Ustvarjanje ali urejanje spletnih virov za razširitev aplikacije

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Razvijalci običajno uporabljajo spletne vire za razširitev aplikacije na podlagi datotek, ki se uporabljajo za razvoj spleta. Uporabniki aplikacije bodo morda morali upravljati spletne vire, ki jih zagotavlja razvijalec ali oblikovalec.

Nasvet

Za poglobljeno razpravo o spletnih virih glejte razdelek Spletni viri za rešitev Customer Engagement. Za informacije o odvisnostih spletnih virov, dodanih v Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0, glejte razdelek Odvisnosti spletnih virov.

Kaj so spletni viri?

Spletni viri so navidezne datoteke, shranjene v sistemu. Vsak spletni vir ima enolično ime, ki se lahko uporabi v spletnem naslovu za pridobivanje datoteke. Spletne vire si lahko predstavljate tako: če bi imeli dostop do spletnega strežnika, na katerem se dejansko izvaja spletna aplikacija, bi lahko datoteke kopirali na tisto spletno mesto. Vendar pri večini spletnih storitev tega ne morete storiti. Namesto tega lahko s spletnimi viri prenesete datoteke v sistem in se nato nanje sklicujete po imenu tako, kot če bi jih v spletni strežnik kopirali kot datoteke.

Če na primer ustvarite stran HTML kot spletni vir z imenom »new_myWebResource.htm«, lahko to stran odprete tako, da v brskalnik vnesete spletni naslov, ki je videti tako:

<URL za Dynamics 365>/WebResources/new_myWebResource.htm

in <URL aplikacije je URL, ki ga običajno uporabljate za odpiranje aplikacije. Ker je spletni vir niz podatkov v sistemu, lahko do teh podatkov dostopajo le licencirani uporabniki v vaši organizaciji. Običajno so spletni viri vključeni v obliki obrazcev in ne kot neposredni sklici. Najpogosteje se uporabljajo tako, da se zanje podajo knjižnice JavaScript za skripte obrazcev.

Ker so spletni viri podatki v sistemu, ki temeljijo na rešitvah, jih lahko premestite v druge organizacije tako, da jih izvozite kot del rešitve in nato uvozite rešitev v drugo organizacijo.

Ustvarjanje in urejanje spletnih virov

 1. Odprite raziskovalca rešitev in izberite Spletni viri.

 2. V razdelku Komponente izberite Spletni viri.

 3. Če želite ustvariti spletni vir izberite Novo.

  Če želite urediti spletni vir, dvokliknite spletni vir, ki ga želite urediti.

 4. Obrazec spletnega vira vključuje naslednja polja in možnosti:

  Nalepka Opis
  Ime Zahtevano. To je enolično ime za ta spletni vir. Ko shranite spletni vir, tega imena ni mogoče več spremeniti.

  To ime lahko vsebuje le črke, številke, pike in nezaporedne desne poševnice (»/«).

  Predpona prilagoditve izdajatelja rešitve bo dodana na začetek imena spletnega vira.
  Prikazno ime Ime, ki se prikaže, ko pregledujete seznam spletnih virov.
  Opis Opis spletnega vira.
  Vrsti Zahtevano. To je vrsta spletnega vira. Ko shranite spletni vir, tega imena ni mogoče več spremeniti.
  Urejevalnik besedila Če je vrsta spletnega vira vrsta besedilne datoteke, izberite ta gumb, da odprete stran za urejanje vsebine z urejevalnikom besedil.
  Jezik Omogoča izbiro jezika. Ta možnost zgolj označi zapis, ki shranjuje podatke spletnega vira, in ne spremeni njegovega vedenja.
  Prenos datoteke Izberite Prebrskaj ... in izberite datoteko, ki jo želite prenesti kot spletni vir.

  Datoteko lahko naložite, ko ustvarjate nov spletni vir ali če želite prepisati obstoječega.

  Pripona imena datoteke se mora ujemati z dovoljenimi preponami.

