Določanje polj z izračunom za avtomatizacijo ročnih izračunov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Polja z izračunom vam omogočajo avtomatizacijo ročnih izračunov, ki jih uporabljate v poslovnih procesih. Prodajalec želi na primer poznati tehtane prihodke za priložnost, ki temeljijo na predvidenih prihodkih iz priložnosti, pomnoženih z verjetnostjo. Ali pa želijo samodejno uporabiti popust, če je vrednost naročila večja od 500 USD. V polju z izračunom so lahko vrednosti, ki izhajajo iz preprostih matematičnih operacij, na primer »večje od« ali »če drugo« in mnogih drugih. Vse to lahko dosežete z uporabo funkcije polj z izračunom, brez pisanja kode.

Zmogljivosti polj z izračunom:

 • Polja z izračunom so sestavljena iz izračunov, ki uporabljajo polja iz trenutne entitete ali povezanih nadrejenih entitet.

 • Podpora za izraz je na voljo za polja trenutne entitete in povezanih nadrejenih entitet v razdelkih Pogoj in Dejanje. Vgrajene funkcije vključujejo:

  ADDHOURS, ADDDAYS, ADDWEEKS, ADDMONTHS, ADDYEARS, SUBTRACTHOURS, SUBTRACTDAYS, SUBTRACTWEEKS, SUBTRACTMONTHS, SUBTRACTYEARS, DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS, CONCAT, TRIMLEFT in TRIMRIGHT.

 • Bogata pogojna podpora zagotavlja razvejitev in več pogojev. Logične operacije vključujejo operatorja IN in ALI.

 • Možnosti vizualnega urejanja vključujejo sodoben uporabniški vmesnik in funkcije IntelliSense v razdelku DEJANJE.

 • Nemotena integracija polj z izračunom v obrazce, poglede, grafikone in poročila je na voljo sproti.

 • Če ste svojo organizacijo Online posodobili na Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016, lahko konfigurirate polja z izračunom za uporabo kontrolnikov po meri.

Nekaj primerov polj z izračunom

 • Tehtani prihodki: predvideni prihodki, pomnoženi z verjetnostjo

 • Neto vrednost: sredstva, od katerih so odštete obveznosti za dani račun

 • Stroški dela: osnovna stopnja do 40 ur, plus dodatne nadure

 • Številka za stik: telefonska številka za priložnost na podlagi kupca ali stika

 • Rezultat možne stranke: eno polje, ki ponuja vpogled v kakovost dane možne stranke

 • Nadaljnja obravnava: spremljanje dejavnosti po določenem številu dni na podlagi prednosti

Pomembno

Če želite ustvariti polje z izračunom, morate imeti v entiteti »Varnostni profil polja« pravico za pisanje. Če polje z izračunom uporablja zaščitena polja v izračunu, razmislite tudi o zaščiti polja z izračunom, da preprečite uporabnikom dostop do podatkov, za katere nimajo zadostnih dovoljenj. Urejevalnik polja z izračunom prikaže sporočilo, če želite ustvariti polje z izračunom, ki uporablja zaščitena polja v izračunu, in vam predlaga, da zaščitite polje z izračunom. Več informacij: Varnost na ravni polja.

Primeri polj z izračunom

Malce bolj podrobno si oglejmo primere polj z izračunom. Polja z izračunom bomo določili z urejevalnikom polj. Če želite odpreti urejevalnik polj:

 1. Odpiranje raziskovalca rešitev

 2. Razširite Komponente > Entitete.

 3. Izberite želeno entiteto in Polja. Izberite Novo.

  V urejevalniku vnesite zahtevane podatke za polje, vključno z vrednostma Vrsta polja in Podatkovni tip. Vrsta polja je nastavljena na Izračunano. Podatkovni tipi, ki so na voljo za polje z izračunom:

 • Ena vrstica besedila

 • Nabor možnosti

 • Dve možnosti

 • Celo število

 • Decimalno število

 • Valuta

 • Datum in ura

  Gumb Uredi poleg možnosti Vrsta polja odpre urejevalnik definicije polja z izračunom, kjer se ustvari novo polje z izračunom, vendar pa ni nastavljena nobena formula. Polje z izračunom je sestavljeno iz dveh razdelkov: POGOJ in DEJANJE.

