Ustvarjanje vodene pomoči (vodeno učenje) za stranke

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Opomba

Vodeno učenje trenutno ni na voljo v aplikacijah Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement za Nemčijo. Vendar bo sčasoma na voljo. Vrnite se in preverite najnovejše informacije.

Z vodenim učenjem uporabnikom omogočite pomoč v aplikaciji po meri, ki je prilagojena vašemu okolju ter specifični uporabi in poteku dela v vaši organizaciji. Vodeno učenje olajša učenje in uvajanje aplikacij Customer Engagement ter organizacijske procese, zagotavlja dosledno vnašanje in interpretiranje podatkov ter zmanjša število napak in klicev uporabnikov za podporo. Oglejte si kratek videoposnetek (1:50) o vodenem učenju.

Kako se vodeno učenje razlikuje od prilagodljive pomoči?

Prilagodljiva pomoč omogoča preglasitev privzete pomoči za aplikacije Customer Engagement in usmerja uporabnike v vaši organizaciji na drug URL za pomoč. Lahko pa preglasite pomoč za izredno prilagodljivo entiteto, da boste lahko bolje opisali potek dela. Pomoč po meri je na voljo samo za uvajanje aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) na mestu uporabe.

Vodeno učenje omogoča dodajanje prilagodljive pomoči, ki jo uporabniki vidijo v aplikaciji Customer Engagement, ko odprejo stran, izvedejo dejanje ali izberejo gumb za pomoč (?). Vodeno učenje je na voljo le za Customer Engagement.

Za več informacij o prilagodljivi pomoči glejte Prilagajanje pomoči.

Zahteve

Za ustvarjanje vsebine vodenega učenja morate:

 • uporabljati Customer Engagement.

 • imeti Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 ali novejšo različico. Uporabniki lahko vidijo vsebino za vodeno učenje, ki jo ustvari Microsoft, če imajo nameščeno aplikacijo Paket posodobitev 1 za CRM Online 2016 ali novejšo različico, vendar morajo imeti aplikacijo Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 ali novejšo različico za ustvarjanje vsebin za vodeno učenje.

 • biti prijavljeni v vodeno učenje. Ta nastavitev je privzeto vklopljena, vendar je bila morda izklopljena.

  Zagotovite, da je vodeno učenje vklopljeno: v vrstici za krmarjenje pojdite na možnost Nastavitve ikona »Nastavitve« > Prijava v vodeno učenje.

  Več informacij: Stikalo za vklop ali izklop vodenega učenja (pomoč po korakih)

 • Določite vlogo prilagojevalca sistema ali skrbnika sistema oz. drugo vlogo, ki ima pravico za ustvarjanje za vodeno učenje.

 • Omogočite ustvarjanje vodenega učenja. To ustvari varnostno skupino avtorjev vodenega učenja za Office 365.

 • Bodite član varnostne skupine avtorjev za vodeno učenje za Office 365.

  Ustvarjate lahko vsebino vodeno učenje za module spletne aplikacije in module aplikacije poenotenega vmesnika. To vključuje tudi Dynamics 365 za tablične računalnike.

Vklop vodenega učenja za vašo organizacijo

Vodeno učenje je izbirna funkcija, ki jo lahko vklopite ali izklopite za vašo organizacijo. Prikažete lahko vsebino za vodeno učenje, vključeno v Customer Engagement, ustvarite svojo vsebino za vodeno učenje za svoje uporabnike ali oboje.

 1. Prijavite se v Customer Engagement s skrbniškim računom.

 2. Izberite Nastavitve in nato v razdelku Sistem izberite Skrbništvo.

 3. Na strani Skrbništvo izberite Sistemske nastavitve.

 4. Na zavihku Splošno v razdelku Nastavljanje URL-ja za pomoč po meri izberite Da za Omogoči vodeno učenje in Omogoči ustvarjanje vodenega učenja.

  Omogočite lahko vodeno učenje ali prilagodljivo pomoč, toda ne obeh hkrati. Potrdite, da sta parametra Uporabi pomoč po meri za entitete po meri in Naslovu URL priloži parametre nastavljena na Ne.

  Pogovorno okno v razdelku »Sistemske nastavitve« z možnostmi izbire za omogočanje ustvarjanja vodenega učenja

 5. Izberite V redu.

Dodajanje uporabnika v varnostno skupino avtorjev vodenega učenja Office 365

Če niste član varnostne skupine avtorjev vodenega učenja za Office 365, boste videli naslednje sporočilo o napaki, ko odprete knjižnico vsebin vodenega učenja.

Sporočilo o napaki, ki navaja, da niste član varnostne skupine »Vodeno učenje«

Dodajanje uporabnika

 1. Odprite skrbniški portal za najemnika Office 365 tako, da izberete gumb Pomakni se v druge aplikacije v zgornjem levem kotu strani, ko ste vpisani v Customer Engagement, in nato izberite Skrbnik.

  Morda boste morali znova vnesti geslo.

 2. V možnosti Skrbniško središče izberite Skupine.

 3. Na strani Skupine izberite varnostno skupino Avtorji vodenega učenja.

 4. Izberite Uredi v vrstici Člani, da dodate uporabnike v skupino.

 5. Izberite + Dodaj člane in nato določite ali poiščite uporabnike, ki jih želite dodati v skupino.

 6. Izberite Shrani, ko končate dodajanje uporabnikov.

Opomba

Drug način za dodeljevanje skupine uporabniškemu računu je, da izberete možnost Uporabniki > Aktivni uporabniki, izberete uporabnika, ki ga želite dodati, in nato izberete Uredi poleg možnosti Članstva v skupinah, da izberete skupine, ki jih dodate uporabniku.

Kako vodeno učenje deluje z več organizacijami?

Ko objavite vsebino vodenega učenja, lahko v okoljih za objavljanje spremljate, v katerih organizacijah, povezanih z najemnikom, se vsebina objavi. Če želite objaviti različne vsebine v različnih organizacijah, ustvarite več okolij za objavljanje in dodajte vsako organizacijo enemu ali več tem okoljem.

Vodeno učenje in varnostne vloge v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Customer Engagement uporablja varnostne vloge za ugotavljanje, katera vsebina vodenega učenja se prikaže, ko uporabnik izbere gumb pomoči, se pomakne na stran ali izvede opredeljeno dejanje v aplikaciji Customer Engagement.

