Ustvarjanje in urejanje javnih ali sistemskih pogledov z oblikovalnikom aplikacij

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V programu Dynamics 365 for Customer Engagement pogledi določajo, kako so prikazani zapisi za določeno entiteto. Pogled določa naslednje:

 • stolpce (atribute) za prikaz,
 • širino stolpcev,
 • način privzetega razvrščanja zapisov,
 • filtre, ki določajo, kateri zapisi se privzeto prikažejo na seznamu.

Običajno so pogledi razvrščeni v tri vrste:

 • Osebno: posamezni uporabniki lahko ustvarijo osebne poglede glede na lastne potrebe. Ti pogledi so vidni le uporabniku, ki jih je ustvaril, in tistim, s katerimi je ta uporabnik poglede dal v skupno rabo.
 • Javno: kot ustvarjalec aplikacije lahko ustvarite in urejate javne poglede in jih tako prilagodite potrebam organizacije. Ti pogledi so na voljo v izbirniku pogledov in jih lahko uporabite v podmrežah v obrazcu ali kot sezname na nadzorni plošči.
 • Sistemsko: kot ustvarjalec aplikacije lahko spreminjate tudi sistemske poglede in jih tako prilagodite potrebam organizacije. To so posebni pogledi, od katerih je odvisna aplikacija: ti pogledi obstajajo za sistemske entitete ali pa so samodejno ustvarjeni, ko ustvarite entitete po meri. Ti pogledi so na voljo le nekaterim ali vsem uporabnikom, odvisno od njihovih dovoljenj.

Več informacij: Vrste pogledov

Ustvarjanje javnega pogleda

Kot ustvarjalec aplikacije lahko ustvarite in urejate javne poglede z oblikovalnikom aplikacij.

 1. Odprite pogled v oblikovalniku aplikacij.

 2. Na zavihku Komponente izberite Ustvari novo.

  Ustvarjanje javnega pogleda

 3. Dodajte stolpce, ki jih želite prikazati v pogledu. Več informacij: Dodajanje stolpca v pogled

 4. Uporabite pogoje filtra, da podrobneje določite podatke, ki bodo prikazani v pogledu. Več informacij: Določanje pogojev filtra

 5. Razvrstite filtre z uporabo možnosti IN ali ALI, da še natančneje določite podatke, ki bodo prikazani v pogledu. Več informacij: Združevanje filtrov

 6. Določite vrstni red podatkov tako, da konfigurirate primarni in sekundarni vrstni red za stolpce. Več informacij: Določanje primarnega in sekundarnega vrstnega reda za stolpce

 7. (Izbirno) Konfigurirajte širino stolpca:

  a. Izberite stolpec. Odpre se zavihek Lastnosti.

  b. Konfigurirajte možnost Nastavi širino z želeno vrednostjo širine stolpca.

  Opomba

  Vrednost širine stolpca je med 25 in 300 slikovnimi pikami.

 8. (Izbirno) Preuredite stolpce tako, da posamezen stolpec povlečete na želeno mesto.

  Ko stolpec zadržite nad mestom, kamor ga je mogoče premakniti, se tam prikaže vidna oznaka.

  Preurejanje stolpcev

  Opomba

  Spremenite lahko tudi vrstni red stolpcev z uporabo bližnjičnih tipk na tipkovnici. Izrežite stolpec s pritiskom tipk Ctrl + X, izberite nek stolpec in prilepite izrezani stolpec s pritiskom tipk Ctrl + V. Stolpec se bo premaknil na desno stran izbranega stolpca.

 9. (Izbirno) Priložite stolpcu ikono ali datoteko, da ga boste med izvajanjem lažje ločili od drugih stolpcev. Več informacij: Določanje spletnega vira

 10. Shranite in zaprite pogled.

 11. Izberite Objavi, če želite, da bo pogled na voljo tudi za druge uporabnike v organizaciji.

Odpiranje in dodajanje pogleda v oblikovalniku pogleda

Naslednji koraki opisujejo, kako odpreti in dodati pogled v oblikovalniku aplikacij.

 1. V raziskovalcu rešitev izberite Aplikacije in nato aplikacijo, ki jo želite urediti, da jo odprete v oblikovalniku aplikacij.

 2. V razdelku Pogled entitete izberite Pogledi.

  V tem primeru smo izbrali možnost Pogledi v entiteti Kupec.

  Pogled oblikovalnika aplikacij

 3. Če želite dodati pogled, ga izberite glede na vrsto pogleda, npr. Javno, Napredno iskanje, Povezano, Iskanje. Pogled je samodejno dodan na seznam Pogledi.

  Opomba

  Pogledi so prikazani glede na izbrano entiteto. Ko na primer izberete možnost Kupec, so prikazani pogledi, povezani z entiteto kupca.

Več informacij o oblikovalniku aplikacij: Oblikovanje poslovnih aplikacij po meri z oblikovalnikom aplikacij

Dodajanje stolpca v pogled

V pogledih so prikazani zapisi v tabeli, ki je sestavljena iz stolpcev in vrstic. Vsaka vrstica je zapis, polja, ki jih želite prikazati iz zapisa, pa določate s stolpci, ki jih dodate pogledu.

 1. V oblikovalniku aplikacij na zavihku Komponente izberite seznam Atributi stolpca za možnost Primarna entiteta ali Povezana entiteta.