 • V razdelku Pogoj lahko določite entiteto, polje, operator, vrsto in vrednost. V spustnem polju Entiteta lahko izberete trenutno entiteto ali povezano entiteto. V spustnem polju Polje so prikazana vsa polja, ki so na voljo za entiteto. Glede na izbran operator boste morda morali navesti vrsto in vrednost. Z operatorjema AND ali OR lahko določite več pogojev.

 • V razdelku Dejanje vnesite formulo za polje z izračunom.

Opomba

V razdelku »Dejanje« lahko uporabite podatke iz zapisov iskanja. Najprej morate izbrati polje za iskanje in nato vnesti obdobje. Potem lahko izberete eno od polj, ki so na voljo v sorodni entiteti. Za <LookupFieldName>.<RelatedFieldName> lahko na primer izberete: ParentAccountId.AccountNumber.

Upoštevajte, da bo varnost na ravni polja prezrta v sorodni entiteti. Če so v polju, do katerega dostopate, občutljivi podatki, priporočamo, da zaščitite tudi polje z izračunom.

Tehtani prihodki priložnosti

V tem primeru uporabimo polja entitete »Priložnost« za izračun tehtanih prihodkov na podlagi verjetnosti priložnosti. V urejevalniku polj za entiteto priložnosti ustvarimo polje z imenom »Tehtani prihodki« in določimo vrsto polja kot Izračunano, podatkovni tip pa je Valuta. V urejevalniku definicije polja z izračunom v razdelku Pogoj navedemo priložnost s stanjem »Odprto«. V razdelku DEJANJE formula izračuna tehtane prihodke na podlagi predvidenih prihodkov priložnosti, pomnoženih z verjetnostjo priložnosti. Spodnji posnetki zaslona po korakih prikazujejo določanje polja z izračunom za tehtane prihodke.

Ustvarite polje z izračunom, imenovano »Tehtani prihodki«:

Tehtani prihodki priložnosti v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Nastavite pogoj v priložnostih:

Nastavitev tehtanih prihodkov v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Navedite formulo za tehtane prihodke:

Nastavitev ocenjene vrednosti tehtanih prihodkov v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Skupaj:

Tehtani prihodki glede na ocenjene prihodke v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Datum za nadaljnje delo za priložnost

V tem primeru uporabljamo polja možne stranke, iz katere izvira priložnost, da izračunamo ustrezen datum za nadaljnjo obravnavo priložnosti. V urejevalniku polj za entiteto priložnosti ustvarimo polje z imenom »Datum nadaljnje obravnave« in določimo vrsto kot Izračunano, podatkovni tip pa je Datum in čas. V urejevalniku definicije polja z izračunom v razdelku Pogoj navedemo dva pogoja: časovni okvir nakupa in ocenjeno vrednost možne stranke. V razdelku DEJANJE navedemo dve formuli; eno za nadaljnje delo v enem tednu za takojšnjo priložnost in drugo za nadaljnje delo v enem mesecu, če priložnost ne bo nastala takoj. Spodnji posnetki zaslona po korakih prikazujejo določanje polja z izračunom »Datum nadaljnje obravnave«.

Ustvarite polje z izračunom, imenovano »Datum nadaljnje obravnave«:

Datum za nadaljnje delo za priložnost v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Nastavite dva pogoja v izvorni možni stranki:

Datum za nadaljnje delo za priložnost v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Datum za nadaljnje delo za priložnost v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Navedite formulo za nadaljnjo obravnavo v enem tednu:

Datum za nadaljnje delo za priložnost v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Navedite formulo za nadaljnjo obravnavo v enem mesecu:

Nastavitev datuma za nadaljnje delo v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Skupaj:

Nastavitev datuma za nadaljnje delo »če – potem« in »sicer« v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Dnevi, odkar je bil ustvarjen zapis

V tem primeru uporabimo funkcijo DIFFINDAYS, da izračunamo razliko v dneh od takrat, ko je bil zapis ustvarjen, do trenutnega datuma.

