Ustvarjanje in urejanje polj (atributov)

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V Dynamics 365 for Customer Engagement polja določajo posamezne podatkovne elemente, ki jih lahko uporabite za shranjevanje podatkov v entiteto. Razvijalci polja včasih imenujejo atributi. Uporabite lahko orodja za prilagajanje v raziskovalcu rešitev in uredite sistemska polja, ki omogočajo prilagajanje, ali ustvarite, uredite ali izbrišete entitete po meri.

Ustvarjanje in urejanje polj

Preden ustvarite polje po meri, ocenite, ali bi uporaba obstoječega polja izpolnila vaše zahteve. Več informacij: Ustvarjanje novih metapodatkov ali uporaba obstoječih metapodatkov

Del imena vsakega ustvarjenega polja po meri je predpona prilagoditve. To nastavitev je določil izdajatelj rešitve za rešitev, v kateri delate. Če vas skrbi glede predpon za prilagajanje, se prepričajte, da delate v neupravljani rešitvi ali privzeti rešitvi, v kateri je predpona za prilagajanje takšna, kot jo želite določiti za to entiteto. Za več informacij o tem, kako spremeniti predpono prilagoditve, glejte Izdajatelj rešitve.

Do polj v programu lahko dostopate na več načinov:

 • V raziskovalcu rešitev razširite entiteto in izberite vozlišče Polja. Na seznamu polj kliknite Novo, da ustvarite novo polje, ali pa dvokliknite poljubno polje na seznamu, da ga uredite.

 • Razširite entiteto in izberite vozlišče Obrazci. Odprite obrazec v urejevalniku obrazcev in pod možnostjo Raziskovalec polj kliknite Novo polje, da ustvarite novo polje. Vsa polja, ki so že dodana v obrazec, lahko dvokliknete, da prikažete Lastnosti polja. Na zavihku Podrobnosti kliknite Uredi. Urejevalnik obrazcev lahko odprete tudi tako, da uporabite ukaz Obrazec v ukazni vrstici zapisa entitete.

 • Če uporabljate orodje brskalnika metapodatkov, uporabite stran Brskalnik metapodatkov entitete, da si ogledate podrobnosti določene entitete, in nato kliknite gumb Atributi. Če je polje mogoče urejati, kliknite gumb Uredi atribut, da uredite polje. Več informacij: Uporaba brskalnika metapodatkov.

  Vsa polja imajo lastnosti, ki so opisane v spodnji tabeli.

Lastnost Opis
Prikazno ime Ime, ki se prikaže kot oznaka v naslovu pri seznamih, ki imajo vključen ta atribut. Je tudi privzeta oznaka, ko je to polje prikazano v obrazcu, vendar lahko besedilo oznake v posameznem obrazcu uredite ločeno.
Ime To polje je vnaprej izpolnjeno glede na Prikazno ime, ki ste ga vnesli. Vključuje predpono prilagoditve izdajatelja rešitve. Prikazno ime lahko spremenite pozneje, polja Ime pa ne morete več spreminjati, ko ga shranite.
Zahteva polja Na voljo imate tri možnosti:

- Izbirno
Zapis lahko shranite tudi, če v tem polju ni podatkov.
- Priporočeno za poslovanje
Zapis lahko shranite tudi, če v tem polju ni podatkov. Vendar pa modra zvezdica ob polju označuje, da je to pomembno.
- Zahtevano za poslovanje
Zapisa ne morete shraniti, če v tem polju ni podatkov.
Bodite previdni pri nastavljanju polj na »Zahtevano za poslovanje«. Uporabniki ne bodo želeli uporabljati programa, če ne morejo shraniti zapisov, ker nimajo pravih informacij za vnos v zahtevano polje. Morda bodo celo vnesli napačne podatke, da bodo lahko shranili zapis in nadaljevali delo.
Pravila poslovanja ali skripte obrazca lahko uporabite za spreminjanje ravni zahteve, saj se podatki v zapisu med obdelavo spreminjajo. Več informacij: Ustvarjanje in urejanje pravil poslovanja
Omogoča iskanje Če je v polju omogočeno iskanje, se prikaže v naprednem iskanju in je na voljo pri prilagajanju pogledov. To možnost uporabite, ko obstajajo polja entitete, ki jih ne uporabljate. Če nastavite to možnost na Ne, zmanjšate število možnosti, ki so prikazane uporabnikom pri uporabi naprednega iskanja.
Varnost polja Omogočite to možnost za polja po meri, da lahko to polje sodeluje pri varnosti na ravni polja.
Spremljanje sprememb Onemogočite to možnost, tako da podatki v tem polju niso vključeni v spremljanje sprememb podatkov.
Opis Vnesite besedilo, ki bo prikazano kot opis orodja, ko se polje prikaže v obrazcu. Več informacij: Videoposnetek: Prilagodljivi opisi orodij v storitvi Dynamics CRM
Vrsta Izberite vrsto zapisa. Glede na izbrano vrsto imate na voljo različne možnosti. Več informacij: Vrste polj

Za polja, ki omogočajo neposreden vnos besedila, je izbran Način IME. Urejevalnik vnosne metode (IME) se uporablja za vzhodnoazijske jezike, na primer japonščino. Urejevalniki vnosne metode omogočajo uporabniku vnos več tisoč različnih znakov, ki se uporabljajo v vzhodnoazijskih pisanih jezikih, s standardno tipkovnico s 101 tipko.

