Izboljšanje potekov poslovnega procesa z razvejevanjem

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Poteki poslovnega procesa vas vodijo do dokončanja skozi različne stopnje postopkov prodaje, trženja ali storitev. Pri preprostih primerih je linearni potek poslovnega procesa dobra možnost. Pri bolj zapletenih primerih pa lahko potek poslovnega procesa izboljšate z razvejanjem. Če imate dovoljenja za ustvarjanje v zvezi s poteki poslovnega procesa, boste lahko ustvarili potek poslovnega procesa z več vejami, če uporabite logiko If-Else. Pogoj razvejitve lahko oblikujete z več logičnimi izrazi, ki uporabljajo kombinacijo operatorjev AND ali OR. Izbira razvejitve je samodejna, se izvede v realnem času in temelji na pravilih, ki so bila določena med opredelitvijo procesa. Na primer pri prodaji avtomobilov lahko konfigurirate posamezen potek poslovnega procesa, ki se po stopnji skupne potrditve razdeli na dve ločeni veji na podlagi pravila (želi kupec nov ali rabljen avto, je proračun kupca nižji ali višji od 20.000 $, itn. ) – ustvarite eno vejo za prodajo novih avtomobilov in drugo vejo za prodajo rabljenih avtomobilov. Če želite več informacij o potekih poslovnega procesa, glejte Pregled potekov poslovnega procesa.

Na naslednjem diagramu je prikazan potek poslovnega procesa z razvejanji.

Diagram poteka, ki prikazuje korake v procesu prodaje avtomobilov

Pomembne informacije o oblikovanju potekov poslovnega procesa z razvejanji

Pri oblikovanju potekov poslovnega procesa z razvejanji ne pozabite na spodaj naštete pomembne informacije:

 • Proces lahko obsega največ pet enoličnih entitet.

 • Uporabite lahko največ 30 stopenj na proces in največ 30 korakov na stopnjo.

 • Vsaka veja ima lahko največ 5 ravni.

 • Pravilo razvejevanja mora temeljiti na korakih stopnje neposredno pred tem.

 • Več pogojev lahko v pravilo združite s pomočjo operatorja AND ali OR, a ne s pomočjo obeh.

 • Ko določite potek procesa, lahko po želji izberete tudi odnos entitete. Ta odnos entitete mora biti 1:N (»ena proti mnogo«).

 • Pri istem zapisu podatkov se lahko hkrati izvaja več aktivnih procesov.

 • V poteku procesa lahko preuredite ploščice (»Stopnje«, »Koraki«, »Pogoji« itd.) s funkcijo »povleci in spusti«.

 • Pri združevanju vej se morajo vse enakovredne veje združiti v eno stopnjo. Vse enakovredne veje se morajo združiti v eno stopnjo ali pa mora vsaka enakovredna veja končati proces. Enakovredna veja se ne more združiti z drugimi vejami in hkrati končati proces.

Opomba

 • Entiteto, ki je uporabljena v procesu, lahko večkrat znova odprete (več zaprtih zank z entitetami).

 • Proces lahko vrnete na prejšnjo stopnjo ne glede na vrsto entitete. Primer: če je v zapisu ponudbe aktivna stopnja Pošlji ponudbo, lahko uporabniki procesov vrnejo aktivno stopnjo na stopnjo Predlagaj v zapisu priložnosti.

  V drugem primeru je predpostavljeno, da je potek procesa trenutno na stopnji Predstavi predlog: Potrdi možno stranko > Določi potrebe > Ustvari predlog > Predstavi predlog > Zapri. Če stranki predstavljen predlog zahteva dodatno raziskovanje za določitev potreb stranke, lahko uporabniki v procesu preprosto izberejo stopnjo Določi potrebe in nato Nastavi na aktivno.

Primer: potek procesa prodaje avtomobila z dvema vejama

Poglejmo primer poteka poslovnega procesa z dvema vejama za prodajo novih in rabljenih avtomobilov.

Najprej bomo ustvarili nov proces z imenom Proces prodaje avtomobilov.

 1. Odprite Nastavitve > Procesi.

 2. Če želite ustvariti nov proces, izberite Novo.

 3. Za možnost Kategorija določite Potek poslovnega procesa in za primarno možnost Entiteta izberite Možna stranka.

 4. Nato prvo stopnjo dodajte procesu, ki se imenuje Potrdi, ter dodajte še koraka Časovni okvir za nakup in Priljubljeni avtomobili.

 5. Po splošni stopnji Potrdi proces razdelimo v dve ločeni veji z uporabo ploščice Pogoj.

  1. Konfigurirajte ploščico »Pogoj« s pravili, ki izpolnjujejo vaše poslovne zahteve

  2. Prvo vejo za stopnjo dodate tako, da v poti »Da« ploščice »Pogoj« dodate ploščico »Stopnja«.

  3. Drugo vejo, ki se izvaja, ko pogoj ni izpolnjen, dodate tako, da v poti »Ne« ploščice »Pogoj« dodate novo ploščico »Stopnja«.