  Največja možna velikost datoteke, ki se lahko prenese kot spletni vir, je 5 MB. To vrednost lahko v storitvi Dynamics 365 Customer Engagement spremenite v meniju Sistemske nastavitve > E-pošta > Nastavitev omejitve velikosti datoteke za priloge. Več informacij: Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »E-pošta«
  URL Ko shranite spletni vir, se na tem mestu prikaže njegov spletni naslov. Če si želite ogledati spletni vir v brskalniku, izberite to povezavo.
 5. Ko dodate spremembe, izberite Shrani in nato Objavi.

Opomba

Objava prilagoditev lahko zmoti običajno delovanje sistema. Prilagoditve objavite, ko bo to najmanj moteče za uporabnike.

Ustrezna uporaba urejevalnika besedil

Urejevalnik besedil, ki je v programu na voljo za spletne vire, se lahko uporablja le za preprosto urejanje besedilnih datotek. Uporabite ga lahko za ustvarjanje in urejanje spletnih virov HTML, vendar urejajte samo spletne vire HTML, ki so bili ustvarjeni z urejevalnikom besedil. Urejevalnik besedil je namenjen za zelo preproste vsebine HTML. Če vsebina spletnega vira HTML ni bila ustvarjena z urejevalnikom besedil, je ne urejajte s tem urejevalnikom.

Urejevalnik besedil uporablja kontrolnik, ki spremeni vir HTML tako, da ga lahko ureja. Te spremembe lahko spremenijo vedenje strani v brskalniku in zaustavijo delovanje bolj zapletenih kod. Če odprete spletni vir HTML z urejevalnikom besedil in ga shranite brez sprememb, lahko prekinete izvajanje nekaterih spletnih virov HTML.

Priporočamo, da besedilne datoteke urejate z zunanjim urejevalnikom, jih shranite na lokalno mesto in šele nato prenesete s klikom gumba Prenos datoteke. Tako lahko ohranite kopijo spletnega vira in po potrebi uporabite starejšo različico. Uporabite lahko preprost urejevalnik, kot je Beležnica, vendar se priporoča uporaba urejevalnika besedil z naprednejšimi možnostmi. Izdaje Visual Studio Express so brezplačne in zagotavljajo vrhunske zmogljivosti urejanja datotek, ki jih uporabljajo spletni viri, ki temeljijo na besedilu.

Ustvarjanje in urejanje spletnih virov v obrazcu

Spletne vire lahko dodate na obrazec ali jih na njem uredite, da bo ta za uporabnike bolj privlačen ali uporaben. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

Opomba

Spletnega vira ni mogoče vključiti v glavo ali nogo obrazca.

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite entiteto, s katero želite delati.

 3. Izberite Obrazci, na seznamu poiščite vrsto obrazca »Glavni« in nato dvokliknite ali tapnite vnos za odpiranje in urejanje obrazca.

 4. Če želite dodati spletni vir, izberite zavihek (na primer Splošno ali Opombe), na katerega ga želite vstaviti, in nato na zavihku Vstavi izberite Spletni vir.
  -ALI-
  Če želite urediti spletni vir, izberite zavihek obrazca in spletni vir, ki ga želite urediti, ter nato na zavihku Domov izberite Spremeni lastnosti.

 5. V pogovornem oknu Dodaj spletni vir ali Lastnosti spletnega vira na zavihku Splošno vnesite ustrezne podatke v zahtevana polja. Predvsem bodite pozorni na to:

  • V polju Spletni vir izberite spletni vir slike, datoteke HTML ali kontrolnika Silverlight, ki ga želite uporabiti.

   Opomba

   Potem ko določite spletni vir, se na dnu zavihka prikaže razdelek Lastnosti spletnega vira, v katerem so na voljo možnosti, ki so odvisne od vrste spletnega vira, ki želite dodati. Te možnosti vključujejo določanje parametrov po meri, posredovanje kode vrste predmeta zapisa kot parametra ali določanje nadomestnega besedila, ki opisuje vir, ali za slike, ki naredi sliko bolj dostopno vsem uporabnikom. Tukaj je nekaj pomembnih lastnosti. Za celoten seznam glejte: lastnosti spletnih virov. - In the Name box, enter a unique name for the field. The name can contain only alphanumeric characters and underscores.