Ustvarite polje z izračunom, imenovano »Izračunana razlika v dneh«:

Ustvarjanje polja z izračunom v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Navedite formulo za izračun razlike v dneh

Polje z izračunom, funkcija DIFFINDAYS

Skupaj:

Razlika v dneh od nastanka zapisa

Sintaksa funkcij pri poljih z izračunom

Spodnja tabela vključuje podatke o sintaksi podanih funkcij v razdelku DEJANJE polja z izračunom.

Nasvet

Imena funkcij so določen z velikimi tiskanimi črkami.

Sintaksa funkcije Opis Tip vrnitve
ADDDAYS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom dni. Datum in ura
ADDHOURS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom ur. Datum in ura
ADDMONTHS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom mesecev. Datum in ura
ADDWEEKS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom tednov. Datum in ura
ADDYEARS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom let. Datum in ura
SUBTRACTDAYS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom dni. Datum in ura
SUBTRACTHOURS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom ur. Datum in ura
SUBTRACTMONTHS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom mesecev. Datum in ura
SUBTRACTWEEKS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom tednov. Datum in ura
SUBTRACTYEARS (celo število, datum in čas) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom let. Datum in ura
DIFFINDAYS (datum in čas, datum in čas) Vrne razliko v dneh med dvema poljema Datum in čas. Če tako datum kot čas padeta na isti dan, je razlika nič. Celo število
DIFFINHOURS (datum in čas, datum in čas) Vrne razliko v urah med dvema poljema Datum in čas. Celo število
DIFFINMINUTES (datum in čas, datum in čas) Vrne razliko v minutah med dvema poljema Datum in čas. Celo število
DIFFINMONTHS (datum in čas, datum in čas) Vrne razliko v mesecih med dvema poljema Datum in čas. Če tako datum kot čas padeta na isti mesec, je razlika nič. Celo število
DIFFINWEEKS (datum in čas, datum in čas) Vrne razliko v tednih med dvema poljema Datum in čas. Če tako datum kot čas padeta na isti teden, je razlika nič. Celo število
DIFFINYEARS (datum in čas, datum in čas) Vrne razliko v letih med dvema poljema Datum in čas. Če tako datum kot čas padeta na isto leto, je razlika nič. Celo število
CONCAT (ena vrstica besedila, ena vrstica besedila, … ena vrstica besedila) Vrne niz, ki je rezultat združevanja dveh ali več nizov. Niz
TRIMLEFT (ena vrstica besedila, celo število) Vrne niz, ki vsebuje kopijo določenega niza, brez prvih n-znakov. Niz
TRIMRIGHT (ena vrstica besedila, celo število) Vrne niz, ki vsebuje kopijo določenega niza, brez zadnjih n-znakov. Niz

Opomba

Za vse funkcije DIFF morata imeti prvo polje Datum in čas in drugo polje Datum in čas enako vedenje: Lokalno pri uporabniku, Samo datum ali Neodvisno od časovnega pasu. Če se vedenje drugega polja ne ujema z vedenjem prvega polja, se prikaže sporočilo o napaki, da drugega polja ni mogoče uporabiti s trenutno funkcijo. Več informacij: Delovanje in oblika zapisa polja »Datum in ura«.

Opomba

V polje z izračunom za vrednost datuma ni mogoče vnesti datuma, na primer 01/01/2015. Vrednosti Date in DateTime lahko nastavite ali primerjate le z drugimi polji DateTime.

