Določanje nadomestnih ključev za sklicevanje na zapise programa Dynamics 365

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Z nadomestnimi ključi lahko zagotovite učinkovit in natančen način integracije podatkov v program Dynamics 365 iz zunanjih sistemov. To je še posebej pomembno v primerih, ko zunanji sistem ne shranjuje ID-jev (identifikatorjev GUID) zapisov programa Dynamics 365, ki enolično določajo zapise. Nadomestne ključe, ki niso identifikatorji GUID, lahko uporabite za enolično določanje zapisov programa Dynamics 365. Nadomestni ključ poimenujte z enoličnim imenom. Za določanje ključa lahko uporabite eno ali več polj entitete. Za določanje zapisa kupca z nadomestnim ključem lahko na primer uporabite ime kupca in številko kupca. V spletnem programu Dynamics 365 lahko nadomestne ključe določite brez pisanja kode ali pa jih določite programsko. Upoštevajte, da lahko nadomestne ključe določite v uporabniškem vmesniku, vendar jih lahko uporabite samo programsko v kodi.

Nekatere od prednosti funkcije nadomestnih ključev so:

  • Hitrejše iskanje zapisov.

  • Zanesljivejši postopki za velike količine podatkov, še posebej v programu Dynamics 365 (v spletu).

  • Poenostavljeno programiranje s podatki, uvoženimi iz zunanjih sistemov brez ID-jev zapisov programa Dynamics 365.

Če želite izvedeti več o možnostih programiranja nadomestnih ključev, glejte:
Določanje nadomestnih ključev za entiteto
Uporaba nadomestnega ključa za ustvarjanje zapisa

Določanje nadomestnih ključev

  1. Odprite možnost Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja..
  2. Izberite Prilagajanje sistema > Komponente > Entitete > Entiteta <X> > Ključi.
  3. Izberite Novo.
  4. Izpolnite obvezna polja v obrazcu (Prikazano ime in Ime) in nato izberite ter dodajte polja za ključ.
  5. Shranite ključ.

V spodnjem primeru je v definiciji nadomestnega ključa uporabljeno polje »Številka kupca«.

Določanje nadomestnega ključa za entiteto kupca

Opomba

Določite lahko do pet različnih ključev za entiteto.

Glejte tudi

Ustvarjanje in urejanje spletnih virov
Določanje nadomestnih ključev za entiteto (Priročnik za razvijalce) Uporaba nadomestnega ključa za ustvarjanje zapisa (Priročnik za razvijalce)