  • V polju Oznaka je samodejno prikazana različica imena, ki ste ga določili, vendar preverite, ali predlagana oznaka ustreza vašim potrebam, sicer jo posodobite.
 6. Na zavihku Oblikovanje so prikazane možnosti, ki so odvisne od vstavljenega spletnega vira. Te možnosti vključujejo določitev števila prikazanih stolpcev in vrstic, prikaz obrobe in način drsenja.

 7. Če se zavihek Odvisnosti prikaže v pogovornem oknu Dodaj spletni vir ali Lastnosti spletnega vira, potem na seznamu Polja, ki so na voljo izberite polja, ki jih zahteva spletni vir, nato izberite gumb Dodaj izbrane zapise, da pomaknete izbrana polja na seznam »Odvisna polja«, in izberite V redu, da zaprete pogovorno okno.

 8. Ko končate z urejanjem obrazca, na zavihku Osnovno izberite Shrani in zapri, da ga zaprete. Ogledate si lahko predogled glavnega obrazca in delovanja dogodkov:

  • Na zavihku Domov izberite Predogled in nato izberite Ustvari obrazec, Posodobi obrazec ali Obrazec samo za branje.
  • Če želite zapreti obrazec »Predogled«, v meniju Datoteka izberite Zapri.
 9. Ko dokončate prilagajanje, objavite prilagoditve:

  • Če želite prilagoditve objaviti samo za komponento, ki jo trenutno urejate, v podoknu za krmarjenje izberite entiteto, ki jo urejate, in nato izberite Objavi.
  • Če želite prilagoditve objaviti za vse neobjavljene komponente hkrati, v podoknu za krmarjenje izberite Entitete in nato v orodni vrstici Dejanja izberite Objavi vse prilagoditve.

Dodajanje ali urejanje spletnega vira slike

Spletni viri so navidezne datoteke v različnih oblikah zapisa, kot so datoteke HTML, JavaScript in aplikacije Silverlight, ki so shranjene v sistemu in jih je mogoče pridobiti na podlagi enoličnega naslova URL.

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. Če želite ustvariti nov spletni vir, izberite Komponente > Spletni viri in nato v orodni vrstici »Dejanja« izberite Novo.

 3. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom.

  • Ime, vneseno v besedilno polje Ime, bo skupaj z datotečno pripono postalo ime datoteke.

  • Ime, vneseno v besedilno polje Prikazno ime, se prikaže v oknu Prikazno ime.

  • V spustnem polju Vrsta izberite želeno vrsto datoteke.

 4. Izberite Prebrskaj, da izberete in prenesete datoteko iz lokalnega računalnika.

  • Če si želite ogledati predogled prenesenega spletnega vira slike, izberite Spletni vir>Predogled.

  • Če želite urediti spletni vir besedila, izberite Urejevalnik besedil.

  • Če si želite ogledati predogled spletnega vira besedila, izberite Spletni vir> Predogled.

 5. Ko želite shraniti podatke, izberite Shrani in zapri.

 6. Objava prilagajanja.

  • Za samo urejeno komponento izberite Shrani > Objavi na zavihku Osnovno.

  • Za vse neobjavljene komponente hkrati kliknite Objavi vse prilagoditve.

Opomba

Namestitev rešitve ali objava prilagoditev lahko zmoti običajno delovanje sistema. Priporočamo, da načrtujete uvoz rešitve, ko bo ta postopek najmanj motil uporabnike.

Glejte tudi

Lastnosti spletnih virov
Ustvarjanje in načrtovanje obrazcev
Uvod v prilagajanje
Spletni viri za rešitev Customer Engagement