Namestitev ali odstranitev programa

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Programi so na voljo kot komponente rešitve v programu Dynamics 365. To omogoča, da programe zapakirate v rešitev in jih uvozite v drugih organizacijah.

Pakiranje programa v rešitev

Če želite uvoziti program, ga morate najprej zapakirati v rešitev. To storite tako, da ustvarite rešitev, dodate program, ki ga želite uvoziti, in jo nato izvozite. Ko dodajate program, izberite možnost Da, vključi zahtevane komponente v pogovornem oknu Manjkajoče zahtevane komponente.

Opomba

Ko izvažate program z rešitvijo, se URL programa ne izvozi.

Več informacij: Ustvarjanje upravljane rešitve, Ustvarjanje neupravljane rešitve

Uvoz rešitve

V organizaciji, kjer potrebujete program, uvozite rešitev, ki vsebuje program.

Več informacij: Namestitev upravljane rešitve, Uvažanje neupravljane rešitve

Dostop do programa

Skrbniki sistema in prilagojevalci imajo privzeto dostop do teh programov in lahko omogočijo dostop do specifičnih varnostnih vlog. Več informacij: Upravljanje dostopa do programov z varnostnimi vlogami

Brisanje (odstranitev) programa

  1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

  2. Kliknite Rešitve.

  3. V oknu »Rešitev« pod možnostjo Komponente kliknite Programi.

  4. Izberite program, ki ga želite izbrisati, in v ukazni vrstici kliknite Izbriši.

    Izbrišete lahko neupravljane komponente ali upravljane komponente, ki jih je mogoče prilagoditi. Če ima komponenta odvisnosti, kot so odnosi, je treba odstraniti odvisnosti in šele nato lahko izbrišete komponento. Glejte Prikaz odvisnosti.

Glejte tudi

Oblikovanje poslovnih programov po meri z oblikovalnikom aplikacij