Ustvarjanje ali urejanje entitet (vrste zapisa)

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Entitete določajo vrste zapisov, ki jih osebe lahko uporabljajo v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement ali v organizaciji Dynamics 365. V aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement lahko urejate prilagodljive entitete sistema in ustvarjate, urejate in brišete entitete po meri.

Glejte tudi

Pregled entitet in metapodatkov
Ustvarjanje in urejanje odnosov entitete

Spletni dnevnik skupnosti: entiteta po meri ali dejavnost po meri </br/> Ustvarjanje ali urejanje navideznih entitet, ki vsebujejo podatke iz zunanjega vira podatkov