Ustvarjanje zemljevida mesta za aplikacijo z oblikovalnikom zemljevida mesta

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Zemljevidi mesta določajo krmarjenje za vaš program. Zemljevid mesta za program enostavno ustvarite z oblikovalnikom zemljevida mesta, ki temelji na ploščicah. Z oblikovalnikom lahko povlečete komponente v delovno območje za oblikovanje, si ogledate predogled svojega dela in takoj objavite zemljevid mesta. Skrbniki in vsi drugi uporabniki s potrebnimi pravicami lahko hitro ustvarijo zemljevide mest za programe.

Z oblikovalnikom zemljevida mesta lahko prav tako določite naslove območij, podobmočij ali skupin v jezikih, ki jih podpira okolje.

Na voljo je privzeti zemljevid mesta. Z oblikovalnikom zemljevida mesta lahko ta zemljevid mesta uredite ali zemljevide mest konfigurirate za nove programe. Oblikovalnik zemljevida mesta je vgrajen v oblikovalnik aplikacij.

Zahteve

Preden začnete ustvarjati zemljevid mesta, preverite naslednje zahteve: Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.. Vsi uporabniki z naslednjimi pravicami lahko torej prav tako ustvarjajo aplikacije:

 • Pravice za ustvarjanje, branje in pisanje za entiteto »Program«
 • Pravice za branje in pisanje za entiteto »Prilagajanja«
 • Pravice za branje za entiteto »Rešitev«

Ustvarjanje zemljevida mesta za program

 1. V delovnem območju oblikovalnika aplikacij v območju Zemljevid mesta izberite Odpri oblikovalnik zemljevida mesta Gumb za odpiranje oblikovalnika zemljevida mesta.

  Oblikovalnik zemljevida mesta odpre delovno območje, v katerem so že prikazana eno območje, ena skupina in eno podobmočje. Izberite ploščico območja, skupine ali podobmočja, da spremenite lastnosti.

  Opomba

  Ko v delovnem območju oblikovalnika aplikacij izberete Odpri oblikovalnik zemljevida mesta Gumb za odpiranje oblikovalnika zemljevida mesta, se samodejno ustvari nov zemljevid mesta (če ni obstoječega zemljevida mesta) z istim imenom, kot je ime aplikacije, in z istim enoličnim imenom, kot je enolično ime aplikacije.

  Izbira zemljevida mesta

 2. Dodajanje območja zemljevidu mesta

 3. Dodajanje skupine zemljevidu mesta

 4. Dodajanje podobmočja skupini na zemljevidu mesta

 5. Izberite Shrani.

  Opomba

  Nov zemljevid mesta se poveže z aplikacijo, ko se vrnete v oblikovalnik aplikacij in izberete Shrani. Ko je zemljevid strani konfiguriran, se na ploščici zemljevida mesta prikaže sporočilo Konfigurirano; v nasprotnem primeru se na ploščici prikaže sporočilo Ni konfigurirano. Če v oblikovalniku aplikacij odprete oblikovalnik zemljevida mesta in konfigurirate nov zemljevid mesta, vendar brskalnik zaprete, še preden zemljevid mesta povežete z aplikacijo, se bo naslednjič, ko boste odprli oblikovalnik aplikacij, zemljevid mesta glede na enolično ime aplikacije samodejno povezal z aplikacijo.

 6. Izberite Objavi.

Urejanje privzetega zemljevida mesta

V vašem okolju je na voljo privzet zemljevid mesta. Ta zemljevid mesta je podprt za aplikacije, ki temeljijo na modelu, in za Dynamics 365 za Outlook.

 1. V aplikaciji Dynamics 365 – po meri pojdite v Nastavitve > Prilagoditev.

 2. Izberite Prilagajanje sistema.

 3. V oknu rešitve za možnost Komponente izberite Odjemalske razširitve.

 4. Dvokliknite, da izberete zemljevid mesta s prikaznim imenom Zemljevid mesta in stanjem Upravljano. Prav tako lahko izberete zemljevid mesta in nato v orodni vrstici izberete Uredi.

  Zemljevid mesta se odpre v oblikovalniku zemljevida mesta.

 5. Dodajanje območja zemljevidu mesta

 6. Dodajanje skupine zemljevidu mesta

 7. Dodajanje podobmočja skupini na zemljevidu mesta

 8. Izberite Shrani.

 9. Izberite Objavi.

Dodajanje območja zemljevidu mesta

 1. V delovnem območju oblikovalnika zemljevida mesta izberite Dodaj Gumb za dodajanje v oblikovalniku in nato izberite Območje.

  ali

  Na zavihku Komponente povlecite ploščico Območje in jo spustite v prazno polje v delovnem območju. Ko boste ploščico premaknili na pravo mesto v delovnem območju, boste videli prazno polje.

 2. Izberite območje, ki ste ga pravkar dodali. V podoknu desno od delovnega območja boste videli označen zavihek Lastnosti.

 3. Dodajte ali uredite lastnosti območja.

  V razdelku Splošno naredite to:

  • Naslov: Vnesite naslov za območje v osnovnem jeziku organizacije.