Pri funkciji CONCAT lahko dobesedne nize uporabite kot posamezne vrstice besedila, polja entitete, ki vsebujejo posamezne vrstice besedila, ali kombinacijo obeh. Na primer: CONCAT (Ime, Priimek, »je direktor«.). Če niz vsebuje narekovaje, pred vsak narekovaj dodajte ubežni znak (poševnico nazaj: \), na primer tako: »Ta niz vsebuje "narekovaje"«. S tem zagotovite, da se narekovaji znotraj niza ne upoštevajo kot posebni znaki, ki ločujejo nize.

Naslednji primeri kažejo, kako uporabiti funkciji TRIMLEFT in TRIMRIGHT. Vsebujejo začetne in nastale nize, ki jih vrneta funkciji TRIMLEFT in TRIMRIGHT:

TRIMLEFT (»RXX10-3456789«, 3), vrne niz »10-3456789«
TRIMRIGHT (»20-3456789RXX«, 3), vrne niz »20-3456789«

Kaj morate upoštevati pri poljih z izračunom

Ko uporabljate polja z izračunom, morate upoštevati določene pogoje in omejitve:

 • Shranjene poizvedbe, grafikoni in upodobitve imajo lahko največ 10 enoličnih polj z izračunom.

 • Vrednosti polj z izračunom se v programu Customer Engagement Outlook v načinu brez povezave ne prikažejo v prikazu ploščic ali na glavnem obrazcu za entiteto.

 • Največje število verižnih polj z izračunom je 5.

 • Polje z izračunom se ne more sklicevati samo nase ali imeti krožnih verig.

 • Če spremenite enega od operatorjev pogoja v stavku z več pogoji, so vsi operatorji pogoja posodobljeni na ta pogoj. Če na primer v stavku IF (x > 50) OR (y ==10) OR (z < 5) spremenite operator OR na AND, vsi operatorji OR v stavku postanejo operatorji AND.

 • Do nadrejenih polj lahko dostopate prek polja za iskanje za nadrejeno entiteto, na primer <LookupFieldName>.<FieldName>. To ni mogoče pri poljih za iskanje več entitet, kot je Customer, ki je lahko Account ali Contact. Vendar pa imajo nekatere entitete posamezna polja za iskanje za določeno entiteto, na primer ParentAccountid.<FieldName> ali ParentContactid.<FieldName>.

 • Razvrščanje je onemogočeno v:

  • polju z izračunom, ki vsebuje polje nadrejenega zapisa;

  • polju z izračunom, ki vsebuje logično polje (na primer polje za naslov);

  • polju z izračunom, ki vsebuje drugo polje z izračunom.

 • Polja z izračunom lahko obsegajo le dve entiteti.

  • Polje z izračunom lahko vsebuje polje iz druge entitete (obsega dve entiteti – trenutno entiteto in nadrejeni zapis).

  • Polje z izračunom ne sme vsebovati polja z izračunom iz druge entitete, ki prav tako vsebuje drugo polje iz druge entitete (pri čemer obsega tri entitete):
   (Trenutna entiteta) Polje z izračunom <- (Nadrejeni zapis) Polje z izračunom 1 <- (Nadrejeni zapis) Polje z izračunom 2.

 • V poljih z izračunom ne morete sprožiti potekov dela ali vtičnikov.

 • Obstoječega enostavnega polja ne morete spremeniti v polje z izračunom. Če trenutni program za izračun polja uporablja JavaScript ali vtičnike, ne morete uporabiti funkcije za polja z izračunom, ne da bi ustvarili novo polje.

 • Pravila za zaznavanje dvojnikov se ne uporabljajo za polja za izračunom.

 • Skupna vrednost se ne more sklicevati na polje z izračunom, ki uporablja drugo polje z izračunom, tudi če so vsa polja drugega polja z izračunom v trenutni entiteti.

Glejte tudi

Ustvarjanje in urejanje polj
Določanje polj s skupno vrednostjo
Videoposnetek: Polja s skupno vrednostjo in polja z izračunom v Dynamics CRM 2015