Urejanje merila filtra in spreminjanje vrstnega reda razvrščanja v pogledih

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Pogoji filtra, ki se uporabijo za pogled, so skupaj s stolpci, prikazanimi v pogledu, ključni del vrednosti, ki jo zagotavlja pogled.

  1. Ko ustvarite ali uredite pogled, izberite Uredi pogoje filtra.

  2. Pogovorno okno prikaže uporabniški vmesnik, podoben kot za Napredno iskanje. Uporabite lahko stavka IN in ALI za določevanje in združevanje pogojev.

  3. Izberite V redu, da zaprete pogovorno okno Urejanje pogojev filtra.

    Več informacij: Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje iskanj naprednega iskanja

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje pogledov