Vloge, uporabljene za vodeno učenje, so enake vlogam, ki so uporabljene v vaši organizaciji Customer Engagement za varnost in dostop do podatkov, toda vsebino vodenega učenja lahko ustvarite za katero koli ali vse varnostne vloge Customer Engagement. Običajno se varnostne vloge v oblikovalniku vodenega učenja ujemajo s primerkom Customer Engagement. Vendar pa lahko uporabniški vmesnik v oblikovalniku poenostavite, tako da skrijete nekatere varnostne vloge Customer Engagement iz oblikovalnika. Če se pozneje odločite, da želite uporabiti varnostno vlogo, ki ste jo izbrisali iz vodenega učenja, lahko sinhronizirate vloge med vodenim učenjem in aplikacijo Customer Engagement.

Če ima vaša organizacija več poslovnih enot, imajo lahko varnostne vloge nadrejeno-podrejene odnose. Sinhronizirajo se samo varnostne vloge v korenski poslovni enoti.

Več informacij o varnostnih vlogah: Varnostne vloge in pravice

Prednost vlog v vodenem učenju

Če je uporabniku v organizaciji dodeljenih več varnostnih vlog, se prednost uporabi za ugotavljanje, katera dodeljena vloga se uporabi za prikazovanje vsebine vodenega učenja. Če je vsebina vodenega učenja povezana z varnostno vlogo, lahko kateri koli uporabnik, ki ima dodeljeno to vlogo, vidi vsebino vodenega učenja, čeprav ima dodeljeno varnostno vlogo z višjo prednostjo, ki ni povezana z vsebino vodenega učenja.

Vsaka vloga, vključena v vodeno učenje, ima številsko vrednost. Prva vloga na seznamu ima najvišjo prednost, poznejše vloge pa imajo nižjo prednost. Ko je uporabniku dodeljena vloga, ki sproži prikaz vsebine vodenega učenja, uporabnik to vsebino vidi, četudi je bila temu uporabniku dodeljena vloga z nižjo prednostjo, ki ni povezana z vsebino. Če sta uporabniku na primer dodeljeni vloga s prednostjo 1 in vloga s prednostjo 20, uporabnik vidi vsebino vodenega učenja, opredeljeno samo za vlogo s prednostjo 1.

Če ustvarite različne vsebine za različne vloge na isti strani ali zaslonu Customer Engagement, uporabniki vidijo vsebino, povezano z vlogo z višjo prednostjo.

Upravljanje varnostnih vlog in prednost

Nadzirate lahko, katere varnostne vloge so na voljo v oblikovalniku vodenega učenja, in nastavite zaporedje vlog za določanje prednosti, ko se izvaja vodeno učenje. Če ima uporabnik dve vlogi in je za vsako od teh vlog objavljena drugačna vsebina za dani kontekst, bo uporabnik videl vsebino za vlogo, ki se višje na seznamu.

Konfiguracija varnostnih vlog

 1. Vpišite se v Customer Engagement z računom, ki ima dovoljenja za ustvarjanje vodenega učenja.

 2. Odprite knjižnico vsebin.

 3. Izberite Konfiguracija na vrhu zaslona.

 4. Če želite varnostne vloge sinhronizirati z varnostnimi vlogami aplikacije Customer Engagement, izberite Vloge za sinhronizacijo.

 5. Če želite nastaviti vrstni red prednosti za vloge, uporabljene za vodeno učenje, uporabite puščico gor ali dol za premikanje vloge višje ali nižje po seznamu.

  Prednost določa vrstni red vlog, navedenih na tej strani.

 6. Če želite izbrisati vlogo, ki se uporablja za vodeno učenje, izberite gumb Izbriši poleg vloge.

  Opomba

  S tem ne izbrišete vloge iz storitve Customer Engagement. Vlogo izbrišete iz oblikovalnika vodenega učenja za določanje, kako je vsebina prikazana uporabnikom. Skrito vlogo lahko zmeraj obnovite, tako da izberete Vloge za sinhronizacijo.

 7. Ko opravite spremembe, izberite Shrani.

 8. Izberite Nazaj, da se vrnete v knjižnico vsebin.

Ustvarjanje kontrolnikov za vodeno učenje za Dynamics 365 za tablične računalnike

Kontrolnike za vodeno učenje za mobilno aplikacijo Dynamics 365 za tablične računalnike lahko ustvarite na enak način kot kontrolnike za spletnega odjemalca. Pri tem morate v spletnem brskalniku uporabiti simulator mobilne aplikacije, s čimer dobite dostop do uporabniškega vmesnika aplikacije, kjer lahko pripnete kontrolnike za vodeno učenje. Simulator lahko uporabljate samo v ta namen.

Prikaz simulatorja vmesnika mobilne aplikacije v spletnem brskalniku

 1. Vpis v storitev Customer Engagement.

 2. Kopirajte ime strežnika za organizacijo Customer Engagement iz URL-ja, prikazanega v brskalniku, na primer https://contososales.crm.dynamics.com/.

  Vključiti morate tudi poševnico (/) po. com.

 3. Določite enolično ime za organizacijo (imenovano tudi primerek), za katero želite ustvariti kontrolnike za vodeno učenje. Za enolično ime na zemljevidu mesta izberite Nastavitve > Prilagoditve in nato na strani Prilagajanje izberite Viri za razvijalce. Kopirajte vrednost za polje Enolično ime, prikazano v razdelku Referenčni podatki o primerku.

  Ime organizacije v aplikaciji Dynamics, prikazano v podoknu s podatki o uporabniku

 4. Priložite naslednje prvemu delu URL-ja za organizacijo, pri čemer <ime organizacije> zamenjajte z enoličnim imenom za organizacijo, ki ste ga določili v prejšnjem koraku:

  nga/main.htm?org=<ime organizacije>

  URL mora biti podoben temu: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a

 5. Priložite naslednje URL-ju iz prejšnjega koraka, pri čemer <ime strežnika> nadomestite z imenom strežnika iz prvega koraka tega postopka:

  &server=<ime strežnika>

  URL mora biti podoben temu: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a&server=https://contososales.crm.dynamics.com/.

 6. Odprite nov zavihek ali okno brskalnika in kopirajte celoten URL, ki ste ga ustvarili, ter ga prilepite v nov zavihek ali okno brskalnika in nato izberite ENTER.

  Ko se prvič povežete v vmesnik mobilne aplikacije, se prikaže pozdravni zaslon z metapodatki sistemskih procesov in prilagoditvami prenosov. Po koncu se prikaže delovni prostor.

