Določanje polj s skupno, združeno vrednostjo

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Polja s skupno vrednostjo so namenjena temu, da uporabniki s spremljanjem ključnih poslovnih metrik pridobijo vpoglede v podatke. Polje s skupno vrednostjo vsebuje skupno vrednost, izračunano iz zapisov, povezanih z določenim zapisom, kot so odprte priložnosti kupca. Združili boste lahko tudi podatke iz dejavnosti, ki so neposredno povezane z zapisom, na primer e-poštnih sporočil in sestankov, in dejavnosti, ki so posredno povezane z zapisom prek entitete »Udeleženec dejavnosti«. V bolj zapletenih primerih lahko združite podatke po hierarhiji zapisov. Kot skrbnik ali prilagojevalec lahko s to funkcijo določite polja s skupno vrednostjo, ne da bi moral razvijalec napisati kodo.

Prednosti in zmogljivosti polj s skupno vrednostjo

Prednosti in zmogljivosti polj s skupno vrednostjo vključujejo naslednje:

 • Vizualno urejanje je enostavno. Polja s skupno vrednostjo lahko z urejevalnikom polj ustvarite na enak način kot običajna polja.

 • Širok izbor združevalnih funkcij. Podatke lahko združujete s temi funkcijami: SUM, COUNT, MIN, MAX in AVG.

 • Popolna podpora filtrov za združevanje. Med nastavljanjem več pogojev lahko nastavite različne filtre za izvorno ali povezano entiteto.

 • Nemotena integracija z uporabniškim vmesnikom. Polja s skupno vrednostjo lahko vključite v obrazce, poglede, grafikone in poročila.

 • Polja s skupno vrednostjo so komponente rešitve. Polja s skupno vrednostjo lahko brez težav prenašate med organizacijami in jih distribuirate v rešitve.

 • Polja s skupno vrednostjo in polja z izračunom se med seboj dopolnjujejo. Polje s skupno vrednostjo lahko uporabite kot del polja z izračunom in obratno.

  Nekateri primeri polj s skupno vrednostjo vključujejo:

 • Skupni ocenjeni prihodki odprtih priložnosti računa

 • Skupni ocenjeni prihodki odprtih priložnosti vseh kupcev v hierarhiji

 • Skupni ocenjeni prihodki priložnosti vključno s podrejenimi priložnostmi

 • Skupna ocenjena vrednost upravičenih možnih strank, ki jih ustvari kampanja

 • Število odprtih primerov z visoko pomembnostjo vseh kupcev v hierarhiji

 • Najzgodnejši čas nastanka vseh odprtih primerov z visoko pomembnostjo za kupca

Vsako polje s skupno vrednostjo ustvari dve pomožni polji z vzorcem pripone <fieldname>_datum in <fieldname>_stanje. Polje _datum je podatkovni tip »Datum in čas«, polje _stanje pa je celoštevilski podatkovni tip. Polje s stanjem ima naslednje vrednosti:

0 => NotCalculated Vrednost polja je še treba izračunati.
1 => Izračunano Vrednost polja je bila izračunana ob uri zadnje posodobitve v polju _datum.
2 => OverflowError Izračun vrednosti polja je povzročil napako prekoračitve.
3 => OtherError Izračun vrednosti polja ni uspel zaradi notranje napake. Napako boste najverjetneje odpravili z naslednjo izvedbo posla izračuna.
4 => RetryLimitExceeded Izračun vrednosti polja ni uspel, ker je bilo zaradi velika števila sporov sočasnega izvajanja in zaklepanja preseženo največje dovoljeno število ponovnih poskusov izračuna vrednosti.
5 => HierarchicalRecursionLimitReached Izračun vrednosti polja ni uspel, ker je bila dosežena največja dovoljena omejitev globine hierarhije za izračun.
6 => LoopDetected Izračun vrednosti polja ni uspel, ker je bila v hierarhiji zapisa zaznana rekurzivna zanka.

Izračuni skupnih vrednosti

Skupne vrednosti se izračunajo z načrtovanimi sistemskimi posli, ki se asinhrono izvajajo v ozadju. Če si želite ogledati posle skupne vrednosti ali jih upravljati, morate biti skrbnik. Za ogled poslov skupne vrednosti se pomaknite v Nastavitve > Sistemski posli > Prikaži > Ponavljajoči se sistemski posli. Če želite hitro najti ustrezen posel, lahko posle filtrirate po vrsti sistemskega posla: »Več izračunov polja s skupno vrednostjo« ali »Izračun polja s skupno vrednostjo«.

