Ustvarjanje pravil poslovanja in priporočil za uveljavitev logike na obrazcu

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Pravila poslovanja in priporočila za uveljavitev logike obrazcev lahko ustvarite, ne da bi vam bilo treba pisati kodo JavaScript ali ustvariti vtičnike. Pravila poslovanja zagotavljajo preprost vmesnik za uveljavitev in vzdrževanje hitro spreminjajočih se in pogosto uporabljenih pravil. Uveljavite jih lahko na glavnih obrazcih in obrazcih za hitro ustvarjanje, delujejo pa v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, spletnih aplikacijah Dynamics 365 ter aplikacijah Dynamics 365 za tablične računalnike in Dynamics 365 za Outlook (v načinu s povezavo ali brez).

Z združevanjem pogojev in dejanj lahko s pravili poslovanja naredite karkoli od navedenega:

 • Nastavite vrednosti polja

 • Čiščenje vrednosti polja

 • Nastavite ravni zahtevnosti polja

 • Prikažete ali skrijete polja

 • Omogočite ali onemogočite polja

 • Potrdite podatke in prikažete sporočila o napakah

 • Ustvarjajte poslovna priporočila na podlagi poslovnega obveščanja.

Ustvarjanje pravila poslovanja ali poslovnega priporočila

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite raziskovalca rešitev.

 3. Odprite entiteto, za katero želite ustvariti pravilo poslovanja (na primer, odprite entiteto Račun), in nato dvokliknite Pravila poslovanja.

  Ustvarjanje pravila poslovanja v privzeti rešitvi

 4. Kliknite Novo.

  Okno oblikovalnika pravila poslovanja se odpre z enim pogojem, že ustvarjenim za vas. Vsako pravilo se začne s pogojem. Pravilo poslovanja zahteva eno ali več dejanj na podlagi tega pogoja.

  Okno oblikovalnika pravil poslovanja

  Nasvet

  Če želite spremeniti obstoječe pravilo poslovanja, ga morate prej deaktivirati.

 5. Če želite, dodajte opis v polje za opis v zgornjem levem kotu okna.

 6. Nastavite obseg v skladu z naslednjim:

  Če izberete ta element ... Obseg je nastavljen na ...
  Entiteta Vsi obrazci in strežnik
  Vsi obrazci Vsi obrazci
  Poseben obrazec (na primer, obrazec Račun) Samo ta obrazec
 7. Dodajte pogoje. Če želite dodati več pogojev v pravilo poslovanja:

  1. Z zavihka Komponente komponento Pogoj povlecite v znak plus v oblikovalniku.

   Dodajanje pogoja v pravilo poslovanja

  2. Če želite nastaviti lastnosti za pogoj, v oknu oblikovalnika kliknite komponento Pogoj in nato na zavihku Lastnosti na desni strani zaslona nastavite lastnosti. Ko nastavite lastnosti, se ustvari izraz na dnu zavihka Lastnosti.

  3. Če želite pogoju dodati stavek (IN ali ALI), na zavihku Lastnosti kliknite Novo, da ustvarite novo pravilo, in nato nastavite lastnosti za to pravilo. V polju Logika pravil lahko določite, ali želite dodati novo pravilo, kot je IN ali ALI.

   Dodajanje novega pravila pogoju

  4. Ko dokončno nastavite lastnosti za pogoj, kliknite Uporabi.

 8. Dodajte dejanja. Če želite dodati dejanje:

  1. Z zavihka Komponente eno od komponent dejanja povlecite v znak plus poleg komponente Pogoj. Če želite, da pravilo poslovanja izvede to dejanje, če je pogoj izpolnjen, dejanje povlecite v znak plus poleg kljukice; če želite, da pravilo poslovanja izvede to dejanje, če pogoj ni izpolnjen, dejanje povlecite v znak plus poleg znaka »x«.

   Povlecite dejanje k pravilu poslovanja

  2. Če želite nastaviti lastnosti za dejanje, v oknu oblikovalnika kliknite komponento Dejanje in nato na zavihku Lastnosti nastavite lastnosti.

  3. Ko dokončno nastavite lastnosti, kliknite Uporabi.

 9. Dodajte poslovno priporočilo. Če želite dodati poslovno priporočilo:

  1. Z zavihka Komponente komponento Priporočilo povlecite v znak plus poleg komponente Pogoj. Če želite, da pravilo poslovanja izvede to dejanje, če je pogoj izpolnjen, komponento Priporočilo povlecite v znak plus poleg kljukice; če želite, da pravilo poslovanja izvede to dejanje, če pogoj ni izpolnjen, dejanje povlecite v znak plus poleg znaka »x«.

  2. Če želite nastaviti lastnosti za priporočilo, v oknu oblikovalnika kliknite komponento Priporočilo in nato na zavihku Lastnosti nastavite lastnosti.

  3. Če želite priporočilu dodati več dejanj, jih povlecite z zavihka Komponente in nato na zavihku Lastnosti nastavite lastnosti za vsako dejanje posebej.

   Opomba

   Ko ustvarite priporočilo, se privzeto doda eno dejanje. Če želite videti vsa dejanja v priporočilu, v komponenti Priporočilo kliknite Podrobnosti.

  4. Ko dokončno nastavite lastnosti, kliknite Uporabi.

 10. Če želite preveriti pravilo poslovanja, v vrstici z dejanji kliknite Preveri.

 11. Če želite shraniti pravilo poslovanja, v vrstici z dejanji kliknite Shrani.

 12. Če želite aktivirati pravilo poslovanja, v oknu raziskovalca rešitev izberite pravilo poslovanja in nato kliknite Aktiviraj. V oknu oblikovalnika pravila poslovanja ni mogoče aktivirati.

Nasvet

Tu je nekaj nasvetov, ki si jih je pri delu s pravili poslovanja v oknu oblikovalnika vredno zapomniti:

 • Če želite v oknu pravila poslovanja narediti posnetek vsega, v vrstici z dejanji kliknite Posnetek. To je uporabno, če na primer želite pravilo poslovanja deliti s člani ekipe in od njih prejemati komentarje o pravilu poslovanja.
 • Uporabite mini zemljevid, da se lahko hitro pomaknete do različnih delov postopka. To je uporabno v primeru zapletenega postopka, ki izginja z zaslona.
 • Ko dodajate pogoje, dejanja in poslovna priporočila za svoje pravilo poslovanja, se na dnu okna oblikovalnika sestavi koda za pravilo poslovanja. Ta koda je le za branje.

Lokalizacija sporočil o napakah, ki se uporabljajo v pravilih poslovanja

Če imate v organizaciji omogočen več kot en jezik, boste želeli lokalizirati vsako sporočilo o napaki, ki ste ga nastavili. Vsakič, ko nastavite sporočilo, sistem ustvari oznako. Če izvozite prevode v vaši organizaciji, lahko dodate lokalizirane različice sporočil in nato te oznake uvozite nazaj v sistem, tako da ljudje, ki ne uporabljajo osnovnega jezika, lahko vidijo prevedena sporočila.

Glejte tudi

Ustvarjanje poslovne logike po meri prek procesov
Ustvarjanje poteka poslovnega procesa
Ustvarjanje mobilnega poteka opravil