Podpora za elemente iFRAME in spletne vire za mobilne različice

Velja za: PowerApps in Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

V aplikaciji, ki temelji na modelu, lahko dodajate elemente iFrame in spletne vire v obrazce in na nadzorne plošče, prikazani pa bodo tudi v aplikaciji Dynamics 365 za tablične računalnike in telefone. Če na primer na nadzorno ploščo v aplikaciji, ki temelji na modelu, dodate vir novic, bo ta vir prikazan tudi v aplikaciji za tablične računalnike in telefone.

Če želite več informacij o uporabi elementov iFrame in spletnih virov, si oglejte Ustvarjanje vsebine s spletnimi viri in elementi iFrame za uporabo z odjemalcem storitve Dynamics 365 za tablične računalnike.

Opomba

Elementi iFrame in spletni viri so podprti v tabličnih računalnikih Apple iPad, Android in Windows 10. Tablični računalniki s sistemom Windows 8.1 in starejšimi niso podprti.

Pomembno

Možnost dodajanja podpore za elemente iFrame in spletne vire za telefone je bila predstavljena v Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0.

Znane težave

  • V elementih iFrames in spletnih virih v mobilni različici storitve Dynamics 365 pojavnih oken ne morete uporabiti za preverjanje pristnosti ali v druge namene.

  • Preverjanje pristnosti za vdelana mesta ni na voljo.

  • Napake in izgube pomnilnika v elementih iFrame in spletnih virih lahko povzročijo, da se mobilna različica storitve Dynamics 365 ne bo več odzivala, in izgubo podatkov na strani odjemalca.

  • Nekateri elementi iFrame in spletni viri lahko neugodno vplivajo na učinkovitost programa.

  • Spletni viri slik in Microsoft Silverlight niso na voljo za mobilne različice storitve Dynamics 365.

Glejte tudi

Ustvarjanje spletnih virov