Prilagajanje storitve Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike v skladu s poslovnimi potrebami

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

S programom Dynamics 365 lahko elemente oblikujete enkrat in nato uvedete vsepovsod. Prilagoditve, ki jih izvedete v sistemu Dynamics 365, se prikažejo v programih Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike ter v spletnem programu. Vaše spremembe so optimizirane v programih za mobilne naprave, zato da se ustrezno prikažejo. Izberite eno od spodaj naštetih možnosti ali se pomaknite navzdol ter si oglejte vrste sprememb, ki jih lahko izvedete, in prikaz teh sprememb, ki se v programih za mobilne naprave razlikuje od prikaza v spletnem programu.

Najnovejša različica aplikacije za telefone Dynamics 365 za telefone omogoča enako izkušnjo z vsemi funkcijami kot aplikacija Dynamics 365 za tablične računalnike. Vsebuje enak intuitivni uporabniški vmesnik (prilagojen za telefone) in enake možnosti za delo brez povezave.

Ko ste prilagodili obrazec, boste kot uporabnik naslednjič, ko odprete aplikacijo za mobilne naprave, pozvani, da prenesete posodobitve.

Oglejte si kratek video (1:51) o prilagajanju aplikacije Dynamics 365 za mobilne naprave.

Domača stran aplikacije Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Ko uporabniki prvič odprejo storitev Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, se odpre domača stran, ki privzeto prikazuje Nadzorno ploščo za prodajo. V mobilnem programu lahko ustvarite nove nadzorne plošče ali uredite obstoječe in omogočite delovanje teh nadzornih plošč za mobilne telefone, uporabniki pa lahko izberejo drugačno nadzorno ploščo na domači strani. Če želite več informacij o ustvarjanju ali spreminjanju nadzornih plošč, glejte Ustvarjanje nadzorne plošče ali Upravljanje komponent nadzorne plošče.

Prilagoditve obrazca za Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike obrazce uporabljata kot spletno aplikacijo. Način prikaza obrazca v programu je optimiziran za uporabo v mobilnih programih. Naslednji diagrami prikazujejo ponovno razporejanje iz spletne aplikacije v aplikacije za tablične računalnike in telefone:

Spletna aplikacija

Vnovično razporejanje obrazca Dynamics 365 iz spletne aplikacije

Aplikacija za tablični računalnik

Vnovično razporejanje obrazca Dynamics 365 v aplikacijo za tablični računalnik

Aplikacija za telefon

Vnovično razporejanje obrazca Dynamics 365 v aplikacijo za telefon

Aplikacija Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike ne omogoča zmogljivosti preklapljanja med obrazci. Če imate več glavnih obrazcev za entiteto, bo prikazani obrazec odvisen od nastavljenega vrstnega reda obrazcev in varnostnih vlog, ki so dodeljene obrazcu. Več informacij: Več obrazcev

Med prilagajanjem obrazca lahko v programu Dynamics 365 za telefone skrijete naslednje:

 1. Polja

 2. Odseke

 3. Celotne zavihke

Če na primer menite, da se morajo uporabniki telefonov osredotočiti samo na primarni podatek stika, lahko med prilagajanjem obrazca v programu za telefone skrijete kontaktne podatke.

Skrijte podrobnosti s prikaza aplikacije Dynamics 365 za telefone

 1. Med tem ko v urejevalniku obrazcev prilagajate obrazec, izberite polje, razdelek ali zavihek, ki ga želite skriti. Če želite izvedeti več o nasvetih glede uporabe urejevalnika obrazcev, glejte Uporaba urejevalnika obrazcev .

 2. Kliknite Spremeni lastnosti.

 3. Počistite polje Razpoložljivo v telefonu in kliknite V redu.

Prikazane entitete v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Omogočite lahko omejen nabor entitet za Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike. Če si želite ogledati, ali je entiteta omogočena, ali jo želite omogočiti, kliknite Nastavitve > Prilagoditve > Prilagoditev sistema > Entitete. Izberite entiteto in preglejte nastavitve Outlook in mobilne naprave.

