Način prikaza glavnih obrazcev na zaslonih različnih naprav

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Glavni obrazec uporabljajo vse odjemalski programi. Ta obrazec zagotavlja dosledno uporabniško izkušnjo ne glede na to, ali nekdo uporablja spletni brskalnik, Dynamics 365 za telefone, Dynamics 365 za tablične računalnike ali Dynamics 365 za Outlook.

Glavni obrazci

Vsi glavni obrazci, ki obstajajo za entiteto, so lahko prikazani drugače glede na dejavnike v spodnji tabeli. Ko oblikujete glavni obrazec, razmislite, kako deluje v različnih predstavitvah.

Predstavitev Opis
Posodobljeno Za posodobljene entitete in klasične entitete ter vse entitete po meri posodobljeni obrazec v rešitvah Dynamics 365 for Customer Engagement in Dynamics 365 for Customer Engagement omogoča novo uporabniško izkušnjo. Ti obrazci imajo novejšo obliko ukazne vrstice in omogočajo dodatne funkcije, kot so ukazna vrstica, samodejno shranjevanje in poteki poslovnega procesa.
Dynamics 365 for Customer Engagement for tablets Dynamics 365 za tablične računalnike predstavlja vsebino glavnega obrazca na način, ki je optimiziran za tablične računalnike.
Dynamics 365 for Customer Engagement for phones Dynamics 365 za telefone predstavlja vsebino glavnega obrazca na način, ki je optimiziran za telefon.
Klasično Ti obrazci so za entitete, ki niso posodobljene. Uporabljajo trak namesto ukazne vrstice in podokno za krmarjenje na levi strani obrazca.

Ti obrazci imajo dva stolpca.

Posodobljeni obrazci

Ta diagram predstavlja skupne komponente, ki jih najdemo v posodobljenih obrazcih entitet.

Diagram prikazuje strukturo obrazca posodobljene entitete v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Pri posodobljenih entitetah postavitev obrazca deluje s široko paleto prikazov in velikosti oken. Ko se širina okna zmanjša, se stolpci zavihka premaknejo navzdol, tako da se lahko pomaknete navzdol, če jih želite uporabiti, in niso stisnjeni oz. se vam ni treba pomakniti desno.

Spodnja tabela povzema razpoložljive komponente glavnega obrazca za posodobljene entitete.

Komponenta Dokončano
Vrstica za krmarjenje Uporablja podatke na zemljevidu mesta in vam ponuja možnost, da se premaknete v različna območja programa.

Podokno za krmarjenje, ki se uporablja v klasičnih obrazcih, ni na voljo v posodobljenem obrazcu. Vrstica za krmarjenje omogoča dostop do pogledov povezanih zapisov. Namesto krmarjenja do povezanih zapisov s podoknom ali vrstico za krmarjenje dodajte podmreže, ki so konfigurirane za prikaz uporabnih povezanih zapisov entitete in zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ukazna vrstica Za zagotavljanje ustreznih ukazov za zapis uporablja podatke, ki so opredeljeni za trakove.

Prvim petim prikazanim ukazom sledijo tri pike (Gumb »Več ukazov«), ki odprejo pojavni meni za izbiro dodatnih ukazov.
Slika Če ima entiteta slikovno polje in je možnost entitete Primarna slika nastavljena na Privzeta slika, sliko lahko prikažete v glavi, če je obrazec konfiguriran za prikaz slike.
Glava Polja v glavi ostanejo vidna, ko se uporabniki pomaknejo navzdol po telesu obrazca.

V glavo lahko dodate največ štiri polja. Več vrstic besedila, spletni viri ali elementi iFrame niso dovoljeni v glavi. Glava in noga si nekaj lastnosti delita z odseki.
Kontrolnik procesa Ko ima entiteta aktivne poteke poslovnega procesa, je kontrolnik procesa prikazan pod glavo. Več informacij: Poteki poslovnega procesa
Telo Telo je del obrazca z zavihki, po katerem se je mogoče pomikati.
Zavihki V telesu obrazca zavihki predstavljajo vodoravno ločitev. Zavihki imajo oznako, ki jo je mogoče prikazati. Če je oznaka prikazana, jo lahko izberete in razširite ali strnete zavihke, da pokažete ali skrijete njihovo vsebino.

Zavihki imajo največ tri stolpce, širino vsakega stolpca pa lahko nastavite na odstotek skupne širine. Ko ustvarite nov zavihek, je vsak stolpec vnaprej izpolnjen z odsekom.
Odseki Odsek zaseda prostor v stolpcu zavihka. Odseki imajo oznako, ki jo je mogoče prikazati, pod oznako pa je lahko prikazana vrstica.

