Uvažanje, posodabljanje in izvažanje rešitev

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Rešitve lahko uvozite ročno v skladu s spodnjimi navodili. Uvozite le rešitve, ki ste jih pridobili od zaupanja vrednega vira. Prilagoditve lahko vključujejo kodo, ki lahko pošlje podatke zunanjim virom. Privzeto rešitev lahko uvozite le v organizacijo, iz katere ste jo izvozili, v drugo organizacijo pa ne.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Rešitve.

 2. V meniju seznama rešitev izberite Uvozi.

 3. V koraku Izbira paketa rešitev v pogovornem oknu Uvozi rešitev se pomaknite do stisnjene datoteke (.zip ali .cab) z rešitvijo, ki jo želite uvoziti.

 4. Izberite Naprej.

 5. Preden izberete Uvozi, si lahko ogledate informacije o rešitvi.

 6. Postopek uvažanja rešitve lahko traja dalj časa. Če uspe, si lahko ogledate rezultate in izberete Zapri.

  Če ste uvozili morebitne spremembe, ki zahtevajo objavo, bodo prilagoditve na voljo šele po tem, ko jih objavite.

  Če uvoz ne uspe, se prikaže poročilo z morebitnimi odkritimi napakami ali opozorili. Če si želite ogledati podrobnosti o tem, zakaj uvoz ni uspel, izberite Prenesi dnevniško datoteko. Najpogostejši vzrok za neuspešen uvoz rešitve je, da rešitev ne vključuje nekaterih zahtevanih komponent rešitve.

  Ko prenesete dnevniško datoteko, lahko s programom Office Excel odprete datoteko XML in si ogledate njeno vsebino.

Opomba

Aktivnega niza pravil usmerjanja ni mogoče urejati. Zato, če uvažate rešitev, ki vključuje aktiven niz pravil usmerjanja v organizacijo, kjer pravilo že obstaja z enakim številom ID, uvoz rešitve ne bo uspel. Več informacij: Ustvarite pravila za samodejno usmerjanje primerov

Posodobitev rešitev

Morda boste želeli namestiti posodobitev obstoječe upravljane rešitve. Postopek je podoben postopku namestitve nove upravljane rešitve z izjemo nekaterih drugačnih možnosti. Če želite posodobiti rešitev, ki ste jo prejeli od nekoga drugega, se obrnite na izdajatelja rešitve za navodila o tem, katere možnosti izbrati.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Rešitve.

 2. V meniju seznama rešitev izberite Uvozi.

 3. V koraku Izbira paketa rešitev v pogovornem oknu Uvozi rešitev se pomaknite do stisnjene datoteke (.zip ali .cab) z rešitvijo, ki jo želite posodobiti.

 4. Izberite Naprej.

 5. Preden izberete Naprej, si lahko ogledate informacije o rešitvi. Ta stran prikaže rumeno vrstico z besedilom Ta paket rešitev vsebuje posodobitev za rešitev, ki je že nameščena.

 6. Na voljo so te možnosti:

  • Ohrani prilagoditve (priporočeno)

   Če izberete to možnost, boste ohranili vse neupravljane prilagoditve komponent in tudi navedli, da nekatere posodobitve, ki so vključene v to rešitev, ne bodo uporabljene.

  • Prepiši prilagoditve

   Če izberete to možnost, se vse neupravljane prilagoditve, ki so bile pred tem izvedene v komponentah, vključenih v to rešitev, prepišejo. Uveljavljene bodo vse posodobitve, ki jih vključuje ta rešitev.

   Izberite ustrezno možnost in nato izberite Naprej.

 7. Postopek uvažanja rešitve lahko traja dalj časa. Če uspe, si lahko ogledate rezultate in izberete Zapri.

  Če ste uvozili morebitne spremembe, ki zahtevajo objavo, bodo prilagoditve na voljo šele po tem, ko jih objavite.

  Izdajatelji rešitev vas lahko prosijo, da izvozite svoje obstoječe neupravljane prilagoditve, posodobite njihovo upravljano rešitev z možnostjo prepisovanja prilagoditev in nato znova uvozite svoje neupravljane prilagoditve. Na ta način uporabite pričakovane spremembe in ob enem ohranite svoje prilagoditve.