 • »Več izračunov polja s skupno vrednostjo« je ponavljajoči se posel, ustvarjen za vsako polje s skupno vrednostjo. Ko ustvarite ali posodobite polje s skupno vrednostjo, se enkrat zažene. Posel znova izračuna vrednost določenega polja s skupno vrednostjo v vseh obstoječih zapisih, ki vsebujejo to polje. Posel se privzeto izvede 12 ur po tem, ko ustvarite ali posodobite polje. Ko se posel dokonča, se samodejno razporedi za izvedbo v daljni prihodnosti čez približno 10 let. Če polje spremenite, se posel ponastavi tako, da se znova izvede 12 ur po posodobitvi. 12-urna zakasnitev se uporablja zato, da se posel »Več izračunov polja s skupno vrednostjo« zagotovo izvede zunaj delovnega časa organizacije. Priporočeno je, da skrbnik po ustvarjanju ali spreminjanju polja s skupno vrednostjo prilagodi čas zagona posla »Več izračunov polja s skupno vrednostjo« tako, da se ta zažene zunaj delovnega časa. Ugoden čas za zagon posla je na primer ob polnoči, saj s tem zagotovite učinkovito obdelavo polj s skupno vrednostjo.

 • »Izračun polja s skupno vrednostjo« je ponavljajoči se posel, ki izvaja postopne izračune vseh polj s skupno vrednostjo v obstoječih zapisih za posamezno entiteto. Obstaja samo en posel »Izračun polja s skupno vrednostjo« na entiteto. Postopni izračuni pomenijo, da posel »Izračun polja s skupno vrednostjo« obdela zapise, ki so bili ustvarjeni, posodobljeni ali izbrisani po zadnji izvedbi posla »Več izračunov polja s skupno vrednostjo«. Nastavitev najpogostejšega dovoljenega ponavljanja je ena ura. Posel se samodejno ustvari takrat, ko se v entiteti ustvari prvo polje s skupno vrednostjo, in izbriše takrat, ko se izbriše zadnje polje s skupno vrednostjo.

 • Možnost spletnega ponovnega izračuna. Če pomaknete kazalec miške nad polje s skupno vrednostjo na obrazcu, lahko vidite čas zadnje skupne vrednosti, ki jo lahko osvežite tako, da izberete ikono »Osveži« zraven polja, kot je prikazano spodaj:

  Polje s skupno vrednostjo na obrazcu kupca v Dynamics 365

  Pri uporabi možnosti za spletni ponovni izračun (ročna osvežitev obrazca) morate upoštevati nekaj stvari:

  • V entiteti morate imeti pravice za pisanje in v izvornem zapisu, v katerem zahtevate osvežitev, pravice za dostop do pisanja. Če na primer izračunavate ocenjeno vrednost iz odprtih priložnosti kupca, ne potrebujete pravic za pisanje v entiteti priložnosti, ampak le v entiteti kupca.

  • Ta možnost je na voljo le v spletnem načinu. Ne morete je uporabiti pri delu brez povezave.

  • Največje število zapisov med osveževanjem skupne vrednosti je omejeno na 50.000 zapisov. V primeru hierarhične skupne vrednosti to velja za sorodne zapise v celotni hierarhiji. Če je omejitev presežena, se prikaže sporočilo o napaki: »Izračunov ni mogoče izvajati v spletu, ker je bila dosežena omejitev računanja za toliko povezanih zapisov: 50.000.« Ta omejitev ne velja, če se skupna vrednost samodejno ponovno izračuna s sistemskimi posli.

  • Za izvorni zapis je največja dovoljena globina hierarhije omejena na 10. Če je omejitev presežena, se prikaže sporočilo o napaki: »Izračunov ni mogoče izvajati v spletu, ker je bila dosežena omejitev globine 10 hierarhije izvornega zapisa.« Ta omejitev ne velja, če se skupna vrednost samodejno ponovno izračuna s sistemskimi posli.

  Kot skrbnik sistema lahko spremenite vzorec ponavljanja posla skupne vrednosti in odložite, začasno ustavite ali nadaljujete posel skupne vrednosti. Vendar pa ne morete preklicati ali izbrisati posla skupne vrednosti. Če želite začasno ustaviti, odložiti, nadaljevati ali spremeniti vzorec ponavljanja, se pomaknite v Nastavitve > Sistemski posli. V možnosti Pogled izberite »Ponavljajoči se sistemski posli«. V vrstici za krmarjenje izberite Dejanja in izberite želeno dejanje. Za posel »Več izračunov polja s skupno vrednostjo« so na voljo te izbire: »Nadaljuj«, »Preloži« in »Premor«. Za posel »Izračun polja s skupno vrednostjo« so na voljo te izbire: »Spremeni ponovitev«, »Nadaljuj«, »Preloži« in »Premor«.