  Opomba

  Ko se povežete z vmesnikom mobilne različice aplikacije, se za preverjanje vaše pristnosti uporabijo poverilnice, ki ste jih uporabili za vpis v spletni vmesnik. Spletni vmesnik pustite odprt, s tem preprečite pojav napak z zavrnitvijo dostopa pri odpiranju vmesnika mobilne aplikacije.

 7. Za prikaz domače strani vmesnika mobilne aplikacije v brskalniku zaprite svoj delovni prostor. Če želite ustvariti ali urejati kontrolnike za vodeno učenje, lahko odprete knjižnico vsebin. Več informacij: Knjižnica vsebin

Knjižnica vsebin

V knjižnici vsebin so prikazane vse ustvarjene vsebine, ki so na voljo za vašo organizacijo, poleg ukazov za ustvarjanje, upravljanje in interakcijo s kontrolniki. Za ustvarjanje ali urejanje kontrolnikov za vodeno učenje se najprej povežite z vmesnikom odjemalca, za katerega želite ustvariti kontrolnike, in nato odprite knjižnico vsebin.

Če želite knjižnico vsebin odpreti v privzetem vmesniku spletnega odjemalca, naredite nekaj od tega:

 • V stranski vrstici izberite gumb Knjižnica vsebin.

  Ikona knjižnice vsebin v stranski vrstici vodenega učenja

 • Izberite ploščico Usposabljanje na zemljevidu mesta in nato izberite Knjižnica vsebin.

  Ikona knjižnice vsebin na zemljevidu mesta za Dynamics 365 for Customer Engagement

Če želite knjižnico vsebin odpreti v simulatorju vmesnika mobilne aplikacije:

 1. Izberite gumb s tremi pikami v krogu (...), ki je v desnem spodnjem kotu zaslona.

  Gumb s tremi pikami za prikaz ikon vodenega učenja

 2. Izberite Knjižnica vsebin vodenega učenja.

  Gumbi vodenega učenja, prikazani v uporabniškem vmesniku mobilne aplikacije

Opomba

Če v knjižnici vsebin ne vidite vseh teh stolpcev, je lahko povečava prikaza v vašem brskalniku nastavljena na več kot 100 %. Za prikaz vseh stolpcev, nastavite povečavo na 100 % ali manj.

Knjižnica vsebin vključuje stolpce, opisane v naslednji tabeli:

Stolpec Opis
Polno ime Ime, ki ste ga uporabili, ko ste ustvarili vodeno opravilo ali stransko vrstico. Simbol rdeče ključavnice poleg imena označuje, da je vsebina trenutno rezervirana. S kazalcem miške se lahko pomaknete nad ikono in si ogledate, kateri uporabnik ima rezervirano vsebino.

Ikona rdeče ključavnice označuje, da je vsebina rezervirana.

Rdeča zvezdica poleg imena označuje novo sproščeno vsebino.

Rdeča zvezdica, ki označuje novo sproščeno vsebino
Naslov Naslov, ki ste ga navedli, ko ste dodali vsebino v vodeno opravilo ali stransko vrstico. Naslovi za stranske vrstice in vodena opravila so prikazani na stranskih vrsticah, ko se dodajo kot povezave ali ko so vrnjeni kot rezultati iskanja.
Vrsta Simbol, ki označuje vrsto vsebine: stranska vrstica ali vodeno opravilo
Dimenzije Simboli, ki predstavljajo dimenzije, izbrane za to vsebino, ko je bila ustvarjena, Namizje ali Tablični računalnik.

Stolpec Dimenzije ni prikazan, ko uporabljate knjižnico vsebin in ste povezani s simulatorjem vmesnika mobilne aplikacije ali zvezdiščem za interaktivne storitve.
Oznake Prikaže vse oznake, uporabljene za to vsebino. Oznake lahko dodate v pogovornem oknu Dodatne možnosti. Uporabite oznake za filtriranje vsebine, prikazane v knjižnici.
Različica aplikacije Različica aplikacije, v katerem je bil ustvarjen kontrolnik.
Avtor Ime osebe, ki je ustvarila kontrolnik.
Jeziki Številska vrednost, ki predstavlja število jezikov, v katere je bil ta kontrolnik lokaliziran.

Ta stolpec
Stanje Prikaže Objavljeno, če je vsebina trenutno objavljena; drugače je stanje Osnutek.
Omogočeno Prikaže, ali je vsebina omogočena ali onemogočena. Samo omogočena vsebina je prikazana uporabnikom.
Zadnja objava Zadnji datum, ko je bila vsebina objavljena.

Vrste vsebin za vodeno učenje: vodena opravila in stranske vrstice

Ustvarite lahko dve vrsti vsebine vodenega učenja: vodena opravila in stranske vrstice.

Vodena opravila

Vodeno opravilo je običajno niz korakov, lahko pa je tudi en sam korak. Uporabnik lahko zažene vodeno opravilo z izbiro povezave v stranski vrstici, s krmarjenjem do strani ali z izbiro povezave na strani, za katero ste ustvarili vsebino. V vsakem koraku uporabnik izbere gumb Naprej ali izvede opredeljeno dejanje za nadaljevanje na naslednji korak ali dokončanje vodenega opravila.

Vodena opravila so koristna za vodenje uporabnikov po običajnih ali novih opravilih. Uporabljajo se lahko tudi za zagotavljanje, da se opravila izvedejo konsistentno po vaši organizaciji ali da se podatki vnašajo na specifičen način v podporo procesov ali poteka dela v organizaciji. V vodena opravila lahko vključite povezave, videoposnetke in druge informacije, da se lahko uporabniki lažje seznanijo z in izvedo več o delu uporabniškega vmesnika, na katerega se korak sklicuje.

Stranska vrstica se prikaže, ko uporabnik izbere gumb za pomoč, se pomakne na stran ali izbere povezavo ali gumb na strani, za katero ste ustvarili vsebino. Ustvarite lahko tudi domače stranske vrstice, ki se prikažejo, ko uporabnik odpre stran ali zaslon oz. ko v stranski vrstici izbere ikono »Domov«.

Ikona »Domov« v stranski vrstici

Določite lahko tudi napake stranskih vrstic, ki se prikažejo v primeru težav pri prikazu predvidene stranske vrstice. V stranske vrstice lahko vključite povezave, videoposnetke in druge informacije, da se lahko uporabniki lažje seznanijo z in izvedo več o prikazani strani ali obrazcu ali dejanjih, ki jih lahko izvedejo na strani ali obrazcu.

