Omogočanje urejanja mrež (seznamov) s kontrolnikom po meri za mreže, ki jih je mogoče urejati

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V prejšnjih izdajah aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement uporabniki niso mogli vnašati podatkov neposredno v mreže (včasih imenovane seznami) ali podmreže na obrazcih. Izbrati so morali zapis v mreži, da se je odprl obrazec, urediti podatke in jih nato shraniti, za kar je bilo potrebnih več korakov. Z mrežami, ki jih je mogoče urejati, lahko uporabniki urejajo vsebino vrstic neposredno v mrežah in podmrežah, ne glede na to, ali uporabljajo spletno aplikacijo, tablični računalnik ali telefon.

Primeri mrež, ki jih je mogoče urejati

Ko je urejanje mrež omogočeno v kontrolniku po meri za mreže, ki jih je mogoče urejati, lahko uporabniki urejajo večino vrst polj, vključno z osnovnimi iskalnimi polji in nabori možnosti.

Mreže, ki jih je mogoče urejati, podpirajo:

 • Urejanje v vrstici za zapise na ravni entitete ali podmreže (vključuje entitete po meri)

 • Sistemske poglede in osebne poglede

 • Spletne in mobilne odjemalce

 • Krmarjenje s tipkovnico ali miško

 • Združevanje in razvrščanje (združujete ali razvrščate lahko glede na stolpce v trenutnem pogledu)

 • Filtriranje

 • Premikanje in spreminjanje velikosti stolpcev

 • Oštevilčevanje strani

 • Shranjevanje sprememb iz ene seje v drugo za združevanje, razvrščanje, filtriranje, številčenje strani, in premikanje ter spreminjanje velikosti stolpcev

 • Konfiguriranje iskanja

 • Polja z izračunom in polja s skupno vrednostjo

 • Pravila poslovanja (Pokaži sporočilo o napaki, Nastavi vrednost polja, Zahtevano za poslovanje, Nastavi privzeto vrednost, Zakleni ali odkleni polje)

 • Dogodki JavaScript

 • Omogočanje ali onemogočanje celice glede na varnostne vloge

 • Uporabniki lahko še naprej uporabljajo iskanje in grafikone ter imajo dostop orodne vrstice kot pri mrežah, ki so samo za branje

Nastavitev možnosti urejanja za glavne mreže

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. Na seznamu Entitete odprite ustrezno entiteto, izberite zavihek Kontrolniki in nato izberite Dodaj kontrolnik.

  Dodajanje kontrolnika po meri za mreže, ki jih je mogoče urejati

 3. V pogovornem oknu Dodaj kontrolnik izberite Mreža, ki jo je mogoče urejati in nato izberite Dodaj.

 4. V vrstici Mreža, ki jo je mogoče urejati, ki je dodana, izberite dimenzije, ki jih želite uporabiti za mrežo. S tem postane kontrolnik mreže, ki jo je mogoče urejati, privzeti kontrolnik za izbrane dimenzije.

  Vrstica mreže, ki jo je mogoče urejati, z izbiro dimenzije

  Opomba

  Ob izvajanju programa lahko uporabniki preklapljajo med mrežami, ki jih je mogoče urejati, in mrežami, ki so samo za branje.

 5. Če želite dodati iskanje, v skupini možnosti Mreža, ki jo je mogoče urejati izberite Dodaj iskanje in nato v pogovornem oknu Konfiguracija lastnosti »Dodaj iskanje«:

  1. Na seznamu Pogledi, ki so na voljo izberite pogled, za katerega želite dodati iskanje (izberete lahko npr. Moji aktivni računi).

  2. Na seznamu Razpoložljivi stolpci izberite stolpec, za katerega želite dodati iskanje (izberete lahko npr. Glavni stik).

  3. Na seznamu Privzeti pogled izberite vir podatkov za polja za iskanje.

  4. Če želite omejiti prikaz zapisov, potrdite polje Pokaži le zapise, kjer, na seznamu izberite želena merila in nato izberite V redu.