Pomnite naslednje:

 • Vse entitete po meri lahko omogočite za Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike.

 • Za entitete, ki niso omogočene za programa Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike, lahko uporabite iskanje iz zapisa, ki je omogočen, in si ogledate podatke. Vendar pa entitete ne bo mogoče urediti.

  Entitete, ki so vidne in za katere je omogočeno branje in pisanje v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Ime entitete Lastnost vidljivosti v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike Lastnost samo za branje v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike
Račun Spremenljivo Spremenljivo
Dejavnost Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Sestanek Spremenljivo Spremenljivo
Primer Spremenljivo Spremenljivo
Konkurent Spremenljivo Spremenljivo
Povezava* Ni spremenljivo Spremenljivo
Stik Spremenljivo Spremenljivo
Možna stranka Spremenljivo Spremenljivo
Opomba Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Priložnost Spremenljivo Spremenljivo
Izdelek priložnosti Spremenljivo Spremenljivo
Telefonski klic Spremenljivo Spremenljivo
Element čakalne vrste Spremenljivo Spremenljivo
Družabna dejavnost Spremenljivo Spremenljivo
Družabni profil Spremenljivo Spremenljivo
Opravilo Spremenljivo Spremenljivo

*Pri storitvi Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 podpiramo osnovne povezave. Pri starejših različicah podpiramo le povezave za ekipo za prodajo in zainteresirane skupine na obrazcu »Priložnost«.

Entitete, ki so vidne in omogočene samo za branje v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Ime entitete Lastnost vidljivosti v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike Lastnost samo za branje v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike
Priloga Ni spremenljivo Ni spremenljivo
E-pošta Spremenljivo Ni spremenljivo
Upravičenost Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Zapis zbirke znanja Spremenljivo Ni spremenljivo
Izdelku Spremenljivo Ni spremenljivo
Čakalna vrsta Spremenljivo Ni spremenljivo
Primerek KPI pogodbe o ravni storitve Ni spremenljivo Spremenljivo
Ekipa Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Uporabnik Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Spletni vir Ni spremenljivo Ni spremenljivo

Spreminjanje možnosti krmarjenja za aplikacijo Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Aplikacija Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike za zagotavljanje možnosti krmarjenja uporablja iste podatke zemljevida mesta kot spletna aplikacija, vendar pa je optimizirana za predstavitev v aplikaciji za mobilne naprave.

Če je entiteta, ki je prikazana v vrstici za krmarjenje, omogočena za aplikacijo Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, bo prikazana tudi v vrstici za krmarjenje v programih za mobilne naprave.

Združevanje znotraj območja v spletnem odjemalcu se ne upošteva za programe za mobilne naprave, ki entitete prikazujejo kot nerazvrščeni seznam. Entiteto lahko dodate v več skupin v spletnem odjemalcu. Programi za mobilne naprave bodo prikazali nerazvrščeni seznam brez ponovitev. Uporabniki ne bodo videli entitet, za katere nimajo dostopa za branje.

Vrstni red elementov v vrstici za krmarjenje določa vrstni red na zemljevidu mesta. Če obstaja dvojnik, se prikaže le prvi primerek.

Entitete po meri uporabljajo fiksno ikono entitete po meri.

Vrstica za krmarjenje storitve Dynamics 365 za tablične računalnike

Glejte Spreminjanje krmarjenja po programu z zemljevidom mesta za več informacij.

Spreminjanje ukazov za Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Aplikacija Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike za zagotavljanje ukazov uporablja iste definicije traku kot spletna aplikacija, vendar pa je optimizirana za predstavitev v aplikaciji za mobilne naprave. Definicije traku lahko nastavite tako, da se prikažejo glede na vrsto odjemalca. Ukaze lahko nastavite na primer tako, da se prikažejo v spletnem programi, ne pa tudi v programih za telefon ali tablični računalnik. Nekateri privzeti ukazi se prikažejo samo v spletnem programu, zato jih v programu za mobilne naprave ne boste videli.