Izvažanje rešitev

Priporočamo, da občasno izvozite neupravljane prilagoditve in tako ustvarite varnostno kopijo prilagoditev, ki jo lahko uporabite v primeru nepričakovanih sprememb. Upravljanih rešitev ni mogoče izvoziti.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Rešitve.

 2. Na seznamu izberite rešitev, ki jo želite izvoziti, in izberite Izvozi.

 3. V koraku Objavi prilagoditve vas sistem opomni, da se izvozijo samo objavljene prilagoditve, in preden izberete možnost Naprej, lahko izberete možnost Objavi vse prilagoditve.

 4. Če vaša rešitev vsebuje morebitne manjkajoče zahtevane komponente, se bo prikazal korak Manjkajoče zahtevane komponente. To opozorilo lahko prezrete le v primeru, če nameravate rešitev uvoziti nazaj v izvorno organizacijo kot neupravljano rešitev. V nasprotnem primeru upoštevajte navodila v pogovornem oknu, da prekličete izvoz in dodate zahtevane komponente.

 5. V koraku Izvoz sistemskih nastavitev (napredno) lahko izberete določene sistemske nastavitve, ki jih želite vključiti v rešitev. Če je rešitev odvisna od katere koli skupine sistemskih nastavitev, takšno skupino izberite in izberite Naprej.

  Za podrobnosti o nastavitvah, ki bodo vključene v vsako možnost, glejte spodnji razdelek Možnosti nastavitev za izvoz rešitve.

 6. V koraku Vrsta paketa izberite, ali želite rešitev izvoziti v obliki Neupravljana ali Upravljana.

 7. V naslednjem koraku lahko izberete ciljno rešitev za določeno različico programa Dynamics 365. To možnost običajno uporabljajo neodvisni proizvajalci programske opreme, ki morda želijo izvoziti rešitev, skladno s starejšo različico programa. Uporabite privzeto možnost, razen če nameravate to rešitev uvoziti v organizacijo, ki ni nadgrajena na isto različico kot organizacija, ki jo uporabljate.

 8. Če želite prenesti datoteko rešitve, izberite Izvozi.

  Prenos datotek se med posameznimi brskalniki nekoliko razlikuje.

Možnosti nastavitev za izvoz rešitve

V spodnji tabeli so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvažanju rešitve:

