Prilagajanje entitet, odnosov in polj

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V tem razdelku je opisano, kako lahko ustvarite in prilagodite entitete, odnose entitet in polja.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje entitet (vrste zapisa)