Pregled uporabniškega vmesnika urejevalnika obrazcev

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Urejevalnik obrazcev prikazuje ukaze na dveh zavihkih traka: Osnovno in Vstavi. Za podrobnosti o ukazih, ki so tam na voljo, glejte razdelka Zavihek »Osnovno« in Zavihek »Vstavi«.

Urejevalnik obrazcev

Telo urejevalnika obrazcev je razdeljeno v tri območja: Krmarjenje, Telo in Raziskovalec.

Območje za krmarjenje
Območje za krmarjenje na levi strani se uporablja za upravljanje dostopa do povezanih entitet ali dodajanje povezav do spletnih virov ali spletnih naslovov, ki bodo prikazani v glavnem podoknu obrazca. Če želite urediti krmarjenje, morate najprej izbrati ukaz Krmarjenje v skupini Izberi na zavihku Osnovno.

Obrazci za klasične obrazce zagotavljajo izkušnjo krmarjenja, ki je vizualno podobna temu, kar vidite v območju za krmarjenje. Obrazci za posodobljene entitete in klasične entitete zagotavljajo možnosti krmarjenja prek vrstice za krmarjenje, vendar uporabljajo iste podatke za upravljanje razpoložljivih možnosti krmarjenja. Več informacij: Urejanje krmarjenja

Območje telesa na sredini se uporablja za upravljanje postavitve obrazca. Elemente obrazca lahko izberete in povlečete, da jih postavite na želeno mesto. Če dvokliknete element, odprete njegove lastnosti.

 • Če želite dodati polje, ga izberite v podoknu Raziskovalec polj in povlecite v odsek.

 • Če želite dodati element, ki ni polje, izberite želeno mesto zanj in uporabite ustrezen ukaz na zavihu Vstavi.

 • Če želite odstraniti element, ga izberite in v skupini Uredi na zavihku Osnovno uporabite ukaz Odstrani.

 • Če želite urediti element Glava ali Noga za obrazec, morate najprej izbrati ustrezen ukaz v skupini Izberi na zavihku Osnovno.

  Območje raziskovalca
  Vsebina območja raziskovalca na desni strani je odvisna od konteksta.

  Ko izberete Telo, Glava ali Noga v skupini Izberi na zavihku Osnovno, vidite možnost Raziskovalec polj. Uporabite Raziskovalec polj in povlecite polja, ki jih želite prikazati, v odsek v obrazcu ali v glavi ali nogi. Isto polje lahko v obrazec dodate večkrat. Uporabite gumb Novo polje kot bližnjico za ustvarjanje novega polja.

  Ko izberete Krmarjenje v skupini Izberi na zavihku Osnovno, vidite možnost Raziskovalec odnosov. Povlecite odnose v eno od skupin v območju za krmarjenje. Istega odnosa ne morete dodati dvakrat. Odnosi so na voljo glede na to, kako so konfigurirani. Če odnos konfigurirate tako, da se ne prikaže, se ne prikaže v možnosti Raziskovalec odnosov. Informacije o postopku konfiguriranja privzetih možnosti prikaza za odnose so na voljo v razdelku Element podokna za krmarjenje za primarno entiteto.

  Gumba Nov odnos 1:N in Nov odnos N:N lahko uporabite kot bližnjico za dodajanje novih odnosov entitete.

Zavihek »Osnovno«

Na zavihku Osnovno so prikazani ukazi v spodnji tabeli.

Skupina Ukaz Opis
Shrani Shrani (Ctrl+S) Shranite obrazec.
Shrani kot Ustvarite kopijo tega obrazca z drugačnim imenom.
Shrani in zapri Shranite obrazec in zaprite urejevalnik obrazcev.
Objavi Objavite obrazec. Več informacij: Objavljanje prilagoditev
Uredi Spremeni lastnosti Spremenite lastnosti izbranega elementa v telesu.

Oglejte si spodnje razdelke glede na izbrani element:

- Lastnosti zavihka
- Lastnosti odseka
- Skupne lastnosti polj
- Posebne lastnosti polj
- Lastnosti podmreže
- Lastnosti kontrolnika hitrega vpogleda
- Lastnosti spletnih virov
- Lastnosti elementov iFrame
- Kontrolnik za opombe
- Konfiguracija zemljevidov Bing
Odstrani Odstranite izbrani element.
Razveljavi (Ctrl + Z) Razveljavi prejšnje dejanje.
Uveljavi (Ctrl+Y) Uveljavite prejšnje dejanje.
Izberi Telo Uredite glavno telo obrazca.
Glava Uredite glavo obrazca.
Noga Uredite nogo obrazca.
Krmarjenje Uredite krmarjenje po obrazcu.

Več informacij: Urejanje krmarjenja
Obrazec Pravila poslovanja Z raziskovalcem pravil poslovanja prikažite, uredite ali ustvarite nova pravila poslovanja.

Več informacij: Ustvarjanje pravil poslovanja in priporočil
Lastnosti obrazca Več informacij: Lastnosti obrazca
Predogled Oglejte si, kako bo obrazec videti po objavi.