Ustvarjanje ali urejanje polj entitete

Ustvarite nova polja, če polja obstoječih entitet ne ustrezajo vašim zahtevam. Ko ustvarite nova polja, jih vključite v obrazce in poglede za entiteto, tako da bodo na voljo prek uporabniškega vmesnika ustrezne aplikacije. Nova polja lahko tudi dodate v poročila, vendar morate pri tem upoštevati naslednje omejitve:

 • Nekatere sistemske entitete ali entitete po meri, ki so vključene v upravljano rešitev, morda ne omogočajo dodajanja novih polj.

 • Nekatera sistemska polja ali polja po meri, ki so vključena v upravljano rešitev, morda ne omogočajo urejanja.

 • Privzeta rešitev je posebna, neupravljana rešitev, ki vam pokaže vse komponente rešitve iz vseh upravljanih ali neupravljanih rešitev. V okviru upravljane rešitve ne morete urejati možnosti kar koli, vendar pa je vse, kar najdete tam, tako ali tako v vaši privzeti rešitvi, zato vam tega niti ne bo treba urejati.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Izberite Prilagajanje sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

 4. Izberite Polja.

  • Če želite dodati novo polje, v orodni vrstici »Dejanja« izberite Novo in vnesite Prikazano ime, da ustvarite Ime.

   ali

  • Če želite urediti eno ali več polj, izberite polje ali polja (s tipko Shift), ki jih želite spremeniti, in nato v orodni vrstici Dejanja izberite Uredi. Spreminjate lahko ta polja:

   • Za možnost Zahteva polja izberite, ali je izbirna, priporočljiva ali zahtevana.

   • V polju Omogočeno iskanje izberite, ali želite vključiti to polje na seznam polj, ki je prikazan v naprednem iskanju za to entiteto, in na seznam polj, ki je na voljo za prilagajanje stolpcev za iskanje v pogledu Hitro iskanje in v pogledu Iskanje.

   • Za Varnost polja omogočite ali onemogočite funkcijo za to polje.

   • Za Spremljanje spremembomogočite ali onemogočite funkcijo za to polje.

  Opomba

  Ko izberete več polj, ki jih želite urediti, se prikaže pogovorno okno Urejanje več polj. Urejate lahko možnosti Zahteva polja, Omogočeno iskanje in Spremljanje sprememb.

 5. Če želite dodati nova polja, v možnost Vrsta vnesite podatke, potrebne za določeno vrsto. Pri obstoječih poljih ne morete spreminjati vrste, lahko pa spremenite nastavitve za vrsto. Več informacij: vrste polj.

 6. Izberite Vrsta polja, Oblika in Največja dolžina za polje.

 7. Izberite Način IME za ta atribut.

  Opomba

  Določa, ali je omogočeno dejavno stanje urejevalnika vnosne metode (IME). Urejevalnik IME vam omogoča, da vnašate in urejate kitajske, japonske in korejske znake. Urejevalniki IME so lahko v dejavnem ali nedejavnem stanju. Dejavno stanje sprejema kitajske, japonske in korejske znake. Nedejavno stanje se obnaša kot običajna tipkovnica in uporablja omejen niz znakov.

 8. Novemu polju ne pozabite dodati možnosti Opis – to so navodila uporabnikom za uporabo polja.

 9. Izberite Shrani in zapri.

 10. Objava prilagajanja.

  • Če želite objaviti spremembe za eno entiteto, v možnosti Komponente izberite Entitete in nato izberite entiteto, ki ste jo spremenili. V orodni vrstici Dejanja izberite možnost Objavi.

  • Če želite objaviti vse spremembe, ki ste jih ustvarili za več entitet ali komponent, v orodni vrstici Dejanja izberite Objavi vse prilagoditve.

Opomba

Namestitev rešitve ali objava prilagoditev lahko zmoti običajno delovanje sistema. Priporočamo, da načrtujete objavo rešitve, ko bo ta postopek najmanj motil uporabnike.

Orodja skupnosti

Upravitelj atributov je orodje, ki ga je skupnost XrmToolbox razvila za Dynamics 365 Customer Engagement. Oglejte si temo Orodja za razvijalce za orodja, ki jih je razvila skupnost.

Opomba

Orodja skupnosti niso izdelek storitve Microsoft Dynamics in storitev ne podaljša podpore za orodja skupnosti. Če imate vprašanja v zvezi z orodjem, se obrnite na izdajatelja. Več informacij: XrmToolBox.

Glejte tudi

Pregled entitet in metapodatkov
Ustvarjanje in urejanje entitet

Ustvarjanje in urejanje globalnih naborov možnosti
Določanje polj s skupno vrednostjo
Določanje polj z izračunom