Omogočanje povratnih informacij/ocen za entitete

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če želite omogočiti povratne informacije v entiteti, lahko stranke napišejo sporočilo s povratnimi informacijami za kateri koli zapis entitete ali ocenijo zapise entitet v določenem območju ocenjevanja.

Če želite prejeti povratne informacije o izkušnji podpore, ki jo je prejela stranka, lahko omogočite povratne informacije ali ocene za entiteto »Primer«. Ko več strank ocenjuje zapis, je ocene mogoče združiti za vsak zapis prek polja s skupno vrednostjo po meri. Pri scenariju prodaje lahko za entiteto »Izdelek« omogočite povratne informacije, da prejmete povratne informacije uporabnikov o vaših prodajnih izdelkih.

Za entiteto »Članek zbirke znanja« so povratne informacije privzeto omogočene, obrazcu članka zbirke znanja pa je dodano polje s skupno vrednostjo, ki vsebuje oceno.

Pomembno

Ta funkcija je bila vključena v izdaji Paket posodobitev 1 za CRM Online 2016 in Servisni paket SP1 za CRM 2016 (na mestu uporabe).

Omogočanje povratnih informacij

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite raziskovalca rešitev.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato izberite entiteto, za katero želite omogočiti povratne informacije.

 4. V možnosti Komunikacija in sodelovanje potrdite polje Povratne informacije.

 5. Objavljanje prilagoditev:

  • Če želite prilagoditve objaviti samo za komponento, ki jo trenutno urejate, v vrstici za krmarjenje ali v podoknu za krmarjenje izberite entiteto, ki jo urejate, in nato izberite Objavi.

  • Če želite prilagoditve objaviti za vse neobjavljene komponente hkrati, v podoknu za krmarjenje izberite Entitete in nato v orodni vrstici »Dejanja« izberite Objavi vse prilagoditve.

  Ko za entiteto omogočite povratne informacije, je med to entiteto in entiteto »Povratne informacije« ustvarjen usklajen odnos.

Pomembno

Ko za entiteto omogočite povratne informacije, onemogočanje ni mogoče.

Dodajanje podmreže za povratne informacije v obrazec entitete

Uporabniki se morajo privzeto pomakniti na seznam povezanih zapisov zapisa, za katerega želijo podati povratne informacije. Če želite uporabnikom poenostaviti podajanje povratnih informacij, lahko dodate podmrežo povratnih informacij v obrazec entitete, za katero želite omogočiti povratne informacije.

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Odprite raziskovalca rešitev.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite entiteto, za katero želite omogočiti povratne informacije.

 4. Izberite Obrazci.

 5. Odprite obrazec entitete vrste Glavno ali Glavno – interaktivna izkušnja.

  Obrazec »Glavno – interaktivna izkušnja« se uporablja v zvezdišču za interaktivne storitve.

 6. Izberite razdelek, v katerega želite vstaviti podmrežo, in nato v skupini »Kontrolnik« na zavihku »Vstavljanje« izberite Podmreža.

 7. V pogovornem oknu »Nastavi lastnosti« vnesite ime in oznako podmreže.

 8. V razdelku »Vir podatkov« izberite podatke:

  • Zapisi. Izberite Le sorodni zapisi.

  • Entiteta. Izberite Povratne informacije (glede).

  • Privzeti pogled. Za seznam izberite privzeti pogled.

 9. Objavljanje prilagoditev:

  • Če želite prilagoditve objaviti samo za komponento, ki jo trenutno urejate, v vrstici za krmarjenje ali v podoknu za krmarjenje izberite entiteto, ki jo urejate, in nato izberite Objavi.

  • Če želite prilagoditve objaviti za vse neobjavljene komponente hkrati, v podoknu za krmarjenje izberite Entitete in nato v orodni vrstici »Dejanja« izberite Objavi vse prilagoditve.

Če želite prikazati ocene, obrazcu entitete dodajte polje s skupno vrednostjo

Glede na to, kako želite izračunati oceno entitete, lahko ustvarite polje s skupno vrednostjo, ki izračuna oceno, in ga dodate obrazcu entitete, za katero želite omogočiti povratne informacije. Več informacij: Določanje polj s skupno vrednostjo

Glejte tudi

Pošiljanje povratnih informacij ali ocen za zapise Dynamics 365