Upravljanje komponent nadzorne plošče

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Ustvarite in oblikujete lahko nadzorne plošče za prikazovanje podatkov po želji in natanko tako, kot želite, da se prikažejo. Pri oblikovanju nadzorne plošče lahko prerazporedite ali odstranite komponente, ki ste jih že dodali, in prav tako spremenite višino ter širino komponent.

V katero koli postavitev nadzorne plošče lahko privzeto dodate le šest komponent. To omejitev lahko spremenite. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika sistema.

 1. Premaknite se v svoje delovno območje.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • V spletnem programu: kliknite Nadzorne plošče.

  • v aplikaciji Dynamics 365 za Outlook: kliknite Moje delo > Nadzorne plošče.

 3. Kliknite Novo.

 4. Ko ustvarjate svojo nadzorno ploščo, za razveljavljanje zadnjega dejanja kliknite ali tapnite Razveljavi. Če želite ponoviti dejanje, kliknite Uveljavi.

 5. Če želite prerazporediti komponente, kliknite glavo komponente in jo povlecite v prazno območje nadzorne plošče ali v območje obstoječe komponente. Ko vlečete komponento prek drugih komponent, se prikaže rdeča črta na vrhu komponent, da vidite, ko se ob spustu komponente, obstoječa komponenta pomakne navzdol.

 6. Če želite spremeniti širino komponente, jo izberite, kliknite ikono Več ukazov Gumb »Več ukazov« v dejavnosti sestanka, nato kliknite Povečaj širino ali Zmanjšaj širino. Širina se poveča ali zmanjša za en stolpec.

 7. Če želite spremeniti višino komponente, kliknite Povečaj višino ali Zmanjšaj višino. Višina se poveča ali zmanjša za tri vrstice.

 8. Če želite odstraniti komponento, jo izberite in kliknite Odstrani. Ko odstranite komponento, se katerekoli nove komponente dodajo v spodnje območje oblikovalnika. Komponente lahko prerazporedite šele, ko jih vstavite.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali prilagajanje nadzornih plošč