Ustvarjanje vodenega opravila

Vodeno opravilo ustvarite v dveh korakih:

 1. Določite, kako je opravilo sproženo, in dodelite vloge, na katere se vsebina navezuje.

 2. V urejevalniku poteka dodajte korake, ki jih bodo uporabniki videli v korakih po vodenem opravilu.

Določite sprožilce in vloge

 1. Pojdite na stran, za katero želite ustvariti vodeno opravilo.

 2. Odprite knjižnico vsebin. Če želite izvedeti kako, glejte Knjižnica vsebin.

 3. V knjižnici vsebin izberite Vodena opravila.

  Povezava za ustvarjanje novega vodenega opravila v knjižnici vsebin za vodeno učenje

 4. Vnesite ime in izberite druge nastavitve za vodeno opravilo. Kot referenco uporabite to tabelo.

  Nastavitev Opis
  Onemogoči to vodeno opravilo Izberite to potrditveno polje, da onemogočite vodeno opravilo. Ko je onemogočeno, ne bo prikazano uporabnikom.
  Nastavi to kot napako vodenega opravila Izberite to potrditveno polje, če želite prikazati to vodeno opravilo samo v primeru napake pri drugih vodenih opravilih, kot so pomanjkanje pravic ali katera koli težava, ki preprečuje prikaz drugih vodenih opravil, povezanih s stranjo.
  Ime Ime za vodeno opravilo, ki je prikazano v knjižnici vsebin.
  Odjemalec Vrednost odjemalca se samodejno nastavi za platformo, na kateri ustvarjate vsebino. Opozorilo: če urejate obstoječi kontrolnik, ko ste povezani z drugim vmesnikom in ne s tistim, v katerem je bil kontrolnik ustvarjen, se nastavitev odjemalca posodobi z vrsto trenutnega odjemalca. Zaradi tega pride do napake kontrolnika, ker ne bo deloval z odjemalcem, v katerem je bil prvotno ustvarjen.

  Če ustvarjate kontrolnike za spletni vmesnik, je prikazan Spletni odjemalec.

  Če ste povezani s simulatorjem vmesnika mobilne aplikacije, so prikazane Mobilne aplikacije.

  Če ste povezani z zvezdiščem za interaktivne storitve, se prikaže Zvezdišče za interaktivne storitve.
  Dimenzije Prikazane dimenzije so odvisne od tega, v katerem vmesniku ustvarjate vsebino. Če uporabljate vmesnik spletnega odjemalca, sta prikazani dimenziji Namizje in Tablični računalnik. Ko je možnost Tablični računalnik izbrana za spletnega odjemalca, se nanaša na brskalnike, ki se izvajajo v tabličnih napravah, ne na mobilno aplikacijo.

  Če ustvarjate kontrolnike za vmesnik mobilne aplikacije, je prikazan Tablični računalnik. To se nanaša na naprave, v katerih se izvaja mobilna aplikacija Customer Engagement, ki je podprta samo v tabličnih računalnikih.

  Če uporabljate zvezdišče za interaktivne storitve, je prikazano Namizje. Pomembno: vodeno učenje za aplikacijo Dynamics 365 za telefone ni podprto.
  Vodeno opravilo se odpre, ko Izberite, ali želite, da se vodeno opravilo prikaže, ko se nalaga stran ali ko je povezava kliknjena v stranski vrstici.
  Stopnja življenjskega cikla Ta nastavitev je samo za interno uporabo.
  Varnostne vloge v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Izberite varnostne vloge, za katere želite, da je vodeno opravilo prikazano. Izberete lahko poljubno število vlog. Če je uporabniku dodeljenih več vlog, se vodeno opravilo prikaže samo za vlogo z največjo prednostjo, kot je opisano prej v tej temi.
  Stanje Prikaže stanje vodenega opravila. Stanje bo Osnutek, dokler ga ne objavite.
  Napredne možnosti Ta možnost je na voljo, ko shranite vodeno opravilo. Naslednje nastavitve so na voljo pod Dodatne možnosti:
  • Nastavi to kot napako vodenega opravila: to polje potrdite, če želite to vodeno opravilo prikazati samo v primeru napake pri drugih vodenih opravilih.
  • Podprti jeziki: izberite jezike za to vodeno opravilo ter za uvoz in izvoz.
  • Avtor: spremenite avtorja, določenega za to vodeno opravilo.
  • Oznake: dodajte ali odstranite oznake, uporabljene za to vodeno opravilo. Z oznakami lažje iščete po vsebini v knjižnici vsebin ali kategorizirate vsebino.

  Pod Objavi informacije lahko nastavite tudi naslednje:
  • Različica aplikacije: nastavite različico aplikacije Customer Engagement, povezano z vsebino.
  • Različica: nastavite različico vsebine, ki jo ustvarite.
  • Skupina za ustvarjanje: nastavite skupino za ustvarjanje za vsebino, ki jo ustvarite.
  • Skupine za objavljanje: izberite skupine za objavljanje za to vsebino.
 5. Ko končate, izberite Shrani, da začnete uporabljati urejevalnik poteka.

Dodajanje korakov z urejevalnikom poteka

 1. Dodajte naslov, kjer je prikazano Naslov vodenega opravila. To je naslov, ki ga bodo videli uporabniki.

 2. Izberite, ali želite prikazati samo kontrolnike s stalnimi ID-ji. Registrirani kontrolniki so označeni zeleno, neregistrirani kontrolniki pa so označeni modro, ko povlečete ploščico, da bi jo pripeli v uporabniški vmesnik. Če korak pripnete kontrolniku brez stalnega ID-ja, lahko nanj vplivajo prihodnje posodobitve aplikacije Customer Engagement. Posodobitve ne bodo vplivale na kontrolnike s stalnim ID-jem.

 3. Izberite Dodaj nov korak in nato izberite vrsto koraka, ki ga želite uporabiti za prvi korak vodenega opravila.

  Vrsta gumba Opis
  Korak z gumbom »Naprej« Ta korak ima gumb »Naprej«, ki se lahko uporablja za pomik na naslednji korak v poteku. Če je to zadnji korak v poteku, gumb »Naprej« ne bo prikazan. Povlecite ploščico in korak pripnite namesto, kjer želite, da se pojavi v aplikaciji.
  Korak z dejanjem uporabnika Ta korak nima gumba »Naprej«. Uporabnik je pozvan, naj izbere element uporabniškega vmesnika, na katerega je pripet korak. Če pride do preusmeritve strani ali katere koli spremembe stanja uporabniškega vmesnika zaradi te izbire, poskrbite, da pripnete naslednji korak na spremenjeno stanje uporabniškega vmesnika. Povlecite ploščico in korak pripnite namesto, kjer želite, da se pojavi v aplikaciji.

