Ustvarjanje rešitve

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Ker privzeta rešitev vključuje vse komponente rešitve, bo morda lažje poiskati samo komponente rešitve, ki ste jih prilagodili, če ustvarite ločeno rešitev in izvedete vse prilagoditve v njej. To omogoča tudi preprost izvoz varnostne kopije rešitve v obliki manjše datoteke. V tem primeru je treba v to rešitev vedno dodati vse komponente rešitve, ki jih urejate. Nove komponente rešitve vedno ustvarjajte v kontekstu te rešitve. Tako zagotovite dosledno uporabo predpone prilagoditve izdajatelja rešitve. Ko v rešitvi ustvarite komponente rešitve ali v rešitev dodate obstoječe komponente rešitve, lahko te komponente po želji urejate tudi v privzeti rešitvi.

Če želite več informacij o konceptih rešitev, glejte Delo z rešitvami.

 1. Odprite razdelek Nastavitve > Rešitve.

 2. Izberite Novo in izpolnite zahtevana polja za rešitev

  Polje Opis
  Prikazno ime Ime, prikazano na seznamu rešitev. Pozneje ga lahko spremenite.
  Ime Enolično ime rešitve, ki se ustvari na podlagi vrednosti, vnesene v polje »Prikazno ime«. Ime lahko urejate, preden shranite rešitev. Ko rešitev shranite, imena ni mogoče več spremeniti.
  Izdajatelj Izberete lahko privzetega izdajatelja ali ustvarite novega. Uporabite privzetega izdajatelja za svojo organizacijo, razen če nameravate rešitev distribuirati.
  Različica Vnesite številko različice rešitve. To je pomembno le, če rešitev izvažate. Številka različice se pri izvažanju rešitve doda v ime datoteke.
 3. Izberite Shrani.

  Ko shranite rešitev, boste morda želeli dodati podatke v polja, ki niso zahtevana. Ti koraki so izbirni. Vnesite opis rešitve v polje Opis in izberite spletni vir HTML kot Stran s konfiguracijo za rešitev. Stran s konfiguracijo običajno uporabljajo neodvisni proizvajalci programske opreme, ki distribuirajo rešitve. Ko izvedete te nastavitve, se pod vozliščem Informacije prikaže novo vozlišče Konfiguracija, ki prikazuje ta spletni vir. Razvijalci bodo na to stran dodali navodila ali kontrolnike za nastavitev konfiguracijskih podatkov ali zagon rešitve.

Dodajanje komponent rešitve

Ko ustvarite rešitev, ta ne bo vključevala nobenih komponent rešitve. Ustvarite lahko nove komponente rešitve ali dodate poljubne komponente rešitve iz privzete rešitve z gumbom Dodaj obstoječo v meniju seznama.

Pri tem se lahko prikaže pogovorno okno Manjkajoče zahtevane komponente.

Pogovorno okno »Dodajanje zahtevanih komponent«

To pogovorno okno vas opozori o odvisnostih te komponente rešitve od drugih komponent rešitve. Če izberete Ne, ne vključi zahtevanih komponent, lahko pride do napake rešitve, če jo uvozite v drugo organizacijo, v kateri te zahtevane komponente ne obstajajo. Če uvažanje rešitve uspe, druga rešitev morda ne bo delovala tako kot v izvorni organizaciji, saj so komponente konfigurirane drugače kot komponente v izvorni rešitvi.

Če nameravate rešitev izvoziti v drugo organizacijo, je na splošno varneje, če vključite zahtevane komponente. Če pri dodajanju posamezne komponente rešitve ne dodate teh komponent, se lahko pozneje vrnete, izberete dodano komponento rešitve in v meniju izberete Dodaj obvezne komponente.

Če rešitve ne nameravate izvoziti ali jo nameravate le izvoziti kot neupravljano rešitev in uvoziti nazaj v isto organizacijo, ni treba vključiti zahtevanih komponent. V primeru izvažanja rešitve se bo prikazalo drugo opozorilo, in sicer o manjkajočih zahtevanih komponentah. Če nameravate le uvoziti to rešitev nazaj v isto organizacijo, lahko to opozorilo prezrete. Pri postopku urejanja krmarjenja programa ali traku brez orodja za urejanje drugega ponudnika se pričakuje, da boste izvozili rešitev nazaj v isto organizacijo.

Pomembno

Če nameravate v rešitve vključiti sestanek, vam toplo priporočamo, da ne vključite le sestankov oz. ponavljajočih se sestankov v ločene rešitve. Če namestite in odstranite ločene rešitve z različnimi vrstami sestankov, bo prišlo do napake storitve SQL Server, zaradi česar boste morali znova ustvariti sestanke.

Glejte tudi

Pregled rešitev