  Dodajanje stolpca

 2. Na seznamu izberite želeni atribut in ga povlecite v naslov stolpca. Atribut lahko dodate tudi z dvoklikom.

 3. Ponavljajte korak 2, dokler ne dodate vseh atributov, ki jih želite prikazati v pogledu.

Pri dodajanju atributov lahko posamezne atribute povlečete na katero koli mesto med obstoječimi naslovi stolpca. Stolpce lahko premikate tudi potem, ko jih dodate v pogled.

Določanje pogojev filtra

Pogoje filtra lahko nastavite tako, da je v pogledu prikazana le podmnožica zapisov. Ko uporabnik odpre pogled, so prikazani samo zapisi, ki ustrezajo določenim pogojem filtra. Filtrirate lahko polja iz primarnih in povezanih entitet.

 1. V oblikovalniku aplikacij razširite razdelek Pogoji filtra.

  Nastavitev pogojev filtra

 2. Izberite Dodaj filter.

 3. Izberite atribut iz spustnega seznama v prvem stolpcu.

 4. Izberite operator iz spustnega seznama v drugem stolpcu.

  Nastavitev operatorja pogojev filtra

 5. Vnesite vrednost za filtriranje v tretji stolpec.

Filtrirate lahko podatke na osnovi atributov primarnih in povezanih entitet.

 1. Na zavihku Komponente izberite seznam Atributi stolpca za možnost Povezana entiteta, nato pri možnosti Izberi entiteto kliknite puščico dol v najvišjem polju in izberite želeno entiteto.

  Tako boste dodali poseben razdelek.

 2. Ponovite korake od 2 do 5 iz prejšnjega postopka.

Več informacij: Ustvarjanje in urejanje odnosov med entitetami

Združevanje filtrov

V pogled lahko dodate več filtrov, če želite z več kot enim poljem filtrirati zapise.

 1. Izberite filtre, ki jih želite združiti. Nastavitev združenega filtra
 2. Izberite možnost »Združi z IN« ali »Združi z ALI«, da združite filtre. Izbira združenega filtra Če izberete Združi z IN, bodo v pogledu prikazani le zapisi, ki ustrezajo obema pogojema. Če izberete Združi z ALI, bodo prikazani vsi zapisi, ki ustrezajo kateremu koli pogoju filtra. Če želite na primer prikazati le zapise s prednostno oznako »Visoko« ali »Običajno« in s stanjem »Aktivno«, izberite Združi z IN.

Če želite filter odstraniti iz skupine združenih filtrov, izberite skupino in kliknite Razdruži.

Določanje primarnega in sekundarnega vrstnega reda za stolpce

Ko se odpre pogled, so prikazani zapisi razvrščeni po vrstnem redu, ki ste ga določili ob ustvarjanju pogleda. Privzeto bodo zapisi razvrščeni glede na prvi stolpec v pogledu, če ni določen noben vrstni red. Izberete lahko razvrščanje glede na posamezni stolpec ali glede na dva stolpca – primarnega in sekundarnega. Ko se odpre pogled, bodo zapisi najprej filtrirani glede na stolpec, ki ste ga določili za primarni vrstni red, in nato glede na stolpec, ki ste ga določili za sekundarni vrstni red.

Opomba

Nastavite lahko le primarni in sekundarni vrstni red za atribute stolpca, ki ste jih dodali iz primarne entitete.

 1. Izberite stolpec, ki ga želite uporabiti za razvrščanje.

 2. Kliknite puščico dol in izberite možnost Primarno razvrščanje ali Sekundarno razvrščanje.

  Razvrščanje zapisov

Če odstranite stolpec, ki ste ga izbrali za primarni vrstni red, to vlogo prevzame stolpec, ki ste ga izbrali za sekundarni vrstni red.

Določanje spletnega vira

Navedite spletni vir vrste skripta, da ga povežete s stolpcem v svojem pogledu. Ti skripti omogočajo prikaz ikon stolpcev.

 1. Izberite stolpec, ki mu želite dodati spletni vir.
 2. Na zavihku Lastnosti izberite možnost Napredno.
 3. Na spustnem seznamu Spletni vir izberite spletni vir, ki ga želite uporabiti.
 4. V polje Ime funkcije vnesite ime funkcije.

Urejanje javnega ali sistemskega pogleda

Način prikaza javnega ali sistemskega pogleda lahko spremenite tako, da dodate, konfigurirate ali odstranite stolpce.

 1. Na seznamu Pogledi za entiteto izberite puščico dol pri možnosti Prikaži seznam sklicev Spustni seznam. Urejanje pogleda

 2. Poleg pogleda, ki ga želite urediti, izberite možnost Odpri oblikovalnik pogledov Odpiranje oblikovalnika pogledov.

  Pogled se odpre v oblikovalniku pogledov.

Pri urejanju javnega ali sistemskega pogleda morate spremembe shraniti in jih objaviti, da postanejo vidne v aplikaciji.

Orodja skupnosti

Replikator postavitve pogledov in Oblikovalnik pogledov sta orodji, ki ju je skupnost XrmToolBox razvila za Dynamics 365 Customer Engagement.

Več informacij: Orodja za razvijalce

Opomba

Ta orodja zagotavlja skupnost XrmToolBox, Microsoft pa ne ponuja podpore zanje. Če imate vprašanja v zvezi z orodjem, se obrnite na izdajatelja. Več informacij: XrmToolBox.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje pogledov