Pregled uporabniškega vmesnika urejevalnika obrazcev

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Urejevalnik obrazcev prikazuje ukaze na treh zavihkih: Datoteka, Osnovno in Vstavi. Več informacij:

Urejevalnik obrazcev je razdeljen v tri območja: Krmarjenje, Telo in Raziskovalec.

Uporabniški vmesnik urejevalnika obrazcev

Krmarjenje
Območje za krmarjenje na levi strani se uporablja za upravljanje dostopa do sorodnih entitet ali dodajanje povezav do spletnih naslovov, ki bodo prikazani v glavnem podoknu obrazca. Če želite urediti krmarjenje, morate najprej izbrati ukaz Krmarjenje v skupini Izberi na zavihku Osnovno.

Glavni obrazci ponujajo možnosti krmarjenja prek vrstice za krmarjenje, vendar v območju za krmarjenje uporabljajo iste podatke za nadzor razpoložljivih možnosti krmarjenja. Več informacij: Urejanje krmarjenja

Telo
Območje telesa na sredini se uporablja za upravljanje postavitve obrazca. Elemente obrazca lahko izberete in povlečete, da jih postavite na želeno mesto. Če dvokliknete element, odprete njegove lastnosti.

Za glavne obrazce »Primer«, »Stik« in »Kupec« prvi razdelek v zavihku Povzetek privzeto prikazuje obrazec kartice kupca ali stika vrste Hitri vpogled. Za entitete po meri, ta razdelek privzeto ni na voljo. Vstavite lahko nov razdelek in vanj obrazec za hitri vpogled. Obrazec kartice lahko prikazuje največ pet polj. Razen polj v modri ploščici ni mogoče prikazati drugih kontrolnikov, tudi če jih vsebuje obrazec za hitri vpogled.

Opomba

Za ohranitev oblike zapisa kartice (kot je prikazano na spodnji sliki), priporočamo, da ne premaknete obrazca za hitri vpogled v drug razdelek na obrazcu.

Oblika kartice

Več informacij: Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitri vpogled

 • Če želite dodati polje, ga izberite v podoknu Raziskovalec polj in povlecite v odsek.

  • Če želite dodati element, ki ni polje, izberite želeno mesto zanj in uporabite ustrezen ukaz na zavihu Vstavi.

  • Če želite odstraniti element, ga izberite in v skupini Uredi na zavihku Osnovno uporabite ukaz Odstrani.

  • Če želite urediti element Glava ali Noga za obrazec, morate najprej izbrati ustrezen ukaz v skupini Izberi na zavihku Osnovno.

Raziskovalec
Vsebina območja raziskovalca na desni strani je odvisna od konteksta.

Ko izberete Telo, Glava ali Noga v skupini Izberi na zavihku Osnovno, vidite možnost Raziskovalec polj. Uporabite Raziskovalec polj in povlecite polja, ki jih želite prikazati, v odsek v obrazcu ali v glavi ali nogi. Isto polje lahko v obrazec dodate večkrat. Uporabite gumb Novo polje kot bližnjico za ustvarjanje novega polja.

Ko izberete Krmarjenje v skupini Izberi na zavihku Osnovno, vidite možnost Raziskovalec odnosov. Povlecite odnose v eno od skupin v območju za krmarjenje. Istega odnosa ne morete dodati dvakrat. Odnosi so na voljo glede na to, kako so konfigurirani. Če odnos konfigurirate tako, da se ne prikaže, se ne prikaže v možnosti Raziskovalec odnosov. Informacije o postopku konfiguriranja privzetih možnosti prikaza za odnose so na voljo v razdelku Element podokna za krmarjenje za primarno entiteto.

Gumba Nov odnos 1:N in Nov odnos N:N lahko uporabite kot bližnjico za dodajanje novih odnosov entitete.

Zavihek »Datoteka«

Izberite zavihek Datoteka, če želite dodati/si ogledati te možnosti:

 • Nova dejavnost Tukaj dodate novo dejavnost.
 • Nov zapis Tukaj dodate nov zapis.
 • Orodja Tukaj lahko uporabite možnosti, kot so uvoz podatkov, zaznavanje dvojnikov in čarovnik za množično brisanje.
 • Možnosti Tukaj spremenite privzete nastavitve prikaza za prilagajanje aplikacij Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in upravljate predloge e-poštnih sporočil.
  • Splošno
  • Sinhronizacija
  • dejavnosti
  • Oblikovanje
  • Predloge e-pošte
  • E-poštni podpisi
  • E-pošta
  • Zasebnost
  • Jeziki
 • Pomoč
 • Zapri

Zavihek »Osnovno«

Na zavihku Osnovno so prikazani ukazi, ki so navedeni v spodnji tabeli:

zavihek – osnovno

Skupina Ukaz Opis
Shrani Shrani (Ctrl+S) Shranite obrazec.
Shrani kot Ustvarite kopijo tega obrazca z drugačnim imenom.
Shrani in zapri Shranite obrazec in zaprite urejevalnik obrazcev.
Objavi Objavite obrazec. Več informacij: Objava prilagoditev
Uredi Spremeni lastnosti Spremenite lastnosti izbranega elementa v telesu.