  Dodajanje iskanja v kontrolnik »Mreža, ki jo je mogoče urejati«

 6. Če imate ugnezdeno mrežo, izberite gumb s svinčnikom za Pogled ugnezdene mreže in nato izberite entiteto ter pogled za ugnezdeno mrežo. Za možnost Nadrejeni ID ugnezdene mreže izberite razmerje za entitete. Polje ParentAccountID je na primer povezano z entitetama Račun in Stik.

  Opomba

  Ugnezdene mreže so na voljo za tablične računalnike in telefone, za splet pa ne.

 7. Če uporabnikom ne želite omogočiti razvrščanja po katerem koli stolpcu v pogledu, v vrstici Združevanje po stolpcu izberite gumb s svinčnikom in nato v pogovornem oknu Konfiguracija lastnosti »Združevanje po stolpcu« izberite Onemogočeno ter izberite V redu.

  Nasvet

  To je predvsem uporabno v podmrežah na obrazcih.

 8. Če želite dodati dogodke JavaScript, izberite zavihek Dogodki in izberite ustrezne entitete, polja in dogodke. Več informacij: Uporaba mrež, ki jih je mogoče urejati (razvijalec).

  Dodajanje dogodkov v kontrolnik »Mreža, ki jo je mogoče urejati«

 9. Če želite shraniti spremembe, v orodni vrstici izberite Shrani.

 10. Ko želite spremembe uveljaviti za svojo ekipo, v vrstici z dejanji izberite Objavi.

 11. Če želite preskusiti spremembe, pojdite v pogled, ki ste ga določili v Korak 5u, nato opravite nekaj sprememb v vrsticah.

Nastavitev možnosti urejanja za podmreže na obrazcu

Opomba

 • Če želi uporabnik v podmreži shraniti spremembo mreže, ki jo je mogoče urejati, jo mora izrecno shraniti, preden se pomakne iz obrazca.
 • Če uporabljate podedovane obrazce (različice pred Dynamics CRM 2016) in na podmreži omogočite mrežo, ki jo je mogoče urejati, se podmreža, ki jo je mogoče urejati, ne bo upodobila. Skrbniki sistemov lahko po potrebi v nastavitvah sistema izklopijo podedovane obrazce.
 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. Odprite obrazec, ki vsebuje podmrežo.

 3. Izberite ustrezen kontrolnik in nato na traku izberite Spremeni lastnosti.

 4. V pogovornem oknu Nastavitev lastnosti izberite Kontrolniki in nato izberite Dodaj kontrolnik ter upoštevajte zgoraj navedena navodila.

Podprte vnaprej pripravljene entitete

Splet/tablični računalnik/telefon Samo tablični računalnik/telefon Samo splet
Kupec