  Pripnite to vrsto koraka na kontrolnik v uporabniškem vmesniku, ki ga je mogoče izbrati, kot je gumb ali povezava.
  Dejanje uporabnika z gumbom »Naprej« Ta korak ima gumb »Naprej«. Izbira gumba »Naprej« ima enak učinek kot izbira elementa uporabniškega vmesnika, na katerega je korak pripet. Če pride do preusmeritve strani ali katere koli spremembe stanja uporabniškega vmesnika zaradi te izbire, poskrbite, da pripnete naslednji korak na spremenjeno stanje uporabniškega vmesnika. Povlecite ploščico in korak pripnite namesto, kjer želite, da se pojavi v aplikaciji.
  Korak učenja Ta korak ima prilagodljiv gumb kot končno dejanje. Ta korak je lahko samo na koncu poteka vodenega opravila. Uporabite ga lahko za povezavo do stranske vrstice vodenega učenja. Povlecite ploščico in korak pripnite namesto, kjer želite, da se pojavi v aplikaciji.

  Opomba

  Če ste si že zamislili vodeno opravilo in veste, katere korake želite dodati, lahko vse dodate zdaj. Vsak korak, ki ga dodate, bo prikazan v urejevalniku poteka v vrstnem redu, kot ste ga dodali. Vrstni red korakov lahko po dodajanju spremenite tako, da jih povlečete navzgor ali navzdol po seznamu.

 4. Izberite vrsto koraka, ki ga želite dodati, nato ploščico povlecite v uporabniški vmesnik, da ga pripnete v kontrolnik. Morda boste morali nekajkrat pokusiti, da boste lahko korak umestili na želeno mesto.

  Opomba

  Ploščico lahko držite do 15 sekund. Če ploščice v 15 sekundah ne pripnete, bo ostala odpet in kazalec miške se bo spremenil nazaj v običajnega.

  Urejevalnik poteka vodenega opravila

 5. Ko ste namestili korak, kjer ga želite, spustite gumb miške, da ga pripnete na kontrolnik. Korak se bo prikazal na mestu, ki ste ga izbrali. Za premikanje koraka uporabite gumb Povleci me na plošči poleg koraka.

  Ikona »Povleci me« v mehurčku vodenega opravila

 6. Dodajte vsebino koraka z uporabo kontrolnikov, ki so prikazani poleg njega. Na voljo so te nastavitve:

  • Vrsta vsebine: dodajte besedilo ali videoposnetek koraka. Izberite Uredi za prikaz več nastavitev. Spremenite lahko velikost, barvo in slog pisave za besedilo ter dodate sličice za videoposnetek.

  • Postavitev: navedite lokacijo koraka na kontrolniku, na katerega ste ga pripeli. Izbirate lahko med možnostmi: samodejni položaj (privzeto izbrano), zgoraj levo, zgoraj desno, spodaj levo, spodaj desno, levo zgoraj, levo spodaj, desno zgoraj in desno spodaj.

  • Kopiraj: ustvarite kopijo koraka z enako vsebino, ki bo pripeta na istem mestu, in ga vstavite v potek vodenega opravila neposredno za izvirnim korakom.

 7. Izberite Shrani, ko dokončate postavljanje in dodajanje vsebine v korak, nato pa korak zaprite z gumbom za zapiranje v zgornjem desnem kotu koraka ali izberite puščico v zgornjem levem kotu zaslona, da se vrnete v urejevalnik poteka.

  Opomba

  Korak lahko zmeraj uredite še pozneje, zato ne skrbite, če ga nehote zaprete, preden je tak, kot želite.

 8. Če želite dodati ali urediti naslednji korak v vodenem opravilu, v zgornjem levem kotu zaslona izberite puščico desno Ikona škarnice za vrnitev v urejevalnik poteka za prikaz urejevalnika poteka.

 9. Dodajte morebitne dodatne korake, ki jih želite vključiti v vodeno opravilo, pri čemer pazite, da vsak korak shranite, ko dokončate dodajanje vsebine.

  Opomba

  Če korak prestavite ali ga kopirate z gumbom Kopiraj v orodni vrstici, bodo vse neshranjene spremembe za ta korak izgubljene. Pogosto shranjujte spremembe.

 10. Ko dokončate dodajanje korakov v vodeno opravilo, izberite Shrani.

 11. Izberite Predogled, da testirate vodeno opravilo in si ogledate, kako bo prikazano uporabnikom.

  Opomba

  Če želite objaviti vodeno opravilo, si morate najprej ogledati predogled. Ko zaprete korak ali uporabite puščico v zgornjem levem kotu zaslona v načinu predogleda, boste videli gumba Sprosti in Objavi v oblikovalniku vodenega učenja.

 12. Če ste zadovoljni s spremembami, jih sprostite in vodeno opravilo objavite ali ga objavite pozneje iz knjižnice vsebin.

Ustvari stransko vrstico

Stransko vrstico ustvarite v dveh korakih:

 1. Nastavite lastnosti stranske vrstice in dodelite vloge, na katere se nanaša.

 2. Dodajte vsebino v stransko vrstico (besedilo, slike, povezave in gumbi).

Nastavite lastnosti stranske vrstice in vloge

 1. Pojdite na stran, za katero želite ustvariti stransko vrstico.

 2. Odprite knjižnico vsebin. Če želite izvedeti kako, glejte Knjižnica vsebin.

 3. V knjižnici vsebin izberite Stranska vrstica.

  Povezava za ustvarjanje nove stranske vrstice v knjižnici vsebin vodenega učenja

 4. Vnesite ime in nato izberite druge nastavitve za stransko vrstico. Kot referenco uporabite to tabelo.

  Nastavitev Opis
  Onemogoči Izberite to potrditveno polje, da onemogočite stransko vrstico.
  Nastavi to kot napako stranske vrstice Izberite to potrditveno polje, če želite, da se ta stranska vrstica prikaže samo v primeru napake pri drugih stranskih vrsticah, kot so pomanjkanje pravic ali druge težave, ki preprečujejo prikaz drugih stranskih vrstic, povezanih s stranjo.
  Nastavi to kot domačo stransko vrstico Domača stranska vrstica je prikazana, ko uporabnik izbere gumb »Domov«, ali če ni stranske vrstice na strani in uporabnik izbere »Pomoč«. Vsaka stran ima lahko samo eno domačo stransko vrstico.
  Ime Ime, ki je prikazano v knjižnici vsebin.
  Odjemalec Vrednost odjemalca se samodejno nastavi za platformo, na kateri ustvarjate vsebino. Opozorilo: če urejate obstoječi kontrolnik, ko ste povezani z drugim vmesnikom in ne s tistim, v katerem je bil kontrolnik ustvarjen, se nastavitev odjemalca posodobi z vrsto trenutnega odjemalca. Zaradi tega pride do napake kontrolnika, ker ne bo deloval z odjemalcem, v katerem je bil prvotno ustvarjen.

