Ustvarjanje ali urejanje obrazcev za hitro ustvarjanje za poenostavljen vnos podatkov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Obrazci za hitro ustvarjanje v vaši aplikaciji omogočajo poenostavljen vnos podatkov s polno podporo za logiko, ki je določena za skripte obrazcev in pravila poslovanja. V aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement se obrazci za hitro ustvarjanje prikažejo, ko v vrstici za krmarjenje izberete gumb Ustvari ali ko med ustvarjanjem novega zapisa iz iskanja ali podmreže izberete + Nov.

Mobilne aplikacije Customer Engagement Customer Engagement uporabljajo obrazce za hitro ustvarjanje pri ustvarjanju novih zapisov. Če entiteta že ima konfiguriran obrazec za hitro ustvarjanje, mobilne aplikacije uporabijo ta obrazec. Če entiteta nima konfiguriranega obrazca za hitro ustvarjanje, Customer Engagement ustvari obrazec za hitro ustvarjanje za ustvarjanje zapisov v mobilnih aplikacijah na podlagi definicije glavnega obrazca.

Entitete z obrazci za hitro ustvarjanje

Privzete obrazce za hitro ustvarjanje imajo le spodnje sistemske entitete.

Račun Odziv akcije Primer Konkurent
Stik Možna stranka Priložnost

Čeprav lahko za entitete sistemske dejavnosti ustvarite obrazce za hitro ustvarjanje, jih te entitete ne podpirajo (razen entitete »Sestanek«). Z izdajo rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement različice 9.0 entiteta »Sestanek« vključuje obrazec za hitro ustvarjanje, ki ga lahko uporabljate s poenotenim vmesnikom. Možnost onemogočenja obrazca za hitro ustvarjanje za entiteto »Sestanek« trenutno ni podprta. Za druge posodobljene entitete in entitete po meri lahko podporo za te obrazce omogočite tako, da v definiciji entitete izberete Omogoči hitro ustvarjanje ter za entiteto ustvarite obrazec za hitro ustvarjanje.

Če želite podpreti hitro ustvarjanje obrazcev, omogočite prilagojene entitete dejavnosti in zanje boste lahko ustvarjali obrazce za hitro ustvarjanje. Vendar uporaba obrazca za hitro ustvarjanje za prilagojene entitete dejavnosti ne bo mogoča, če uporabniki v vrstici za krmarjenje izberejo Ustvari. Uporaba obrazcev za hitro ustvarjanje je mogoče le, če uporabnik doda nov zapis za podmrežo, ki prikazuje to določeno prilagojeno entiteto dejavnosti.

Ustvarjanje obrazca za hitro ustvarjanje

Čeprav lahko določite več obrazcev za hitro ustvarjanje, bodo vsi lahko uporabljali le en obrazec za hitro ustvarjanje. Obrazec, ki ga bodo uporabljali vsi, nastavite z naročilom obrazca. Obrazcev za hitro ustvarjanje ne morete dodeliti varnostnim vlogam in uporabniki ne morejo preklapljati med njimi.

Opomba

Za prikaz obrazca za hitro ustvarjanje mora imeti entiteta omogočeno možnost Dovoli hitro ustvarjanje.

Ustvarjanje obrazca za hitro ustvarjanje

 1. V raziskovalcu rešitev razširite entiteto, ki jo želite, in izberite Obrazci.

 2. V orodni vrstici izberite Novo > Obrazec za hitro ustvarjanje.

 3. Vsa polja iz podokna Raziskovalec polj povlecite v razdelke na obrazcu.

 4. Ko končate, izberite Shrani in zapri.

 5. Za ogled novega obrazca v programu objavite prilagoditve.

Urejanje obrazca za hitro ustvarjanje

Namen obrazcev za hitro ustvarjanje je drugačen od namena glavnih obrazcev, saj obrazci za hitro ustvarjanje podpirajo skripte obrazcev in pravila poslovanja ter manj možnosti kot glavni obrazci. Obrazci za hitro ustvarjanje vedno vsebujejo en razdelek s tremi stolpci. Dodatnih razdelkov ali stolpcev ne morete dodajati.

Obrazcem za hitro ustvarjanje ne morete dodati spodnjih kontrolnikov:

 • Podmreže

 • Obrazci za hitri vpogled

 • Spletni viri

 • iFrames

 • Opomba

 • Zemljevidi Bing

Če obrazcu za hitro ustvarjanje dodate sestavljeno polje, bo to prikazano v obliki ločenih polj.

Urejanje obrazca za hitro ustvarjanje

 1. V raziskovalcu rešitev razširite entiteto, ki jo želite, in izberite Obrazci.

 2. Na seznamu obrazcev dvokliknite obrazec, kjer je za Vrsta obrazca izbrana možnost Hitro ustvarjanje.

 3. Vsa polja iz podokna Raziskovalec polj povlecite v razdelke na obrazcu.

  Če želite več informacij o urejanju rutin za obravnavo dogodkov za skripte obrazca, glejte Konfiguracija rutin za obravnavo dogodkov.

 4. Ko končate, izberite Shrani in zapri.

 5. Za ogled spremenjenega obrazca v programu objavite prilagoditve.

Glejte tudi

Ustvarjanje in načrtovanje obrazcev
Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitri vpogled