Določanje nadomestnih ključev za sklicevanje na zapise

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Z nadomestnimi ključi lahko zagotovite učinkovit in natančen način integracije podatkov iz zunanjih sistemov. To je še posebej pomembno v primerih, ko zunanji sistem ne shranjuje ID-jev (identifikatorjev GUID) zapisov, ki enolično določajo zapise. Nadomestni ključi niso identifikatorji GUID in jih lahko uporabite za enolično določanje zapisov. Nadomestni ključ poimenujte z enoličnim imenom. Za določanje ključa lahko uporabite eno ali več polj entitete. Za določanje zapisa kupca z nadomestnim ključem lahko na primer uporabite ime kupca in številko kupca. Nadomestne ključe lahko določite brez pisanja kode oz. jih določite programsko. Upoštevajte, da lahko nadomestne ključe določite v uporabniškem vmesniku, vendar jih lahko uporabite samo programsko v kodi.

Nekatere od prednosti funkcije nadomestnih ključev so:

  • Hitrejše iskanje zapisov.

  • Zanesljivejši postopki za velike količine podatkov.

  • Poenostavljeno programiranje s podatki, uvoženimi iz zunanjih sistemov brez ID-jev zapisov.

Če želite izvedeti več o možnostih programiranja nadomestnih ključev, glejte:
Določanje nadomestnih ključev za entiteto
Uporaba nadomestnega ključa za ustvarjanje zapisa

Določanje nadomestnih ključev

  1. Odprite raziskovalca rešitev.
  2. Pojdite na Komponente > Entitete > Entiteta <X > > Ključi.
  3. Izberite Novo.
  4. Izpolnite obvezna polja v obrazcu (Prikazano ime in Ime) in nato izberite ter dodajte polja za ključ.
  5. Shranite ključ.

V spodnjem primeru je v definiciji nadomestnega ključa uporabljeno polje »Številka kupca«.

Določanje nadomestnega ključa za entiteto kupca

Opomba

Določite lahko do pet različnih ključev za entiteto.

Glejte tudi

Ustvarjanje in urejanje spletnih virov
Določanje nadomestnih ključev za entiteto (Priročnik za razvijalce) Uporaba nadomestnega ključa za ustvarjanje zapisa (Priročnik za razvijalce)