Skupina Nastavitev Opis
Samodejno oštevilčevanje Predpona akcije Predpona, ki se uporablja za oštevilčevanje akcij.
Predpona primera Predpona, ki bo uporabljena za vse primere v celotnem programu.
Predpona pogodbe Predpona, ki bo uporabljena za vse pogodbe v celotnem programu.
Predpona računa Predpona, ki bo uporabljena za vse številke računov v celotnem programu.
Predpona članka Predpona, ki bo uporabljena za vse članke v celotnem programu.
Predpona naročila Predpona, ki bo uporabljena za vsa naročila v celotnem programu.
Dolžina enoličnega niza Število znakov, priloženih številkam računov, ponudb in naročil.
Koledar Vrsta koledarja Vrsta koledarja za sistem. Privzeto je nastavljen ameriški gregorijanski koledar.
Koda oblike zapisa datuma Informacije o načinu prikaza datuma v celotni storitvi Dynamics 365
Datumsko ločilo Znak, uporabljen za ločevanje mesecev, dni in let v datumih v celotnem programu.
Največje dovoljeno trajanje sestanka Najvišje število dni trajanja sestanka.
Pokaži številko tedna Informacije o tem, ali je številka tedna v koledarju prikazana v celotnem programu.
Koda oblike zapisa ure Informacije o načinu prikaza ure v celotnem programu.
Koda prvega dneva v tednu Izbrani prvi dan v tednu v celotnem programu.
Prilagajanje Je programski način omogočen Označuje, ali je omogočeno nalaganje programa Dynamics 365 v oknu brskalnika, ki nima naslovne, orodne in menijske vrstice.
Sledenje e-pošte Dovoli pošiljanje e-pošte na nerazrešene naslove Označuje, ali uporabniki lahko pošiljajo e-pošto nerazrešenim udeležencem (stranke morajo kljub temu imeti e-poštni naslov).
Prezri interno pošto Označuje, ali je treba slediti dohodni e-pošti, ki so jo poslali uporabniki programa oziroma čakalne vrste.
Največja dovoljena številka sledenja Največja dovoljena številka sledenja, preden bo izvedena obnovitev.
Upodobi varni okvir za e-pošto Označite z zastavico, če želite upodobiti telo e-poštnega sporočila v spletnem obrazcu elementa IFRAME z nastavljenim atributom »security='restricted'«. Tako omogočite dodatno zaščito, ki pa lahko povzroči prikaz poziva za vnos poverilnic.
Predpona sledenja Seznam zgodovine predpon žetona za sledenje.
Osnova žetona za sledenje Osnovno število, uporabljeno za zagotavljanje ločenih identifikatorjev žetonov za sledenje uporabnikom, ki pripadajo drugim uvajanjem.
Števke v žetonu za sledenje Število števk, uporabljenih za prikaz identifikatorja žetona za sledenje.
Splošno Blokiraj priloge Prepreči prenašanje določenih vrst prilog, ki so lahko nevarne, v strežnik in iz njega.
Koda oblike zapisa valute Informacije o načinu prikaza simbolov valut v celotnem programu.
Simbol valute Simbol valute
Vrstni red prikaza polnega imena Vrstni red prikaza imen v celotnem programu.
Prisotnost omogočena Informacije o tem, ali je prisotnost za neposredno sporočanje omogočena.
Oblika zapisa negativnih števil Informacije o tem, kako so negativne vrednosti v valutah prikazane v celotnem programu.
Oblika zapisa števil Določitev načina prikaza števil v celotnem programu.
Natančnost decimalnih mest v ceni Število decimalnih mest, ki jih je mogoče uporabiti za cene.
Daj v skupno rabo s prejšnjim lastnikom ob dodelitvi Podatek, ki določa, ali je ob dodelitvi prejšnji uporabnik dodan v skupno rabo.
Trženje Dovoli samodejno ustvarjanje odziva Označuje, ali je omogočeno samodejno ustvarjanje odziva.
Dovoli samodejno odpoved naročnine Označuje, ali je dovoljena samodejna odpoved naročnine.
Dovoli samodejno potrditev odpovedi naročnine Označuje, ali je dovoljeno samodejno pošiljanje e-poštnega sporočila s potrditvijo odpovedi naročnine.
Dovoli izvedbo e-poštnega trženja Označuje, ali je dovoljena izvedba e-poštnega trženja.
Sinhronizacija programa Outlook Dovoli sinhronizacijo adresarja Označuje, ali je dovoljena sinhronizacija adresarja v ozadju v programu Microsoft Office Outlook.
Dovoli načrtovano sinhronizacijo brez povezave Označuje, ali je omogočena sinhronizacija v ozadju brez povezave v programu Office Outlook.
Dovoli načrtovane sinhronizacije Označuje, ali so omogočene načrtovane sinhronizacije s programom Outlook.
Pogostost pozivanja pošiljanja e-pošte Običajna pogostost pozivanja, ki se uporablja za pošiljanje e-pošte v programu Outlook.
Najmanjša pogostost sinhronizacije naslovov Običajna pogostost pozivanja, ki se uporablja za sinhronizacijo adresarja v programu Outlook.
Najmanjša pogostost sinhronizacije brez povezave Običajna pogostost pozivanja, ki se uporablja za sinhronizacijo v ozadju brez povezave v programu Outlook.
Najmanjša pogostost sinhronizacije Najkrajši dovoljeni čas med načrtovanimi sinhronizacijami s programom Outlook.
Največje dovoljeno število ciklov za samodejno označevanje Največje dovoljeno število ciklov agresivnega pozivanja, izvedenih za samodejno označevanje e-pošte ob prejemu nove e-pošte.
Interval samodejnega označevanja Običajna pogostost pozivanja, ki se uporablja za samodejno označevanje e-pošte v programu Outlook.
Konfiguracija ISV Konfiguracija videza koledarjev storitev Za koledar storitev lahko določite vizualne sloge.

Več informacij: Konfiguracija videza koledarjev storitev|

Glejte tudi

Porazdelitev rešitev in popravkov