  • Ikona: Izbrana je privzeta ikona programa. Na seznamu spletnih virov, ki je na voljo v rešitvi, izberite drugo ikono za območje.

  • ID: Enolični ID se ustvari samodejno, vendar lahko po želji vnesete drugega. Če vnesete ID, ki ni enoličen, lahko uporabniki med uporabo programa prejmejo sporočilo o napaki oz. lahko sporočilo o napaki prejmete med uvažanjem rešitve, ki vsebuje ta zemljevid mesta, zato priporočamo, da uporabite ID, ki ga navede sistem.

  • Pokaži skupine: Izberite to potrditveno polje za prikaz skupin podobmočij v podoknu za krmarjenje.

   V razdelku Napredno naredite to:

  • Več naslovov: Če v organizaciji uporabljate več jezikov, izberite jezik (območno nastavitev) za naslov, vnesite naslov in nato izberite Dodaj Gumb za dodajanje v oblikovalniku zemljevida mesta. Ustvarite, urejate ali izbrišete lahko naslove za toliko jezikov, kolikor jih uporabljate v vaši organizaciji. Vendar lahko izberete le en naslov na jezik.

  • Več opisov: Če v organizaciji uporabljate več jezikov, izberite jezik za opis, vnesite opis in nato izberite Dodaj Gumb za dodajanje v oblikovalniku zemljevida mesta. Ustvarite, urejate ali izbrišete lahko opise za toliko jezikov, kolikor jih uporabljate v vaši organizaciji. Vendar lahko izberete le en opis na jezik.

  • URL: Vnesite URL za upodobitev za mapo Dynamics 365 za Outlook, ki predstavlja območje.

Dodajanje skupine zemljevidu mesta

 1. V delovnem območju oblikovalnika zemljevida mesta izberite območje, kateremu želite dodati skupino.

 2. Izberite DodajGumb za dodajanje v oblikovalniku in nato izberite Skupina.

  ali

  Na zavihku Komponente povlecite ploščico Skupina in jo spustite v prazno polje v razdelku Območje v delovnem območju. Ko boste ploščico premaknili na pravo mesto v delovnem območju, boste videli prazno polje.

 3. Izberite skupino, ki ste jo pravkar dodali.

 4. Na zavihku Lastnosti dodajte ali uredite lastnosti skupine:

  V razdelku Splošno naredite to:

  • Naslov: Vnesite naslov za skupino v osnovnem jeziku organizacije.

  • ID: Enolični ID se samodejno ustvari. Vnesite drug ID, če je to potrebno. Če vnesete ID, ki ni enoličen, lahko med uvažanjem rešitve, ki vsebuje ta zemljevid mesta, pride do napake, zato priporočamo, da uporabite samodejni ID.

   V razdelku Napredno naredite to:

  • Več naslovov: Če v organizaciji uporabljate več jezikov, izberite jezik (območno nastavitev) za naslov, vnesite naslov za skupino in nato kliknite izberite DodajGumb za dodajanje v oblikovalniku zemljevida mesta. Ustvarite, urejate ali izbrišete lahko naslove za toliko jezikov, kolikor jih uporabljate v vaši organizaciji. Vendar lahko izberete le en naslov na jezik.

  • Več opisov: Če v organizaciji uporabljate več jezikov, izberite jezik za opis, vnesite opis za skupino in nato kliknite izberite DodajGumb za dodajanje v oblikovalniku zemljevida mesta. Ustvarite, urejate ali izbrišete lahko opise za toliko jezikov, kolikor jih uporabljate v vaši organizaciji. Vendar lahko izberete le en opis na jezik.

  • URL: Vnesite URL za upodobitev za mapo Dynamics 365 za Outlook, ki predstavlja skupino.

  • Nastavi kot profil: Izberite to potrditveno polje in označite, ali ta skupina predstavlja profil za delovno mesto, ki ga uporabnik lahko izbere. Skupina, nastavljena kot profil, ki ga uporabnik lahko izbere, je na voljo kot možnost v vaših osebnih možnostih. To velja le za skupine v območju Delovno mesto.

Dodajanje podobmočja skupini v zemljevidu mesta

 1. V delovnem območju oblikovalnika zemljevida mesta izberite Dodaj Gumb za dodajanje v oblikovalniku in nato izberite Podobmočje.

  ali

  Na zavihku Komponente povlecite ploščico Podobmočje in jo spustite v prazno polje v razdelku Skupina v delovnem območju. Ko boste ploščico premaknili na pravo mesto v delovnem območju, boste videli prazno polje.

 2. Izberite podobmočje, ki ste ga pravkar dodali.

 3. Na zavihku Lastnosti dodajte ali uredite lastnosti podobmočja:

  V razdelku Splošno naredite to:

  • Vrsta: Izberite, ali je podobmočje, ki ga dodajate, nadzorna plošča, entiteta, spletni vir ali URL.