  Če ustvarjate kontrolnike za spletni vmesnik, je prikazan Spletni odjemalec.

  Če ste povezani s simulatorjem vmesnika mobilne aplikacije, so prikazane Mobilne aplikacije.

  Če ste povezani z zvezdiščem za interaktivne storitve, se prikaže Zvezdišče za interaktivne storitve.
  Dimenzije Prikazane dimenzije so odvisne od tega, v katerem vmesniku ustvarjate vsebino. Če uporabljate vmesnik spletnega odjemalca, sta prikazani dimenziji Namizje in Tablični računalnik. Ko je možnost Tablični računalnik izbrana za spletnega odjemalca, se nanaša na brskalnike, ki se izvajajo v tabličnih napravah, ne na mobilno aplikacijo.

  Če ustvarjate kontrolnike za vmesnik mobilne aplikacije, je prikazan Tablični računalnik. To se nanaša na naprave, v katerih se izvaja mobilna aplikacija Customer Engagement, ki je podprta samo v tabličnih računalnikih.

  Če uporabljate zvezdišče za interaktivne storitve, je prikazano Namizje.
  Stranska vrstica se odpre, ko Izberite, ali želite, da se stranska vrstica prikaže, ko se stran naloži ali ko uporabnik izbere povezavo ali gumb na strani.
  Stopnja življenjskega cikla To je samo za interno uporabo.
  Varnostne vloge v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Izberite vlogo ali vloge, za katere želite, da je stranska vrstica prikazana uporabnikom. Izberete lahko poljubno število vlog. Če je uporabniku dodeljenih več vlog, se stranska vrstica prikaže samo za vlogo z največjo prednostjo, kot je opisano prej v tej temi.
  Predloga Izberite predlogo za uporabo za novo stransko vrstico, En stolpec ali Dva stolpca. Privzeta predloga je stranska vrstica z enojnim stolpcem.
  Stanje Prikaže stanje stranske vrstice. Stanje bo Osnutek, dokler ne objavite stranske vrstice.
  Napredne možnosti Ta možnost ni na voljo, dokler ne shranite stranske vrstice. Na voljo so naslednje nastavitve za Dodatne možnosti:
  • Onemogoči glavo stranske vrstice
  • Onemogoči naslov stranske vrstice
  • Onemogoči nogo stranske vrstice
  • Avtor: spremenite avtorja, določenega za stransko vrstico.
  • Oznake: dodajte ali odstranite oznake, uporabljene za stransko vrstico. Z oznakami lahko lažje iščete po vsebini v knjižnici vsebin ali kategorizirate vsebino.
  • Podprti jeziki: izberite jezike za to stransko vrstico ter za uvoz in izvoz.
 5. Ko končate, izberite Shrani, da začnete v oblikovalniku dodajati vsebino v stransko vrstico.

Dodajte vsebino v stransko vrstico

 1. Ko shranite ime in lastnosti stranske vrstice v knjižnico vsebin, se odpre oblikovalnik.

 2. Vnesite naslov za stransko vrstico.

 3. Dodajte vsebino, ki jo želite prikazati svojim uporabnikom, ko je stranska vrstica prikazana.

 4. Če želite dodati nov razdelek, izberite Dodaj razdelek.

 5. Če želite odstraniti razdelek iz predloge, izberite razdelek, ki ga želite izbrisati, in nato izberite gumb Izbriši.

 6. Ko končate spreminjanje vsebine v stranski vrstici, izberite Shrani, da shranite spremembe, in nato zaprite stransko vrstico z izbiro gumba Zapri v zgornjem desnem kotu, da se vrnete v knjižnico vsebin.

 7. Izberite Upravljaj na vrhu strani in nato izberite Sprosti, da shranite spremembe in poskrbite, da bodo na voljo drugim uporabnikom, ki ustvarjajo vsebino.

Ko ustvarite stransko vrstico, obstaja več možnosti za dodajanje povezav vanjo. Ustvarite lahko povezavo do drugega vodenega opravila za učenje ali stransko vrstico, do druge strani v storitvi Customer Engagement ali do spletne strani. Pri ustvarjanju stranske vrstice lahko poiščete tudi teme za pomoč in usposabljanje za povezavo do njih. Ko nastavite lastnosti in vloge stranske vrstice in ste pripravljeni, da dodate vsebino, sledite tem korakom in dodajte povezave v razdelek stranske vrstice, ki ste jo ustvarili.

 1. V razdelku, v katerega želite dodati povezave, izberite ikono Seznam povezav.

  Ikona »Seznam povezav«, izbrana na stranski vrstici vodenega učenja

 2. Dodajte ime razdelka in nato izberite + Dodaj povezavo.

  Označeno polje »Dodaj povezavo« v razdelku stranske vrstice vodenega učenja

 3. Izberite vrsto povezave, ki jo želite dodati, nato izberite Naprej. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

  • Vodena opravila: ustvarite povezavo do obstoječega vodenega opravila za učenje. To je lahko priročno pri zagotavljanju informacij o opravilu v stranski vrstici in nato povezovanju na vodeno opravilo, ki uporabnika po korakih pelje skozi opravilo v vmesniku Customer Engagement.

  • Stranska vrstica: ustvarite povezavo do obstoječe stranske vrstice vodenega učenja. V stranski vrstici lahko uporabite povezave za

  • Stran v programu

  • Spletna stran

Uporaba videoposnetkov v kontrolnikih za vodeno učenje

V kontrolnikih za vodeno učenje so podprti samo videoposnetki, ki jih gostuje YouTube. Če nameravate v kontrolnikih za vodeno učenje uporabiti videoposnetke, morate imeti račun za YouTube in kanal, v katerega lahko naložite videoposnetke. Ne morete uporabiti povezav na videoposnetke v kanalu, ki je nastavljen kot zasebni, uporabite pa lahko povezave na videoposnetke, če je vaš kanal javni ali nedoločen. Kanal lahko nastavite tudi tako, da lahko videovsebino za vašo organizacijo upravlja več oseb.

