in jih razvrstite od najbolj do najmanj ekskluzivnih. Rezervni obrazec bo na dnu seznama. To omogoča, da ljudje kot privzeti obrazec vidijo obrazec, ki je bil dodeljen njihovi vlogi, obenem pa lahko za izbiranje najpogostejših obrazcev še vedno uporabljajo izbirnik obrazcev, če to želijo. Kateri koli obrazec že izberejo, ta bo ostal njihov privzeti obrazec, dokler ne izberejo drugega.

Uporaba skriptnega izvajanja obrazcev

V spletni aplikaciji je mogoče, vendar ni priporočljivo, da razvijalec uporabi skripte na obrazcu dogodka Onload za uporabo zbirke Xrm.Page.ui.formSelector.items za poizvedbo o razpoložljivih obrazcih in z metodo krmarjenja usmeri uporabnike na določen obrazec. Ne pozabite, da se bo zaradi metode krmarjenja obrazec znova naložil (in dogodek Onload se bo ponovil). Pred uporabo metode krmarjenja naj logika v rutini za obravnavo vedno preveri nekatera stanja, da se izognete neskončni zanki ali pa nepotrebnim omejitvam možnosti uporabnikov za krmarjenje med obrazci.

Ta pristop ne bo deloval v brskalniku Dynamics 365 za tablične računalnike, saj za izbor ni na voljo več obrazcev.

Glejte tudi

Dodeljevanje varnostnih vlog obrazcem