Entitete, metapodatki in brskalnik metapodatkov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Ta tema obravnava metapodatke in kako jih lahko uporabite za ustvarjanje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement ali prilagodite obstoječe aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

Metapodatki, ki se uporabljajo pri prilagajanju

Metapodatki so podatki o podatkih. Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement zagotavljajo prilagodljivo platformo, saj je urejanje definicij podatkov, ki jih uporablja okolje, relativno enostavno. V aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement so metapodatki zbirka entitet. Entitete opisujejo vrste podatkov, ki so shranjeni v zbirki podatkov. Vsaka entiteta ustreza tabeli zbirke podatkov, vsako polje (ali atribut) v entiteti pa predstavlja stolpec v tej tabeli. Metapodatki entitete nadzorujejo vrste zapisov, ki jih lahko ustvarite, in dejanja, ki se lahko na njih izvedejo. Že z uporabo metapodatkov entitete in s spletnimi storitvami lahko razvijalec napiše kodo za izvajanje dejanj s podatki v vašem okolju. Z orodji za prilagajanje lahko urejate metapodatke, ustvarjate ali urejate entitete, polja in odnose entitet.

Spletna aplikacija ali različni odjemalci, ki jih ljudje uporabljajo pri interakciji s podatki v vašem okolju, so odvisni od metapodatkov entitete in se prilagodijo, ko se metapodatki entitete spremenijo. Ti odjemalci pa so odvisni tudi od drugih podatkov, ki jim pomagajo nadzirati, katere vizualne elemente naj prikažejo, ali naj uporabijo logiko po meri in kako naj poskrbijo za varnost. Ti sistemski podatki se shranijo tudi v entitete, ki pa niso na voljo za prilagajanje.

Uporaba brskalnika metapodatkov

Raziskovalec rešitev omogoča dostop do vseh entitet, ki jih lahko prilagodite, vendar to je le delček vseh entitet, ki določajo metapodatke, uporabljene v sistemu. Za najbolj osnovna opravila prilagajanja zadoščajo informacije, ki so predstavljene v raziskovalcu rešitev. Razvijalci pogosto potrebujejo več informacij in preprost način za ogled metapodatkov. Če imate z razvijalci podrobne razprave o metapodatkih ali če želite bolje razumeti metapodatke, poskusite namestiti rešitev brskalnik metapodatkov. Brskalnik metapodatkov je upravljana rešitev, ki vsebuje spletne vire HTML in jo lahko namestite, omogoča vam ogled vseh metapodatkov ter filtriranje entitet in polj, tako boste pridobili boljše razumevanje vsebine metapodatkov.

Prenos in namestitev brskalnika metapodatkov

Prek ustrezne povezave spodaj lahko prenesete rešitev brskalnika metapodatkov, da jo lahko namestite.

Različica Prenesi
Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 (v9.0) Prenosi Microsoft: MetadataBrowser_3_0_0_5_managed.zip
Dynamics 365 (v8.2) Paket posodobitev 1 za Dynamics CRM Online 2016 in Servisni paket 1 za Dynamics CRM 2016 na mestu uporabe (v8.1) Prenosi Microsoft: MetadataBrowser_3_0_0_4_managed.zip
Posodobitev Dynamics CRM Online 2016 in CRM 2016 (v8.0) Prenosi Microsoft: MetadataBrowser_3_0_0_2_managed.zip

Namestitev rešitve

Ko prenesete rešitev, jo morate namestiti. Za informacije o namestitvi upravljane rešitve glejte Uvažanje, posodabljanje in izvažanje rešitev

Odpri kot aplikacijo

Različica Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 (v9.0) je konfigurirana kot aplikacija. Ko namestite rešitev Brskalnik metapodatkov entitete poiščite aplikacijo Orodja metapodatkov in jo odprite. Privzeti pogled je Entitete. V območju za krmarjenje Orodja lahko izberete Metapodatki entitete, da pregledate posamezne entitete.

Odpiranje na strani za konfiguracijo rešitve

Za starejše različice morate uporabiti naslednji postopek, ki pa deluje tudi za najnovejšo različico.

Ko namestite rešitev Brskalnik metapodatkov entitete, odprite upravljano rešitev z dvoklikom vrstice na seznamu rešitev in prikažite stran Konfiguracija, da prikažete informacije o brskalniku metapodatkov entitete in gumba za zagon dveh različnih pogledov.

 • Brskalnik metapodatkov je enakovreden pogledu Entitete v aplikaciji.
 • Brskalnik metapodatkov entitete je enakovreden pogledu Metapodatki entitete v aplikaciji.

