Ustvarjanje ali urejanje entitet (vrste zapisa)

Velja za: PowerApps in Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Entitete določajo vrste zapisov, ki jih osebe lahko uporabljajo v aplikaciji PowerApps ali v organizaciji Dynamics 365. V aplikaciji PowerApps lahko urejate prilagodljive entitete sistema in ustvarjate, urejate in brišete entitete po meri.

Glejte tudi

Pregled entitet in metapodatkov
Ustvarjanje in urejanje polj
Ustvarjanje in urejanje odnosov entitete
Ustvarjanje in urejanje globalnih naborov možnosti
Spletni dnevnik skupnosti: Entiteta po meri ali dejavnost po meri Ustvarjanje ali urejanje navideznih entitet, ki vsebujejo podatke iz zunanjega vira podatkov