Brisanje entitet po meri

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Kot oseba z varnostno vlogo skrbnika sistema, lahko izbrišete entitete po meri, ki niso del upravljane rešitve.

Pomembno

Ko izbrišete entiteto po meri, so izbrisane tudi tabele zbirke podatkov, ki shranjujejo podatke za to entiteto, vsi podatki, ki jih vsebujejo, pa so izgubljeni. Izbrišejo se tudi povezani zapisi, ki so v nadrejenem odnosu z entiteto po meri. Če želite več informacij o nadrejenih odnosih, glejte Ustvarjanje in urejanje odnosov entitet.

Preden lahko izbrišete entiteto po meri, morate odstraniti vse odvisnosti, ki obstajajo v drugih komponentah rešitve. Če ima na primer druga entiteta polje za iskanje v obrazcu, ki uporablja to entiteto po meri, morate najprej odstraniti to polje z obrazca, šele nato lahko izbrišete entiteto po meri. To velja tudi za poglede, določene za druge entitete, ki vključujejo sklicevanje na to entiteto. Če poskusite izbrisati entiteto in je odkrita kakršna koli odvisnost, brisanje ne bo dovoljeno. V menijski vrstici izberite možnost Prikaži odvisnosti za pomoč pri prepoznavanju katere koli odvisnosti, ki jo morate odstraniti, preden bo brisanje entitete mogoče.

Edini način za povrnitev podatkov iz entitete, ki je bila izbrisana, je obnovitev zbirke podatkov s točke pred brisanjem entitete.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje entitete