Pogled entitet

Izvedete lahko naslednja dejanja:

 • Ogled podrobnosti entitete: Izberite entiteto za prikaz z uporabo pogleda Metapodatki entitete.
 • Urejanje entitete: Odprite izbrani obrazec entitete v privzeti organizaciji, če entiteta to podpira.
 • Iskanje po besedilu: Izvedite iskanje po besedilu, da filtrirate prikazane entitete z uporabo naslednjih lastnosti entitet SchemaName, LogicalName, DisplayName, ObjectTypeCode in MetadataId.
 • Filtriranje entitet: Postavite preproste pogoje za prikaz podnabora entitet. Vsi pogoji se ocenjujejo z logiko IN.
 • Filtriranje lastnosti: Filtrirajte lastnosti, prikazane za poljubno izbrano entiteto. Na seznamu je približno 100 lastnosti. S tem lahko izberete samo tiste, ki vas zanimajo.

Ogled metapodatkov entitete

Za eno entiteto lahko izvedete naslednja dejanja:

 • Entiteta: Spremenite entiteto, ki jo želite prikazati.

 • Lastnosti: Prikažite vse lastnosti za entiteto in filtrirajte prikazane lastnosti.

  • Urejanje entitete: Odprite izbrani obrazec za urejanje entitete v privzeti organizaciji, če entiteta to podpira.
  • Filtriranje lastnosti: Filtrirajte lastnosti, prikazane za poljubno izbrano entiteto. Na seznamu je približno 100 lastnosti. S tem lahko izberete samo tiste, ki vas zanimajo.
 • Atributi: Oglejte si atribute entitete v glavnem/podrobnem pogledu. Ta pogled vam omogoča:

  • Urejanje atributa: Odprite izbrani obrazec atributa v privzeti organizaciji, če atribut to podpira.
  • Iskanje po besedilu: Izvedite iskanje po besedilu, da filtrirate prikazane atribute z uporabo naslednjih lastnosti atributov: SchemaName, LogicalName, DisplayName in MetadataId.
  • Filtriranje atributov: Filtrirajte atribute po poljubnih vrednostih lastnosti atributov.
  • Filtriranje lastnosti: Filtrirajte lastnosti, prikazane za izbrani atribut.
 • Ključi: Če so za entiteto omogočeni nadomestni ključi, lahko pregledate, kako so konfigurirani. Več informacij: Določanje nadomestnih ključev

 • Odnosi: Oglejte si tri vrste odnosov entitet: ena proti mnogo, mnogo proti ena in mnogo proti mnogo. S temi pogledi lahko:

  • Urejanje odnosa: Odprite izbrani obrazec odnosa v privzeti organizaciji, če odnos to podpira.
  • Iskanje po besedilu: Izvedite iskanje po besedilu, da filtrirate prikazane odnose z uporabo vrednosti, ki so relevantne za vrsto odnosa.
  • Filtriranje lastnosti: Filtrirajte odnos po poljubni vrednosti lastnosti odnosa.
 • Pravice: Prikažite pravice entitete. Ta pogled vam omogoča:

  • Filtrirajte prikazane pravice z uporabo možnosti PrivilegeId.

Opomba

Ob prikazu lastnosti podrobnosti entitete boste videli, da je mogoče mnoge kompleksne lastnosti razširiti. Najbolj uporabna vrednost je prikazana s povezavo, ki omogoča preklop na podrobnejši pogled. Podrobni pogled odraža strukturo podatkov, če bi jo pridobili programsko. Podrobni pogled tudi razkriva druge relevantne podatke, ki jih je mogoče pridobiti na istem območju, na primer, če so prisotne lokalizirane oznake za lastnosti Prikazno ime.

Nasvet

Če želite kopirati besedilo na strani, preprosto izberite besedilo in uporabite bližnjico na tipkovnici Ctrl + C ali ukaz priročnega menija Kopiraj.

Ustvarjanje novih metapodatkov ali uporaba obstoječih metapodatkov

Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement imajo številne sistemske entitete, ki podpirajo osnovne zmogljivosti poslovne aplikacije. Entiteta kupca ali stika je na primer namenjena shranjevanju podatkov o strankah ali morebitnih strankah. Entiteta možne stranke je mesto, kjer morajo biti shranjene informacije o možnih kupcih ali morebitnih prodajnih možnostih. Entiteta priložnosti je namenjena sledenju dogodkom, ki bodo morda ustvarili prihodek.

Vsaka od teh entitet vsebuje tudi več polj, ki predstavljajo skupne podatke, ki jih bo sistem morda moral shraniti za ustrezno entiteto.

Pri večini organizacij boste zaradi uporabe sistemskih entitet in atributov za predvidene namene v boljšem položaju. Nove entitete lahko ustvarite po meri, kljub temu pa imajo sistemske entitete morda posebne zmogljivosti, ki jih brez pisanja kode ne boste mogli preprosto podvojiti.