  • Entiteta: Izberite entiteto, kateri je namenjeno podobmočje. To polje je onemogočeno, če vrsta podobmočja na spustnem seznamu Vrsta ni Entiteta.

  • URL: Navedite URL za glavno stran aplikacije, da se prikaže čas, ko je izbrano to podobmočje. To polje je onemogočeno, če ste na spustnem seznamu Vrsta izbrali možnost Entiteta.

  • Privzeta nadzorna plošča: Izberite privzeto nadzorno ploščo, ki naj bo prikazana za to podobmočje. To polje je onemogočeno, če na spustnem seznamu Vrsta niste izbrali možnosti Nadzorna plošča.

  • Naslov: Vnesite naslov za podobmočje v osnovnem jeziku organizacije.

  • Ikona: Izbrana je privzeta ikona programa. Na seznamu spletnih virov, ki je na voljo v rešitvi, izberite drugo ikono za podobmočje.

  • ID. Enolični ID se samodejno ustvari. Vnesite drug enoličen ID, če je to potrebno.

  • Posredovanje parametra. Potrdite to polje za posredovanje podatkov o organizaciji in jezikovnem kontekstu URL-ju. To polje je potrjeno le, če je vrsta podobmočja spletni vir ali podobmočje, ki temelji na URL-ju.

   V razdelku Napredno naredite to:

  • Pravice: S to možnostjo določite, ali naj bo podobmočje prikazano na podlagi pravic, ki so na voljo v kateri koli varnostni vlogi, dodeljeni uporabniku. Izberite ime entitete, za katero želite preveriti pravice, nato pa potrdite polja, da dodelite pravice.

  • Več naslovov: Če v organizaciji uporabljate več jezikov, izberite jezik za naslov, vnesite naslov podobmočja in nato izberite Dodaj. Ustvarite, urejate ali izbrišete lahko naslove za toliko jezikov, kolikor jih uporabljate v vaši organizaciji. Vendar lahko izberete le en naslov na jezik.

  • Več opisov: Če v organizaciji uporabljate več jezikov, izberite jezik za opis, vnesite opis podobmočja in nato izberite Dodaj. Ustvarite, urejate ali izbrišete lahko opise za toliko jezikov, kolikor jih uporabljate v vaši organizaciji. Vendar lahko izberete le en opis na jezik.

  • Inventarne številke: Izberite različice programa Dynamics 365, ki prikazujejo to podobmočje.

  • Odjemalec: Izberite vrsto odjemalca, ki prikazuje to podobmočje.

  • Bližnjica programa Outlook: Izberite ikono za prikaz v programu Dynamics 365 za Outlook.

  • Razpoložljivost brez povezave: Potrdite to polje, da bo to podobmočje na voljo uporabnikom, ko so v programu Dynamics 365 za Outlook brez povezave.

Organizacija območij, skupin in podobmočij

Območja, skupine in podobmočja lahko organizirate tako, da jih povlečete na drugo mesto. Na mestu, kjer lahko spustite ploščice, se pojavi polje z vsebnikom. Storite lahko naslednje:

 • Podobmočje premaknite na drugo mesto v isti skupini ali v drugi skupini v istem območju.

 • Podobmočje premaknite na drugo mesto v skupini v drugem območju.

 • Skupino premaknite na drugo mesto v istem območju.

 • Skupino premaknite na drugo mesto v drugem območju.

 • Območje premakniti na drugo mesto.

Kloniranje komponent v zemljevid mesta

Če želite narediti kopijo obstoječe komponente, izberite komponento in nato v orodni vrstici izberite Kloniraj. Vse podrobnosti kloniranih komponent so enake kot pri osnovni komponenti, izjema sta le ID in naslov. ID je ustvarjen naključno.

Ko klonirate območje, se klonirano območje doda desno od trenutno izbranega območja. Ko klonirate skupino, se klonirana skupina doda desno od trenutno izbrane skupine. Ko klonirate podobmočje, se klonirano podobmočje doda pod trenutno izbrano podobmočje.

Brisanje območja, skupine ali podobmočja z zemljevida mesta

Če želite izbrisati komponento zemljevida mesta, izberite ploščico komponente in nato v orodni vrstici izberite Izbriši. Ko izbrišete območje, se izbrišejo tudi vse skupine in podobmočja v območju. Ko izbrišete skupino, se, podobno kot pri območjih, izbrišejo podobmočja in skupina v skupini.

Podprti odjemalci

Naslednja tabela prikazuje odjemalce, podprte za različne zemljevide mesta.

Zemljevidi mesta Podprti odjemalci
Novi programi Poenoteni vmesnik in spletna aplikacija Dynamics 365
Zemljevid mesta za aplikacijo Dynamics 365 – po meri Spletna aplikacija Dynamics 365 in Dynamics 365 za Outlook
Privzete poslovne aplikacije (Sales, središče za prodajo, Customer Service, središče storitev za stranke, Field Service, Project Service Automation) Spletna aplikacija Dynamics 365 in poenoteni vmesnik

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje programa
Dodajanje ali urejanje komponent programa