Ko kontrolnikom dodate videoposnetke, jih lahko vdelate v kontrolnike. Če želite, da uporabniki vaše videoposnetke vidijo v novem zavihku ali oknu brskalnika, lahko v stransko vrstico dodate razdelek z besedilom in nato dodate povezavo na videoposnetek v razdelek z besedilom.

Ko vdelujete videoposnetke, ki so prikazani v okviru stranske vrstice ali vodenega opravila, uporabite povezavo, ki jo dobite v storitvi YouTube. Vodeno učenje samodejno posodobi povezavo, da vdela videoposnetek in prilagodi velikost, da se prilega stranski vrstici ali ploščici vodenega opravila. Če si uporabniki želijo videoposnetke ogledati v celozaslonskem načinu, lahko izberejo Celozaslonski način. Ko uporabnik začasno ustavi predvajanje ali ko je predvajanje dokončano, lahko YouTube samodejno prikaže povezave do drugih videoposnetkov, ki bi uporabnike morda zanimali. To lahko preprečite tako, da spremenite povezavo v kontrolniku tako, da na koncu vsebuje ?rel=0.

Primer: potem ko ustvarite videoposnetek in ga naložite v svoj kanal, kopirajte URL videoposnetka, ki vam ga ponudi YouTube, torej https://youtu.be/4TrYMB4pjyw. Če želite ta videoposnetek vdelati v kontrolnik, vnesite ta URL v polje Vnesite URL videoposnetka v kontrolniku.

Ko shranite kontrolnik, vodeno učenje spremeni URL v: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw. Če želite izklopiti prikaz povezav do drugih videoposnetkov, ko je videoposnetek začasno ustavljen ali predvajan do konca, URL-ju na konec dodajte ?rel=0, tako da je videti tako: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0.

Več informacij o uporabi storitve YouTube: Središče za pomoč za YouTube

Objavljanje vsebine vodenega učenja

Uporabniki vidijo samo ustvarjeno vsebino vodenega učenja, ki jo objavite. Objaviti je mogoče samo vsebino, ki je sproščena.

 1. Odprite knjižnico vsebin.

 2. Izberite potrditveno polje poleg vsakega vodenega opravila in stranske vrstice, ki jo želite objaviti. Prepričajte se, da je kontrolnik, ki ga želite objaviti, sproščen.

 3. Izberite Objavi na vrhu strani in nato izberite Objavi.

 4. Na strani Objava kontrolnikov izberite okolja za objavljanje, v katerih želite objaviti vsebino, in nato izberite Objavi.

O skupinah za objavljanje

Vsebina vodenega učenja se objavi v skupino za objavljanje. Ko vklopite vodeno učenje za vašo organizacijo, se ustvari skupina za objavljanje z enakim imenom, kot je ime organizacije. Po potrebi lahko ustvarite dodatne skupine za objavljanje. V skupino za objavljanje lahko dodate več organizacij in organizacija je lahko član več skupin za objavljanje, tako da lahko prilagajate vsebino in jo preprosto objavite v različnih organizacijah.

Ustvarjanje skupine za objavljanje

 1. Odprite knjižnico vsebin.

 2. Izberite Konfiguracija na vrhu zaslona.

 3. Izberite Konfiguracija objavljanja.

 4. Na strani Konfiguracija objavljanja izberite Novo okolje za objavljanje.

 5. Vnesite ime in izbirni opis.

 6. Izberite organizacije, ki jih želite vključiti v skupino za objavljanje. Videli boste samo organizacije, za katere imate dovoljenja.

 7. Izberite Shrani in nato izberite V redu.

Izvoz in uvoz vsebin vodenega učenja

Vsebino, ki jo ustvarite, lahko izvozite, da jo delite z avtorjem druge organizacije ali da naredite varnostne kopije. Funkcija izvoza ustvari stisnjeno datoteko .zip, ki vsebuje datoteke .json, uporabljene za vašo vsebino vodenega učenja. Za vsako izbrano stransko vrstico ali vodeno opravilo učenja je ena mapa v datoteki .zip.

Izvoz vsebin vodenega učenja

 1. V knjižnici vsebin izberite potrditveno polje poleg vsebine, ki jo želite izvoziti.

  Vsebino lahko izvozite, ne da bi jo sprostili.

 2. Izberite Upravljaj na vrhu strani in nato izberite Izvozi.

 3. Izberite možnost, ki jo želite uporabiti za shranjevanje ustvarjene datoteke .zip ter nato izberite ime in lokacijo datoteke.

  Opomba

  Privzeto ime datoteke za datoteko .zip je enako ob vsakem izvozu, zato uporabite enolično ime, da se izognete prepisovanju predhodno izvoženih datotek.

Uvoz vsebine vodenega učenja

 1. V knjižnici vsebin izberite Upravljaj in nato izberite Uvozi.

 2. Izberite Prebrskaj in izberite predhodno izvoženo datoteko, ki jo želite uvoziti, ali povlecite datoteko v polje Kontrolnike povlecite sem v pogovornem oknu.

  Svarilo

  Ko uvozite kontrolnik, ta prepiše in nadomesti katero koli različico tega kontrolnika, ki je že v knjižnici, tudi če je različica obstoječega kontrolnika novejša.