Možnosti so:

Namizni odjemalec

- Ustvari obrazec: kako bo prikazan obrazec, preden shranite zapis.
- Posodobi obrazec: kako bo prikazan obrazec za obstoječi zapis.
- Obrazec samo za branje: kako bo obrazec prikazan uporabnikom, ki imajo za zapis dostop samo za branje.

Skripte v obrazcu lahko preskusite, vendar določenih scenarijev, na primer preverjanja podatkovnih vrednosti v dogodku OnLoad, ni mogoče preskusiti, ker v obrazcu za predogled ni podatkov.

Mobilni odjemalec

Te možnosti se pojavijo, če je obrazec na voljo v mobilnih napravah.

- Tablični računalnik (1024 × 768 4:3): prikaz obrazca v tabličnih računalnikih.

- Telefon (360 × 640 9:16): prikaz obrazca v telefonih.

Opomba: če med predogledom obrazca za mobilne naprave opazite nepričakovane rezultate, poskusite počistiti pomnilnik brskalnika. Predogled obrazca za mobilne naprave ne deluje v zasebnem načinu brskanja.

Obrazci za predogled v mobilnih napravah vsebujejo podatke, vendar obrazca ni mogoče urejati. Vedno bo prikazan prvi zapis (najstarejši), do katerega lahko dostopa trenutni uporabnik. Če ni na voljo nobenega zapisa, je mogoče ustvariti novega z ukazom v oknu za predogled.
Omogoči varnostne vloge S to možnostjo nastavite, katere varnostne vloge imajo dostop do obrazcev. Več informacij: Nadzor dostopa do obrazcev
<br /Pomembno: če ustvarite nov obrazec, imata dostop do obrazca samo varnostni vlogi skrbnik sistema in prilagojevalec sistema. Drugim varnostnim vlogam morate dodeliti dostop do obrazca, preden ga lahko osebe v organizaciji uporabljajo.
Kazanje odvisnosti Oglejte si, katere komponente rešitve so odvisne od tega obrazca katere potrebujete zanj. Več informacij: Odvisnosti rešitve
Upravljane lastnosti Edina upravljana lastnost je lastnost Prilagodljivo. Če jo nastavite na vrednost »false«, obrazca ni mogoče prilagajati, ko ga vključite v rešitev, to rešitev izvozite kot upravljano rešitev in jo nato uvozite v drugo organizacijo. Več informacij: Upravljane lastnosti
Nadgradi Spoji obrazce To nastavitev uporabite, če želite po nadgradnji spojiti obrazec iz prejšnje različice. S tem pospešite sprejetje novih postavitev obrazca, ki so na voljo v tej različici. Obrazec, ki ga dodate, je priložen na dnu trenutnega obrazca. Uporabite to možnost, če želite združiti obrazce in ohraniti rutine za obravnavo dogodkov za skripte obrazca.

Zavihek »Vstavi«

Posnetek zaslona z zavihkom »Vstavi« za urejevalnik obrazcev

Na zavihku Vstavi so prikazani ukazi v spodnji tabeli:

Skupina Ukaz Opis
Razdelek Dodajte razdelek na izbran zavihek. Vključite lahko razdelek z od enim do štirimi stolpci.

Več informacij: Lastnosti razdelka
3 Zavihki Trije stolpci Vstavite zavihek s tremi stolpci enake širine.

Več informacij: Lastnosti zavihka
Trije stolpci Vstavite zavihek s tremi stolpci s širšim srednjim stolpcem.
2 Zavihki Dva stolpca Vstavite zavihek z dvema stolpcema s širšim desnim stolpcem.
Dva stolpca Vstavite zavihek z dvema stolpcema s širšim levim stolpcem.
Dva stolpca Vstavite zavihek z dvema stolpcema enake širine.
1 zavihek En stolpec Vstavite zavihek z enim stolpcem.
Kontrolnik Podmreža Oblikujte podmrežo in jo vstavite v obrazec.

Več informacij: Lastnosti podmreže
Ločilnik Vstavi presledek.
Obrazec za hitri vpogled Vstavite obrazca za hitri vpogled.

Več informacij: Lastnosti kontrolnika hitrega vpogleda
Spletni vir Vstavite spletni vir.

Več informacij: Lastnosti spletnih virov
iFrame Vstavite iFrame.

Več informacij: Lastnosti elementov iFrame
Opombe Vstavite kontrolnik za ogled dejavnosti, objav in opomb. Več informacij: Kontrolnik za opombe
Zemljevidi Bing Vstavite kontrolnik za prikaz zemljevidov v obrazcu. Več informacij: Konfiguriranje Zemljevidov Bing
Povezava za krmarjenje Vstavite povezavo za krmarjenje v območje za krmarjenje. Ta ukaz je onemogočen, razen če izberete ukaz Krmarjenje v skupini Izberi na zavihku Osnovno. Več informacij: Lastnosti povezave za krmarjenje
Časovnik Vstavite kontrolnik časovnika. Več informacij: Kontrolnik časovnika