Nasvet

Če želite ustvariti bolj zapleteno razvejanje, lahko v pot »Ne« obstoječe ploščice »Pogoj« dodate nov pogoj.

Slika, ki prikazuje ustvarjeno stopnjo »Potrdi«

Če je nastavljena možnost Priljubljeni avtomobili = Novo, se proces razveji na stopnjo Prodaja novih avtomobilov, v nasprotnem primeru skoči na stopnjo Prodaja rabljenih avtomobilov na drugi veji, kot je prikazano spodaj.

Slika, ki prikazuje stopnjo »Prodaja rabljenih avtomobilov«

Stopnja »Prodaja rabljenih avtomobilov«

Ko ste izvedli vse korake na stopnji Prodaja novih avtomobilov ali Prodaja rabljenih avtomobilov, se proces s stopnjo Oblikuj ponudbo vrne nazaj na glavni potek.

Stopnja »Pošlji ponudbo«

Preprečite razkritje podatkov

Za obdelavo prošnje za posojilo na banki upoštevajte potek poslovnega procesa z razvejanji, kot je prikazano spodaj. Entitete po meri, ki so uporabljene na stopnjah, so prikazane v oklepajih.

Diagram poteka, ki prikazuje korake v vzorčnem procesu za preprečevanje razkritja podatkov

V tem scenariju uslužbenec banke, ki obravnava prošnje za kredite, potrebuje dostop do zapisa o prošnji, a ne sme imeti vpogleda v preiskovanje prošnje. Na prvi pogled se zdi, da lahko to preprosto storimo tako, da uslužbencu banke, ki obravnava prošnje za kredite, dodelimo varnostno vlogo, ki ne omogoča dostopa do entitete za preiskavo. A primer si natančneje oglejmo in preverimo, ali je to res.

Recimo, da stranka na banki zaprosi za posojilo, večje od 60.000 $. Uslužbenec banke, ki obravnava prošnje za kredite, najprej pregleda prošnjo. Če je pravilo razvejevanja, ki preverja, ali bo vsota, ki jo bo prosilec dolžan banki, presegla 50.000 $, upoštevano, je naslednja stopnja v procesu preverjanje, ali je prošnja goljufiva. Če se potrdi, da je ta zahtevek za posojilo primer goljufije, se proces nadaljuje tako, da se proti prosilcu sproži pravni spor. Uslužbenec banke, ki obravnava prošnje za kredite, ne bi smel imeti vpogleda v dve preiskovalni stopnjo, saj nima dostopa do entitete za preiskavo.

Če pa uslužbenec banke odpre zapis o prošnji, lahko vidi celoten proces. Videl bi stopnjo preiskovanja goljufije in sklepal bi lahko tudi o rezultatih preiskave, saj bi lahko videl stopnjo v zvezi s pravnim sporom v procesu. Če bi izbral stopnjo, bi lahko videl tudi korake pri stopnjah preiskovanja. Sicer ne bi imel vpogleda v podatke ali stanje dokončanja koraka, a bi lahko videl potencialna dejanja, ki so bila med preiskavo izvedena v zvezi s predlagateljem prošnje, in stopnje v zvezi s pravnim sporom.

V tem poteku poslovnega procesa bo uslužbenec banke, ki obravnava prošnje za kredite, lahko videl stopnje o preiskovanju goljufije in stopnje v zvezi s pravnim sporom, kar velja za neprimerno razkritje podatkov. Priporočamo, da ste še posebej pozorni na podatke, ki bi jih lahko razkrili zaradi razvejevanja. Če želite preprečiti razkritje podatkov, v našem primeru proces razdelite na dva ločena procesa, prvi naj bo namenjen obdelovanju prošnje, drugi pa preiskovanju goljufije. Proces za uslužbenca banke, ki obravnava prošnje za kredite, bo videti tako:

Diagram poteka, ki prikazuje dodatne korake v procesu za preprečevanje razkritja podatkov

Proces preiskave bo samozadosten in vključuje spodnje stopnje:

Diagram poteka, ki prikazuje korake v procesu preiskave za primere razkritja podatkov

Poskrbeti boste morali za potek dela, s katerim boste sinhronizirali odločitev o odobritvi/zavrnitvi iz zapisa o preiskavi v zapis o prošnji.

Glejte tudi

Pregled poteka poslovnega procesa
Ustvarjanje poteka poslovnega procesa
Ustvarjanje poslovne logike po meri s procesi
Razumevanje varnostnih vlog