Poslovni scenariji za polje s skupno vrednostjo

Oglejmo si nekaj scenarijev polj s skupno vrednostjo. Podatke za zapis iz sorodnih zapisov bomo združili z uporabo hierarhije in brez nje. Podatke za zapis bomo združili tudi iz povezanih dejavnosti in dejavnosti, ki so posredno povezane z zapisom prek entitete »Udeleženec dejavnosti«. V vseh primerih polje s skupno vrednostjo definiramo z urejevalnikom polj. Če želite odpreti urejevalnik polj, odprite raziskovalca rešitev in razširite Komponente > Entitete. Izberite želeno entiteto in Polja. Izberite Novo. V urejevalniku vnesite zahtevane podatke za polje, vključno z vrednostma Vrsta polja in Podatkovni tip. Ko izberete podatkovni tip, v možnosti Vrsta polja izberite Skupna vrednost. Podatkovni tipi vključujejo decimalna ali cela števila, valute in datum/čas. Zraven možnosti Vrsta polja izberite gumb Uredi. S tem odprete urejevalnik definicije polja s skupno vrednostjo. Definicijo polja s skupno vrednostjo sestavljajo trije razdelki: Izvorna entiteta, Povezana entiteta in Združevanje.

 • V razdelku Izvorna entiteta določite entiteto, za katero je polje s skupno vrednostjo definirano, in ali gre za združevanje po hierarhiji ali ne. Dodate lahko tudi filtre z več pogoji, da določite zapise v hierarhiji, ki jih želite uporabiti za skupno vrednost.

 • V razdelku Povezana entiteta določite entiteto, po kateri združujete. Če izberete skupno vrednost po hierarhiji izvorne entitete, je ta razdelek izbiren. Dodate lahko tudi filtre z več pogoji, da določite, katere sorodne zapise želite uporabiti v izračunu. Vključite na primer prihodke odprtih priložnosti z letnimi prihodki, višjimi od 1.000 USD.

 • V razdelku Združevanje določite metriko, ki jo želite izračunati. Izbirate lahko med razpoložljivimi funkcijami združevanja, kot so SUM, COUNT, MIN, MAX ali AVG.

V tem primeru ne uporabljamo hierarhijo. Skupni ocenjeni prihodki so izračunani za kupca iz sorodnih odprtih priložnosti.

Pridobivanje združene vrednosti ocenjenega prihodka za kupca v Dynamics 365

Združevanje podatkov za zapis iz podrejenih zapisov po hierarhiji

V tem primeru izračunamo skupne ocenjene prihodke priložnosti, vključno s podrejenimi priložnostmi, po hierarhiji.

Pridobivanje združene vrednosti ocenjenega prihodka, hierarhija priložnosti

V tem primeru izračunamo skupne ocenjene prihodke odprtih priložnosti vseh kupcev v hierarhiji.

Pridobivanje združene vrednosti ocenjenega prihodka za hierarhijo kupcev

V tem primeru izračunamo skupni porabljeni in zaračunani čas iz vseh dejavnosti, ki so povezane s kupcem. To lahko vključuje čas, ki ste ga porabili za telefonske klice, sestanke ali dejavnosti po meri.

V prejšnjih izdajah ste lahko določili polje s skupno vrednostjo za posamezno dejavnost, na primer telefonski klic, faks ali sestanek. Vendar pa ste morali za prikaz rezultata iz spodnjega primera združiti podatke s polji z izračunom. Zdaj lahko naredite vse to v enem koraku, tako da določite eno polje s skupno vrednostjo za entiteto »Dejavnost«.

Skupna vrednost za vse dejavnosti kupca

V tem primeru izračunamo skupno število e-poštnih sporočil, poslanih kupcu, pri čemer je kupec naveden v vrstici prejemnika »Za« ali »Kp« e-poštnega sporočila. To naredimo tako, da za entiteto »Udeleženec dejavnosti« v definiciji polja s skupno vrednostjo določimo vrsto v polju Vrsta udeležbe v možnosti FILTRI. Če ne uporabljate filtriranja, se v izračunu uporabijo vse vrste udeležb za dejavnost, ki so na voljo. Če želite več informacij o entiteti »Udeleženec dejavnosti« in vrstah udeležbe, ki so na voljo za določeno dejavnost, glejte Entiteta »Udeleženec dejavnosti«.

Skupna vrednost povezanih dejavnosti in udeleženec dejavnosti

V tem primeru izračunamo povprečen ocenjeni prihodek iz vseh priložnosti, ki so povezane s kupcem.

Povprečen ocenjeni prihodek v Dynamics 365

Spodnji primer prikazuje, kako izračunamo povprečen ocenjeni dohodek iz povezanih priložnosti po hierarhiji kupcev. Povprečen ocenjeni prihodek si je mogoče ogledati na vsaki ravni v hierarhiji.

Povprečen ocenjeni prihodek v Dynamics 365

Premisleki glede polja s skupno vrednostjo

Ko uporabljate polja s skupno vrednostjo, morate upoštevati določene pogoje in omejitve:

 • Določite lahko največ 100 polj s skupno vrednostjo za organizacijo in največ 10 polj s skupno vrednostjo na entiteto.

