Izvoz, uvoz ali odstranjevanje aplikacije

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement so na voljo kot komponente rešitve. Ko ustvarite aplikacijo, lahko njeno uporabo omogočite drugim organizacijam tako, da aplikacijo zapakirate v rešitev in nato izvozite kot datoteko zip. Ko organizacija uspešno uvozi rešitev (datoteko zip), je zapakirana aplikacija na voljo za uporabo.

Več informacij: Pregled rešitev

Izvoz aplikacije

Če želite drugim organizacijam omogočiti uporabo aplikacije, jo izvozite v rešitev. Postopek izvoza rešitve vključuje:

 1. Ustvarjanje rešitve

 2. Dodajanje aplikacij v rešitev

 3. Izvoz rešitve v datoteko zip

  Opomba

  Ko aplikacijo izvažate z uporabo rešitve, se URL aplikacije ne izvozi.

Zdaj lahko ustvarjeno datoteko zip z rešitvijo delite z ostalimi organizacijami, ki lahko aplikacijo izvozijo in jo uporabljajo.

Uvoz aplikacije

Ko prejmete datoteko zip z rešitvijo, ki vsebuje aplikacijo, ki jo želite uvoziti, odprite stran s komponentami rešitev in uvozite rešitev. Ko je rešitev uspešno uvožena, je vaša organizacija pripravljena na uporabo aplikacije.

Več informacij: Uvažanje, posodabljanje in izvažanje rešitev

Odstranjevanje (brisanje) aplikacije

Odvečne aplikacije lahko iz organizacije odstranite.

 1. V primerku Customer Engagement odprite Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema.

 2. V oknu »Rešitev« pod možnostjo Komponente kliknite Aplikacije.

 3. Izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, in nato v ukazni vrstici kliknite Izbriši.

  Brisanje aplikacije

 4. V potrditvenem sporočilu, ki se prikaže, izberite Izbriši.

  Aplikacija je izbrisana iz vaše organizacije.

Če ima komponenta odvisnosti (kot so odnosi) morate najprej odstraniti odvisnosti in šele nato lahko izbrišete aplikacijo. Za prikaz odvisnosti aplikacije izberite aplikacijo in nato v ukazni vrstici izberite Pokaži odvisnosti.

Opomba

Ko izbrišete aplikacijo, vam priporočamo, da izbrišete tudi njen povezan zemljevid mesta. Če povezanega zemljevida mesta ne izbrišete, oblikovalnik zemljevida mesta prikaže sporočilo o napaki prvič, ko poskušate ustvariti drugo aplikacijo z enakim imenom. Vendar pa lahko sporočilo o napaki prezrete in se napaka ne bo ponovila, ko poskusite znova ustvariti aplikacijo.

Glejte tudi

Oblikovanje poslovnih programov po meri z oblikovalnikom aplikacij