Odseki imajo lahko največ štiri stolpce in vključujejo možnosti za prikaz oznak za polja v odseku.
Polja Polja prikazujejo kontrolnike, ki jih uporabniki uporabljajo za prikaz ali urejanje podatkov v zapisu entitete. Polja so lahko oblikovana tako, da zavzamejo največ štiri stolpce v odseku.
Presledek Presledek omogoča dodajanje praznega prostora v stolpec odseka.
Podmreže Podmreže omogočajo prikaz seznama v obrazcu. Možnost prikaza grafikonov s podmrežo ni na voljo v obrazcih za posodobljene entitete.
Obrazec za hitri vpogled Obrazec za hitri vpogled prikazuje podatke iz zapisa, na katerega se sklicuje polje za iskanje v obrazcu. Entiteta, ki je cilj iskanja, mora imeti obrazec za hiter vpogled, preden ga lahko dodate obrazcu. Več informacij: Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitri vpogled
Spletni viri HTML in spletne vire Microsoft Silverlight je mogoče dodati v glavne obrazce, vendar niso prikazani, če uporabljate Customer Engagement za telefone in tablične računalnike.
iFrame Okvir v vrstici, ki ga konfigurirate za prikaz spletne strani z drugega spletnega mesta. Pomembno:
 • Če je stran, prikazana z elementom iFrame, v drugi domeni, brskalniki uporabijo višjo raven varnosti. S tem se lahko zahteve za interakcijo vsebine elementa iFrame s podatki v obrazcu zaostrijo.
 • Prikaz obrazca entitete znotraj elementa iFrame, ki je vdelan v drug obrazec entitete, ni podprt.
Zemljevidi Bing Ko je ta kontrolnik na voljo v obrazcu za posodobljeno entiteto in je sistemska nastavitev Omogočite zemljevide Bing omogočena z veljavnim ključem za Zemljevide Bing, lahko ta kontrolnik uporabite v obrazcu, da prikažete lokacijo za enega od naslovov v posodobljeni entiteti. Več informacij: Konfiguracija zemljevidov Bing
Noga V nogo lahko dodate poljubno število polj, spletnih virov ali elementov iFrame. Polja, ki so prikazana v nogi, so samo za branje. Glava in noga si nekaj lastnosti delita z odseki.
Vrstica stanja V vrstici stanja so prikazani polje stanja za zapis, območje za obvestila in gumb za shranjevanje.

Obrazec rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement za telefone in tablične računalnike

Večina entitet sistema in entitet po meri je na voljo za program Customer Engagement za telefone in tablične računalnike. Glavni obrazec za te entitete je preoblikovan v predstavitev, ki je optimizirana za telefone in tablične računalnike.

Omogočene entitete za rešitev Dynamics 365 for Customer Engagement za telefone in tablične računalnike

To predstavitev glavnega obrazca uporabljajo samo entitete, ki so omogočene za program Customer Engagement za telefone in tablične računalnike. Več informacij: Prikazane entitete v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement za telefone in tablične računalnike

Načrt obrazca

Customer Engagement za telefone in tablične računalnike uporabi veliko elementov glavnega obrazca in jih predstavi na način, ki je optimiziran za telefone tablične računalnike. Naslednji diagrami prikazujejo ponovno razporejanje iz spletnega programa v programe za tablične računalnike in telefone.

Spletna aplikacija

Ponovno razporejanje obrazca Dynamics 365 for Customer Engagement iz spletne aplikacije

Aplikacija za tablični računalnik

Ponovno razporejanje obrazca Dynamics 365 for Customer Engagement v aplikacijo za tablične računalnike

Aplikacija za telefon

Ponovno razporejanje obrazca Dynamics 365 for Customer Engagement v aplikacijo za telefone

Elementi obrazca so preoblikovani v široko panoramsko postavitev v programu Dynamics 365 za tablične računalnike, tako da lahko uporabniki podrsnejo po zaslonu in spremenijo elemente, ki so vidni v prikaznih vratih. V programu Dynamics 365 za telefone uporabniki podrsnejo po zaslonu, da vidijo drug stolpec ali podokno z elementi, nad vsakim stolpcem pa se pojavi kontrolnik postopka.

Element prikaznih vrat

Spodnji elementi so vedno vidni v prikaznih vratih v kontekstu obrazca:

Vrstica za krmarjenje
Vrstica za krmarjenje je predstavitev zemljevida mesta, ki je optimiziran za uporabo na dotik. Več informacij: Spreminjanje možnosti krmarjenja

Domov
Gumb »Domov« uporabnike preusmeri na nadzorno ploščo, ki je začetna stran za program Customer Engagement za telefone in tablične računalnike.

Kontrolnik procesa
Če ima entiteta omogočen poslovni proces, je prikazan v zgornjem desnem kotu poleg kontrolnika iskanja v programu Dynamics 365 za tablične računalnike in na vrhu zaslona v programu Dynamics 365 za telefone.

Iskanje
Uporabniki lahko tapnejo kontrolnik iskanja, da odprejo zaslon za iskanje zapisov.

Ukazna vrstica
Nekateri ukazi, prikazani v programu, ki se izvaja v spletnem brskalniku, privzeto niso prikazani v programu Customer Engagement za telefone in tablične računalnike. Podobno kot spletni program je tudi ukazna vrstica kontekstno občutljiva, ukazi, ki so na voljo, se zato spreminjajo glede ne trenutno prikazane ali izbrane elemente. Več informacij: Spreminjanje ukazov

Elementi obrazca

Prikazani elementi obrazca so vzeti iz glavnega obrazca in predstavljeni kot niz plošč, ki jih uporabniki vidijo skozi prikazna vrata.

