Lastnosti obrazca

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Do možnosti Lastnosti obrazca lahko dostopate v raziskovalcu rešitev. V razdelku Komponente razširite Entitete, razširite želeno entiteto ter nato izberite Obrazci. Na seznamu obrazcev odprite obrazec vrste Glavni. Nato na zavihku Osnovno izberite »Lastnosti obrazca«.

obrazec – lastnosti

Lastnosti obrazca so navedene v tej tabeli:

Tabulator Lastnost Opis
Dogodki Knjižnice obrazcev Določite spletne vire JavaScript, ki so na voljo v obrazcu, in vrstni red, v katerem bodo naloženi.
Rutine za obravnavo dogodkov Konfigurirajte funkcije JavaScript iz knjižnice obrazcev, ki se bodo izvajale za dogodke obrazcev OnLoad in OnSave, in vrstni red, v katerem se bodo izvajale.
Prikaži Ime obrazca Vnesite smiselno ime. To ime bo prikazano uporabnikom pri uporabi obrazca. Če lahko uporabljajo več obrazcev, konfiguriranih za entiteto, jim bo to ime v pomoč pri razlikovanje med obrazci, ki so na voljo.
Opis Vnesite opis, ki pojasnjuje, kako se ta obrazec razlikuje od drugih glavnih obrazcev. Ta opis se prikaže samo na seznamu obrazcev za entiteto v raziskovalcu rešitev.
Pomočnik za obrazce Izberite potrditveno polje, če želite omogočiti pomočnika za obrazce ali si obrazec privzeto ogledati kot razširjen.
Krmarjenje po strani Izberete lahko, da elementi krmarjenja niso prikazani.

V obrazcih za posodobljene entitete to pomeni, da vrednost glavnega imena za zapis, ki je trenutno prikazan, ne bo prikazana v vrstici za krmarjenje, da bi omogočala krmarjenje do povezanih pogledov.

V obrazcih s klasično predstavitvijo možnosti krmarjenja za izbiro povezanih pogledov na levi strani obrazca ne bodo prikazane.
Slika Če ima entiteta slikovno polje in je nastavljena možnost Primarna slika, ta nastavitev omogoča prikaz slikovnega polja v glavi tega obrazca.

Več informacij o možnostih za entitete je na voljo v razdelku Omogočanje ali onemogočanje možnosti entitete.
Prikaži Tukaj v slikovnih pikah vnesite največjo želeno širino za obrazec.
Parametri Parametri Vsak obrazec lahko odprete s kodo s spletnim naslovom. Spletni naslov lahko vsebuje tudi podatke, ki so lahko posredovani v obrazec z nizom poizvedbe, ki je priložen spletnemu naslovu. Primer niza poizvedbe:
?p_firstName=Jim&p_lastName=Daly

Zaradi varnosti obrazci ne sprejmejo neznanih parametrov niza poizvedbe. Uporabite ta seznam parametrov in določite parametre, ki naj jih ta obrazec sprejme, da podpre kodo, ki bo posredovala podatke v obrazce z nizom poizvedbe.

Ime in vrsta podatkov se preverita in obrazec se ne odpre, če so vanj posredovani neveljavni parametri niza poizvedbe.

Opomba: ime se ne sme začeti s podčrtajem () ali oznako crm\. Začeti se mora z alfanumeričnimi znaki, ki jim sledi podčrtaj (_). Primer: parameter_1 ali 1_parameter. V imenu ne sme biti vezajev (-), dvopičij (:), vejic (,) ali pik (.).

Odvisnosti, ki jih ne sprožijo dogodki Odvisna polja Vse rutine za obravnavo dogodkov imajo podobno lastnost Odvisna polja, tako da lahko registrirate vsa polja, ki jih potrebuje skript. Drugi ne morejo odstraniti odvisnih polj.

Nekateri skripti se izvajajo v obrazcu, vendar niso konfigurirani v rutini za obravnavo dogodkov. Skripti, ki so zagnani iz ukazne vrstice, nimajo mesta, kjer se lahko registrirajo odvisna polja. Ta lastnost obrazca ponuja prostor za registracijo teh skriptov za odvisna polja.

Glejte tudi

Uporaba glavnega obrazca in njegovih komponent