Urejanje sporočil sistemskih entitet

Velja za: PowerApps in Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Privzeto prikazno ime nekaterih sistemskih entitet je uporabljeno v besedilu uporabniškega vmesnika in sporočilih o napaki v storitvi PowerApps. Če spremenite prikazno ime, morate posodobiti tudi vsa sporočila, ki uporabljajo privzeto prikazno ime. Če na primer spremenite prikazno ime »Račun« v »Podjetje«, je lahko še vedno prikazano sporočilo o napaki s starim imenom.

V raziskovalcu rešitve, če je pod entiteto prikazano vozlišče Sporočila, lahko urejate določene dele besedila, ki vključujejo reference na izvirno prikazno ime entitete. Urejanje tega besedila je preprosto. Odprite sporočilo za prikaz obrazca s tremi polji:

Polje Opis
Privzeti prikazovalni niz Prikazuje izvirno besedilo.
Prikazovalni niz po meri Uredite to besedilo, če želite spremeniti prikazovalni niz.
Pripomba Izbirno. Vključite komentar o tem, kaj ste spremenili in zakaj.

Nekateri deli besedila sporočil morda vsebujejo označbe mesta. Te označbe mesta se številke z oklepaji na obeh straneh. Primer: {0}. Te označbe mesta omogočajo vstavljanje besedila v sporočilo. Če urejate sporočila, se prepričajte, da niste izbrisali označb mest.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje entitete