V programu Dynamics 365 za tablične računalnike so na prvi plošči prikazani podatki za stik za odnose, ki obstajajo za zapis. V programu Dynamics 365 za telefone so na prvi plošči prikazana tudi polja v glavi obrazca nad ploščicami o odnosu.

Plošča odnosov v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement for tablets

Pri obrazcih stika in uporabnika element na vrhu prikaže komunikacijsko kartico za zapis. Na komunikacijski kartici so gumbi za začetek komunikacije z osebo. Pri drugih entitetah je komunikacijska kartica prikazana, če je v glavni obrazec vdelan obrazec za hitri vpogled stika.

Glede na odnose entitet lahko prikažete še dodatne ploščice, ploščic za naslednje entitete pa ni mogoče prilagoditi po meri:

Entiteta Ploščice
Račun Lastniku
Stik Ime podjetja, lastnik
Možna stranka Lastniku
Priložnost Kupec, lastnik

Preostale ploščice lahko prilagodite z urejevalnikom obrazcev. Vrstni red je določen, lahko pa določite, kateri elementi so vidni v plošči z odnosi.

V programu Dynamics 365 za tablične računalnike se druga plošča začne z imenom prvega zavihka v obrazcu. Vključena so vsa polja, ki so vključena v glavo, pa tudi vsebina prvega zavihka. V rešitvi Dynamics 365 za telefone so glave prikazane v prvem stolpcu.

Prva plošča obrazca v aplikaciji CRM za tablične računalnike

Če ima obrazec aktiven poteka poslovnega procesa, so na tretjem zavihku prikazana opravila za trenutno stopnjo procesa v programu Dynamics 365 za tablične računalnike. V programu Dynamics 365 za telefone kontrolnik postopka plava nad podokni, se razširi prek uporabnikovega trenutnega podokna in je vedno viden, podatki pa so dejanski.

Preostale plošče obrazca vsebujejo vsebino zavihkov v obrazcu. Najdene podmreže so prikazane kot samostojna plošča.

Obrazec programa Customer Engagement za telefone in tablične računalnike vedno prikaže oznake za zavihke in podmreže. Nastavitev Prikaži oznako v obrazcu se ne uporablja.

Opomba

Za boljše delovanje mobilnih naprav je število predmetov omejeno na 5 zavihkov ali 75 polj in 10 podmrež.

Obrazci za program Customer Engagement za telefone in tablične računalnike ne podpirajo naslednjega:

 • Zemljevidi Bing

 • Yammer

 • Podatki o dejavnosti

 • Uporaba tem

  Poleg tega so slike entitete vidne v pogledih seznama in na karticah stikov, ne pa v dejanskem obrazcu.

Več obrazcev

Customer Engagement za telefone in tablične računalnike podpira več obrazcev, vendar uporabnikom, ki lahko dostopajo do več obrazcev, ne omogoča preklapljanja med njimi. Uporabniki vidijo prvi obrazec v vrstnem redu obrazcev, do katerih imajo dostop.

Če imate na primer za entiteto priložnosti spodnje glavne obrazce in posameznemu obrazcu dodelite spodnje varnostne vloge, vidite vrstni red obrazcev, ki je prikazan v spodnji tabeli.

Naročilo obrazca Ime obrazca Varnostne vloge
1 Prodajni obrazec 1 Prodajalec
2 Prodajni obrazec 2 Prodajalec in vodja prodaje
3 Prodajni obrazec 3 Vodja prodaje
4 Prodajni obrazec 4 Podpredsednik prodaje
 • Uporabniki z vlogo »Prodajalec« vedno vidijo Prodajni obrazec 1.

 • Uporabniki z vlogo »Vodja prodaje« vedno vidijo Prodajni obrazec 2.

 • Uporabniki z vlogo »Podpredsednik prodaje« vedno vidijo Prodajni obrazec 4.

Klasični obrazci

Spodnji diagram prikazuje komponente glavnega obrazca, ki se uporabljajo pri klasični predstavitvi.

Glavni elementi obrazca

Obrazci za posodobljene entitete so podedovali veliko komponent iz klasičnih obrazcev, vendar obstajajo pomembne razlike.

Obrazci, ki uporabljajo klasično predstavitev, nimajo vrstice za krmarjenje in namesto ukazne vrstice se uporablja trak. Ti obrazci ne podpirajo slik entitete, kontrolnika procesa, obrazcev za hitri vpogled, samodejnega shranjevanja ali Zemljevidov Bing. Polj v glavi ni mogoče urejati.

Pomočnik za obrazce je na voljo za določene entitete, na primer Article.

Glejte tudi

Ustvarjanje in oblikovanje obrazcev
Premisleki ob načrtovanju glavnih obrazcev
Optimiziranje učinkovitosti delovanja obrazca
Upravljanje (onemogočanje) samodejnega shranjevanja