Sestanek

Vir, ki ga je mogoče rezervirati

Rezervacija vira, ki ga je mogoče rezervirati

Glava rezervacije vira, ki ga je mogoče rezervirati

Kategorija vira, ki ga je mogoče rezervirati

Povezava kategorije vira, ki ga je mogoče rezervirati

Lastnost vira, ki ga je mogoče rezervirati

Skupina virov, ki jih je mogoče rezervirati

Stanje rezervacije

Primer

Kategorija

Lastnost

Konkurent

Stik

E-pošta

upravičenost,

Povratne informacije

Račun

Članek zbirke znanja

Ogledi članka zbirke znanja

Zapis zbirke znanja

Možna stranka

Priložnost

Naročilo

Telefonski klic

Cenik

Izdelek

Čakalna vrsta

Ponudba

Model ocenjevanja

Vrednost ocene

primerek KPI pogodbe o ravni storitve,

Družabna dejavnost

Družabni profil

Napaka pri sinhronizaciji

Opravilo

Ekipa

Uporabnik
Dejavnost

Priloga

Element pravila profila dostopa do kanala

naslov konkurenčnega podjetja,

Povezava

Vloga povezave

E-poštni podpis

Predloga e-poštnih sporočil

Proces potekel

Izdelek s fakture

Dogodek članka zbirke znanja

Možna stranka za proces prodaje za priložnost

Postopek

Nabiralnik

Nov proces

Opomba

Izdelek priložnosti

Proces prodaje za priložnost

Izdelek iz naročila

Organizacija

Proces povezave telefona s primerom

Element cenika

element čakalne vrste,

Izdelek iz ponudbe

SharePointov dokument

Proces prevoda
Akcija

Dejavnost akcije

Odziv na akcijo

Profil dostopa do kanala

Pravilo profila dostopa do kanala

Pogodba

Predloga upravičenosti

Zunanji udeleženec

Faks

Pismo

Seznam za trženje

Položaj

Hitra akcija

Ponavljajoči se sestanek

Prodajna dokumentacija

Pogodba o ravni storitve

Vrste podatkov, ki jih ni mogoče urejati v mreži za urejanje

Naslednjih vrst podatkov v mrežah za urejanje ni mogoče urejati: iskalnih polj »Stranka« in »Seznam strank«; sestavljenih polj (naslov); polja »Stanje«; polj, povezanih z entiteto za iskanje (entiteta »Račun« npr. vsebuje iskanje stika, pri čemer je polje »Stik« mogoče urejati, polja »E-poštni naslov« (Stik) pa ne).

Podpora za tipkovnice in bližnjice za mreže, ki jih je mogoče urejati

Mreže, ki jih je mogoče urejati, so v celoti dostopne in zagotavljajo odlično podporo za tipkovnico, vključno z več bližnjicami na tipkovnici za izboljšano storilnost. Seznam razpoložljivih bližnjic lahko najdete tukaj: Uporaba bližnjic na tipkovnici v mrežah, ki jih je mogoče urejati

Pogosta vprašanja

Spodaj je nekaj najpogostejših vprašanj, povezanih z mrežami, ki jih je mogoče urejati:

Vprašanje: Za stolpec za iskanje želim konfigurirati določen pogled, vendar ga ne vidim na spustnem seznamu razpoložljivih stolpcev v konfiguraciji.

Preverite, ali je stolpec za iskanje, ki ga želite konfigurirati, morda v stolpcu »Zadeva«. To je posebna vrsta stolpca in ne podpira konfiguriranja definicij pogledov v pogovornem oknu za konfiguracijo mreže, ki jo je mogoče urejati.

Vprašanje: Zakaj pravila poslovanja, ki sem jih uporabil/-a za stolpce, ne delujejo?

Stolpec, za katerega ste uporabili pravilo poslovanja, mora biti del vašega trenutnega pogleda. Ne smete povleči vseh polj za entiteto. Ampak le tista polja, ki so na voljo v trenutnem pogledu. Če ste torej pravila poslovanja uporabili za stolpec, ki ni na voljo, pravila ne bodo delovala. Prav tako pomnite, da v tem primeru ne bo delovalo nobeno pravilo poslovanja in ne le tisto pravilo poslovanja, ki ste ga uporabili za en stolpec.

Vprašanje: Zakaj je moja mreža še vedno na voljo samo za branje, čeprav sem jo konfiguriral/-a za urejanje?

Preverite, ali morda uporabljate upodabljanje podedovanega obrazca. Podedovani obrazci namreč ne podpirajo mrež, ki jih je mogoče urejati.

Vprašanje: Zakaj v telefonu ne vidim mreže, ki jo je mogoče urejati?

Zaradi nekaterih nedavnih povratnih informacij smo v telefonih onemogočili izkušnjo mreže, ki jo je mogoče urejati. V tem primeru bo kontrolnik seznama na voljo v različici samo za branje. V prihodnosti želimo izboljšati to izkušnjo.

Vprašanje: Zakaj ne morem na obrazcu uporabljati krmarjenja po zapisih, če iščem v mreži, ki jo je mogoče urejati?

To je omejitev pri spletnem odjemalcu in te funkcije nismo omogočili. Vendar pa je ta funkcija na voljo v poenotenem vmesniku.

Glejte tudi

Uporaba bližnjic na tipkovnici v mrežah, ki jih je mogoče urejati
Uporaba mrež, ki jih je mogoče urejati (razvijalec)
Ustvarjanje in urejanje pogledov
Ustvarjanje pravila poslovanja ali poslovnega priporočila
Prilagajanje aplikacij Dynamics 365 for phones in Dynamics 365 for tablets