Ukazi obrazca kupca za Dynamics 365 za tablične računalnike

Opomba

Ikone, ki so konfigurirane za ukaze, niso prikazane, in oznake, ki so predolge, so skrajšane.

Več informacij: Prilagajanje ukazov na traku

Razlike v skriptih obrazcev za aplikacijo Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Skripti, napisani za obrazce v spletnem programu, bi morali delovati tudi v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, vendar pa obstaja nekaj razlik. Praviloma načini, ki niso veljavni v programu za mobilne naprave, ne bodo vrnili napak, vendar pa tudi ne bodo vrnili vrednosti. Razvijalci lahko z naslednjo pogojno izjavo ločijo kodo, ki v programu za mobilne naprave ne bo delovala pravilno.

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile") 
{ 
  // Add code that should not run in Dynamics 365 for phones and tablets here 

} 

Če želite nastaviti delovanje kode samo s telefoni ali samo s tabličnimi računalniki, lahko uporabite tudi API getFormFactor s spodnjimi izjavami:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3) 
{ 
// Add code that should only run in Dynamics 365 for phones here 
} 

Naslednji seznam prikazuje, kaj lahko pričakujete pri skriptih v programih za mobilne naprave. Če želite več podrobnosti, si oglejte teme z dokumentacijo za razvijalce v MSDN: Referenca za programiranje v odjemalcu.

 • Koda window.alert, window.confirm, window.prompt ali druga koda, ki blokira izvajanje kode med čakanjem na odziv uporabnika, ne bo delovala kot pričakovano ali bo vrnila napako. Teh načinov ne uporabljajte v skriptih za programe za mobilne naprave.

 • Ker zavihkov, prikazanih v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, ni mogoče razširiti ali strniti, koda za razširitev ali strnitev ne bo delovala, in koda, ki je konfigurirana za rutine za obravnavo dogodkov z uporabo teh dogodkov, ne bo izvedena.

 • Spletni vir in elementi IFrame nadzorne plošče se ne bodo prikazali v programu za mobilne naprave. Načini, ki z njimi komunicirajo, ne bodo delovali, koda, konfigurirana za rutine za obravnavo dogodkov z uporabo teh dogodkov, priklicana, ko se ti elementi naložijo, ne bo izvedena. Če želite preskusiti funkcijo predogleda, ki v Dynamics 365 za tablične računalnike prikaže spletni vir ali elemente iFrame, glejte Podpora za elemente iFrame in spletne vire v programu CRM za tablične računalnike.

 • Ker aplikacija Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike ne zagotavlja možnosti za uporabniško preklapljanje med različnimi obrazci, načini, ki to omogočajo v spletni aplikaciji, ne bodo delovali.

 • Načini, ki omogočajo prikazovanja ali krmarjenja do povezanih entitet v spletnem programu, ne bodo delovali.

 • Načini za osveževanje ukazne vrstice, pridobivanje mer prikaznih vrat ali zapiranje okna obrazca ne bodo delovali.

Objavljanje prilagoditev aplikacije Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Ko izvajate prilagoditve aplikacije Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, jih vsakokrat izrecno objavite, da zagotovite sinhronizacijo z aplikacijami za mobilne naprave.

Pravila poslovanja v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Definicije pravil poslovanja se prenesejo in shranijo v predpomnilnik, ko odprete aplikacijo Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike. Spremembe pravil poslovanja se ne uvedejo, dokler uporabnik ne zapre in znova odpre aplikacije za mobilne naprave.

Glejte tudi

Video: vizualni kontrolniki (4:32)
Ustvarite in uredite metapodatke
Ustvarjanje in oblikovanje obrazcev
Ustvarjanje ali urejanje pogledov
Procesi ustvarjanja ali urejanja
Ustvarjanje pravil poslovanja in priporočil