Na primer

 • Zapisi entitete »možna stranka« so lahko potrjeni. Potrditev bo deaktivirala možno stranko ter ustvarila novo priložnost in račun ali pa zapis stika ter tako omogočila nadaljevanje poslovnega procesa.

 • Zapisi entitete primera imajo posebno povezavo z entitetami pogodbe in so tako v pomoč pri določanju upravičenosti za storitve za stranke.

  Če želite namestiti rešitev, lahko pričakujete, da je razvijalec rešitve izkoristil sistemske entitete in atribute. Ustvarjanje nove entitete po meri, ki bo nadomestila sistemsko entiteto ali atribut, pomeni, da rešitve, ki so na voljo, morda ne bodo ustrezale vaši organizaciji.

  Zato priporočamo, da uporabite tiste sistemske entitete in polja, ki so primerni za vašo organizacijo. Če niso primerni in jih ni mogoče urediti tako, da bi ustrezali vašim potrebam, premislite, ali je potrebno ustvariti novo entiteto. Ne pozabite, da lahko spremenite prikazano ime entitete, tako da ustreza izrazju, ki ga uporablja vaša organizacija. Ljudje na primer pogosto spremenijo prikazno ime entitete kupca v »Podjetje« ali ime entitete stika v »Posameznik«. To lahko storite z entitetami ali atributi brez spreminjanja vedenja entitete. Če želite več informacij o preimenovanju entitet, glejte Spreminjanje imena entitete.

  Sistemskih entitet ali polj ni mogoče izbrisati. So del sistemske rešitve in imela naj bi jih vsaka organizacija. Če želite skriti sistemsko entiteto, spremenite pravice za varnostno vlogo vaše organizacije in tisti entiteti odstranite pravico za branje. Tako boste odstranili entiteto iz večine delov programa. Če sistemskega polja ne potrebujete, ga odstranite z obrazca in pogledov, ki ga uporabljajo. Spremenite vrednost Omogoča iskanje v definiciji polja, tako da se ne pojavi v funkciji naprednega iskanja. Več informacij: Ustvarjanje in urejanje polj

Omejitve za ustvarjanje elementov metapodatkov

Število entitet, ki jih lahko ustvarite, je omejeno. Informacije o največjem številu lahko najdete na strani Sredstva v uporabi. Če potrebujete več entitet po meri, se obrnite na tehnično podporo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Zgornjo omejitev se lahko prilagodi.

Največje število polj, ki jih lahko ustvarite za vsako entiteto, je omejeno. Osnova za to omejitev so tehnične omejitve za količino podatkov, ki se lahko shrani v vrstici tabele zbirke podatkov. Težko je določiti neko številko, saj lahko različne vrste polj porabijo različno količino prostora. Zgornja omejitev je odvisna od skupnega prostora, ki ga zasedejo vsa polja entitete.

Večina uporabnikov ne ustvari dovolj polj po meri, da bi presegla omejitev, če pa entiteti nameravate dodati na stotine polj po meri, premislite, ali je to načrtovanje ustrezno. Ali vsa polja, ki jih nameravate dodati, opisujejo lastnosti zapisa te entitete? Ali ste prepričani, da se bodo ljudje, ki sodelujejo z vašo organizacijo, lahko znašli na obrazcu s toliko polji? Število polj, ki jih dodate na obrazec, poveča količino podatkov, ki mora biti prenesena vsakič, ko se zapis ureja, in vpliva na učinkovitost delovanja sistema. Upoštevajte te dejavnike, ko entiteti dodajate polja po meri.

Polja nabora možnosti ponujajo nabor možnosti, ki so prikazane na spustnem kontrolniku na obrazcu ali kontrolniku seznama aktualnih podatkov med uporabo funkcije napredno iskanje. Vaše okolje lahko v naboru možnosti podpira na tisoče možnosti, vendar tega ne obravnavajte kot zgornjo omejitev. Študije uporabnosti so pokazale, da imajo ljudje težave pri uporabi sistema na mestih, kjer spustni kontrolnik ponuja veliko možnosti. Uporabljajte polje nabora možnosti za določitev kategorije podatkov. Ne uporabljajte polj nabora možnosti za izbiranje kategorij, ki dejansko predstavljajo ločene elemente podatkov. Na primer namesto, da ohranite polje nabor možnosti, ki shranjuje vsakega od na stotine možnih proizvajalcev vrste opreme, raje ustvarite entiteto, v kateri so shranjeni sklici proizvajalcev, ter namesto polja nabor možnosti uporabite iskalno polje.

Glejte tudi

Ustvarjanje in urejanje entitet
Ustvarjanje in urejanje odnosov entitete
Ustvarjanje in urejanje polj

Ustvarjanje in načrtovanje obrazcev