Oglejte si spodnje razdelke glede na izbrani element:

- Lastnosti zavihka
- Lastnosti odseka
- Skupne lastnosti polj
- Posebne lastnosti polj
- Lastnosti podmreže
- Lastnosti kontrolnika hitrega vpogleda
Odstrani Odstranite izbrani element.
Razveljavi (Ctrl + Z) Razveljavi prejšnje dejanje.
Uveljavi (Ctrl+Y) Uveljavite prejšnje dejanje.
Izberi Telo Uredite glavno telo obrazca.
Glava Uredite glavo obrazca.
Noga Uredite nogo obrazca.
Krmarjenje Uredite krmarjenje po obrazcu.

Več informacij: Urejanje krmarjenja
Obrazec Pravila poslovanja Z raziskovalcem pravil poslovanja prikažite, uredite ali ustvarite nova pravila poslovanja. Opomba: za interaktivne obrazce sta podprta le obsega “Entiteta” in “Vsi obrazci”.

Več informacij: Ustvarjanje in urejanje pravil poslovanja
Lastnosti obrazca Več informacij: Lastnosti obrazca
Predogled S to možnostjo preverite, kako bo obrazec videti po objavi. S predogledom lahko tudi preskusite skripte, povezane z dogodki obrazcev.
Omogoči varnostne vloge S to možnostjo nastavite, katere varnostne vloge imajo dostop do obrazcev. Več informacij: Nadzor dostopa do obrazcev Pomembno: če ustvarite nov obrazec, imata dostop do obrazca samo varnostni vlogi skrbnik sistema in prilagojevalec sistema. Drugim varnostnim vlogam morate dodeliti dostop do obrazca, preden ga lahko osebe v organizaciji uporabljajo.
Kazanje odvisnosti Oglejte si, katere komponente rešitve so odvisne od tega obrazca katere potrebujete zanj. Več informacij: Odvisnosti rešitve
Upravljane lastnosti Ukaz »Upravljane lastnosti« ima dve lastnosti: Prilagodljivo in Je mogoče izbrisati. Če ti lastnosti nastavite na vrednost »false«, obrazca ne bo mogoče prilagajati in ga ne bo mogoče izbrisati, ko ga vključite v rešitev, to rešitev izvozite kot upravljano rešitev in jo nato uvozite v drugo organizacijo. Več informacij: Upravljane lastnosti
Nadgradi Spoji obrazce Če je mogoče, ta možnost omogoča, da spojite ta obrazec z obrazcem iz prejšnje različice aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Zavihek »Vstavi«

zavihek – vstavi

Na zavihku Vstavi so prikazani ukazi v spodnji tabeli:

Skupina Ukaz Opis
Razdelek Dodajte razdelek na izbran zavihek. Vključite lahko razdelek z od enim do štirimi stolpci.

V interaktivne obrazce lahko vstavite tudi referenčno ploščo. Referenčna plošča se lahko doda tudi kot razdelek obrazca »Glavno – interaktivna izkušnja«. Razdelek referenčne plošče je privzeto dodan obrazcem »Primer«, »Kupec«, »Stik« in entitet po meri.

Več informacij: Lastnosti razdelka
3 Zavihki Trije stolpci Vstavite zavihek s tremi stolpci enake širine.

Več informacij: Lastnosti zavihka
Trije stolpci Vstavite zavihek s tremi stolpci s širšim srednjim stolpcem.
2 Zavihki Dva stolpca Vstavite zavihek z dvema stolpcema s širšim desnim stolpcem.
Dva stolpca Vstavite zavihek z dvema stolpcema s širšim levim stolpcem.
Dva stolpca Vstavite zavihek z dvema stolpcema enake širine.
1 zavihek En stolpec Vstavite zavihek z enim stolpcem.
Kontrolnik Podmreža Oblikujte podmrežo in jo vstavite v obrazec.

Več informacij: Lastnosti podmreže
Ločilnik Vstavi presledek.
Obrazec za hitri vpogled Vstavite obrazca za hitri vpogled.

Več informacij: Lastnosti kontrolnika hitrega vpogleda
Spletni vir Vstavite spletni vir za vdelovanje vsebine z drugih lokacij na eno stran.

Več informacij: Lastnosti spletnih virov
IFRAME Elemente IFRAME lahko dodate v obrazec, da vanj dodate vsebino z drugega spletnega mesta.
Časovnica V obrazec vstavite kontrolnik časovnice. Ta kontrolnik prikazuje časovnico dejavnosti, povezanih z entiteto na obrazcu.
Povezava za krmarjenje S to možnostjo lahko vstavite povezavo v krmarjenje po obrazcu.
Časovnik V obrazec entitete vstavite kontrolnik časovnika za sledenje časa glede na pogodbo o ravni storitve. Več informacij: Dodajanje kontrolnika časovnika
Iskanje v zbirki znanja Vstavite kontrolnik iskanja, s katerim lahko uporabniki iščejo članke zbirke znanja. Več informacij: Kontrolnik iskanja v zbirki znanja
Pomočnik za odnose S to možnostjo lahko vstavite kontrolnik pomočnika za odnose v obrazec.

Opomba

V glavnih obrazcih niso podprte naslednje komponente:

 • Zemljevidi Bing
 • Yammer
 • Podatki o dejavnosti

Glejte tudi

Uporaba glavnega obrazca in njegovih komponent