 • Poteka dela ni mogoče sprožiti s posodobitvami polja s skupno vrednostjo.

 • Potek dela v stanju čakanja ne more uporabljati polja s skupno vrednostjo.

 • Skupna vrednost nad poljem s skupno vrednostjo ni podprta.

 • Skupna vrednost se ne more sklicevati na polje z izračunom, ki uporablja drugo polje z izračunom, tudi če so vsa polja drugega polja z izračunom v trenutni entiteti.

 • Skupna vrednost lahko filtre uporabi le za izvorno entiteto ali povezane entitete, preprosta polja in nezapletena polja z izračunom.

 • Skupno vrednost je mogoče izvesti le v povezanih entitetah z odnosom 1:N. Skupne vrednosti ni mogoče izvesti v odnosih N:N.

 • Skupne vrednosti ni mogoče izvesti v odnosu 1:N za entiteto »Dejavnost« ali entiteto »Udeleženec dejavnosti«.

 • Pravila poslovanja, poteki dela ali polja z izračunom vedno uporabljajo zadnjo izračunano vrednost polja s skupno vrednostjo.

 • Polje s skupno vrednostjo je združeno v okviru konteksta uporabnika sistema. Vsi uporabniki lahko vidijo isto vrednost polja s skupno vrednostjo. Vidnost polja s skupno vrednostjo lahko nadzorujete z ravnjo varnosti za polje tako, da omejite dostop do polja s skupno vrednostjo. Več informacij: Varnost na ravni polja.

 • Če je natančnost združevalnega polja večja od natančnosti polja s skupno vrednostjo, se vrednost združevalnega polja zaokroži navzdol na natančnost polja s skupno vrednostjo, preden se izvede združevanje. Za oris tega vedenja si oglejmo primer. Denimo, da ima polje s skupno vrednostjo za entiteto kupca, namenjeno izračunu skupnega ocenjenega prihodka od povezanih priložnosti, natančnost dveh decimalnih mest. Polje »Ocenjeni prihodki« entitete priložnosti pa je združevalno polje z natančnostjo štirih decimalnih mest. V našem primeru ima kupec dve povezani priložnosti. Združena vsota ocenjenih prihodkov se izračuna na naslednji način:

  1. Ocenjeni prihodki od prve priložnosti: 1000,0041 USD

  2. Ocenjeni prihodki od druge priložnosti: 2000,0044 USD

  3. Združena vsota ocenjenih prihodkov: 1000,00 USD + 2000,00 USD = 3000,00 USD
   Kot je prikazano, se zaokroževanje na dve decimalni mesti za združevalno polje izvede pred združevanjem.

 • Nekateri vnaprej pripravljeni obrazci entitet, kot sta »Kupec« ali »Stik«, vsebujejo povezane mreže. Primer: obrazec »Kupec« vsebuje mreže »Stiki«, »Primeri«, »Priložnosti« in druge mreže. Nekateri od zapisov, prikazani v mreži obrazca »Kupec«, so neposredno povezani z zapisom kupca; nekateri drugi pa posredno prek odnosov z drugimi zapisi. Za primerjavo: združevanje polj s skupno vrednostjo uporablja samo neposredne odnose, izrecno določene v opredelitvi polja s skupno vrednostjo. Ne upoštevajo se nobeni drugi odnosi. Za oris razlike v vedenju si oglejmo naslednji primer.

  1. Kupec A1 ima glavni stik P1. Primer C1 je povezan s kupcem A1 (polje C1.Customer = A1) in primer C2 je povezan s stikom P1 (polje C2.Customer = P1).

  2. Mreža Primeri v obrazcu Kupec za zapis A1 prikaže dva primera, C1 in C2.

  3. Polje s skupno vrednostjo v entiteti kupca, imenovano »Skupno število primerov«, je namenjeno seštevku primerov, povezanih s kupcem.

  4. V opredelitvi polja s skupno vrednostjo kupca določimo primere, ki imajo s kupcem »Odnos s stranko«. Po združevanju je »Skupno število primerov« enako 1 (primer C1). Primer C2 v seštevek ni vključen, ker je neposredno povezan s stikom in ne s kupcem ter ga ni mogoče izrecno določiti v opredelitvi polja s skupno vrednostjo kupca. Zaradi tega se skupno število primerov po postopku izračuna skupne vrednosti ne sklada s številom primerov v mreži Primeri.

Glejte tudi

Ustvarjanje in urejanje polj
Določanje polj z izračunom
Delovanje in oblika zapisa polja »Datum in ura«
Poizvedba in upodobitev hierarhičnih podatkov
Videoposnetek: Polja s skupno vrednostjo in polja z izračunom
Videoposnetek: Uporaba storitve Power BI