Ustvarjanje mobilnega poteka opravil

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V programu Dynamics 365 za telefone ali Dynamics 365 za tablične računalnike oblikujte potek na podlagi pogostih opravil, ki jih izvajajo uporabniki. Če morajo na primer po srečanjih s strankami pogosto opraviti niz korakov za nadaljnje delo, ustvarite potek opravila. Ko uporabniki tapnejo novo opravilo v mobilnem programu, jih potek opravila vodi od začetka do konca, da ne preskočijo kakšnega pomembnega koraka.

Poteki opravila omogočajo uporabo obrazcev in logike z več entitetami; ravno tako lahko uporabljajo logiko obrazcev, ki se izvaja na straneh poteka opravila.

Ustvarjanje poteka opravila

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

  1. Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.

  2. Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

 2. Odprite Nastavitve > Procesi.

 3. V orodni vrstici Dejanja izberite Novo.

 4. V pogovornem oknu Ustvari proces izpolnite potrebna polja:

  • Vnesite ime procesa.

  • Na seznamu Kategorija izberite Potek poslovnega procesa.

  • Na seznamu Entiteta izberite želeno entiteto.

 5. Izberite možnost Zaženi proces kot potek opravila (samo za poenoteni vmesnik).

 6. Izberite V redu.

  Oblikovalnik poteka opravila se odpre v novem oknu.

  Okno oblikovalnika poteka opravila

 7. Če želite, da uporabniki prehajajo z ene strani na drugo v določenem vrstnem redu, povlecite komponento Stran na zavihku Komponente na desni strani zaslona in jo spustite na znak + na ustreznem mestu. Če želite dodati ime za stran, izberite stran, izberite zavihek Lastnosti, vnesite novo ime in nato izberite Uporabi.

 8. Če želite poteku opravila dodati vejo, povlecite komponento Pogoj na zavihku Komponente in jo spustite na znak + na ustreznem mestu. Če želite nastaviti lastnosti za pogoj, izberite pogoj, na zavihku Lastnosti nastavite lastnosti in nato izberite Uporabi.

  Opomba

  Ko poteku opravila dodajate strani in pogoje, boste videli majhen zemljevid v spodnjem levem kotu okna, ki prikazuje vse strani in pogoje v poteku opravila.

 9. Če želite strani dodati polje, oznako ali oznako razdelka, povlecite Polje, Oznako ali Oznako razdelka na zavihku Komponente na ustrezno stran. Če želite spremeniti lastnosti za enega od teh elementov, izberite element, na zavihku Lastnosti nastavite lastnosti in nato izberite Uporabi.

 10. Če želite preveriti potek opravila, izberite Preveri v vrstici z dejanji.

 11. Če želite shraniti proces kot osnutek, izberite Shrani na vrhu zaslona. (dokler je proces označen kot osnutek, ga uporabniki ne morejo uporabljati).

 12. Če želite potek opravila aktivirati in uporabnikom omogočiti njegovo uporabo, izberite Aktiviraj.

Nasvet

Tu je nekaj nasvetov, ki si jih je pri delu s potekom opravila v oknu oblikovalnika vredno zapomniti:

 • Če želite v oknu poteka opravila narediti posnetek vsega, v vrstici z dejanji izberite Posnetek.
 • Če želite veljavno komponento povezati z drugo veljavno komponento v oblikovalniku, v vrstici z dejanji izberite Priključek.
 • Slike na zaslonu lahko povečate ali pomanjšate tako, da v zgornjem desnem kotu zaslona izberite Povečaj stopnjo povečave ali Pomanjšaj stopnjo povečave. Izberite gumb Prilagodi platnu, da slike povečate do največje velikosti, ki se prilagodi zaslonu.

Glejte tudi

Ustvarjanje poteka poslovnega procesa
Ustvarjanje pravil poslovanja in priporočil za uveljavitev logike na obrazcu
Ustvarjanje poslovne logike po meri s procesi