 3. Potrdite, da prikazano ime datoteke označuje datoteko, ki jo želite uvoziti, in nato izberite Uvozi.

 4. V potrditvenem pogovornem oknu izberite V redu.

Lokaliziranje kontrolnikov za vodeno učenje

Lokalizirate lahko vsebino v kontrolnikih, ki jih ustvarite v vodenem učenju, tako da so uporabnikom prikazani v jeziku, ki so ga izbrali za Customer Engagement. Če želite lokalizirati kontrolnike, jih preprosto izvozite, lokalizirajte nize, ki so prikazani uporabnikom, in nato uvozite kontrolnik, ki vsebuje lokalizirano vsebino. Kontrolnik lahko po želji uvozite v isto organizacijo ali v katero koli drugo organizacijo. Isti kontrolnik lahko lokalizirate v več jezikih in nato preprosto uvozite določene jezike v določene organizacije, ki podpirajo uporabnike, ki izberejo ta jezik. Podpora za lokalizacijo v vodenem učenju uporablja standard XLIFF (OASIS XML Localisation Interchange File Format) 2.0. Za delo s to splošno obliko zapisa so na voljo orodja in vadnice. Več informacij: XLIFF razl. 2.0

Več informacij o jezikovnih nastavitvah uporabnika v aplikaciji Customer Engagement: Nastavitev osebnih možnosti

 1. V knjižnici vsebin izberite kontrolnik, ki ga želite lokalizirati.

 2. Izberite Lokaliziraj in nato izberite Izvozi.

  Gumb »Izvozi« v meniju za lokalizacijo vodenega učenja

 3. Izberite možnost, ki jo želite uporabiti za shranjevanje ustvarjene datoteke .zip ter nato izberite ime in lokacijo datoteke.

  Opomba

  Privzeto ime datoteke za datoteko .zip je enako ob vsakem izvozu, zato uporabite enolično ime, da se izognete prepisovanju predhodno izvoženih datotek.

 4. Ko lokalizirate vsebino, v knjižnici vsebin izberite Lokaliziraj in nato izberite Uvozi.

 5. Izberite Prebrskaj in izberite predhodno izvoženo datoteko, ki jo želite uvoziti, ali povlecite datoteko v polje Kontrolnike povlecite sem v pogovornem oknu.

  Svarilo

  Ko uvozite kontrolnik, ta prepiše in nadomesti katero koli različico tega kontrolnika, ki je že v knjižnici, tudi če je različica obstoječega kontrolnika novejša.

 6. Potrdite, da prikazano ime datoteke označuje datoteko, ki jo želite uvoziti, in nato izberite Uvozi.

 7. V potrditvenem pogovornem oknu izberite V redu.

 8. Lokalizirani kontrolnik objavite v želenih okoljih za objavljanje, da omogočite njegovo razpoložljivost za uporabnike. Lokalizirana vsebina bo samodejno prikazana uporabnikom, ki so izbrali ustrezen jezik za svoj uporabniški vmesnik.

Preslikava podatkovnega središča aplikacij Customer Engagement v regije storitve Azure

V spodnji tabeli so naštete regije podatkovnih središč aplikacij Customer Engagement in ustrezne regije storitve Azure, kjer bo na voljo vodeno učenje.

Podatkovno središče storitve Customer Engagement Regija storitve Azure
Azija/Pacifik (APAC) Vzhodna Azija
Kanada (CAN) Osrednji del Kanade
Evropa, Bližnji vzhod, Afrika in Velika Britanija (EMEA, GBR) Zahodna Evropa
Indija (IND) Osrednja Indija
Japonska (JPN) Vzhodna Japonska
Severna Amerika (NAM) Vzhodni del ZDA
Oceanija (OCE) Vzhodna Avstralija
Južna Amerika (SAM) Južna Brazilija

Izjava o zasebnosti

Če je omogočeno ustvarjanje vodenega učenja za organizacijo Dynamics 365 for Customer Engagement, se vsebina vodenega učenja (objavljena ali v stanju osnutka), ki jo ustvarijo uporabniki z ustreznimi varnostnimi pravicami, shrani v zbirki podatkov Zbirka podatkov Azure SQL. Če je funkcija omogočena, lahko Storitev v oblaku Azure zbirajo naslednje podatke, povezane z organizacijo Dynamics 365 for Customer Engagement:

 • Seznam organizacij v najemniku

 • Podatke o odjemalcu za Dynamics 365 for Customer Engagement in konfiguraciji ustreznega brskalnika/operacijskega sistema končnih uporabnikov

 • Podatke o uporabi končnih uporabnikov, na primer čas, porabljen za vodeno učenje, ali zabeleženi kliki

 • Združene podatke o končnih uporabnikih – lokacija, varnostna vloga, uporabniški jezik

 • Združene podatke o končnih uporabnikih – lokacija, varnostna vloga, uporabniški jezik

 • Komentarje končnih uporabnikov s povratnimi informacijami

  Skrbnik lahko omogoči (in nato onemogoči) ustvarjanje vodenega učenja prek nastavitve na zavihku Splošno v pogovornem oknu Sistemske nastavitve.

  V nadaljevanju so podrobno opisane komponente in storitve Azure, povezane s funkcijo ustvarjanja vodenega učenja.

  Opomba: Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

  Storitve v oblaku

  Spletna storitev

  Spletna storitev zagotavlja kontrolnike, ki so upodobljeni v odjemalcu med izvajanjem vodenega učenja. Spletna storitev podpira tudi API oblikovalnika, ki ga uporablja funkcija ustvarjanja vodenega učenja. Kontrolniki so shranjeni v storitvi v zbirki podatkov Zbirka podatkov Azure SQL.

  Prevajalnik (delovna vloga)

  Vloga prevajalnika upravlja objavo kontrolnika v skupini za objavljanje. Prevajalnik uporablja čakalno vrsto za shranjevanje sporočil o poslu objave. Rezultati se shranjujejo v zbirko podatkov Zbirka podatkov Azure SQL.

  Zbirka podatkov Azure SQL

  Vodeno učenje uporablja zbirko podatkov Zbirka podatkov Azure SQL za shranjevanje:

 • kontrolnikov, ki so ustvarjeni z vodenim učenjem.

 • ustvarjanja vodenega učenja, povezanega s konfiguracijo.

  Azure Active Directory

  Vodeno učenje uporablja Azure Active Directory za preverjanje pristnosti spletne storitve.

  Upravitelj prometa Azure

  Vodeno učenje uporablja upravitelja prometa Azure za uravnavanje obremenitve spletne storitve za razpoložljivost in učinkovitost delovanja.

  Čakalna vrsta shrambe Azure

  Čakalna vrsta shrambe Azure se uporablja za usklajevanje komunikacije med vlogama spletne storitve in prevajalnika.

  Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure

  Vodeno učenje uporablja shrambo Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure za shranjevanje statične vsebine (kode JavaScript, slik in vsebine CSS na strani odjemalca).

  Omrežje za dostavo vsebine Azure (CDN)

  CDN se uporablja kot predpomnilnik statične vsebine na strani odjemalca (kode JavaScript, slik in datotek CSS), ki jo zagotavlja prek globalnega omrežja CDN.

Glejte tudi

Stikalo za vklop ali izklop vodenega učenja (pomoč po korakih)